Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 3000MG/150ML TRUB Suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65035
Ke snížení horečky, k tlumení mírných až středně těžkých bolestí hlavy, zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ke snížení horečky, k tlumení mírných až středně těžkých bolestí hlavy, zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 65035
Kód EAN:
Kód SÚKL: 101114
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)
Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/7 

sp. zn. sukls229969/2017 

 

 

Příbalová informace - informace pro pacienta  

 

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA  

perorální suspenze 

ibuprofenum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 24 hodin (v případě kojenců ve věku 3 – 5 měsíců) nebo do 3 dnů (v případě dětí 
od 6 měsíců a dospívajících) nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, neprodleně 
navštivte lékaře. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
1. 

Co je Nurofen pro děti Jahoda a k čemu se po používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Jahoda užívat 

3. 

Jak se Nurofen pro děti Jahoda používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Nurofen pro děti Jahoda uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Nurofen pro děti jahoda a k čemu se používá 

 
Nurofen pro děti Jahoda obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých  léčiv.  Zabraňuje  tvorbě  látek  zodpovědných  za  vznik  bolesti  a  zánětu.  Svým 
působením  snižuje  horečku,  zmírňuje  záněty  různého  původu  a  tlumí  mírnou  až  středně  silnou 
bolest. 
 
Nurofen  pro  děti  Jahoda  se  užívá  ke snížení  horečky  (včetně  horečky  vzniklé  po  očkování),  dále 
k tlumení  mírných  až  středně  silných  bolestí,  jako  jsou  bolest  hlavy,  bolest  zubů  nebo  uší,  bolesti 
v krku a bolest spojená s podvrtnutím nebo zhmožděním. 
 
V případě bolesti uší se vždy poraďte s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho 
doporučení. 
 
Přípravek je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti jahoda užívat 

 
Nepodávejte Nurofen pro děti
 Jahoda dítěti: 

 

jestliže  je  alergické  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

2/7 

 

jestliže se u dítěte v současnosti nebo i v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed 
nebo krvácení z trávicího ústrojí; 

 

jestliže  u  dítěte  došlo  v minulosti  ke  krvácení  nebo  proděravění  trávicího  ústrojí  po  léčbě 
některým z přípravků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků; 

 

jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové nebo 
jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léků proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se 
jako astma, rýma nebo kopřivka; 

 

jestliže  již  užívá  jiné  léky  proti  bolesti,  horečce  a  zánětu  ze  skupiny  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv; 

 

jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin. 

 
Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 
5 kg. 
 
Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti. 
 
Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření: 
Před použitím přípravku Nurofen pro děti Jahoda se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže  dítě  trpí  onemocněním  imunitního  systému  (systémový  lupus  erythematodes)  nebo 
jiným onemocněním pojivové tkáně;  

 

jestliže dítě trpí průduškovým astmatem nebo alergickým onemocněním,  

 

jestliže dítě má poruchu krevní srážlivosti nebo vysoký krevní tlak;  

 

jestliže má ditě poruchu funkce ledvin nebo jater; 

 

při  dehydrataci  dítěte,  protože  u dehydrovaných  dětí  a  dospívajících  existuje  riziko  poruchy 
funkce ledvin; 

 

jestliže  dítě  trpí  chronickým  zánětlivým  onemocněním  střev  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova 
choroba); protože stav Vašeho dítěte by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit; 

 

jestliže má dítě srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové 
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo 
kouří); 

 

užívá pravidelně nějaké další léky. 

 
Projeví-li  se  u dítěte  bolesti  břicha,  černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem  nebo  jiné  poruchy 
trávicího  traktu,  dále  vyrážka  nebo  jakékoliv  projevy  přecitlivělosti,  přestaňte  dítěti  lék  podávat  a 
vyhledejte lékaře.  
 
Velmi vzácně byly při užívání ibuprofenu pozorovány závažné kožní reakce. Užívání přípravku je třeba 
okamžitě ukončit při prvním výskytu kožní vyrážky nebo poškození sliznic.  
Přípravek nepodávejte dítěti, má-li plané neštovice. 
 
Léky, jako je Nurofen pro děti Jahoda, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto 
nepřekračujte doporučenou denní dávku 20 – 30 mg/kg tělesné hmotnosti ani délku léčby. 
 
Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení 
příznaků onemocnění. 
 
Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení. 
 

3/7 

U  starších  pacientů  se  mohou  častěji  vyskytovat  nežádoucí  účinky  a  jejich  následky  mohou  být 
závažnější. 
 
 
Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti Jahoda: 
Iinformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
 
Nepodávejte  Nurofen  pro  děti  jahoda  dítěti,  jestliže  již  užívá  jiný  lék  ze  skupiny  nesteroidních 
protizánětlivých  léčiv  (včetně  selektivních  inhibitorů  cyklooxygenázy 2,  jako  je  celekoxib  nebo 
etorikoxib) nebo léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti). 
 
Při  současném  užívání  přípravku  Nurofen  pro  děti  jahoda  a  některých  jiných  léků  může  docházet 
k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří: 

 

kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason (používané k léčbě zánětu nebo alergie); 

 

léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo močopudné léky (diuretika); 

 

léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení); 

 

léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně); 

 

kardioglykosidy (léky k léčbě srdečních onemocnění, např. digoxin); 

 

léky proti depresi (lithium nebo takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
např. citalopram); 

 

léky s obsahem metotrexátu k léčbě zhoubných nádorů nebo revmatického zánětu kloubů;  

 

některé  léky  užívané  k  potlačení  funkce  imunitního  systému  (léky  s obsahem  cyklosporinu 
nebo takrolimu); 

 

léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění);  

 

léky k léčbě AIDS s obsahem zidovudinu; 

 

léky  obsahující  probenecid  a  sulfapyrazon  mohou  mít  při  současném  užívání  s ibuprofenem 
nižší účinek; 

 

chinolonová antibiotika. 

 
Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: 
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia nebo antiagregancia (působí proti srážení 
krve)    (například  kyselina  acetylosalicylová,  warfarin,  tiklopidin),  některé  léky  k léčbě  vysokého 
krevnímu  tlaku  (ACE  inhibitory,  například  kaptopril,  léky  blokující  beta  receptory,  antagonisté 
angiotensinu  II)  a  dokonce  i  některé  další  léky  mohou  mít  vliv  na  léčbu  ibuprofenem,  anebo  jejich 
účinek  může  být  naopak  ibuprofenem  ovlivněn.  Poraďte  se  svým  lékařem  předtím,  než  začnete 
ibuprofen společně s jinými léky užívat. 
 
Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky. 
 
Nurofen pro děti Jahoda s jídlem a pitím 
Přípravek  se  užívá  nezávisle  na  době  jídla.  Pokud  se  vyskytnou  trávicí  obtíže,  doporučuje  se  užívat 
během jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Jestliže jste těhotná prvních 6 měsíců, užívejte Nurofen pro děti jen na výslovné doporučení lékaře. 
V posledních 3 měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat vůbec. 
 
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení. 

4/7 

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek patří 
do skupiny léků, které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud  přípravek  užije  dospělý,  nemá  Nurofen  pro  děti  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na 
schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
Nurofen pro děti Jahoda obsahuje maltitol a sodík: 
Přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, 
poraďte se s lékařem, než začne Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. 
Tento  přípravek  obsahuje  0,346  mmol  (7,96  mg)  sodíku  v 5  ml  suspenze.  Nutno  vzít  v  úvahu  u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se Nurofen pro děti jahoda užívá 

 
Vždy  podávejte  dítěti  tento  přípravek  přesně  v souladu  s touto  příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. 
 
Způsob použití 
Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat. 
 
Lahvička  je  opatřena  bezpečnostním  uzávěrem  zabraňujícím  otevření  dětmi.  Otevřete  jej  tak,  že 
uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr 
pevně zašroubovat. 
 
Součástí  každého  balení  je  dávkovací  lžička,  pomocí  níž  lze  přesně  odměřit  2,5 ml  nebo  5 ml 
suspenze. 
 
Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech 
Doporučená  denní  dávka  přípravku  je  20 – 30 mg/kg  hmotnosti  během  jednoho  dne  v oddělených 
dávkách. 
 
Doporučení dávkování podle věku dítěte: 

3 – 12 měsíců 

2,5 ml suspenze 

3x denně 

1 – 2 roky 

2,5 ml suspenze 

3x – 4x denně 

3 – 7 let 

5 ml suspenze 

3x - 4x denně 

8 - 12 let 

5 ml - 10 ml suspenze 

3x - 4x denně 

 
Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte:  
(v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 
20 mg/kg/den) 

Hmotnost (kg) 

Dávka ibuprofenu/den (mg) 

Množství suspense /den (ml) 

100 

120 

160 

10 

200 

10 

12 

240 

12 

14 

280 

14 

16 

320 

16 

5/7 

18 

360 

18 

20 

400 

20 

30 

max 500* 

max 25 ml* 

*Maximální denní dávka podaná dítěti o tělesné hmotnosti 30 kg nesmí přesáhnout 25 ml suspenze 
(500 mg ibuprofenu). 
 
Celkovou  denní  dávku  rozdělte  do  3  až  4  dílčích  dávek,  přičemž  odstup  mezi  jednotlivými  dávkami 
musí být 6 hodin.  
 
Přípravek není určen pro děti mladší než 3 měsíce. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 
5 kg. 
 
U kojenců ve věku 3 – 5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění 
nebo do 24 hodin pokud příznaky přetrvávají.  
 
Pokud  je  u dětí  od  6  měsíců  a  u dospívajících  nutné  podávat  tento  léčivý  přípravek  déle  než  3 dny 
nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.  
 
Dávkování při horečce vzniklé po očkování (3-6 měsíců) 
V případě  horečky  po  očkování  je  možné  podat  2,5 ml  suspenze.  Pokud  horečka  neklesá,  může  se 
podat po 6 hodinách dalších 2,5 ml suspenze. 
 
Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin.  
 
Neklesne-li horečka ani po druhé  dávce,  další dávku již nepodávejte a  o dalším postupu se  poraďte 
s lékařem. 
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Nurofen  pro  děti  Jahoda  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti Jahoda, než jste měl(a) 
Pokud  dojde  k předávkování  nebo  náhodnému  užití  většího  než  doporučeného  množství  přípravku 
dítětem, vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti Jahoda 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  ačkoli  se  neprojeví 
u každého. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících 
četností: 
 
Méně časté
 (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000): 

 

alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky; 

6/7 

 

bolest hlavy; 

 

bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trácvení. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000): 

 

průjem, nadýmání, zácpa, zvracení. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000 včetně jednotlivých případů): 

 

poruchy tvorby krevních buněk (např. anemie); 

 

závažná celková alergická reakce s otokem tváře, hrdla a jazyka (angioedém) nebo 
anafylaktická reakce se zrychlenou činností srdce, nízkým krevním tlakem vedoucí až k šoku; 

 

otok tváře, hrdla a jazyka nebo závažné anafylaktické reakce, zrychlená činnost srdce, nízký 
krevní tlak;  

 

astma, dušnost; 

 

aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan); 

 

peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice či zvracení krve, tvorba 
vřídků v ústech, zánět žaludku; 

 

porucha funkce jater a ledvin; 

 

závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže. 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

 

srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak; 

 

zúžení průdušek; 

 

zhoršení ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby. 

 
Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat 
lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Nurofen pro děti jahoda uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti  uvedené  na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření. 

7/7 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Nurofen pro děti Jahoda obsahuje: 

 

Léčivou látkou jeibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze. 

 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  kyseliny  citronové,  dihydrát  natrium-citrátu,  chlorid 
sodný,  sodná  sůl  sacharinu,  domifenium-bromid,  polysorbát  80,  roztok  maltitolu  (E  965), 
xanthanová klovatina, jahodové aroma, glycerol, čištěná voda. 

 
Jak Nurofen pro děti Jahoda vypadá a co obsahuje toto balení: 
Nurofen pro děti Jahoda je téměř bílá sirupovitá suspenze s jahodovou příchutí. 
 
Přípravek je dodáván v balení po 100, 150 nebo 200 ml suspenze.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Tato příbalová informace je určena pro balení suspenze s dávkovací lžičkou. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, SL1 3UH, Slough, Velká Británie 
 
Výrobci: 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Hull, Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Atrium Flóra 
Vinohradská 2828/151, 
130 00 Praha 3, Česká republika 
Tel.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
11. 12. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 3000MG/150ML TRUB Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 3000MG/150ML TRUB Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám