Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 16221
Kód EAN: 8594739038882
Kód SÚKL: 1077
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu. Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls209499/2010
Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně
OPHTHALMO-FRAMYKOIN comp.
oční mast
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Složení
Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg
(Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg), Hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti
Pomocné látky: tuk z ovčí vlny, tvrdý parafin, ceresin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá
vazelína.
Indikační skupina
Oftalmologikum, otorinolaryngologikum s obsahem antibiotika a kortikosteroidního
hormonu
Charakteristika
Oční mast Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci
antibiotik se širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortizon,
kortikosteroidní hormon s protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena
k léčbě těch očních onemocnění, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a
zánětlivá složka.
Indikace
Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka,
spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s
počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a
řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a
zánětech zevního zvukovodu.
Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.
Kontraindikace
Ophthalmo-Framykoin comp. se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky
nebo na kterékoli další složky přípravku a při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová
antibiotika, dále při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových
onemocněních a vleklých zánětech předního úseku oka, plísňových onemocněních
oka, tuberkulózních zánětech, při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou
výživou.
Zvláštní upozornění
Strana 2 (celkem 3)
Pro použití Ophthalmo-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal)
a kataraktou (šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto
informován o všech Vašich onemocněních.
Těhotenství a kojení
Přípravek lze používat v těhotenství, zvláště v l. trimestru, a při kojení jen při vážných
infekcích za předpokladu pečlivého zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku
pro plod.
Informujte Vašeho lékaře o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit
používání tohoto přípravku.
Nežádoucí účinky
Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů
vyvolat přechodný pocit pálení.
Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok
či jiné příznaky dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu
těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se
poraďte s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. a jiných léků současně užívaných se
mohou navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol,
které snižují antibiotické účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. Rovněž
není vhodné nanášet mast současně s jinými přípravky pro místní používání, aby
nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Jestliže
Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že
používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin comp.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční,
případně nosní nebo ušní použití, oznamte mu, že používáte Ophthalmo-Framykoin
comp.
Dávkování a způsob použití
Neurčí-li lékař jinak, 1-2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2-
3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby
účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při
používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout
alespoň 10 minut.
Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí
potírá nemocná plocha 5 - 6krát denně.
Mast se nepoužívá déle než 5 - 7 dnů.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve
velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo
obsluhovat stroje.
Strana 3 (celkem 3)
Upozornění
Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.
Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je
vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.
Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se
doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte. Nezdvojujte
následující dávku k nahrazení vynechané dávky.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
5 g oční masti v tubě.
Datum poslední revize
8.11.2010

Recenze

Recenze produktu OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

Diskuze

Diskuze k produktu OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP. UNG OPH 1X5GM

Přidat nový příspěvek do diskuze