Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

NUROFEN 200 mg 24 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13209

96 % 14 recenzí

Nurofen se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, menstruačních bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.

Více informací

42
Běžná cena: 56 Kč, Ušetříte: 25 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (14)
Diskuze

Podrobné informace

Nurofen se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, menstruačních bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 13209
Kód EAN: 5000167013481
Kód SÚKL: 62543
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Nurofen se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, menstruačních bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls20132/2012 
a sp.zn. sukls42439/2013 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Nurofen 200 mg 

obalené tablety 

ibuprofenum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů (u dětí a dospívajících do 3 dnů) v případě bolesti 
nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
  
1. 

Co je Nurofen 200 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen 200 mg užívat  

3. 

Jak se Nurofen 200 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Nurofen 200 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Nurofen 200 mg a k čemu se používá 

 
Nurofen 200 mg patří mezi léky označované jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika.  
Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje horečku. Ibuprofen 
brání  tvorbě  určitých  látek  (prostaglandinů),  které  se  v organismu  podílejí  na  vzniku  bolesti,  horečky  a 
zánětu. 
 
Nurofen  200 mg  se  užívá  při  mírné  až  středně  silné  bolesti  hlavy  včetně  migrény,  bolesti  zad, 
menstruační bolesti, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů, bolesti po operaci a při chřipce a nachlazení.  
 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s tělesnou hmotností nad 20 kg. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen 200 mg užívat  

 
Neužívejte Nurofen 200 mg: 

 

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

2/7 

 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky proti bolesti a zánětu, 
což se může projevit jako průduškové astma, rýma, otok různých částí těla nebo kopřivka; 

 

jestliže  jste  v minulosti  měl(a)  krvácení  do trávicího  traktu  nebo  proděravění  trávicího  traktu 
způsobené užíváním léků proti bolesti a zánětu;   

 

jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  opakovaně  měl(a)  vřed  žaludku,  dvanáctníku  nebo  se  u Vás 
objevilo krvácení z trávicího traktu; 

 

jestliže trpíte závážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce; 

 

jestliže máte poruchu krvetvorby nebo poruchu srážlivosti krve; 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 

 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Nurofen 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže  jste  někdy  měl(a)  žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed,  stolici  s příměsí  krve  nebo  černou 
dehtovitou  stolici  (při  opakovaném  vředovém  onemocnění  nebo  krvácení  z  trávicího  traktu  v 
minulosti se přípravek nesmí užívat); 

 

jestliže  trpíte  chronickým zánětlivým  onemocněním  střev  (ulcerózní kolitida,  Crohnova  choroba), 
protože Váš stav by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit; 

 

jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin;  

 

při dehydrataci dítěte nebo dospívajícího, protože existuje riziko poruchy funkce ledvin; 

 

jestliže máte srdeční obtíže  včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 
pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních 
tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělal(a) 
jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické 
ataky „TIA“); 

 

jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol v krvi, máte v rodinné anamnéze 
srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka; 

 

jestliže máte průduškové astma nebo trpíte alergií, protože může dojít ke vzniku dušnosti; 

 

jestliže trpíte rýmou, záněty nosních dutin, nosními polypy nebo chronickými dýchacími obtížemi, 
protože  je zde  zvýšené  riziko alergické  reakce; alergická  reakce se nejčastěji projeví jako záchvat 
astmatu, kopřivka nebo otok různých částí těla; 

 

jestliže  trpíte  poruchou  imunitního  systému  (systémový  lupus  erythematodes)  nebo  jiným 
onemocněním  pojivové  tkáně,  protože  existuje  riziko  vzniku  aseptické  meningitidy  (zánět 
mozkových blan bez přítomnosti mikroorganizmů). 

 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání přípravku s lékařem. 
 
Přípravek  užívejte  po  co  nejkratší  dobu  a  v co  nejnižší  účinné  dávce,  která  je  potřebná  k potlačení 
příznaků onemocnění. 
 
Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou 
závažnější, než je tomu u mladších osob. 
 
U pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  a/nebo  srdečním  selháním  může  léčba  přípravkem  Nurofen 
200 mg způsobit zadržování tekutin a otoky. 
 
Objeví-li  se  bolesti  břicha, černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem  nebo  jiné  poruchy trávicího  traktu, 
dále kožní vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře. 

3/7 

 
Protizánětlivá/analgetická léčiva (proti zánětu a bolesti) jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení 
rizika  srdečních  nebo  cévních  mozkových  příhod,  především  pokud  jsou  užívána  ve  vysokých  dávkách. 
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
 
Nedoporučuje se užívat přípravek Nurofen 200 mg v průběhu onemocnění planými neštovicemi. 
 
Lék není vhodný pro děti do 6 let. 
 
Další léčivé přípravky a Nurofen 200 mg: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
 
Neužívejte  Nurofen  200 mg,  jestliže  již  užíváte  jiný  lék  proti  bolesti  ze  skupiny  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) 
nebo  jakýkoliv  jiný  lék  proti  bolesti  včetně  léků  obsahujících  kyselinu  acetylsalicylovou  (jsou-li  užívány 
jako léky proti bolesti). 
 
Při současném užívání přípravku Nurofen 200 mg a některých jiných léků může docházet k vzájemnému 
ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří: 

 

antikoagulancia/antiagregancia  (tj.  přípravky  ředící  krev/bránící  jejímu  srážení,  např.  kyselina 
acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin); 

 

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, 
antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan); 

 

kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason 

 

močopudné léky (diuretika); 

 

kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin); 

 

léky na depresi (lithium nebo takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu); 

 

léky s obsahem metotrexátu na léčbu zhoubných nádorů;  

 

některé léky užívané na potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu nebo 
takrolimu); 

 

léky na epilepsii (fenytoin); 

 

léky obsahující mifepriston (přípravek pro přerušení těhotenství tzv. potratová pilulka);  

 

léky na léčbu AIDS s obsahem zidovudinu; 

 

chinolonová antibiotika. 

 
Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek: 
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Nurofen 200 mg. 
Proto byste se vždy měl(a) poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Nurofen 200 
mg užívat současně s jinými léčivy. 
 
Nurofen 200 mg s jídlem, pitím a alkoholem: 
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se užívat je během 
jídla.  
 
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje a kouřit. 
 

4/7 

Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V prvních  šesti  měsících  těhotenství  užívejte  přípravek  Nurofen  200 mg  jen  na  výslovné  doporučení 
lékaře.  
Nurofen 200 mg  nesmí užívat ženy v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení. 
 
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek patří do 
skupiny  léků  (nesteroidních  antirevmatik),  které  mohou  poškodit  plodnost  u žen.  Po  přerušení  užívání 
dojde k úpravě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
V případě jednorázového anebo krátkodobého užívání přípravku není třeba žádné zvláštní opatření. 
 
Nurofen 200 mg obsahuje sacharosu: 
Jestliže  Vám Váš lékař řekl, že  nesnášíte některé cukry,  poraďte se s ním, než začnete  Nurofen 200 mg 
užívat. 
 
Nurofen 200 mg obsahuje sodík: 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  0,55 mmol  (12,56 mg)  sodíku  v jedné  tabletě.  Nutno  vzít  v úvahu 
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se Nurofen 200 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně  v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek Nurofen 200 mg je určen pouze ke krátkodobému užití. 
 
Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění. 
Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.  
 
Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší:  
Jako počáteční dávka se užívají 1 až 2 tablety; dále se v případě potřeby užívají 1 až 2 tablety každých 4 -
 6 hodin. Dodržujte časový odstup mezi dvěma dávkami nejméně 4 hodiny. Maximální dávka je 6 tablet 
během 24 hodin.  
 
Děti od 6 do 12 let:  

 

s tělesnou  hmotností 30 – 39 kg:  první  dávka  1 tableta;  dále  podle  potřeby  1 tableta  každých  6 -
 8 hodin; nejvýše 4 tablety denně; 

 

s tělesnou  hmotností  20 – 29 kg:  první  dávka  1 tableta;  dále  podle  potřeby  1 tableta  každých  6-
8 hodin; nejvýše 3 tablety denně. 

Maximální doporučená denní dávka nesmí být překročena. 
 

5/7 

Tablety se polykají celé a zapijí se tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék 
během jídla. 
 
Pokud  je  u dětí  a  u dospívajících  nutné  podávat  tento  léčivý  přípravek  déle  než  3 dny  nebo  pokud  se 
zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.  
 
Pokud u dospělých při léčbě přípravkem Nurofen 200 mg neustoupí horečka do 3 dnů a bolest do 5 dnů, 
nebo pokud se příznaky zhoršují, poraďte se o dalším postupu s lékařem.  
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Pokud přípravek potřebujete užívat déle než 7 
dní, vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen 200 mg, než jste měl(a): 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha, krvácení z trávicího 
traktu, průjem, bolest hlavy, závrať, zmatenost až bezvědomí, ospalost, neklid, poruchy vidění, zvonění 
v uších. Vzácně může dojít ke snížení krevního tlaku nebo ke vzniku metabolické acidózy a selhání ledvin. 
 
Při předávkování nebo při náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nurofen 200 mg: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků mnohem vyšší. 
 
Výskyt nežádoucích učinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu. 
 
Nežádoucí  účinky,  které  se  mohou  během  užívání  vyskytnout,  jsou  uvedeny  níže  dle  následujících 
četností: 
 
Méně časté
 (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000) 

 

alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky; 

 

bolest hlavy; 

 

bolest břicha , pocit na zvracení, poruchy trávení. 

 
Vzácné
 (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000) 

 

průjem, nadýmání, zácpa a zvracení. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000): 

 

poruchy tvorby krevních buněk (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, 
agranulocytóza); 

 

závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, krku (angioedém), nebo rychle se 
rozvíjející celková alergická reakce s dušností, zrychlenou činností srdce, poklesem krevního tlaku 
až šokem (anafylaktická reakce); 

6/7 

 

nové vzplanutí astmatu; 

 

aseptická meningita (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolesti hlavy, 
nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace; 

 

peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či zvracení 
krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku, zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní 
kolitida, Crohnova choroba); 

 

porucha funkce jater; 

 

srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak; 

 

akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě, papilární 
nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně); 

 

závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

 

bronchospasmus (zúžení průdušek), dušnost. 

 
Jestliže se objeví alergická reakce (kopřivka, svědění, astma, dýchavičnost), náhle vzniklý otok kolem očí, 
pocit  tísně  na  hrudi  nebo  obtíže  s dechem,  kožní  vyrážka  nebo  změny  na  sliznicích,  dále  bolesti 
v nadbřišku  či  černě  zbarvená  stolice,  zvracení,  průjem,  jiné  poruchy  trávicího  traktu,    nebo  poruchy 
vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Léky,  jako  je  Nurofen  200 mg,  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových  cévních 
příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Nurofen 200 mg uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obale.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

7/7 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Nurofen 200 mg obsahuje: 

 

Léčivou látkou je ibuprofenum 200 mg v jedné obalené tabletě. 

 

Pomocnými  látkami  jsou  sodná  sůl  kroskarmelosy,  natrium-lauryl-sulfát,  dihydrát  citronanu 
sodného, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelosy, mastek, arabská 
klovatina  usušená  rozprášením,  sacharosa,  oxid  titaničitý,  makrogol 6000,  černý  inkoust  (šelak, 
černý oxid železitý (E 172), propylenglykol). 

 
Jak Nurofen 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení: 
Nurofen  200 mg  jsou  bílé  až  téměř  bílé  hladké  lesklé  bikonvexní  obalené  tablety  s černým  nápisem 
„NUROFEN“ na jedné straně. 
 
Velikosti balení: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 tablet. 
 
Druh obalu:  
Blistr (Al/bílý neprůhledný PVC/PVDC) nebo blistr (Al/bílý neprůhledný PVC), krabička pro všechny 
velikosti balení nebo plastové pouzdro v případě velikosti balení 12 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Reckitt  Benckiser  Healthcare  International  Ltd.,  103-105  Bath  Road,  Berkshire,  SL1  3UH,  Slough,  Velká 
Británie 
 
Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. 
Atrium Flóra 
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 3. 2017 

 

Recenze (14)

Recenze produktu NUROFEN 200 mg 24 tablet

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

pomáhá mi při menstruačních bolestech opravdu dobře

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NUROFEN 200 mg 24 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Anna P.

100 % 02/10/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám