Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

NUROFEN PRO DĚTI 4% POMERANČ 1X100ML Suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 213366

100 % 1 recenze

142

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 213366
Kód EAN: 5000158068261
Kód SÚKL: 03956
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls68729/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nurofen pro děti 4 % pomeranč
perorální suspenze
ibuprofenum
pro děti od 6 do 12 let

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děti 4 % pomeranč
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nurofen pro děti 4 % pomeranč a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti 4 % pomeranč užívat
3. Jak se Nurofen pro děti 4 % pomeranč užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Nurofen pro děti 4 % pomeranč uchovávat
6. Další informace


1. CO JE NUROFEN PRO DĚTI 4 % POMERANČ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ibuprofen patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných nesteroidní antiflogistika (non-steroidal anti-
inflammatory drugs, NSAIDs). Tyto přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, zánět a
zvýšenou teplotu těla.

Přípravek Nurofen pro děti 4 % pomeranč je určený ke krátkodobé léčbě:
horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování);
mírných až středně silných bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolest zubů, bolesti při podvrtnutí
nebo zhmoždění).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN PRO DĚTI 4 %
POMERANČ UŽÍVAT

Nepodávejte Nurofen pro děti 4 % pomeranč dětem:
jestliže jsou alergické (přecitlivělé) na ibuprofen nebo na jiné léčivé přípravky proti bolesti ze
skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) nebo na kteroukoli další složku přípravku (pro další
informace viz bod 6);
jestliže měly někdy po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAIDs dušnost, astma,
vodnatou rýmu nebo kopřivku;
jestliže měly někdy v souvislosti s předchozím užitím NSAIDs krvácení nebo perforace
(proděravění) v zažívacím traktu;
jestliže nyní mají nebo měly v minulosti opakující se vředy žaludku / dvanáctníku (peptické
vředy) nebo krvácení (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace - vředu nebo krvácení);
jestliže mají závažné selhání jater, ledvin nebo srdce;
jestliže mají krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiné aktivní krvácení;
jestliže mají poruchy srážlivosti krve, protože ibuprofen může prodloužit čas krvácení;
jestliže mají neobjasněné poruchy krvetvorby.

Jestliže tento přípravek užívá dospělá žena, neužívejte ho během posledních 3 měsíců těhotenství.
2

Zvláštní opatrnosti při použití Nurofen pro děti 4 % pomeranč je zapotřebí, pokud Vaše
dítě:
užívá kterýkoli jiný přípravek proti bolesti ze skupiny NSAIDs nebo kyselinu acetylsalicylovou
v denní dávce převyšující 75 mg;
má onemocnění kůže (systémový lupus erythematodes (SLE)) nebo smíšené onemocnění
pojivové tkáně);
má nebo někdy mělo onemocnění střev (ulcerózní kolitidu nebo Crohnovy chorobu), protože
tato onemocnění se mohou zhoršit (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky);
mělo někdy vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;
má sníženou funkci ledvin;
má onemocnění jater;
opatrnosti je třeba, pokud dítě současně užívá jiné přípravky, které by mohly zvyšovat riziko
vředů nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy (jako je prednisolon), léky proti srážení
krve (jako je warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na depresi)
nebo látky snižující krevní srážlivost (jako je kyselina acetylsalicylová);
užívá jiná NSAIDs (včetně tzv. selektivních inhibitorů cyklooxygenázy, jako je celekoxib nebo
etorikoxib), protože současnému užívání těchto léků je třeba se vyhnout;
nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu;
obecně časté užívání (několika druhů) léků proti bolesti může vést k trvalým závažným
problémům s ledvinami;
má nebo mělo astma, chronickou rýmu, nosní polypy nebo alergické onemocnění, může se u něj
vyskytnout dušnost;
velmi vzácně byly v souvislosti s používáním NSAIDs hlášeny závažné kožní reakce (jako je
Stevens-Johnsonův syndrom); užívání přípravku Nurofenu pro děti 4 % pomeranč je třeba
okamžitě ukončit při prvním výskytu kožní vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoliv jiných
příznaků alergických reakcí;
pokud má Vaše dítě problémy se srdcem, pokud prodělalo cévní mozkovou příhodu nebo se
domníváte, že by mohlo být vystavené riziku těchto onemocnění (např. pokud má vysoký krevní
tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol), poraďte se o léčbě s ošetřujícím lékařem nebo
lékárníkem;
během neštovic (varicela) se doporučuje vyhnout se užívání přípravku Nurofen pro děti 4 %
pomeranč;
právě podstoupilo větší chirurgický zákrok;
je dehydratované, protože existuje zvýšené riziko problémů s ledvinami;
léky, jako je Nurofen pro děti 4 % pomeranč, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních
nebo mozkových cévních příhod; riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké
dávky a dlouhá doba léčby; proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (3 dny).

Krvácení v trávicím traktu, vředy nebo proděravění sliznice, které mohou být smrtelné, byly
zaznamenány v souvislosti se všemi NSAIDs kdykoli během léčby, a to s varovnými příznaky nebo bez
nich nebo s předchozí anamnézou závažných příhod postihujících trávicí ústrojí. Pokud se vyskytne
krvácení v trávicím traktu nebo ulcerace, léčbu je třeba okamžitě ukončit. Riziko krvácení v trávicím
traktu, vředů nebo proděravení sliznice je vyšší se zvyšujícími se dávkami NSAIDs, u pacientů
s překonaným vředem, především komplikovaným krvácením nebo proděravením (viz bod 2
Nepodávejte Nurofen pro děti 4 % pomeranč) a u starších osob. Tito pacienti mají začít léčbu co
nejnižší dostupnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkou
dávkou kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které pravděpodobně zvyšují gastrointestinální
riziko, se má zvážit kombinovaná léčba protektivními látkami (např. misoprostolom nebo inhibitory
protonové pumpy).

NSAIDs, jako je ibuprofen, mohou maskovat příznaky infekce a horečky.

Pokud se kterékoliv z výše uvedených onemocnění vyskytuje u Vašeho dítěte, poraďte se před
použitím Nurofen pro děti 4 % pomeranč se svým lékařem.

Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk:
Starší osoby:
U starších osob je zvýšené riziko nežádoucích účinků při užívání NSAIDs, především krvácení a
proděravění trávicího ústrojí. Pro více informací viz bod 4 Možné nežádoucí účinky.
3

Pacienti, u kterých v minulosti došlo ke krvácení, vředům nebo proděravění v oblasti zažívacího ústrojí,
především starší osoby, mají hlásit jakékoliv neobvyklé příznaky v oblasti zažívacího ústrojí (obzvlášť
krvácení v trávicím traktu), a to především na počátku léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, pědevším jestli užívá:
kortikosteroidy (jako je prednisolon), protože mohou zvýšit riziko vředů nebo krvácení v oblasti
zažívacího ústrojí;
jiný přípravek NSAIDs (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib);
antikoagulancia (léky proti srážení krve) (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin),
některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE- inhibitory např. kaptopril, beta-blokátory,
antagonisté angiotenzinu II), a dokonce některé další léky, které mohou ovlivňovat nebo mohou
být ovlivněné léčbou ibuprofenem; proto se před použitím ibuprofenu s jinými léky vždy poraďte
s lékařem;
antiagregační látky (jako je kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu (léky na depresi), protože se může zvýšit riziko nežádoucích účinků
v oblasti trávicího ústrojí;
léky na vysoký krevní tlak a močopudné léky (diuretika), protože NSAIDs mohou oslabit účinky
těchto léků a mohou představovat zvýšené riziko pro ledviny; v tomto případě se ujistěte, že
Vaše dítě pije během dne dostatek tekutin;
lithium (lék na depresi), protože se účinek lithia může zvýšit;
methotrexát (lék na rakovinu nebo revmatismus), protože se účinek methotrexátu může zvýšit;
takrolimus (lék na potlačení imunitní reakce), protože je zvýšené riziko toxického poškození
ledvin;
cyklosporin (lék na potlačení imunitní reakce po transplantaci), protože existuje zvýšené riziko
toxického poškození ledvin;
zidovudin (lék na léčbu AIDS), protože užívání přípravku Nurofen pro děti 4 % pomeranč může
u HIV+ hemofiliků vést k zvýšenému riziku krvácení do kĺoubu nebo krvácení, které vede
k otokům;
deriváty sulfonylmočoviny: klinická vyšetření prokázala interakce mezi NSAIDs a antidiabetiky
(deriváty sulfonylmočoviny); ačkoli zatím nebyly popsány interakce mezi ibuprofenem a deriváty
sulfonylmočoviny, preventivně se při současném užívání doporučují kontroly hodnot glukózy
v krvi;
probenecid a sulfinpyrazon, neboť mohou prodloužit účinek ibuprofenu zpomaleným
vylučováním ibuprofenu;
digoxin, fenytoin a lithium: ibuprofen může zvýšit plazmatické koncentrace těchto léků;
chinolonová antibiotika, protože užívání těchto léků a NSAIDs může zvýšit riziko křečí;
cholestyramin, protože může dojít ke zpomalení a poklesu vstřebávání NSAIDs;
vorikonazol a flukonazol, protože tyto léky mohou zvyšovat expozici NSAIDs.

Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk:
Těhotenství a kojení:
Těhotenství:
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Nurofen pro děti 4 % pomeranč, oznamte to svému lékaři.
Neužívejte tento přípravek v průběhu posledních 3 měsíců těhotenství. Vyvarujte se užívání tohoto
přípravku během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud Vám Váš lékař nedoporučil jinak.

Kojení:
Pouze malé množství ibuprofenu a jeho metabolitů přechází do mateřského mléka. Protože doposud
nejsou známy žádné škodlivé účinky na dítě, není obvykle během krátkodobého používání ibuprofenu
v doporučeném dávkování potřeba kojení přerušit.

Fertilita u žen:
Nurofen pro děti 4 % pomeranč patří do skupiny léků (NSAIDs), které mohou narušit fertilitu
(plodnost) žen. Tento účinek je po vysazení léčby reverzibilní (vratný).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

4
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při krátkodobém užívání nemá tento přípravek žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a
obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Nurofen pro děti 4 % pomeranč:
Nurofen pro děti 4 % pomeranč obsahuje tekutý maltitol. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že
nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.
Nurofen pro děti 4 % pomeranč obsahuje pšeničný škrob. Vhodné pro osoby s celiakií. Pacienti
s alergií na pšenici (jinou než celiakie) tento přípravek nemají užívat.


3. JAK SE NUROFEN PRO DĚTI 4 % POMERANČ UŽÍVÁ

Vždy užívejte Nurofen pro děti 4 % pomeranč přesně podle pokynů uvedených v této
příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Perorální podání.

Obvyklé dávkování při bolesti a horečce:
Věk dítěte
(Tělesná hmotnost)
Jednotlivá dávka Jak často během
24 hodin?*
6 - 9 let (20 - 30 kg) 5 ml 3-krát
9 12 let (30 - 40 kg) 7,5 ml (použijte lžičku dvakrát:
1 x 5 ml + 1 x 2,5 ml)
3-krát
*Jednotlivé dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin.

Přípravek není určený k použití u dětí mladších 6-ti let nebo s tělesnou hmotností nižší
než 20 kg.

Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat přípravek Nurofen pro děti 4 % pomeranč
s jídlem.

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovené dávkování.

Způsob podání pomocí lžičky:
1. Lahvičku důkladně protřepejte.
2. Použijte ten konec lžičky, který odpovídá požadované dávce.
3. Nalijte lék na lžičku.
4. Vložte lžičku do úst dítěte a dávku podejte.
5. Po použití zašroubujte uzávěr. Umyjte lžičku v teplé vodě a nechte ji osušit.

Délka léčby:
Tento lék je určený jen ke krátkodobému užívání. Pokud příznaky u dítěte přetrvávají déle než 3 dny,
poraďte se s lékařem.

Pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.

Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Nurofen pro děti 4 % pomeranč, než mělo:
Jestliže jste náhodně podali nebo užili více přípravku Nurofen pro děti 4 % pomeranč, než je
doporučená dávka, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Příznaky předávkování mohou být nevolnost,
zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, závrať, ospalost, záškuby očí, rozmazané vidění, zvonění v uších
a zřídka i nízký krevní tlak, změny složení krve, problémy s ledvinami a ztráta vědomí.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě zapomněli užít Nurofen pro děti 4 % pomeranč:
Nezdvojujte následující dávku, aby jste nahradili vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít nebo
podat dávku, užijte nebo podejte ji hned jak si vzpomente a potom užijte nebo podejte další dávku
podle dávkovacího intervalu uvedeného výše.

5
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti 4 % pomeranč nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou minimalizovat užíváním co nejnižší dávky po co nejkratší dobu potřebnou
ke zvládnutí příznaků onemocnění. U Vašeho dítěte se může objevit některý ze známých nežádoucích
účinků NSAIDs. Jestliže se objeví nebo jestliže máte obavy, přestaňte Vašemu dítěti tento přípravek
podávat a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Starší osoby, které užívají tento přípravek, jsou
vystavené zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

Při hodnocení nežádoucích účinků byly jako základ použity následující četnosti výskytu:
velmi časté: vyskytnou se u více než 1 pacienta z 10
časté: vyskytnou se u 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté: vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 1 000
vzácné: vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné: vyskytnou se u méně než 1 pacienta z 10 000
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT tento přípravek a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže
se u Vašeho dítěte vyvinou:
projevy krvácení do střev, jako jsou: závažná bolest břicha, černá dehtovitá stolice, zvracení
krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina;
projevy vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení astmatu, sípot nebo dušnost,
otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, zrychlený pulz, pokles krevního tlaku, který
může vést k šoku; tato reakce se může vyskytnout už po prvním užití tohoto přípravku; jestliže
se vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě volejte lékaře;
závažné kožní reakce, jako jsou vyrážka pokrývající celé tělo, šupiny, puchýře na kůži nebo
olupování kůže.

Jestliže se u Vás objeví kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, zhorší se nebo
zpozorujete jakékoliv účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, oznamte
to svému lékaři.

Časté (vyskytnou se u 1 až 10 pacientů ze 100):
pálení žáhy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, nadýmání (větry), průjem, zácpa.

Méně časté (vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 1 000):
zánět žaludku, zhoršení zánětu tlustého střeva a Crohnovej choroby (vředové postižení tenkého
střeva);
bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava;
poruchy vidění;
vředy v trávicím traktu, které mohou krvácet nebo prasknout;
vředy v ústech a/nebo otok a podráždění v ústech;
reakce z přecitlivělosti s kožními vyrážkami, svěděním a astmatickými záchvaty (eventuálně
s poklesem krevního tlaku).

Vzácné (vyskytnou se u 1 až 10 pacientů z 10 000):
tinitus (zvonění v uších).

Velmi vzácné (vyskytnou se u méně než 1 pacienta z 10 000):
zánět jícnu nebo slinivky, neprůchodnost střev;
závažné formy kožních reakcí, včetně vyrážky se zarudnutím a puchýři, které se mohou
olupovat, doprovázené horečkou, zimnicí, bolestí svalů a pocitem nepohody, Stevens-Johnsonův
6
syndrom; ve výjimečných případech se během neštovic (varicela) vyskytovaly závažné infekce
kůže;
močení méně časté než obvykle a otoky (je možné akutní selhání ledvin nebo zánět); poškození
ledvin nebo zvýšené koncentrace močoviny v krvi (první příznaky jsou močení méně než
normálně, zakalená moč, krev v moči, bolest zad, otok pravděpodobně nohou a celkový pocit
stísněnosti);
poruchy krvetvorby (první projevy jsou horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech,
příznaky podobné chřipce, velká únava, krvácení z nosu a kůže, nevysvětlitelná nebo neobvyklá
tvorba modřin);
psychotické reakce a deprese;
zhoršení zánětu z důvodu infekce; jestliže se vyskytnou příznaky infekce nebo se během užívání
přípravku Nurofen pro děti 4 % pomeranč zhorší, poraďte se se svým lékařem;
otok, vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), srdeční selhání, srdeční záchvat;
problémy s játry nebo zánět jater; selhání jater nebo poškození, především při dlouhodobém
užívání, které se projevuje zežloutnutím kůže a očí nebo světlou stolicí a tmavou močí;
velmi vzácně byly při podávaní ibuprofenu pozorovány příznaky aseptické meningitidy (zánět
mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou nebo
zastřeným vědomím; větší pravděpodobnost postižení je u pacientů s autoimunitními poruchami
(systémový lupus erytematodes (SLE), smíšené onemocnění pojivové tkáně); okamžitě
kontaktujte lékaře, pokud se tyto příznaky objeví.

Léky, jako je Nurofen pro děti 4 % pomeranč, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt
myokardu) nebo cévních mozkových příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK NUROFEN PRO DĚTI 4 % POMERANČ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Nurofen pro děti 4 % pomeranč nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a
štítku na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nurofen pro děti 4 % pomeranč obsahuje:
Léčivou látkou je ibuprofen (ibuprofenum). 1 ml perorální suspenze obsahuje 40 mg ibuprofenu.

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, dihydrát sodné
soli sacharinu, polysorbát 80, domifenium-bromid, roztok maltitolu, glycerol, xantanová klovatina,
pomerančové aroma (obsahuje pšeničný škrob) a čištěná voda.

Jak Nurofen pro děti 4 % pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen pro děti 4 % pomeranč, je téměř bílá perorální suspenze.

Jedna lahvička obsahuje buď 30 ml, 50 ml, 100 ml nebo 150 ml.

7
Balení obsahuje lžičku (s 2,5 ml miskou s vnitřním označením 1,25 ml na jednom konci a 5 ml miskou
na druhém konci).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road
SL1 3HU Slough
Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.
Dansom Lane
Hull
HU8 7DS
Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie Nurofen voor Suikervrij 4%
Bulharsko Nurofen for Children 4 % orange
Kypr Nurofen 4 %
Česká republika Nurofen pro děti 4 % pomeranč
Francie Nurofen 40 mg/ml enfants orange
Finsko Nurofen Junior 4 %
Německo Nurodon Junior Fieber- und Schmerzsaft Orange 40 mg/ml
Suspension zum Einnehmen
Maďarsko Nurofen narancsízű 4 % szuszpenzió gyermekeknek
Island Nurofen Junior 4 %
Irsko Nurofen for Children Orange 200 mg/5 ml Oral Suspension
Lucembursko Nurofen pour Enfants 4% suspension orale
Nizozemsko Nurofen voor Kinderen Sinaasappel suikervrije suspensie, suspensie
200 mg/5 ml
Norsko Nurofen Junior 4 %
Polsko Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy
Rumunsko Nurofen Junior, cu arom de portocale, 200 mg/5 ml, suspensie
oral
Slovenská republika Nurofen pre deti 4 % pomaranč
Slovinsko Nurofen za otroke z okusom pomaranče 40 mg/ml peroralna
suspenzija
Švédsko Nurofen Junior 4 %
Velká Británie Nurofen for Children 200 mg/5 ml Orange Oral Suspension


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
9.5.2013


Podrobné informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
+420 227 110 141

Recenze (1)

Recenze produktu NUROFEN PRO DĚTI 4% POMERANČ 1X100ML Suspenze

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

My jsme doma spokojeni,takže ráda doporučuji.

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN PRO DĚTI 4% POMERANČ 1X100ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Zuzana H.

100 % 27/07/2017

My jsme doma spokojeni,takže ráda doporučuji.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám