Podrobné informace

Indikován ve spojení s mírnou nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuku ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých pacientů s nadváhou. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A.
Značka: TEVA
Kód výrobku: 291704
Kód EAN: 8592387015781
Kód SÚKL: 160496
Držitel rozhodnutí: PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A.

Co je Orlistat Teva 60 mg?
Orlistat Teva 60 mg je léčivý přípravek na snížení tělesné hmotnosti pro dospělé od 18 let věku, kteří trpí nadváhou a mají Body Mass Index (BMI) 28 nebo více. Léčivý přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků.

K čemu se přípravek používá?
Orlistat Teva 60 mg Vám pomůže snížit nadváhu a zlepšit tak Váš zdravotní stav. Nadváha je nebezpečím pro Vaše zdraví, protože zvyšuje riziko rozvoje některých závažných zdravotních problémů jako je vysoký krevní tlak, diabetes (cukrovka), onemocnění srdce, infarkt myokardu, určité typy rakoviny a osteoartróza. Snížení tělesné hmotnosti a udržení si váhového úbytku Vám pomůže tato rizika snížit a zlepšit tak Váš zdravotní stav. Proto je dosažení správné tělesné hmotnosti velmi přínosné.

Jak Orlistat Teva 60 mg funguje?
Účinná látka Orlistat Teva 60 mg je navrhnuta tak, aby zasáhla tuky ve Vašem trávicím systému. Zabrání vstřebání přibližně čtvrtiny tuků přijatých potravou. Tyto tuky projdou Vaším tělem a vyloučí se stolicí.

Při užívání přípravku Orlistat Teva 60 mg je také důležité dodržování diety se sníženým obsahem tuků. Pokud tomu tak bude, účinek tobolek Vám pomůže zhubnout více, než držení samotné diety. Ke každým dvěma kilogramům, které zhubnete díky dietě, Vám Orlistat Teva 60 mg může pomoci shodit přibližně další kilogram.

Postup užívání:
Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků, proto je vhodné si zvolit den, kdy začnete užívat tobolky. Před zahájením užívání tobolek nechte Vašemu organismu několik dní, aby si zvykl na nové stravovací návyky.
Orlistat Teva 60 mg se užívá s hlavními jídly – tj. 3krát denně užít jednu tobolku bezprostředně před, během nebo do jedné hodiny po jídle.
Během užívání Orlistat Teva 60 mg se také doporučuje užívat každý den multivitamínový přípravek. Orlistat Teva 60 mg totiž může snižovat hladiny některých vstřebávaných vitamínů, především vitamínů A, D, E a K, jedná se o tzv. vitamíny rozpustné v tucích. Multivitamíny byste měli užívat před spaním, aby se zajistilo, že se vitamíny vstřebají.
Úspěšné zhubnutí a následné udržení si váhy nespočívá pouze ve změně jídelníčku po krátkou dobu užívání Orlistat Teva 60 mg. Pokud si chcete váhový úbytek udržet, je důležité si změny stravovacích návyků a pohybových aktivit zachovat i po ukončení léčby s Orlistat Teva 60 mg.

Důležité informace:
Předtím, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat, si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Pouze příbalová informace totiž obsahuje všechny informace vztahující se k užívání přípravku. Tato stránka se zaměřuje pouze na speciální (bezpečnostní) otázky užívání Orlistatu Teva 60 mg. Užívejte Orlistat Teva 60 mg, pouze pokud je Vám 18 let nebo více a Váš Body Mass Index (BMI) je 28 nebo vyšší. Pokud nezhubnete během 12 týdnů užívání Orlistatu Teva 60 mg, poraďte se se svým lékařem. Léčba přípravkem Orlistat Teva 60 mg by neměla trvat déle než 6 měsíců.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Orlistat Teva 60 mg Vám pomůže snížit nadváhu.

Orlistat Teva 60 mg je léčivý přípravek na snížení tělesné hmotnosti pro dospělé od 18 let věku, kteří trpí nadváhou a mají Body Mass Index (BMI) 28 nebo více.


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Orlistat Teva 60 mg tvrdé tobolky
Orlistatum


Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto jej však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud nezhubnete během 12 týdnů užívání Orlistatu Teva 60 mg, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Možná budete muset přestat Orlistat Teva 60 mg užívat.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci nalzenete:
1. Co je Orlistat Teva 60 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat
3. Jak se Orlistat Teva 60 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Orlistat Teva 60 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ORLISTAT TEVA 60 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Orlistat Teva 60 mg je přípravek na snížení tělesné hmotnosti pro dospělé od 18 let věku, kteří trpí nadváhou a mají body mass index (BMI) 28 nebo více. Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Pomocí BMI zjistíte, zda máte normální tělesnou hmotnost vzhledem ke své výšce nebo zda trpíte nadváhou. V tabulce vyhledejte svoji výšku. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než odpovídá Vaší výšce, přípravek Orlistat Teva 60 mg neužívejte.

Výška Hmotnost Výška Hmotnost
1,50 m 63 kg 4' 10'' 9st 8lbs
1,55 m 67,25 kg 5' 0'' 10st 3lbs
1,60 m 71,75 kg 5' 2'' 10st 13lbs
1,65 m 76,25 kg 5' 4'' 11st 9lbs
1,70 m 81 kg 5' 6'' 12st 5lbs
1,75 m 85,75 kg 5' 8'' 13st 2lbs
1,80 m 90,75 kg 5' 10'' 13st 13lbs
1,85 m 95,75 kg 6' 0'' 14st 10lbs
1,90 m 101 kg 6' 2'' 15st 8lbs

Riziko nadváhy
Nadváha u Vás zvyšuje riziko závažných zdravotních problémů jako je diabetes (cukrovka) a srdeční onemocnění. Při těchto stavech se však nemusíte cítit špatně. Měl(a) byste proto pro jistotu vyhledat svého lékaře a nechat si udělat celkové vyšetření.

Jak Orlistat Teva 60 mg účinkuje
Léčivá látka obsažená v Orlistatu Teva 60 mg je navrhnuta tak, aby zasáhla tuky ve Vašem trávicím systému. Zabrání vstřebání přibližně čtvrtiny tuků přijatých potravou. Tyto tuky projdou Vaším tělem a vyloučí se stolicí. Mohou se u Vás objevit účinky léčby související se stravou (viz bod 4). Pro zvládnutí těchto účinků je důležité, abyste dodržoval(a) dietu se sníženým obsahem tuků. Pokud tomu tak bude, účinek tobolek Vám bude pomáhat zhubnout více, než kdybyste držel(a) pouze samotnou dietu. Ke každým dvěma kilogramům, které zhubnete díky dietě, Vám Orlistat Teva 60 mg pomůže snížit váhu ještě o další kilogram.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ORLISTAT TEVA 60 MG UŽÍVAT

Neužívejte Orlistat Teva 60 mg

- pokud je Vám méně, než 18 let
- jestliže jste těhotná nebo kojíte
- jestliže užíváte cyklosporin, který se podává po transplantaci orgánů nebo k léčbě revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění
- jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky na ředění krve
- jestliže jste alergický(á) na orlistat nebo pomocné látky obsažené v přípravku Orlistat Teva 60 mg: viz bod 6 Příbalové informace
- jestliže trpíte cholestázou (stav, kdy je blokován odtok žluče z jater)
- pokud máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom), které Vám diagnostikoval lékař.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orlistat Teva 60 mg je zapotřebí
Pokud máte diabetes (cukrovku). Poraďte se se svým lékařem, který možná bude muset upravit dávku Vašich antidiabetik.

Pokud máte onemocnění ledvin. Poraďte se s lékařem předtím, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat. Užívání orlistatu může být u pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeno s tvorbou ledvinových kamenů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Orlistat Teva 60 mg může ovlivnit léky, které máte užívat. Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Orlistat Teva 60 mg s:
cyklosporinem: cyklosporin se používá po transplantaci orgánů nebo k léčbě těžké revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění
warfarinem nebo jinými přípravky na ředění krve.
akarbózou (antidiabetikum, které se používá k léčbě cukrovky 2. typu). Orlistat Teva 60 mg není vhodný pro osoby, které užívají akarbózu.

Perorální antikoncepce a Orlistat Teva 60 mg
Pokud trpíte těžkým průjmem, mohou být antikoncepční pilulky méně účinné. Pokud máte těžký průjem, měla byste používat ještě další metodu k zabránění početí.

Multivitamíny a Orlistat Teva 60 mg
Měl(a) byste užívat multivitamínový přípravek každý den. Orlistat Teva 60 mg totiž může snižovat hladiny některých vstřebávaných vitamínů. Multivitamínový přípravek by měl obsahovat vitamíny A, D, E a K.
Multivitamíny byste měl(a) užívat před spaním, v době, kdy neužíváte Orlistat Teva, aby se zajistilo, že se vitamíny vstřebají.

Před zahájením léčby přípravkem Orlistat Teva 60 mg se poraďte s lékařem, pokud užíváte
amiodaron, užívaný na problémy se srdečním rytmem;
- léky na štítnou žlázu (levothyroxin), protože může být nezbytné upravit dávky přípravků a užívat je v rozdílnou denní dobu
- léky na epilepsii, protože byste měl(a) jakékoliv změny ve frekvenci nebo intenzitě křečí konzultovat se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, pokud zároveň s Orlistatem Teva 60 mg užíváte
- léky na vysoký krevní tlak, protože může být nezbytné upravit dávkování;
- léky na vysoký cholesterol, protože může být nezbytné upravit dávkování.


Užívání Orlistatu Teva 60 mg s jídlem a pitím
Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se měl užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Snažte se zahájit tuto dietu před začátkem léčby. Informace o tom, jak stanovit množství kalorií a tuků v dietě, viz Další užitečné informace v bodě 6.

Užívejte Orlistat Teva 60 mg s hlavními jídly. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Pokud jídlo vynecháte, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Orlistat Teva 60 mg účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk.

Pokud jíte vysokotučná jídla, neužívejte více přípravku, než je doporučená dávka. Užívání tobolek s jídlem obsahujícím hodně tuků může zvýšit riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4). Během užívání Orlistatu Teva 60 mg se důsledně snažte vyhnout jakémukoli vysokotučnému jídlu.

Těhotenství a kojení
Neužívejte Orlistat Teva 60 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Orlistat Teva 60 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE ORLISTAT TEVA 60 MG UŽÍVÁ

Příprava na snížení hmotnosti
1. Zvolte si datum, kdy začnete

Zvolte si den, kdy začnete užívat tobolky. Před zahájením užívání tobolek začněte s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků a nechejte Vašemu organismu několik dní, aby si zvykl na nové stravovací návyky. Záznamy o tom, co jste snědl(a) si zapisujte do dietního deníku. Dietní deníky jsou účinné, protože Vás upozorní na to, co jste snědl(a), kolik toho bylo a mohou být základem pro změnu jídelníčku.

2. Určete si, kolik chcete zhubnout
Přemýšlejte o tom, kolik byste chtěl(a) vážit a stanovte si cílovou hmotnost. Reálným cílem je zhubnout mezi 5 a 10% z Vaší původní hmotnosti. Váhový úbytek může během týdnů kolísat. Měl(a) byste docílit postupného stabilního váhového úbytku kolem 0,5 kg týdně.

3. Stanovte si množství kalorií a tuků
Aby se Vám lépe hublo, potřebujete mít stanoveny dvě denní cílové hodnoty jednu pro kalorie a druhou pro tuky. Další rady viz Další užitečné informace v bodě 6.


Užívání Orlistatu Teva 60 mg

Dospělí starší 18 let

Užívejte jednu tobolku třikrát denně.

Užívejte Orlistat Teva 60 mg s hlavními jídly. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Ujistěte se, že tato tři jídla jsou vyvážená, nízkokalorická a se sníženým obsahem tuků. Pokud vynecháte jídlo, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Orlistat Teva 60 mg účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk. Užívejte Orlistat Teva 60 mg těsně před, v průběhu, nebo nejpozději jednu hodinu po jídle. Spolkněte celou tobolku. Tobolka by měla být zapita vodou. Neužívejte více než tři tobolky denně. Jezte nízkotučná jídla, abyste snížil(a) riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4). 4
Snažte se být fyzicky aktivnější dříve, než začnete užívat tobolky. Fyzická aktivita je důležitou součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předtím necvičil(a), měl(a) byste se poradit se svým lékařem. Pokračujte v aktivitách během užívání Orlistatu Teva 60 mg a i poté, co s jeho užíváním skončíte.

Jak dlouho by se měl přípravek Orlistat Teva 60 mg užívat
Přípravek Orlistat Teva 60 mg by se neměl užívat déle než šest měsíců.
Pokud nezhubnete během 12 týdnů užívání Orlistat Teva 60 mg, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Možná budete muset přestat Orlistat Teva 60 mg užívat.
Úspěšné zhubnutí nespočívá ve změně jídelníčku na krátkou dobu a pak v návratu ke starým návykům. Lidé, kteří zhubli a váhový úbytek si udrželi, museli změnit životní styl, včetně změn týkajících se toho, co jedí a jak jsou aktivní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orlistat Teva 60 mg, než jste měl(a)
Neužívejte více než tři tobolky denně. Pokud užijete příliš mnoho tobolek, kontaktujte co nejdříve lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Orlistat Teva 60 mg
Pokud zapomenete užít tobolku:
Jestliže od Vašeho posledního jídla uplynula méně než jedna hodina, vezměte si zapomenutou tobolku.
Jestliže od Vašeho posledního jídla uplynula více než jedna hodinu, neužívejte zapomenutou tobolku. Počkejte a užijte další tobolku s příštím hlavním jídlem jako obvykle.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Orlistat Teva 60 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastější nežádoucí účinky spojené s užíváním Orlistatu Teva 60 mg (například větry s nebo bez olejovitého špinění, náhlé nebo častější nucení na stolici a měkká stolice) jsou způsobeny tím, jak přípravek účinkuje. Tyto účinky léčby související se stravou zvládnete lépe, pokud budete jíst jídla se sníženým obsahem tuků.

Závažné nežádoucí účinky (není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují)

Závažné alergické reakce - známky závažné alergické reakce zahrnují: závažné obtíže s dýcháním, pocení, vyrážku, svědění, otok obličeje, rychlou srdeční akci a kolaps. Přestaňte užívat tobolky. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Další závažné nežádoucí účinky - krvácení z konečníku (rekta) divertikulitida (zánět tlustého střeva). Příznaky mohou zahrnovat bolest v podbřišku, zvláště na levé traně, případně s horečkou a zácpou pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky mohou zahrnovat silnou bolest břicha, která někdy ystřeluje směrem do zad, případně s horečkou, nevolností a zvracením. puchýře na kůži (včetně praskajících puchýřů) silná bolest žaludku způsobená žlučovými kameny hepatitida (zánět jater). K příznakům patří žluté zbarvení kůže a očí, svědění, tmavá barva moči, bolest v oblasti žaludku a citlivost v oblasti jater (bolest pod přední stranou hrudního koše vpravo), v některých případech ztráta chuti k jídlu. Oxalátová nefropatie (nahromadění šťavelanu vápenatého, které může vést k tvorbě ledvinových kamenů). Viz bod 2, zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orlistat Teva 60 mg je zapotřebí. Přestaňte užívat tobolky. Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených účinků, poraďte se s lékařem.
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) větry (plynatost) s nebo bez olejovitého špinění, náhlé nucení na stolici, mastná nebo olejovitá stolice, měkká stolice. Řekněte svému lékaři, pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný nebo Vám způsobuje obtíže.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) bolest žaludku (břicha), inkontinence (unikání stolice), tekutá/vodnatá stolice, častější vyměšování, úzkost. Řekněte svému lékaři, pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný nebo Vám způsobuje obtíže.

Účinky na krevní testy (není známo, jak často se tyto účinky vyskytují)
zvýšení hladin některých jaterních enzymů
účinky na krevní srážlivost u osob užívajících warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve (antikoagulancia). Pokud máte podstoupit vyšetření krve, řekněte lékaři, že užíváte Orlistat Teva 60 mg.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Naučte se, jak zvládat účinky léčby související se stravou
Nejčastější nežádoucí účinky vznikají díky mechanismu, jakým tobolky účinkují a jsou důsledkem tuků, které procházejí Vaším tělem. Tyto účinky typicky vznikají během prvních několika týdnů užívání tobolek před tím, než se naučíte, jaké má být maximální množství tuků ve Vaší dietě. Tyto účinky léčby související se stravou pro Vás mohou být signálem, že jste snědl(a) více tuků, než jste měl(a).

Můžete se naučit minimalizovat dopad účinků léčby souvisejících dodržováním následujících základních pokynů:

- Začněte držet dietu s nízkým obsahem tuků několik dní nebo i týden předtím, než zahájíte užívání tobolek
- Zjistěte si více o tom, kolik tuků obvykle obsahují Vaše oblíbená jídla a o velikosti Vašich porcí. Tím, že se seznámíte s velikostí porcí, snížíte pravděpodobnost, že náhodně překročíte Vaši cílovou hodnotu tuků.
- Rozdělte si Vaši povolenou dávku tuku rovnoměrně do všech jídel během dne. Nešetřete si povolené množství tuků a kalorií, abyste si je pak jednorázově dopřáli na jídlo nebo moučník s vysokým obsahem tuků, jak jste to možná dělal(a) v jiných programech na snížení tělesné hmotnosti.
- Většina uživatelů, u nich se tyto účinky objevily, zjistila, že je mohou zvládnout a regulovat úpravou diety
Nebuďte znepokojeni, když nemáte žádný z těchto problémů. Neznamená to, že tobolky nepůsobí.


5. JAK ORLISTAT TEVA 60 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeném na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tobolky v lahvičkách by měly být spotřebovány během 6 měsíců po prvním otevření lahvičky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Orlistat Teva 60 mg obsahuje

Léčivou látkou je orlistatum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 60 mg.
Pomocnými látkami jsou:
náplň tobolky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid
křemičitý, natrium-lauryl-sulfát
obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171)

Jak Orlistat Teva 60 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Orlistat Teva 60 mg jsou tobolky s víčkem i tělem světle modré barvy.
Orlistat Teva 60 mg se dodává v baleních po 42, 60, 84, 90 a 120 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Street,
83-200 Starogard Gdański
Polsko

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.7.2012DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Rizika nadváhy

Nadváha ovlivňuje Vaše zdraví a zvyšuje u Vás riziko rozvoje závažných zdravotních problémů jako je: Vysoký krevní tlak, Diabetes (cukrovka), Srdeční onemocnění, Mozková mrtvice, Určité typy nádorů, Osteoartróza,
Promluvte si s lékařem o rizicích rozvoje těchto onemocnění.

Význam snížení hmotnosti
Zhubnutí a udržení si váhového úbytku, např. zlepšením Vaší stravy a zvýšením fyzické aktivity, Vám může pomoci snížit riziko závažných zdravotních problémů a zlepšit Váš zdravotní stav.

Užitečné rady týkající se diety a Vaší cílové hodnoty kalorií a tuků během užívání Orlistat Teva 60 mg
Orlistat Teva 60 mg se má užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Tobolky účinkují tak, že zabraňují vstřebání části tuků. Můžete však stále jíst jídla ze všech hlavních skupin potravin.

Ačkoliv byste se měl(a) zaměřit na obsah kalorií a tuků ve Vaší stravě, je důležité, aby Vaše dieta byla vyvážená. Měl(a) byste si vybírat jídla, která obsahují rozličné živiny a naučit se jíst dlouhodobě zdravě.

Pochopení významu cílových hodnot kalorií a tuků
Prostřednictvím kalorií se měří energie, kterou potřebuje Vaše tělo. Někdy se označují jako kilokalorie nebo kcal. Energie může být rovněž měřena v kilojoulech, které také můžete najít na potravinových etiketách.
Cílová hodnota kalorií je maximální množství kalorií, které každý den přijmete potravou. Prohlédněte si tabulku níže v této sekci.
Vaše cílová hodnota tuků v gramech je maximální množství tuků v gramech, které přijmete v každém jídle. Tabulka cílové hodnoty tuků v gramech následuje níže za tabulkou cílové hodnoty kalorií.
Kontrola cílové hodnoty tuků je zásadní s ohledem na mechanismus účinku tobolek. Užívání Orlistat Teva 60 mg znamená, že Vaším tělem projde více tuků a může proto být pro něj namáhavé, pokud budete jíst tolik tuků, co dříve. Pokud tedy budete dodržovat Vaši cílovou hodnotu tuků, zvýšíte váhový úbytek a zároveň minimalizujete riziko účinků léčby souvisejících se stravou.
Měl(a) byste dosáhnout postupného stabilního úbytku hmotnosti. Ideální je úbytek kolem 0,5 kg (1 lb) týdně.


Jak určíte Vaši cílovou hodnotu kalorií
Následující tabulka je vypracována tak, aby byl Váš kalorický příjem přibližně o 500 kalorií na den nižší, než potřebuje Vaše tělo k udržení současné tělesné hmotnosti. Příjem je ve výsledku nižší o 3500 kalorií na týden, což je přibližně množství kalorií obsažené v 0,5 kg (1 lb) tuku.

Vaše cílová hodnota kalorií Vám umožní hubnout postupně a stabilně okolo 0,5 kg (1 lb) týdně aniž byste měl(a) pocity frustrace nebo deprivace.

Příjem potravy s obsahem méně než 1200 kalorií denně se nedoporučuje.

Abyste mohl(a) stanovit Vaši cílovou hodnotu kalorií, potřebujete znát úroveň Vaší fyzické aktivity. Čím jste aktivnější, tím vyšší bude Vaše cílová hodnota kalorií.
Nízká aktivita znamená, že denně vykonáváte pouze minimálně nebo vůbec aktivity jako je např. chůze, chůze do schodů, práce na zahradě nebo jiné běžné fyzické aktivity.
Střední aktivita znamená, že během fyzické aktivity spálíte denně přibližně 150 kalorií. Tomu odpovídá například chůze na vzdálenost tři kilometry (2 míle), práce na zahradě po 30 až 45 minut nebo uběhnutí dvou kilometrů (1,25 míle) během 15 minut. Vyberte si úroveň, která nejvíce odpovídá Vašemu běžnému dni. Pokud si nejste jistý(á), kam se máte zařadit, zvolte úroveň nízká aktivita.


Ženy

Nízká aktivita

méně než 68,1 kg méně než 10 st 10 lb 1200 kalorií
68,1 kg až 74,7 kg 10 st 10 lb až 11 st 11 lb 1400 kalorií
74,8 kg až 83,9 kg 11 st 12 lb až 13 st 2 lb 1600 kalorií
84,0 kg a více 13 st 3 lb a více 1800 kalorií

Střední aktivita
méně než 61.2 kg méně než 9 st 9 lb 1400 kalorií
61,3 kg až 65,7 kg 9 st 9 lb až 10 st 4 lb 1600 kalorií
65,8 kg a více 10 st 5 lb a více 1800 kalorií

Muži

Nízká aktivita

méně než 65,7 kg méně než 10 st 4 lb 1400 kalorií
65,8 kg až 70,2 kg 10 st 5 lb až 11 st 1600 kalorií
70,3 kg a více 11 st 1 lb a více 1800 kalorií

Střední aktivita
59,0 kg a více 9 st 4 lb a více 1800 kalorií

Jak určit Vaši cílovou hodnotu tuků
Následující tabulka ukazuje, jak určit Vaši cílovou hodnotu tuků na základě povoleného denního příjmu kalorií. Měl(a) byste si naplánovat tři jídla denně. Pokud máte například cílovou hodnotu 1400 kalorií denně, může jedno jídlo obsahovat maximálně 15 g tuků. Abyste dodržel(a) Váš povolený denní příjem tuků, neměly by svačiny obsahovat více než 3 g tuku.

Množství kalorií, které denně můžete přijmout potravou /Maximální povolené množství tuků v jednom jídle /Maximální denní povolené množství tuků ve svačinách
1200 12 g 3 g
1400 15 g 3 g
1600 17 g 3 g
1800 19 g 3 g

Zapamatujte si:
Držte se realistických cílových hodnot kalorií a tuků je to dobrá cesta, jak si udržet váhový úbytek po dlouhou dobu.
Zapisujte si, co sníte včetně kalorické hodnoty a obsahu tuků do dietního diáře
Snažte se být více fyzicky aktivní před tím, než začnete užívat tobolky. Fyzická aktivita je důležitou součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předtím necvičil(a), měl(a) byste se poradit se svým lékařem. Pokračujte v aktivitách během užívání Orlistat Teva 60 mg a i poté, co s jeho užíváním skončíte.

Program na snížení tělesné hmotnosti Orlistat Teva 60 mg kombinuje užívání tobolek s dietním plánem a širokou škálu prostředků, které Vám pomohou pochopit, jak dodržovat nízkokalorickou dietu se sníženým obsahem tuků a pokyny, abyste se stal(a) více aktivní.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146267/2012

INFORMACE O VÝROBCI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Teva je přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností a s přímým zastoupením ve více než 60 zemích a je jedním z největších světových výrobců generických léčiv a aktivních farmaceutických substancí. Mezi priority společnosti Teva patří oblast kardiologie, onkologie a volně prodejných léků.

Recenze (3)

Recenze produktu TEVA Orlistat Teva 84 tvrdých tobolek

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

(7) (12)

80 %

(9) (7)

80 %

Na mne moc nefunguje,asi jím málo tučného a přibírám spíše z mouky,ale na manželovi jsou výsledky vidět!

(10) (6)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu TEVA Orlistat Teva 84 tvrdých tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze