Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

NUROFEN STOPGRIP 24 Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13247

90 % 2 recenze

Přípravek se užívá ke krátkodobé léčbě příznaků akutních infekčních onemocnění horních cest dýchacích jako je rýma, bolest v krku, bolest hlavy a celého těla, akutní zánět nosohltanu, akutní zánět Eustachovy trubice (pocit zalehlého ucha). Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se užívá ke krátkodobé léčbě příznaků akutních infekčních onemocnění horních cest dýchacích jako je rýma, bolest v krku, bolest hlavy a celého těla, akutní zánět nosohltanu, akutní zánět Eustachovy trubice (pocit zalehlého ucha). Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 13247
Kód EAN: 5000167015461
Kód SÚKL: 87179
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls82197/2011 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

 

Nurofen StopGrip 

 

potahované tablety 

ibuprofenum, pseudoephedrini hydrochloridum 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 

nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 - 5 dnů  (platí pro dospělé) nebo do 3 dnů (platí pro dospívající) nebudete cítit lépe 

nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

 

V příbalové informaci naleznete:  

1. 

Co je Nurofen StopGrip a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen StopGrip užívat  

3. 

Jak se Nurofen StopGrip užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Nurofen StopGrip uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

CO JE NUROFEN STOPGRIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Nurofen  StopGrip  je  kombinovaný  přípravek.  Obsahuje  dvě  léčivé  látky,  ibuprofen  a  pseudoefedrin. 

Ibuprofen  patří  do  skupiny  tzv.  nesteroidních  antirevmatik  (léky  proti  bolesti  s protizánětlivým 

účinkem), snižuje zvýšenou teplotu a působí proti bolesti a zánětu. Pseudoefedrin snižuje otok sliznic 

horních cest dýchacích.  

 

Nurofen  StopGrip  se  užívá  ke  krátkodobé  léčbě  příznaků  chřipky  a  nachlazení,  jako  je  rýma,  bolest 

v krku, bolest hlavy a celého těla, horečka, akutní zánět nosohltanu či vedlejších nosních dutin a akutní 

zánět Eustachovy trubice (pocit zalehlého ucha). 

 

Nurofen StopGrip je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 

 
Nurofen StopGrip užívejte jen v případě, že nachlazení či chřipku doprovází otok sliznice horních cest 

dýchacích, jako např. ucpaný nos. Netrpíte-li otokem sliznic horních cest dýchacích, měli byste užívat 

jednosložkový přípravek obsahující pouze ibuprofen.  
 

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN STOPGRIP UŽÍVAT  

 

Neužívejte Nurofen StopGrip: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

2/7 

jestliže  jste  alergický(á)  na  kyselinu  acetylsalicylovou nebo na jiný  lék proti bolesti ze skupiny 

nesteroidních antirevmatik, což se může projevit jako průduškové astma, rýma, kopřivka, otok 

nebo jiné alergické reakce; 

jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  měl(a)  vřed  žaludku  či  dvanáctníku nebo se u Vás objevilo 

krvácení z trávicího traktu 

jestliže  jste  měl(a)  krvácení  do  žaludku  či  dvanáctníku  nebo  jiné  poškození  sliznice  trávicího 

traktu po léčbě nesteroidními antirevmatiky; 

jestliže máte poruchu krvetvorby nebo poruchu srážlivosti krve; 

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin; 

jestliže máte závažnou poruchu funkce srdce nebo těžkou hypertenzi (závažné zvýšení krevního 

tlaku); 

jestliže  užíváte  antidepresiva  ze  skupiny  inhibitorů  monoaminooxidázy,  nesmíte  přípravek 

Nurofen StopGrip užívat během léčby těmito přípravky a ještě 14 dnů po jejich vysazení;  

Nurofen StopGrip nesmí užívat těhotné ženy; 
Nurofen StopGrip není určen pro děti do 12 let. 
 

Upozornění a opatření: 

Přípravek  užívejte  po  co  nejkratší  dobu  a  v co  nejnižší  účinné  dávce,  která  je  potřebná  k potlačení 

příznaků onemocnění. 

 

Patříte-li  mezi  starší  pacienty,  je  možné,  že  se  u Vás  projeví  více  nežádoucích  účinků  nebo  budou 

závažnější, než je tomu u mladších osob. 

 

Před použitím přípravku Nurofen StopGrip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže  máte  jakékoliv  onemocnění  trávicího  traktu,  prodělal(a)  jste  např.  vředovou  chorobu 

žaludku nebo dvanáctníku, trpíte chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida 

nebo Crohnova choroba), protože Váš stav by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit; 

pokud  trpíte  onemocněním  jater  či  ledvin  (zvláště  u dehydratovaných  dětí  a  dospívajících 

existuje riziko poruchy funkce ledvin);  

jestliže máte průduškové astma či jste někdy prodělal(a) závažnou alergickou reakci nebo pokud 

jste vážně oslabení následkem závažného onemocnění;  

jestliže  trpíte  poruchou  imunitního  systému  (systémový  lupus  erytematodes)  nebo  jiným 

onemocněním  pojivové  tkáně,  protože  existuje  riziko  vzniku  aseptické  meningitidy  (zánět 

mozkových blan bez přítomnosti mikroorganizmů); 

jestliže trpíte onemocněním cév, máte cukrovku, nádor nadledvin (feochromocytom), zvýšenou 

funkci  štítné  žlázy,  zvětšenou  prostatu  či  vysoký  nitrooční  tlak  nebo  patříte  mezi  tzv. 

hyperexcitabilní pacienty, protože tato onemocnění by mohla být ovlivněna pseudoefedrinem; 

jestliže máte srdeční obtíže  včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 

pokud  jste  prodělali  srdeční  infarkt,  jste  po  operaci  bypassu,  trpíte  onemocněním  periferních 

tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali 

jakýkoli  druh  cévní  mozkové  příhody  (včetně  „mini  mozkové  mrtvice“  neboli  tranzitorní 

ischemické ataky „TIA“); 

jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol v krvi, máte v rodinné anamnéze 
srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka. 

 

Protizánětlivá/analgetická léčiva (proti zánětu a bolesti) jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení 

rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. 

Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Pokud  se  během  léčby  objeví  bolesti  břicha,  černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem  nebo  jiné 

problémy  ze  strany  trávicího  traktu,  dále  kožní  vyrážka  či  změny  na  sliznicích,  jakékoliv  projevy 

přecitlivělosti, poruchy vidění nebo halucinace, neklid či poruchy spánku, přestaňte lék užívat a ihned 

vyhledejte lékaře. 
 

Přípravek obsahuje pseudoefedrin, který je na seznamu látek zakázaných pro sportovce (doping). 

3/7 

 

Užívání pseudoefedrinu, stejně jako jiných látek stimulujících činnost centrální nervové soustavy, může 

vést  ke  vzniku  závislosti.  Proto  vždy  užívejte  přípravek  krátkodobě  a  přesně  podle  doporučeného 

dávkování. 

 

Další léčivé přípravky a Nurofen StopGrip: 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

 

Neužívejte  Nurofen  StopGrip,  jestliže  již  užíváte  jiný  lék  proti  bolesti  ze  skupiny  nesteroidních 

antirevmatik včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib, a léků 

obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).  

 

Jestliže užíváte antidepresiva označovaná jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo reversibilní 

inhibitory  monoaminooxidázy A  (RIMA),  nesmíte  přípravek  Nurofen  StopGrip  užívat  během  léčby 

těmito léky a ještě 14 dnů po jejich vysazení. 
 

Při  současném  užívání  přípravku  Nurofen  StopGrip  a  některých  jiných  léků  může  docházet 

k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří: 
 

antikoagulancia/antiagregancia  (tj.  přípravky  ředící  krev/bránící  jejímu  srážení,  např.  kyselina 

acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin); 

 

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako atenolol, 

antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan); 

 

močopudné léky (diuretika); 

 

kortikosteroidy  jako  prednisolon  nebo  dexametason  (steroidní  hormony  s protizánětlivým 

účinkem); 

 

nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně); 

 

kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění); 

 

léky  na  depresi  (lithium,  inhibitory  monoaminooxidázy – IMAO,  selektivní  inhibitory  zpětného 

vychytávání  serotoninu – SSRI  nebo  tricyklická  antidepresiva)

 

nebo  na  léčbu  jiných 

psychiatrických onemocnění; 

 

léky s obsahem metotrexátu na léčbu zhoubných nádorů;  

 

některé  léky  používané  na  potlačení  funkce  imunitního  systému  (léky  s obsahem  cyklosporinu 

nebo takrolimu); 

 

léky obsahující mifepriston (na vyvolání potratu);  

 

léky na léčbu AIDS s obsahem zidovudinu; 

 

chinolonová antibiotika (protiinfekční léky) nebo antibiotikum linezolid; 

 

léky potlačující chuť k jídlu; 

 

léky s obsahem oxytocinu (používaný v porodnictví); 

 

námelové  alkaloidy,  jako  je  např.  ergotamin  a  metysergid  (léky  používané  na  léčbu  migrény, 

poruch prokrvení, nemocí žil a vysokého krevního tlaku); 

 

anticholinergika (léky používané při křečích, chronické obstrukční nemoci plic nebo při alergiích); 

 

léky s obsahem léčivých látek jako bromokriptin, kabergolin, lisurid, pergolid (používané k léčbě 
Parkinsonovy  choroby,  ale  také  např.  při  poporodní  depresi,  léčbě  neplodnosti  nebo  poruch 

menstruačního cyklu); 

 

léky do nosu používané při rýmě; 

 

některá anestetika používaná při operacích; v případě plánované operace je nutné přerušit léčbu 

tímto přípravkem 24 hodin před anestezií. 

 

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: 

 

Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem  Nurofen 

Stopgrip. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek 

Nurofen Stopgrip užívat s jinými léčivy. 

 

4/7 

Nurofen StopGrip s jídlem, pitím a alkoholem: 

Tablety  se mohou  užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí potíže, doporučuje se lék užívat 

během jídla.  

 

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost: 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná  nebo  plánujete  otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

 

Přípravek Nurofen StopGrip se nesmí užívat během těhotenství. Užívání během kojení se nedoporučuje 

 

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Nurofen StopGrip 

patří do skupiny nesteroidních antirevmatik, která mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání 

dojde k úpravě. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Při krátkodobém užívání, Nurofen StopGrip nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit 

nebo obsluhovat stroje.  

Pokud  se však objeví nežádoucí účinky jako závratě, bolesti  hlavy a halucinace, není možné řídit ani 

ovládat stroje.  

 

Přípravek Nurofen StopGrip obsahuje žluť lakovou 

Přípravek  obsahuje  malé  množství  žlutého  barviva  E 104/E 110,  které  může  způsobit  alergickou 

reakci.  

 

 

3. 

JAK SE NUROFEN STOPGRIP UŽÍVÁ 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Přípravek  užívejte  v co  nejnižší  dávce  po  co  nejkratší  možnou  dobu.  Pokud  se  Vaše  příznaky  zhorší 

nebo se nezlepší do 3 - 5 dnů, vyhledejte lékaře. Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek déle 

než 7 dnů. 

Pokud užívá přípravek dospívající a je nutné podávat jej déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky 

onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 

Tablety polykejte celé a zapijte je tekutinou.  

 

Jestliže se v průběhu léčby objeví zažívací potíže, doporučuje se užívat přípravek během jídla. 

 

Dospělí a dospívající starší než 12 let: 

Obvyklá počáteční dávka přípravku jsou 2 tablety. Dále je možné užívat 1 - 2 tablety, přičemž časový 

odstup mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 4 hodiny. Během 24 hodin smíte užít maximálně 
6 tablet. 

 
Pokud  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Nurofen  StopGrip  je  příliš  silný  nebo  slabý,  informujte  o

 

tom 

svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Děti do 12 let: 

Kombinaci ibuprofenu a pseudoefedrinu nesmí užívat děti mladší 12 let. 

 

Starší pacienti: 

Není  nutná  zvláštní  úprava  dávkování.  Ošetřující  lékař  však  může  zvážit  potřebu  monitorovat  funkci 

jater nebo ledvin. V případě závažného poškození jater nebo ledvin se Nurofen StopGrip nesmí užívat.  

 

5/7 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen StopGrip, než jste měl(a): 

Předávkování přípravkem se projevuje většinou jako  nevolnost, zvracení, bolest břicha nebo vzácněji 

průjem. Může se objevit také hučení v uších, bolest hlavy, krvácení do trávicího traktu, podrážděnost, 

nepokoj, třes, palpitace (bušení srdce), křeče, zadržování moči, zvýšený krevní tlak, potíže při močení, 

zrychlená  srdeční  činnost  a  srdeční  arytmie.  V závažnějších  případech  předávkování  se  toxicita 

projevuje jako ospalost, ojediněle excitace a dezorientace, kóma či křeče. 

 

Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem musíte okamžitě vyhledat 

lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nurofen StopGrip: 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Nurofen  StopGrip  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého.  

 

Nežádoucí  účinky,  které  se  mohou  během  užívání  vyskytnout,  jsou  uvedeny  níže  dle 

následujících četností: 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000): 

-  alergické reakce s kopřivkou a svěděním projevující se jako různé kožní vyrážky; 

-  reakce ze strany dýchacího systému (průduškové astma, astmatický záchvat, dušnost); 

-  nespavost, úzkost, neklid, halucinace; 

-  bolest hlavy, třes, poruchy chuti k jídlu, krátkodobá ztráta vědomí; 

-  palpitace (bušení srdce); 

-  bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení. 

 

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000): 

průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.

 

 

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000 včetně jednotlivých případů): 

-  poruchy tvorby krevních buněk; 

-  otok tváře, hrdla a jazyka nebo závažné anafylaktické (alergické) reakce;  

-  aseptická meningita (nehnisavý zánět mozkových blan); 

-  svalová slabost, poruchy citlivosti; 

-  poruchy zraku nebo poruchy tvorby a odtoku slz; 

-  srdeční selhání, tvorba otoků, zrychlená činnost srdce, poruchy srdečního rytmu, rozšíření cév, 

zvýšený krevní tlak; 

-  vřed žaludku nebo dvanácterníku, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice či 

zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku, zhoršení ulcerózní kolitidy či Crohnovy 

choroby; 

-  porucha funkce jater a ledvin; 

-  závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže;  

-  snížení hladiny hemoglobinu. 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

-  agitace, anorexie; 

-  sucho v ústech; 

-  nadměrné pocení; 

-  selhání ledvin, zadržování moči; 

-  podrážděnost.  

 

Jestliže  se  objeví  závažnější  reakce  jako  kopřivka,  náhle  vzniklý  otok  kolem  očí,  astmatický záchvat, 

pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, zvracení, 

6/7 

průjem  nebo  jiné  problémy  ze  strany  trávicího  traktu,  dále  kožní  vyrážka  či  změny  na  sliznicích, 

poruchy  vidění  nebo  halucinace,  neklid  či  poruchy  spánku,  přerušte  užívání  přípravku  a  ihned 

vyhledejte lékaře. 

 

Hlášení nežádoucích účinků: 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 

v této příbalové informaci.  

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

 

5. 

JAK NUROFEN STOPGRIP UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

vlhkostí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

 

 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co Nurofen StopGrip obsahuje: 

Léčivými  látkami  jsou  ibuprofenum  200 mg  a  pseudoephedrini  hydrochloridum  30 mg  v jedné 

potahované tabletě. 

 

Pomocnými  látkami  jsou  fosforečnan  vápenatý,  mikrokrystalická  celulosa,  povidon,  sodná  sůl 

kroskarmelosy,  magnesium-stearát,  hypromelosa,  mastek,  černý  inkoust  (šelak,  černý  oxid  železitý 

(E 172), propylenglykol), žluť laková E 104/E 110, oxid titaničitý E 171. 

 

Jak Nurofen StopGrip vypadá a co obsahuje toto balení: 

Nurofen StopGrip jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s potiskem „N“ na jedné straně. 
 

Velikost balení: 12 a 24 tablet. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

Slough, Velká Británie 

 

Výrobce: 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 

Nottingham, Velká Británie 

7/7 

 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 

o registraci: 

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 

Atrium Flora 

Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha 3 

Tel: +420 227 110 141 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.6.2016 

 

Recenze (2)

Recenze produktu NUROFEN STOPGRIP 24 Potahované tablety

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN STOPGRIP 24 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Renata H.

100 % 02/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám