Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

NUROFEN Rapid 400 mg 10 tobolek

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 175609

96 % 5 recenzí

Při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, při pohmoždění a podvrtnutí. Ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení.

Více informací

59
Běžná cena: 69 Kč, Ušetříte: 14 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, při pohmoždění a podvrtnutí. Ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 175609
Kód EAN: 5000158101753
Kód SÚKL: 146482
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls214126/2012 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

  

NUROFEN RAPID 400 mg CAPSULES  

měkké tobolky 

ibuprofenum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud  se  do  3 dnů  v případě  horečky  a  do  5 dnů    v případě  bolesti  nebudete  cítit  lépe  nebo 
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Nurofen Rapid 400 mg Capsules a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen Rapid 400 mg Capsules užívat 

3. 

Jak se Nurofen Rapid 400 mg Capsules užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Nurofen Rapid 400 mg Capsules uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Nurofen Rapid 400 mg Capsules a k čemu se používá 

  
Léčivou  látkou  přípravku  Nurofen  Rapid  400 mg  Capsules  je  ibuprofen,  který  patří  do  skupiny 
nesteroidních  protizánětlivých  léků  (léky  proti  bolesti  nebo  nesteroidní  antirevmatika,  NSAID). 
Ibuprofen  tiší  bolest,  má  protizánětlivé  účinky,  snižuje  horečku.  Ibuprofen  zabraňuje  tvorbě  látek 
(prostaglandinů), které se v organismu podílí na vzniku bolesti, zánětu a horečky. 
 
Přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules se užívá při mírných až středně silných bolestech, jako jsou 
bolesti hlavy (včetně migrény), bolesti zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů 
provázející  chřipková  onemocnění  a  bolesti  při  poranění  měkkých  tkání  jako  je  pohmoždění  a 
podvrtnutí.  Dále  je  vhodný  ke  zmírnění  příznaků  chřipky  a  nachlazení,  jako  je  bolest  v krku,  bolest 
hlavy či horečka. 
 
V případě  degenerativních  onemocnění  kloubů  (artróza)  nebo  měkkých  tkání  pohybového  ústrojí 
provázených  bolestivostí,  zarudnutím,  otokem  a  kloubní  ztuhlostí  a  u neuralgie  (bolest  pociťovaná 
v průběhu nervu) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. 
 
Přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen Rapid 400 mg Capsules užívat 

 

2/7 

Neužívejte Nurofen Rapid 400 mg Capsules: 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

 

jestli jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 
což se projevuje jako průduškové astma, rýma, kopřivka nebo jiné alergické reakce; 

 

jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  opakovaně  měl(a)  vřed  žaludku  nebo  dvanáctníku  nebo 
krvácení z trávicího traktu; 

 

jestli jste v minulosti krvácel(a) do trávicího traktu po léčbě jakýmkoliv  lékem proti bolesti ze 
skupiny NSAID; 

 

jestliže máte závažné onemocnění jater, ledvin a srdce; 

 

jestliže máte poruchu krvetvorby nebo poruchu srážlivosti krve; 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 

 
Přípravek nepodávejte dětem do 12 let. 
 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Nurofen Rapid 400 mg Capsules se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, stolici s příměsí krve nebo černou 
dehtovitou  stolici (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v 
minulosti se přípravek nesmí užívat); 

 

jestliže  jste  někdy  měl(a)  jakékoliv  onemocnění  trávicího  traktu,  např.  chronické  zánětlivé 
onemocnění  střev  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova  choroba);  Váš  stav  by  se  mohl  po  užívání 
protizánětlivých léků zhoršit; 

 

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin; 

 

při dehydrataci u dospívajícího, protože existuje riziko poruchy funkce ledvin; 

 

jestliže máte srdeční obtíže  včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 
pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních 
tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste 
prodělal(a) jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli 
tranzitorní ischemické ataky „TIA“); 

 

jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol v krvi, máte v rodinné anamnéze  
srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka; 

 

jestliže máte průduškové astma nebo trpíte alergií, protože může dojít ke vzniku dušnosti; 

 

jestliže  trpíte  rýmou,  záněty  nosních  dutin,  nosními  polypy  nebo  chronickými  dýchacími 
obtížemi, protože je zde zvýšené riziko alergické reakce; alergická reakce se nejčastěji projeví 
jako záchvat astmatu, kopřivka nebo otok různých částí těla; 

 

jestliže  trpíte  poruchou  imunitního  systému  (systémový  lupus  erytematodes)  nebo  jiným 
onemocněním  pojivové  tkáně,  protože  existuje  riziko  vzniku  aseptické  meningitidy  (zánět 
mozkových blan bez přítomnosti mikroorganizmů); 

 

jestliže  užíváte  pravidelně  některé  další  léky,  především  ústy  podávané  kortikosteroidy, 
protidestičkové  léky,  diuretika,  antikoagulancia  nebo  některá  psychofarmaka,  musíte  se  o 
vhodnosti užívání přípravku Nurofen Rapid 400 mg Capsules poradit s lékařem; 

 

jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství. 

 

Týká-li se Vás některý z výše vyjmenovaných stavů, užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem. 
 
Přípravek  užívejte  po  co  nejkratší  dobu  a  v co  nejnižší  účinné  dávce,  která  je  potřebná  k potlačení 
příznaků onemocnění. 
 
U starších  pacientů  se  mohou  častěji  vyskytovat  nežádoucí  účinky  a  jejich  následky  mohou  být 
závažnější. 
 

3/7 

Objeví-li  se  bolesti  břicha,  černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem  nebo  jiné  poruchy  trávicího 
traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře. 
 
Opatrnosti je třeba u pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním, protože léčba 
přípravkem Nurofen Rapid 400 mg Capsules může způsobit zadržování tekutin a otoky. 
 
Protizánětlivá/analgetická  léčiva  (proti  zánětu  a  bolesti)  jako  je  ibuprofen  mohou  působit  mírné 
zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých 
dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
V průběhu planých neštovic se doporučuje přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules neužívat. 
 
Další léčivé přípravky a Nurofen Rapid 400 mg Capsules: 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte  tento  přípravek,  jestliže  již  užíváte  jiný  lék  proti  bolesti  ze  skupiny  nesteroidních 
antirevmatik  (včetně  selektivních  inhibitorů  cyklooxygenázy  2,  jako  je  celekoxib  nebo  etorikoxib) 
nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány 
jako léky proti bolesti). 
 
Při současném užívání se účinky přípravku Nurofen Rapid 400 mg Capsules a účinky dalších užívaných 
léků mohou vzájemně ovlivňovat Mezi takové léky patří: 

 

glukokortikoidy a kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason;  

 

při  současném  užívání  lithia  (léčivo  užívané  k léčbě  některých  duševních  onemocnění)  a 
metotrexátu (užívá se k léčbě některých nádorových onemocnění nebo revmatizmu) může dojít 
ke zvýšení hladiny těchto látek v krvi, a tím ke zvýšení jejich nežádoucích účinků; 

 

antikoagulancia/antiagregancia  (tj.  přípravky  ředící  krev/bránící  jejímu  srážení,  např.  kyselina 
acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin) zvyšují riziko krvácení; 

 

léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako 
atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan) 

 

diuretika (močopudné léky) mohou mít při současném užívání s ibuprofenem nižší účinek; 

 

léky  užívané  na  potlačení  funkce  imunitního  systému  (léky  s  obsahem  cyklosporinu  nebo 
takrolimu); 

 

kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin); 

 

léky obsahující mifepriston (na vyvolání potratu); 

 

léky na léčbu AIDS s obsahem zidovudinu můžou zvýšit riziko prodlouženého krvácení; 

 

léky  obsahující  probenecid  a  sulfapyrazon  mohou  mít  při  současném  užívání  s ibuprofenem 
nižší účinek; 

 

chinolonová antibiotika 
 

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Nurofen Rapid 400 mg Capsules. 
 
Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: 
 
Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem  Nurofen 
Rapid  400 mg Capsules. Proto byste se vždy měl(a) poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než 
začnete přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules užívatsoučasně s jinými léčivy. 
 
Nurofen Rapid 400 mg Capsules s jídlem, pitím a alkoholem: 
Tobolky  se  mohou  užívat  nezávisle  na  době  jídla.  Užíváním  během  jídla  zlepšíte  snášenlivost 
přípravku, a tak snížíte pravděpodobnost trávicích obtíží. 

4/7 

 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 
 
V prvních  šesti  měsících  těhotenství  užívejte  přípravek  Nurofen  Rapid  400 mg  Capsules  jen  na 
výslovné doporučení lékaře. 
 
Neužívejte tento přípravek, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství. 
 
Ibuprofen prostupuje ve velmi malém množství do mateřského mléka. Při krátkodobé léčbě obvykle 
není nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit včasné 
odstavení dítěte. 
  
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek patří 
do  skupiny  léků  (NSAID),  které  mohou  poškodit  plodnost  u žen.  Po  přerušení  jeho  užívání  dojde 
k úpravě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Nurofen  Rapid  400  mg  Capsules  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Nurofen Rapid 400 mg Capsules obsahuje rubor ponceau a sorbitol: 
Přípravek  obsahuje  azobarvivo  Ponceau  4R  (E124),  které  může  způsobit  alergickou  reakci,  včetně 
astmatického záchvatu. Alergická  reakce  je  častější u pacientů se  známou přecitlivělostí na kyselinu 
acetylsalicylovou.  
 
Přípravek obsahuje sorbitol, pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Nurofen Rapid 400 mg Capsules užívá 

  
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s touto příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules je určen dospělým a dospívajícím od 12 let. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající od 12 let s hmotností vyšší než 40 kg: 
Obvyklá  počáteční  dávka  přípravku  je  1 tobolka,  dále  se  v případě  potřeby  užívá  1 tobolka  každé 
4 hodiny.  Dodržujte  časový  odstup  mezi  dvěma  dávkami  nejméně  4  hodiny.  Maximální  dávka  jsou 
3 tobolky během 24 hodin. 
 
Užívejte  co  nejnižší  možné  dávky  po  co  nejkratší  dobu,  která  je  nutná  k potlačení  příznaků 
onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
 
Tobolky  polykejte  celé,  nerozkousané  a  zapijte  malým  množstvím  vody  nebo  nealkoholickým 
nápojem. Pokud se po dobu léčby objeví zažívací potíže, užívejte lék spolu s jídlem. 

5/7 

 
Pokud bolest nebo horečka u dospělého v průběhu léčby přípravkem Nurofen Rapid 400 mg Capsules 
neustupují a do 3 – 5 dní nedojde ke zmírnění příznaků nebo se příznaky dokonce zhoršují, poraďte 
se o dalším postupu se svým lékařem.  
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 7 dní.  Pokud přípravek potřebujete užívat déle než 
7 dní, vyhledejte lékaře.  
 
Pokud je  u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek  déle  než 3 dny nebo pokud se  zhorší 
příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen Rapid 400 mg Capsules, než jste měl(a): 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  léku  dítětem  vyhledejte  okamžitě  lékaře,  lékárníka  nebo 
nejbližší nemocnici ve svém okolí. 
 
Mohou  se  objevit  následující  příznaky  předávkování:  pocit  na  zvracení,  zvracení  bolest  břicha, 
nystagmus (kmitavé pohyby očí), zastřené vidění nebo méně často nízký krevní tlak, průjem. Může se 
objevit  také:  bolest  hlavy,  krvácení  v  trávicím  ústrojí,  závrať,  ospalost,  nízký  krevní  tlak,  zvonění  v 
uších, ojediněle vzrušení/podráždění, dezorientace (ztráta orientace), hluboké bezvědomí či křeče. 
Při težkém předávkování se může objevit metabolická acidóza (překyselení organizmu), prodloužení 
srážlivosti krve, akutní selhání ledvin a vzplanutí astmatu u astmatiků. 
  
Jestliže jste zapomněl(a) užít Nurofen Rapid 400 mg Capsules: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků mnohem vyšší. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících 
četností: 
 
Méně časté
 (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000) 

 

alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky; 

 

bolest hlavy; 

 

bolest břicha , pocit na zvracení, poruchy trávení. 

 
Vzácné
 (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000) 

 

průjem, nadýmání, zácpa a zvracení. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000): 

 

poruchy tvorby krevních buněk (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, 
agranulocytóza); 

 

závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, krku (angioedém), nebo rychle 
se rozvíjející celková alergická reakce s dušností, zrychlenou činností srdce, poklesem krevního 
tlaku až šokem (anafylaktická reakce);  

 

aseptická meningita (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolesti hlavy, 
nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace; 

6/7 

 

peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či 
zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku, zhoršení zánětlivých střevních 
onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); 

 

porucha funkce jater; 

 

srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak; 

 

astma; 

 

akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě, 
papilární nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně); 

 

závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže. 

 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): 

 

bronchospasmus (zúžení průdušek), dušnost. 

 
Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, vyrážka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně 
na  hrudi  nebo  obtíže  s dechem,  vysoký  krevní  tlak,  dále  bolesti  v nadbřišku  či  černě  zbarvená 
stolice nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Výskyt  nežádoucích  účinků  je  nejnižší,  pokud  se  užívají  co  nejnižší  dávky  po  co  nejkratší  možnou 
dobu. 
 
Léky  jako  Nurofen  Rapid  400 mg  Capsules  mohou  způsobit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo 
mozkových cévních příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Nurofen Rapid 400 mg Capsules uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°. 
 
Nepoužívejte  tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti  uvedené  na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 

7/7 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Nurofen Rapid 400 mg Capsules obsahuje: 

 

Léčivou látkou je ibuprofenum 400mg v jedné tobolce. 

 

Pomocnými  látkami  jsou  makrogol  600,    hydroxid  draselný,  čištěná  voda,  střední  nasycené 
triacylglyceroly,  isopropylalkohol,  lecithin,  obal  tobolky:  želatina,  dehydratovaný  sorbitol, 
čištěná  voda,  Poceau  4R  (E124),  bílý  inkoust,  Opacode  NS-78-18011  (obsahuje  také:  oxid 
titaničitý (E171), propylenglykol, hypromelosa 2910/3). 

 
Jak Nurofen Rapid 400 mg Capsules vypadá a co obsahuje toto balení: 
Nurofen  Rapid  400 mg  Capsules  jsou  červené  oválné  průhledné  měkké  želatinové  tobolky  s bílým 
potiskem „NUROFEN“ obsahující čirou tekutinu. 
 
Velikost balení: 10, 12, 20 nebo 24 tobolek 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí  o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH Slough, Velká 
Británie 
 
Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. 
Atrium Flora 
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3, Česká republika 
Tel.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 3. 2017 
 

Recenze (5)

Recenze produktu NUROFEN Rapid 400 mg 10 tobolek

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN Rapid 400 mg 10 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lucie M.

80 % 25/11/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám