Podrobné informace

PRVNÍ & JEDINÝ orální nikotinový proužek, který rychle uleví od chuti na cigaretu. Lék k orálnímu podání, obsahuje nikotin.

Informace o produktu

Výrobce: LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME, ANDERNACH
Značka: NIQUITIN
Kód výrobku: 252857
Kód EAN: 8590335011793
Kód SÚKL: 165159
Držitel rozhodnutí: LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME, ANDERNACH

PRVNÍ & JEDINÝ orální nikotinový proužek, který rychle uleví od chuti na cigaretu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
NiQuitin Mint 2,5 mg orodispergovatelný film
nicotinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek NiQuitin 2,5 mg orodispergovatelné filmy musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte lékaře, zdravotní sestru, poradce pro odvykání kouření nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to příslušnému zdravotnímu personálu.

V příbalové informaci budou užívány termíny NiQuitin Mint nebo orodispergovatelny film s nikotinem , přičemž oba termíny budou znamenat přípravek NiQuitin 2,5 mg orodispergovatelné filmy.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek NiQuitin Mint a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NiQuitin Mint používat
3. Jak se přípravek NiQuitin Mint používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek NiQuitin Mint uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NIQUITIN MINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

NiQuitin Mint je přípravek k odvykání kouření. Tento způsob léčby se nazývá nikotinová substituční terapie neboli NST.

Fyzická závislost na cigaretách je způsobena nikotinem, který je v nich obsažen. Přípravek NiQuitin Mint Vám pomáhá odvyknout kouření tím, že nahradí část nikotinu, který se Vám do těla dostane z cigaret. Tento nikotin zmírňuje některé nepříjemné příznaky, které kuřáci mohou pociťovat, když se snaží přestat kouřit. Tyto příznaky se mohou projevit tak, že se cítíte nemocný/á nebo podrážděný/á. Nikotin může také snížit Vaši touhu po cigaretě a pomoci Vám odolat pokušení kouřit.

S přípravkem NiQuitin Mint nejsou spojena žádná ze zdravotních rizik spojených s tabákem, protože orodispergovatelné filmy s nikotinem neobsahují dehet, oxid uhelnatý ani žádné jiné toxiny obsažené v cigaretovém kouři. Někteří lidé se obávají, že poté, co přestanou kouřit, by se mohli místo kouření stát závislými na NiQuitin Mint. Tento jev je velmi vzácný, a pokud by k němu došlo, je méně škodlivý než pokud byste pokračoval/a v kouření. Odvyknutí je rovněž snadnější.Pravděpodobnost, že se Vám podaří přestat kouřit se zvýší, pokud se zúčastníte podpůrného programu.

Tyto programy stop kouření " pomáhají změnit chování. O informace o programech stop kouření, prosíme, požádejte lékaře nebo lékárníka.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NIQUITIN MINT POUŽÍVAT

Neužívejte NiQuitin Mint

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo kteroukoli další složku přípravku NiQuitin Mint (viz bod 6: Další informace)
- jestliže jste nekuřák nebo osoba mladší 12 let

Kouření Vašemu zdraví nic nepřináší. Vždy je lepší přestat kouřit. Používání nikotinové substituční terapie (NST), jako je přípravek NiQuitin Mint, Vám může pomoci. Obecně platí, že jakékoli případné nežádoucí účinky spojené s NST jsou výrazně převáženy dobře známými riziky, jimž byste byl/a vystaven/a, pokud byste pokračoval/a v kouření.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NiQuitin Mint je zapotřebí
- Jestliže jste nedávno prodělal/a infarkt myokardu nebo mrtvici nebo pokud trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu, nestabilní nebo zhoršující se anginou pectoris (bolest na hrudi) nebo klidovou anginou pectoris nebo vysokým krevním tlakem, který není kontrolovaný léčbou, a pokud Vám lékař nedoporučí, abyste užíval/a nikotinovou substituční terapii, měl/a byste se pokusit o odvyknutí kouření bez použití NST.
- Jestliže máte cukrovku, je třeba , aby byla po zahájení užívání přípravku NiQuitin Mint monitorována hladina cukru v krvi častěji než obvykle. Může dojít ke změně Vaší potřeby inzulínu nebo jiných léčivých přípravků.
- Jestliže u Vás někdy došlo k alergické reakci spojené s otokem rtů, obličeje a hrdla (angioedém) nebo svědivou vyrážkou na kůži (kopřivka). Používání NST může někdy takové příznaky vyvolat.Pokud máte děti ve věku do 12 let: Normální dávka pro dospělé může u dětí vyvolat závažnou otravu, která může vést k úmrtí. Je proto velmi důležité NiQuitin Mint vždy uchovávat mimo dosah a dohled dětí.
- Jestliže jste těhotná nebo kojíte je nejlépe, abyste se pokusila přestat kouřit bez použití NST. Nicméně je lepší přestat kouřit s pomocí nikotinové substituční terapie než pokračovat v kouření. (Pro více informací viz bod týkající se těhotenství a kojení níže.)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem pokud máte:
- Závažné onemocnění jater nebo ledvin, protože se zvyšuje možnost vzniku nežádoucích účinků.
- Nadměrnou funkci štítné žlázu, která není zvládnuta léčbou, nebo feochromocytom (nádor nadledviny, který může ovlivnit krevní tlak) lékař Vás má o této skutečnosti informoval neboť nikotin může Vaše symptomy zhoršovat.
- Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo zánět jícnu, neboť polknutí nikotinu může Vaše příznaky zhoršovat. Nikotin může rovněž způsobovat vznik vřídků v ústech. Pokud dojde ke zhoršení příznaků Vašeho onemocnění, poraďte se se svým lékařem. V takovém případě může být lepší, použijete-li takovou formu NST, která se podává jinak, než ústy, např. náplasti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku NiQuitin Mint s jídlem a pitím
V době, kdy máte NiQuitin Mint v ústech, nejezte a nepijte.

Těhotenství a kojení
S kouřením během těhotenství jsou spjata rizika pro dítě. Mezi tato rizika patří zpomalený růst před narozením, předčasný porod nebo potrat. Přestat kouřit je nejlepší způsob jak zlepšit zdraví Vaše a Vašeho dítěte. Čím dříve přestanete kouřit, tím lépe.

Pokud jste těhotná, je nejlepší přestat kouřit bez použití NST. Nicméně pokud jste se pokusila přestat kouřit a nepodařilo se Vám to, může Vám být jako podpora Vaší snahy o odvyknutí kouření lékařem nebo lékárníkem doporučeno použití NST. Je to pro Vaše dítě lepší, než pokud byste nadále kouřila. Rozhodnutí o tom, zda použijete NST, má být učiněno v co nejranějším stádiu Vašeho těhotenství. Přípravek používejte maximálně 2-3 měsíce. Pamatujte, že nejdůležitější je přestat kouřit. Přípravky jako je NiQuitin Mint může být vhodnější než nikotinové náplasti, protože neuvolňuje nikotin kontinuálně. Náplasti však mohou být vhodné, pokud trpíte nevolností či zvracením.

Pokud kojíte, tabák způsobuje kojencům a dětem potíže s dýcháním stejně jako i jiné problémy Nejlepší je přestat kouřit bez použití NST. Nicméně pokud jste se o pokusila přestat kouřit a nepodařilo se Vám to, může Vám být lékařem nebo lékárníkem doporučeno použití NST. Množství nikotinu, které se může dostat do těla Vašeho dítěte, pokud k odvyknutí kouření potřebujete NRT, je malé. Je to mnohem méně škodlivé než vdechování kouře z cigaret. Nejlepší je používat NRT přípravky, které se užívají v určitých časech během dne (jako je přípravek NiQuitin Mint spíše než náplasti). Je také dobré nakojit Vaše dítě těsně před tím, než použijete tento přípravek. Tak se do těla Vašeho dítěte dostane nejmenší možné množství nikotinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou známy žádné účinky přípravku NiQuitin Mint na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Měl/a byste si však uvědomit, že odvykání kouření může způsobovat změny v chování, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku NiQuitin Mint
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkohol), méně než 100 mg na jeden NiQuitin Mint.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NIQUITIN MINT POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek NiQuitin Mint přesně jak je uvedeno v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Během jakéhokoli pokusu přestat kouřit s podporou přípravku NiQuitin Mint je důležité, abyste přestal/a kouřit úplně. Ve svém pokusu o odvyknutí kouření nicméně pokračujte i v případě, že v průběhu NST vykouříte cigaretu. Pokud máte i nadále problémy s odvykáním kouření, může pomoci, pokud se poradíte s lékařem, zdravotní sestrou, poradcem pro odvykání kouření nebo lékárníkem.

Návod na otevření sáčku je uveden na sáčku. Nikotinový film nepoužívejte, pokud je poškozen.

Přípravek NiQuitin Mint používejte tak, že položíte jeden orodispergovatelný film s nikotinem na jazyk, zavřete ústa, jazyk jemně zatlačte na patro a přidržujte do doby, než se orodispergovatelný film rozpustí (přibližně 3 minuty). Orodispergovatelný film nežvýkejte ani nepolykejte nerozpuštěný. V době, kdy máte NiQuitin Mint v ústech, nejezte a nepijte, protože by to mohlo vést ke snížení vstřebávání nikotinu. Nepoužívejte více než 15 orodispergovatelných filmů denně. Pokud potřebujete používat NiQuitin Mint po dobu delší než celkem 9 měsíců, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.4/6

Dospělí (18 let a více)
Následující tabulka uvádí kolik orodispergovatelných filmů s nikotinem je třeba použít během prvních 12 týdnů léčby. Během prvních 6 týdnů používejte alespoň 9 filmů denně

KROK 1: 1. - 6. týden / Fáze zahájení léčby / 1 orodispergovatelný film každou 1 až 2 hodiny
KROK 2: 7. - 9. týden / Fáze snižování dávek / 1 orodispergovatelný film každé 2 až 4 hodiny
KROK 3: 10. - 12. týden / Fáze snižování dávek / 1 orodispergovatelný film každé 4 až 8 hodin

Jako podporu nekouření po dobu dalších 12 týdnů můžete použít 1 2 orodispergovatelné filmy denně v situacích, kdy máte silné nutkání kouřit. Pokud používáte již pouze 1 - 2 orodispergovatelné filmy denně, přestaňte je používat úplně.

Mladiství (12 - 17 let včetně)
Přípravek Niquitin Mint používejte pouze na základě doporučení lékaře. Nepřekračujte stanovenou dávku. Postupujte pečlivě podle návodu a nepoužívejte více než 15 orodispergovatelných filmů s nikotinem během jednoho dne (24 hodin).

Přípravek NiQuitin Mint nesmí používat děti do 12 let věku.

Tento přípravek je určen k aplikaci na ústní sliznici. To znamená, že nikotin z orodispergovatelného filmu je pomalu uvolňován do úst, odkud je vstřebán sliznicí dutiny úsní do těla.

Pokud budete cítit nutkání opět začít kouřit
Pokud:
- se obáváte, že začnete znovu kouřit
- je pro Vás obtížné úplně přerušit užívání přípravku NiQuitin Mint poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Pokud začnete znovu kouřit, budou schopni Vám poradit jak pomocí dalších kúr nikotinové substituční terapie (NST) dosáhnout co nejlepších výsledků.

Jestliže jste použil(a) více přípravku NiQuitin Mint, než jste měl(a)
Jestliže použijete příliš mnoho přípravku NiQuitin Mint, můžete pociťovat nevolnost, motání hlavy a celkově se můžete cítit nemocní. Přestaňte přípravek NiQuitin Mint používat a vyhledejte okamžitě pomoc lékaře nebo pohotovostní služby v nemocnici. Pokud možno, ukažte jim balení s přípravkem nebo tento leták.

Přípravek NiQuitin Mint není vhodný pro děti mladší 12 let a nekuřáky. Pokud přípravek NiQuitin Mint použije dítě nebo nekuřák, mohou se u nich projevit příznaky předávkování nikotinem. Mezi ně patří bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha a průjem. Pokud přípravek NiQuitin Mint použilo nebo pozřelo dítě, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu v nejbližší nemocnici. Pokud možno, ukažte jim balení s přípravkem nebo tento leták.
Máte-li další dotazy o použití tohoto výrobku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek NiQuitin Mint
Pokračujte v používání léčivého přípravku podle doporučení.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek NiQuitin Mint
Pokud přestanete používat tento léčivý přípravek dříve, než bylo doporučeno, můžete pociťovat nutkání znovu kouřit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NiQuitin Mint nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud přestanete kouřit, může tento stav samotný způsobovat příznaky jako je bolest hlavy, závratě, zhoršení kašle nebo nachlazení. S odvykáním kouření mohou být rovněž spojeny příznaky, jako je slabost, únava, celkvý pocit nemoci a nespavost.

Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže jsou seřazeny podle pravděpodobnosti výskytu:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 osob):
- pocit na zvracení

Časté (postihují mezi 1 z 10 až 1 ze 100 osob):
- zvracení
- zažívací potíže/pálení žáhy
- nepříjemné pocity v žaludku
- průjem
- sucho v ústech
- zácpa
- škytavka
- bolest v krku nebo otok krku
- plynatost
- mírná bolest nebo podráždění úst nebo jazyka
- bolest hlavy
- závratě
- nespavost
- kašel

Další nežádoucí účinky, které byly nahlášeny:
- zvýšená tepová frekvence nebo uvědomění si tlukotu vlastního srdce
- problémy při polykání, říhání, zvýšené slinění
- pocit slabosti, nedostatek energie, příznaky připomínající chřipku, celkový poci nemoci
- alergická reakce včetně svědivých hrbolatých vyrážek, podráždění úst a vřídky
- třes
- nervozita
- dušnost
Není známo jak často se tyto účinky objevují.

Velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10 000 osob)
závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, jazyka nebo krku, což může vést k potížím při polykání nebo dýchání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to příslušnému zdravotnímu personálu.

5. JAK PŘÍPRAVEK NIQUITIN MINT UCHOVÁVAT

Všechny léčivé přípravky uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek NiQuitin Mint nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Obal odstraňte zodpovědně. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek NiQuitin Mint obsahuje

Léčivou látkou je nicotinum 2,5 mg v jednom orodispergovatelném filmu.
Pomocnými látkami jsou kopolymer MA/EA (1 : 1), typ A, triethyl-citrát (E1505), aroma máty peprné, sukralosa (E955), hydrogenuhličitan sodný (E500), ethanol 96%(V/V).

Jak přípravek NiQuitin Mint vypadá a co obsahuje toto balení
NiQuitin Mint jsou průhledné orodispergovatelné filmy přibližně 20 mm x 30 mm.

Každý orodispergovatelný film je zabalen v samostatném sáčku. Jedno balení obsahuje 10, 15, 30 nebo 60 orodispergovatelných filmů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci : Beecham Group plc Trading as GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare, Brentford TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstr. 2, D- 56626 Andernach, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
28.12.2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls 39783/2010

Recenze

Recenze produktu NIQUITIN MINT ORODISPERGOVATELNÝ FILM ORM FLM 15X2.5 MG Disperze : VÝPRODEJ

Diskuze

Diskuze k produktu NIQUITIN MINT ORODISPERGOVATELNÝ FILM ORM FLM 15X2.5 MG Disperze : VÝPRODEJ

Přidat nový příspěvek do diskuze