Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 68979
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15083
Přípravek Onprelen je určen pro děti od jednoho roku, mladistvé a dospělé ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě u těchto onemocnění: - dvanáctníkový a žaludeční vřed; - vředová choroba dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí (vymýcení Helicobacter pylori), vždy v kombinaci s účinnými antibakteriálními přípravky; - zánět jícnu způsobený pronikáním kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu (refluxní ezofagitida) a symptomatická refluxní choroba jícnu; - nadměrná sekrece žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu (Zollinger-Ellisonův syndrom); - profylaktická léčba žaludečních a dvanácterníkových vředů a erozí v souvislosti s podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podávání nesteroidních antirevmatik -antiflogistik).

Příbalový leták

Stránka 1 z 8

sp.zn. sukls212104/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
ONPRELEN 20
tvrdé tobolky
(omeprazolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte ONPRELEN užívat
pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ONPRELEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ONPRELEN užívat
3. Jak se ONPRELEN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ONPRELEN uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ONPRELEN A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že
snižují
množství kyseliny, která se tvoří ve vašem žaludku.

Bez doporučení lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):
Bez doporučení lékaře se ONPRELEN používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např.
pálení žáhy, kyselá regurgitace). Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu,
který se může zanítit a bolet. To může způsobit příznaky, např. bolestivý pocit pálení na hrudi
stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace). Může se stát, že
budete muset užívat tablety 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily. Délka léčby bez
dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Bez doporučení lékaře mohou ONPRELEN užívat
dospělí pacienti.

Pouze na doporučení lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):
Pouze na doporučení lékaře se přípravek ONPRELEN používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:
refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
Stránka 2 z 8

vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé
léky (NSAIDs). ONPRELEN lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte
NSAIDs.
nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellisonův
syndrom).

U dětí:
Děti od 1 roku a s hmotností 10 kg
refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky
zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a
pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a mladiství
vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě
tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONPRELEN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek ONPRELEN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo kteroukoli další složku přípravku
ONPRELEN.
jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např.
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
- užíváte-li antibiotikum klarithromycin a současně trpíte onemocněním jater
- užíváte-li nelfinavir (k léčbě HIV infekce).
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat
ONPRELEN.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ONPRELEN je zapotřebí:
Neužívejte ONPRELEN po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k
úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem. ONPRELEN může zakrývat
příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají také Vás, informujte o tom
lékaře ještě předtím, než začnete užívat ONPRELEN a nebo v průběhu léčby:
jestliže jste bez známých příčin více zhubl/a a máte potíže s polykáním.
máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
začal/a jste zvracet potravu nebo krev.
máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým
zvýšením rizika infekčního průjmu.
měl/a jste žaludeční vřed nebo jste prodělal chirurgický zákrok na zažívacím traktu.
léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů.
máte žloutenku nebo závažné problémy s játry.
je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily.

Pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem k léčbě refluxu, neužívejte omeprazol
k prevenci onemocnění.

Stránka 3 z 8

Jestliže užíváte ONPRELEN dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude
pravidelně sledovat. Měl (a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování,
kdykoli lékaře navštívíte.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je ONPRELEN po dobu delší než 1 rok,
můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře
(obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou
také zvyšovat riziko osteoporózy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. ONPRELEN
může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku ONPRELEN.
Neužívejte ONPRELEN, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorbě
krevních sraženin (trombů)). Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z
následujících léčiv:
- ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
- digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
- diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
- fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset
sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat ONPRELEN.
- léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař
Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat ONPRELEN.
- rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
- atazanavir (k léčbě infekce HIV).
- takrolimus (v případech transplantace orgánů).
- Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)(k léčbě mírné deprese).
- cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení
svalů při porušeném průtoku krve v dolních končetinách).).
- saquinavir (k léčbě infekce HIV).

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně ONPRELEN k
léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře
informoval/a o všech lécích, které užíváte.

Užívání přípravku ONPRELEN s jídlem a pitím
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Předtím než začnete užívat ONPRELEN informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte
otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat ONPRELEN. Lékař rozhodne, zda
můžete užívat ONPRELEN v průběhu kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Stránka 4 z 8

ONPRELEN pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje.
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud
se u Vás objeví, neměl (a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Tento přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí
některých
cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE ONPRELEN UŽÍVÁ.
Léčba bez dohledu lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):
Vždy užívejte přípravek ONPRELEN přesně tak, jak je uvedeno v této příbalové informaci.
Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez doporučení lékaře se ONPRELEN používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu
(např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).
Obvyklá dávka je jedna 20 mg tobolka jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte vašeho
lékaře, pokud po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat
tablety 2-3 následující dny, aby došlo ke zlepšení příznaků.

Léčba pouze po poradě s lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):
Vždy užívejte ONPRELEN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho
budete přípravek užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.
Tobolky se musí užívat vcelku. Nesmí se žvýkat nebo drtit.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po
dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po
dobu dalších 8 týdnů.
pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.
pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám
lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař
Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg
jednou denně.
Stránka 5 z 8


Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní
protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs
(nesteroidní protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.
lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo
metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger-
Ellisonův
syndrom):
obvyklá dávka je 60 mg denně.
lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek
užívat.

Děti:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat ONPRELEN.
Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
děti starší než 4 roky mohou užívat ONPRELEN. Dávka pro děti se určí na základě tělesné
hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku
Doporučuje se užívat tobolky ráno.
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.
Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v
kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek.
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:
- tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah
tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným
džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou.
- před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte hned nebo nejpozději
do 30 minut.
- abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte.
Tuhé částečky obsahují léčivou látku nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil (a) více tobolek ONPRELEN než jste měl (a):
Stránka 6 z 8

Jestliže jste užil (a) více přípravku ONPRELEN než se doporučuje, obraťte se přímo na lékaře
nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl (a) užít tobolky ONPRELEN:
Jestliže jste zapomněl (a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již
blíží čas další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste
nahradil (a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i tobolky ONPRELEN nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání léku a
okamžitě to
sdělte svému lékaři, nebo jděte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:
náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním
(těžká alergická reakce).
zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a
krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevens-Johnsonův syndrom
nebo toxickou epidermální nekrolýzu.
žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.
Výše uvedené nežádoucí účinky, které jsou závažné a vyžadují pozornost lékaře, jsou vzácné.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:
Velmi časté: vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10
Časté: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10 000
Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit)
Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy.
Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky
Otoky chodidel a kotníků.
Poruchy spánku (nespavost).
Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
Pocit závratě (vertigo).
Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
Celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky
Stránka 7 z 8

Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může
způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a
křeče.
Neklid, zmatenosti nebo deprese.
Poruchy chuti.
Problémy s viděním, např. neostré vidění.
Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
Sucho v ústech.
Zánět dutiny ústní.
Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobena plísněmi.
Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a
únavu.
Ztráta vlasů (plešatost).
Kožní vyrážka po oslunění.
Bolesti kloubů nebo svalů.
Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).
Agresivita.
Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují
(halucinace).
Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být
doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza).
Svalová slabost.
Zvětšení prsů u mužů.
Snížená hladina hořčíku v krvi.

Frekvence neznámá
Pokud užíváte ONPRELEN déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny
hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů,
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z
těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař
může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

ONPRELEN může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k
imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně
zhoršený stav s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo
potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit
nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu).
Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval (a) lékaře o lécích, které užíváte.
Stránka 8 z 8

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí
objevit žádný z nich. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ONPRELEN UCHOVÁVAT
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek
nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co ONPRELEN obsahuje
- Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.
- Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), sodná sůl
karboxymethylškrobu Typ A, natrium- lauryl-sulfát, povidon 30, hypromelosa 2910/6,
dodekahydrát fosforečnanu sodného, disperse kopolymeru MA/EA 1:1, trietyl citrát, hydroxid
sodný, oxid titaničitý (E 171), mastek;
Tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), chinolinová žluť (E 104), sodná sůl erythrosinu (E
127), indigokarmín (E 132), čištěná voda.
Potisk: bílý inkoust (obsahuje šelak, propylenglykol, povidon, oxid titaničitý (E171))

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
ONPRELEN 20 - tvrdé želatinové tobolky, vrchní část modrá s bílým potiskem 0 a spodní
část oranžová s bílým potiskem 20, obsahující bílé až béžové mikropelety.

a) HDPE lahvička uzavřená PP uzávěrem obsahující vysoušedlo (silikagel), krabička.
Velikosti balení: 14 tobolek

b) PA/Al/PVC-Al blistr, krabička
Velikost balení: 14 (2x 7) tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výdej přípravku je možný i bez lékařského předpisu

Držitel rozhodnutí o registraci
GENERICON s.r.o., Praha, Česká Republika

Výrobce:
TEVA Pharma S.L.U., c/C no. 4 Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.6.2013

Recenze

Recenze produktu ONPRELEN 20 14X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ONPRELEN 20 14X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze