Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

NOVO-PASSIT 1X100 ml Roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14365

80 % 4 recenze

Roztok se sedativním účinkem, pro stavy spojené s úzkostí, strachem, smutkem, neklidem či nespavostí. Lék k vnitřnímu užití.

Více informací

89
Běžná cena: 100 Kč, Ušetříte: 11 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Roztok se sedativním účinkem, pro stavy spojené s úzkostí, strachem, smutkem, neklidem či nespavostí. Lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: NOVO-PASSIT
Kód výrobku: 14365
Kód EAN: 8594737038419
Kód SÚKL: 88664
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě úzkostných stavů a předrážděnosti, projevující se nízkou výkonností, únavou, roztržitostí, nesoustředěností a špatnou pamětí. Dále se Novo-Passit používá bez porady s lékařem k léčbě lehčích forem nespavosti a k léčbě bolesti hlavy, která je podmíněna psychickým napětím. Pouze po poradě s lékařem je možno Novo-Passit užívat u zvýšené nervosvalové dráždivosti nervového původu, při psychických obtížích v období přechodu (klimakteria), při funkčním onemocnění trávicího ústrojí (porucha nervové regulace činnosti trávicí trubice - např. dráždivý tračník) a při svědivých kožních onemocněních (ekzém, kopřivka), na jejichž vzniku se podílí psychická zátěž. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti starší 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls51936/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

NOVO-PASSIT 

 

Perorální roztok 

Herbarum extractum pro Passit fluidum a guaifenesinum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této  příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Novo-Passit a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novo-Passit užívat  

3. 

Jak se přípravek Novo-Passit užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Novo-Passit uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1.   Co je přípravek Novo-Passit a k čemu se používá 
 
Přípravek je kombinací rostlinných extraktů se sedativním (tlumivým) účinkem a guaifenesinu.  
 
Guaifenesin odstraňuje strach a úzkost a uvolňuje kosterní (příčně pruhované) svalstvo. 
 
Bez  porady  s lékařem  se  přípravek  užívá  k léčbě  úzkosti  a  předrážděnosti  projevující  se  nízkou 
výkonností, únavou, roztržitostí, sníženou koncentrací, nespavostí, vyčerpaností a poruchami paměti. 
Dále se přípravek používá k léčbě lehčích forem nespavosti a k léčbě bolesti hlavy, která je podmíněna 
psychickým napětím. 
 
Kromě toho se přípravek Novo-Passit

 

může na doporučení lékaře používat při zvýšené nervosvalové 

dráždivosti  nervového  původu  (projevující  se  brněním  prstů  či  jazyka  a  v těžších  případech 
bolestivými  svalovými  křečemi),  při  psychických  potížích  během  menopauzy  (přechodu),  při 
problémech  se  zažíváním  (porucha  nervové  regulace  zažívání  –  např.  dráždivé  tlusté  střevo)  a  u 
svědivých kožních onemocnění (ekzém, kopřivka) vyvolaných psychickými problémy. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající ve věku od 12 let. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novo-Passit užívat 
 

 

2/5 

Neužívejte přípravek Novo-Passit: 
 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže trpíte svalovou slabostí (myasthenia gravis); 
-  jestliže trpíte epilepsií; 
-  jestliže  užíváte  léky  k potlačení  imunitní  reakce,  jako  je  cyklosporin  nebo  takrolimus  (viz  bod 

„Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit“). 

-  jestliže  užíváte  některé  léky  k léčbě  AIDS,  jako  jsou  inhibitory  proteáz  (viz  bod  „Další  léčivé 

přípravky a přípravek Novo-Passit“). 
 

Nepodávejte dětem do 12 let věku. 
 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Novo-Passit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže máte závažné jaterní onemocnění; 
-  jestliže užíváte léky tlumící centrální nervový systém (např. léky na uklidnění a na spaní) 
-  jestliže jste těhotná (zvláště v prvních třech měsících těhotenství); 
-  jestliže kojíte; 
-  jestliže užíváte přípravky k léčbě deprese ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit“); 

-  jestliže  užíváte  léky  k léčbě  migrény  ze  skupiny  triptanů  (viz  bod  „Další  léčivé  přípravky  a 

přípravek Novo-Passit“); 

-  jestliže  užíváte  theofylin,  digoxin,  léky  k léčbě  epilepsie  (karbamazepin,  fenobarbital,  fenytoin), 

warfarin  nebo  hormonální  antikoncepci  (viz  bod  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  Novo-
Passit“) 

-  Při  užívání  tohoto  přípravku  byste  se  měl(a),  zvláště  pokud  máte  světlou  pokožkou,  vyhýbat 

intenzivnímu UV (ultrafialovému) záření (slunění, horské slunce, solária). 

 
Děti a dospívající 
Přípravek Novo-Passit se nesmí podávat dětem do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Novo-Passit a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.  
 
Přípravek zesiluje tlumivý účinek alkoholu a jiných látek, které tlumí centrální nervový systém. 
Současné podání léků uvolňujících kosterní svalstvo (centrálně působící svalová relaxancia) společně 
s přípravkem Novo-Passit může zesilovat nežádoucí účinky, a to zvláště svalovou slabost.  
 
Extrakt třezalky tečkované obsažený v přípravku Novo-Passit snižuje účinnost 
-  léků, které se používají k zabránění otěhotnění (hormonální antikoncepce). Během léčby 

přípravkem Novo-Passit tak může dojít k selhání hormonální antikoncepce. Užíváte-li hormonální 
antikoncepci, během léčby přípravkem Novo-Passit se doporučuje použít ještě další (bariérovou) 
antikoncepční metodu (např. kondom).  

-  léků tlumících imunitní reakci organizmu, což se využívá hlavně po transplantacích 

(imunosupresivní látky jako cyklosporin a takrolimus) (viz bod „Neužívejte přípravek Novo-
Passit“), 

-  některých léků používaných při léčbě AIDS, jako jsou inhibitory proteáz (viz bod „Neužívejte 

přípravek Novo-Passit“), 

-  léků na ředění krve (warfarin), 
-  léků na onemocnění průdušek (theofylin), 
-  léků používaných na zlepšení činnosti srdce (digoxin), 
-  léků používaných k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin), 

 

3/5 

-  léků k léčbě deprese (amitriptylin). 
-  léků k léčbě deprese ze skupiny SSRI (citalopram, escitalopram, fluvoxamin, fluoxetin, paroxetin, 

sertralin)  

-  léků k léčbě migrény ze skupiny triptanů (sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, 

eletriptan, almotriptan, frovatriptan)  

 
Užíváte-li některý z výše vyjmenovaných léků , poraďte se o užívání přípravku Novo-Passit s 
ošetřujícím lékařem.  
 
Přípravek může způsobit falešně pozitivní výsledky laboratorních testů, při nichž se stanovuje kyselina 
5-hydroxyindoloctová a kyselina vanilmandlová v moči. Pokud budete podstupovat uvedené vyšetření 
moči, léčba přípravkem Novo-Passit musí být přerušena 48 hodin před plánovaným sběrem moči.   
 
Přípravek Novo-Passit s jídlem a pitím 
Přípravek lze podávat přímo z odměrky. Lze jej také smíchat s nápojem (ovocnou šťávou s výjimkou 
grapefruitové,  čajem  atd.)  a  vypít.  Grapefruitová  šťáva  může  ovlivňovat  účinek  přípravku  Novo-
Passit, a proto nesmí být míchána s tímto přípravkem. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Novo-Passit se během těhotenství a při kojení podává pouze  v nezbytně nutných případech.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Léčba tímto přípravkem může být doprovázena útlumem, jehož výskyt je většinou závislý na 
individuální reakci pacienta. Nevykonávejte během léčby činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, 
jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod. 
 
Přípravek Novo-Passit obsahuje
 1,99 g směsi fruktózy a glukózy v jedné dávce (5 ml). To by mělo 
být vzato v úvahu u pacientů trpících diabetem (cukrovkou). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
Přípravek Novo-Passit obsahuje
 až 13,2  objemových procent alkoholu (% obj.). Jedna dávka (5 
ml) obsahuje do 520 mg alkoholu, což odpovídá 13,2 ml ml piva  a 5,5 ml vína (počítáno na 5 % resp. 
12 % alkoholu). Vzhledem k obsahu alkoholu je přípravek škodlivý pro alkoholiky a dále je nutno tuto 
skutečnost vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti 
s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Novo-Passit užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Dospělí, starší pacienti a dospívající od 12 let: 
Obvyklá dávka je 5 ml přípravku třikrát denně. V případě potřeby lze dávku zvýšit na 10 ml třikrát 
denně.  
V případě nežádoucího útlumu se však doporučuje snížit ranní a polední dávku o polovinu, tzn. užívat 
2,5 ml ráno a 2,5 ml v poledne, a večer pak podávat 5 ml. 
  
Dávka  se  může  upravit  podle  individuální  reakce  pacienta.  Mezi  jednotlivými  dávkami  musí  být 
časový odstup 4 - 6 hodin. 
 

 

4/5 

Maximální denní dávka tohoto přípravku je 30 ml přípravku. 

 
Jednotlivá dávka se odměří pomocí přiložené dávkovací odměrky.

 

Přípravek  se  podává  přímo  z  odměrky.  Lze  jej  také  smíchat  s nápojem  (ovocná  šťáva  s výjimkou 
grapefruitové, čaj atd.) a vypít. 
 
Délka léčby: 
Pokud se Vaše příznaky  zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. Bez porady 
s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. 
 
U  onemocnění,  u  nichž  se  přípravek  užívá  pouze  na  doporučení  lékaře,  Vám  Váš  lékař  sdělí,  jak 
dlouho máte přípravek užívat. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Novo-Passit, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Novo-Passit,  než  jste  měl(a),  informujte  o  tom  okamžitě  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Novo-Passit  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Vzácně (u více než 1 pacienta z 10 000) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: ospalost, 
závratě,  únava,  svědění,  vyrážka,  žaludeční  problémy  (žaludeční  potíže  doprovázené  pocitem  na 
zvracení, zvracením, křečemi, pálením žáhy, průjmem, zácpou) a lehká svalová slabost. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 

 
5. 

Jak přípravek Novo-Passit uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek

 

mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.  

 

5/5 

Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Novo-Passit obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou: 
Herbarum extractum pro Passit fluidum 7,75 g (odpovídá Hyperici herba 357 - 512 mg, Passiflorae 
herba 71 - 102 mg, Valerianae radix 357 - 512 mg, Crataegi folium cum flore 357 - 512 mg, Lupuli 
flos 357 - 512 mg, Melissae herba 143 - 205 mg, Sambuci flos 143 - 205 mg, extrahováno vodou),  
guaifenesinum 4,0 g ve 100 ml perorálního roztoku. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Natrium-cyklamát,  xanthanová  klovatina,  invertosa  50%,  natrium-benzoát,  monohydrát  sodné  soli 
sacharinu,  ethanol  96  %  obj.,  pomerančové  aroma,  dihydrát  natrium-citrátu,  maltodextrin, 
propylenglykol, čištěná voda.  

 

Jak přípravek Novo-Passit vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá až mírně zakalená červenohnědá až hnědá sirupovitá tekutina charakteristického zápachu a chuti. 
Po čase vzniklý zákal nebo jemná roztřepatelná sraženina nejsou na závadu účinnosti přípravku.  
 
Lahvička z hnědého skla, PP uzávěr, PE těsnící vložka, PP odměrka (10 ml, kalibrována na 2,5 ml, 5 
ml, 7,5 ml a 10 ml), krabička. 

 
Velikost balení: 
 
Roztok v lahvičce: 100 ml, 200 ml nebo 450 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, Opava-Komárov, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.2.2015. 

 

 
 

 
 

Recenze (4)

Recenze produktu NOVO-PASSIT 1X100 ml Roztok

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

80 %

100 %

80 %

doporučuji

Diskuze

Diskuze k produktu NOVO-PASSIT 1X100 ml Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petr V.

80 % 15/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám