Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

NICORETTE Mint 4 mg lisované pastilky 20 ks

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 252865

Tento přípravek je používán ke zmírnění abstinenčních příznaků a snížení neodolatelné touhy po nikotinu, které se dostavují, když se pokoušíte přestat kouřit nebo když snižujete počet vykouřených cigaret v době, kdy se pokoušíte přestat kouřit. Léčba je určena pro dospělé kuřáky ve věku 18 let a starší.

Více informací

196
Běžná cena: 235 Kč, Ušetříte: 17 % (39 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Tento přípravek je používán ke zmírnění abstinenčních příznaků a snížení neodolatelné touhy po nikotinu, které se dostavují, když se pokoušíte přestat kouřit nebo když snižujete počet vykouřených cigaret v době, kdy se pokoušíte přestat kouřit. Léčba je určena pro dospělé kuřáky ve věku 18 let a starší.

Informace o produktu

Výrobce: Mc Neil, Helsingborg, Sweden
Značka: NICORETTE
Kód výrobku: 252865
Kód EAN: 3574661006833
Kód SÚKL: 175923
Držitel rozhodnutí: Mc Neil, Helsingborg, Sweden

Tento přípravek je používán ke zmírnění abstinenčních příznaků a snížení neodolatelné touhy po nikotinu, které se dostavují, když se pokoušíte přestat kouřit nebo když snižujete počet vykouřených cigaret v době, kdy se pokoušíte přestat kouřit. Léčba je určena pro dospělé kuřáky ve věku 18 let a starší.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.sukls142220/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nicorette Mint 4 mg lisované pastilky 

 

nicotinum 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod  4. 

Pokud  se  Vám  nepodaří  ukončit  kouření  po  9  měsících  od  zahájení  léčby  pastilkami 
Nicorette Mint, musíte se poradit se zdravotnickým pracovníkem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. 

Co je přípravek Nicorette Mint a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette Mint užívat 

3. 

Jak se přípravek Nicorette Mint užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nicorette Mint uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 

 
 
1. 

Co je přípravek Nicorette Mint a k čemu se používá 

 
Tento  přípravek  je  používán  ke  zmírnění  abstinenčních  příznaků  a  snížení  neodolatelné  touhy  
po nikotinu, které se dostavují, když zkoušíte přestat kouřit nebo ke snížení počtu vykouřených cigaret 
v době, kdy se pokoušíte přestat kouřit. Léčba je určena pro dospělé kuřáky ve věku 18 let a starší. 
 
Nicorette Mint 4 mg lisované pastilky jsou vhodné pro kuřáky, kteří podléhají nikotinové závislosti 
vysokého  stupně,  např.  buď  kouří  svou  první  denní  cigaretu  do  30  minut  po  probuzení,  nebo  kteří 
kouří více než 20 cigaret denně. 
 

Tento  přípravek  Vám  může  pomoci  přestat  kouřit  buď  ihned,  nebo  postupně  omezovat  kouření  než 
přestanete  kouřit  úplně.  Jestliže  se  domníváte,  že  jste  schopni  přestat  kouřit  naráz,  měl(a)  byste  to 
udělat. Jestliže se však domníváte, že je to příliš velká změna, můžete jako první krok zkusit omezit 
počet  cigaret,  které  vykouříte,  než  přestanete  kouřit  úplně.  Pro  další  podrobnosti  viz  bod  3  „Jak  se 
přípravek Nicorette Mint užívá“. 
 
Pastilky  Nicorette  Mint  zmírňují  nikotinové  abstinenční  příznaky,  včetně  neodolatelné  touhy  
po  nikotinu  (cigaretě),  které  pociťujete,  když  přestanete  kouřit.  Pokud  přestanete  náhle  dodávat 
nikotin z tabáku do svého těla, budete vystaveni nepříjemným pocitům zvaným abstinenční příznaky, 
jako  jsou  např.  podrážděnost  nebo  pocit  hněvu  nebo  skleslosti,  úzkost,  neklid,  snížené  soustředění, 
zvýšená  chuť  k  jídlu  nebo  přírůstek  hmotnosti,  touha  si  zakouřit,  noční  probouzení  nebo  poruchy 
spánku.  Nikotin  obsažený  v  pastilkách  Nicorette  Mint  může  pomoci  zabránit  těmto  pocitům  nebo 
zmírnit tyto nepříjemné pocity a touhu po kouření. 
 
Ke zvýšení naděje ukončit kouření využijte rovněž podpory poskytované poradenstvím. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette Mint užívat  

 
Neužívejte přípravek Nicorette Mint: 

jestliže jste alergický(á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže jste mladší 12 let. 

jestliže jste nekuřák/nekuřačka. 

 
Upozornění a opatření 
Poraďte  se  s  lékařem,  jestliže  trpíte níže  uvedenými  obtížemi.  Je  možné,  že  budete  moci  pastilky 
Nicorette Mint užívat, ale nejdříve se poraďte s lékařem pokud: 

 

jste nedávno prodělal(a) srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu 

 

trpíte bolestí na hrudi (nestabilní anginou pectoris) nebo klidovou anginou pectoris 

 

trpíte srdečními obtížemi, které působí na srdeční tep nebo rytmus (arytmie) 

 

trpíte vysokým krevním tlakem neléčeným léky 

 

jste  někdy  prodělal(a) alergické reakce, spojené s otoky rtů, tváře a hrdla (angioedém) nebo 
svědivou  kožní  vyrážku  (kopřivku).  Náhradní  nikotinová  léčba  může  někdy  takovou  reakci 
spustit. 

 

trpíte jaterním onemocněním střední nebo vysoké závažnosti 

 

trpíte závažným ledvinovým onemocněním 

 

trpíte cukrovkou 

 

trpíte nadměrnou činností štítné žlázy 

 

trpíte nádorem nadledvinek (feochromocytomem) 

 

trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy 

 

trpíte zánětem jícnu 

 
Tento přípravek nemají užívat nekuřáci. 
 
Děti 
Dávka, která je určená pro dospělého, může u dítěte způsobit závažnou až smrtelnou otravu. 
Proto  je  důležité,  aby  byl  přípravek  Nicorette  Mint  vždy  uchováván  mimo  dohled  a  dosah 
dětí. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nicorette Mint 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto je důležité zejména pokud užíváte léky, které obsahují: 
-  theofylin k léčbě astmatu 
-  takrin k léčbě Alzheimerovy choroby 
-  klozapin k léčbě schizofrenie 

-  ropinirol k léčbě Parkinsonovy choroby 
 
Přípravek Nicorette Mint s jídlem a pitím 
V době, kdy užijete pastilku, nejezte a nepijte. 
 
Těhotenství a kojení 

Ukončit kouření v průběhu těhotenství je velice důležité, protože  kouření může způsobit zpomalený 
vývoj dítěte. Může též  vést k předčasnému porodu nebo narození mrtvého dítěte. Nejlépe je ukončit 
kouření  bez  užívání  léků  obsahujících  nikotin.  Pokud  to  nemůžete  zvládnout,  můžete  užívat 
Nicorette  Mint  pouze  po  poradě se zdravotnickým pracovníkem, který monitoruje Vaše těhotenství, 
Vaším praktickým lékařem nebo lékařem, který se specializuje na problematiku odvykání kouření. 
 
Nicorette  Mint  pastilky  se  nemají  užívat  během  kojení,  jelikož  nikotin  přechází  do  mateřského 
mléka  a  může  mít vliv na  Vaše  dítě. Pokud Vám lékař užívání přípravku Nicorette Mint doporučí, 
užijte pastilku bezprostředně po kojení a neužívejte ji během dvou  hodin před kojením. 
 
Kouření zvyšuje riziko neplodnosti u žen a mužů. Účinek nikotinu na plodnost není znám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ovlivnění schopnosti řídit auta a obsluhovat stroje nebylo pozorováno. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nicorette Mint užívá 

 
Vždy užívejte  tento přípravek  přesně  v souladu s  příbalovou  informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Postup při užívání přípravku Nicorette Mint závisí na tom, který způsob zvolíte: 
 

a) ukončení kouření naráz 
b) ukončování kouření postupně 

 
Tento přípravek  je určen  k orálnímu podání. Vkládá se do úst, kde se ponechá pomalu  rozpouštět,  
a uvolní se nikotin, který se vstřebává ústní sliznicí do těla. 
Vložte do úst jednu pastilku Nicorette Mint a přemísťujte ji opakovaně z jedné strany  úst na druhou 
až  do  úplného  rozpuštění.  To  může  trvat  přibližně  necelých  20  minut.  Pastilky  nežvýkejte  ani 
nepolykejte vcelku. Zatímco máte pastilku v ústech, nepijete a nejezte. 
 
Neužívejte více než 15 pastilek denně. 
 
Pokud  pociťujete  potřebu  užívat  tento  přípravek  déle  než  9  měsíců,  poraďte  se  se  zdravotnickým 
pracovníkem. 
 
Dospělí (od 18 let věku) 
 

a) 

Ukončení kouření naráz 

Cílem je ukončit kouření naráz a pastilky užívat ke zmírnění neodolatelné touhy po kouření. 

 

  Začněte  užíváním  8  až  12  pastilek  denně.  Kdykoli  dostanete  chuť  si  zakouřit,  vložte 

jednu pastilku do úst a nechte rozpouštět. 

  Tímto  způsobem  užívejte  pastilky  až  6  týdnů,  a  potom  postupně  snižujte  jejich  počet, 

který denně užíváte. 

  Až  Vám  budou  stačit  1  až  2  pastilky  denně,  můžete  užívání  ukončit.  Po  ukončení 

kouření  můžete  někdy  náhle  pocítit  neodolatelnou  potřebu  kouřit.  V  této  situaci  můžete 
pastilku znovu užít. 

 

b) 

Ukončování kouření postupně 

Cílem je začít postupně nahrazovat několik Vašich cigaret pastilkou. Po dosažení cíle můžete 
ukončit  kouření  cigaret  úplně  a  užívat  dále  jen  pastilky.  Nakonec  ukončíte  užívání  pastilek. 

 

Když  pocítíte  neodolatelnou  potřebu  kouřit,  užijte  místo  cigarety  pastilku  Nicorette  Mint, 
která Vám pomůže tuto potřebu překonat. Snižte co nejvíce počet denně vykouřených cigaret. 
Jestliže  po  6  týdnech  užívání  pastilek  nejste  schopen  (schopna)  snížit  počet  denně 
vykouřených cigaret, je zapotřebí se poradit s lékařem. 
Jakmile  se  cítíte  být  připraven(a),  měl(a)  byste  ukončit  kouření  úplně.  Nadále  se  řiďte  výše 
uvedenými  pokyny  pro  ukončení  kouření  naráz.  Udělejte  to  co  možná  nejdříve.  Pokud  Váš 
pokus  ukončit  kouření  nebyl  úspěšný  během  6  měsíců  užívání  přípravku  Nicorette  Mint, 
poraďte se s lékařem. 

 
Nepřekračujte  uvedené  dávkování.  Pečlivě  dodržujte  tento  návod  a  neužívejte  více  než 
15 pastilek denně (během 24 hodin). 
 
Děti a dospívající 

 
Dospívající ve věku 12-17 let 
Nicorette Mint je možné užívat pouze po poradě s lékařem. 
 
Děti do 12 let věku 
Dětem do 12 let věku přípravek nepodávejte. 
 
Pokud máte pokušení začít znovu kouřit 
Pokud: 

máte obavy, že začnete znovu kouřit 

shledáváte obtížným úplně přestat užívat pastilky  je zapotřebí se poradit s lékařem. 

 
Pokud  jste  již  opět  začal(a)  kouřit,  lékař  Vám  poradí,  jak  si  počínat  při  další  odvykací  náhradní 
nikotinové léčbě, abyste dosáhl(a) nejlepších výsledků. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nicorette Mint, než jste měl(a) 
K předávkování nikotinem může dojít, když kouříte a současně užíváte pastilky Nicorette Mint. 
 
Pokud pastilky Nicorette Mint užije dítě, nebo pokud jste užil(a) více pastilek Nicorette Mint, než jste 
měl(a), vyhledejte neprodleně lékaře nebo  nejbližší lékařskou pohotovost. 
 
Dávky  nikotinu,  které  jsou  během  léčby  dobře  snášeny  dospělými  kuřáky,  mohou  u  dětí  vyvolat 
závažné příznaky  otravy,  které  mohou být  smrtelné
 
Příznaky  předávkování zahrnují pocit na zvracení, zvracení, zvýšené  slinění, bolest  břicha, průjem, 
pocení, bolest hlavy, závratě, zhoršení sluchu a pocit velké slabosti. Ve vysokých dávkách může tyto 
příznaky  doprovázet  nízký  krevní  tlak,  slabý  a  nepravidelný  puls,  ztížené  dýchání,  velká  únava, 
oběhové selhání a celkové křeče. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Účinky související s ukončováním kouření (abstinenční příznaky po vysazení nikotinu) 
Některé nežádoucí účinky, které při ukončování kouření pociťujete, mohou být abstinenční příznaky 
z důvodu sníženého příjmu nikotinu. 
Tyto příznaky zahrnují: 
 

Podrážděnost, agresivitu, netrpělivost a frustraci 

 

Pocit úzkosti, neklidu nebo potíže se soustředěním 

 

Noční probouzení nebo problémy se spánkem 

 

Zvýšenou chuť k jídlu nebo zvyšování tělesné hmotnosti 

 

Skleslost 

 

Touhu po cigaretě  

 

Zpomalený srdeční tep 

 

Krvácení dásní a vředy v ústech 

 

Závratě nebo točení hlavy 

 

Kašel, bolest v krku, ucpaný nos nebo příznaky rýmy 

 

Zácpu 

 
Jestliže  zaznamenáte  některý  z  těchto  závažných  nežádoucích  účinků,  přestaňte  přípravek 
Nicorette  Mint užívat a  okamžitě  vyhledejte  lékaře,  protože  to mohou  být známky závažné alergie 

(četnost není známa: z dostupných údajů nelze určit):
 
 

kopřivka (kožní obtíže charakteristické zvýšením svěděním nebo červenými  skvrnami) 

 

otok obličeje, jazyka nebo krku 

 

dýchací obtíže 

 

obtíže při polykání 

 
Většina  nežádoucích  účinků  se  dostavuje  v  počáteční  fázi  užívání.  Během  několika  prvních  dnů 
léčby  se  může  objevit  podráždění  v  ústech  a  krku,  většina  lidí  však  při  pravidelném  užívání 
tomuto jevu přivykne. 
 
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout: 
 
Velmi časté: mohou postihnout vice než 1 z 10 pacientů: 
 

kašel 

 

bolest hlavy 

 

škytavka 

 

pocit na zvracení (nauzea) 

 

podráždění krku, v ústech nebo na jazyku 

 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů: 

 

místní obtíže jako pocit pálení, zánět v ústech, poruchy chuti 

 

pocit chladu, horka, mravenčení na kůži 

 

sucho v ústech nebo zvýšené slinění 

 

poruchy trávení (dyspepsie) 

 

bolesti břicha a nepříjemné pocity v oblasti břicha 

 

zvracení, plynatost nebo průjem 

 

pálení žáhy 

 

pocit únavy 

 

hypersenzitivita (alergie)  

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů: 
 

účinky na nosní sliznici jako je ucpaný nos, kýchání 

 

sípání (bronchospasmus) nebo pocit ztíženého dýchání (dyspnoe), stažené hrdlo 

 

zrudnutí kůže, zvýšené pocení 

 

nežádoucí účinky v dutině ústní, jako je brnění, zánět jazyka, vředy v ústech, poškození sliznice 

dutiny ústní, změny hlasu, bolest v ústech a krku, říhání 

 

vnímání srdečního tepu (palpitace), zrychlený srdeční tep, zvýšený krevní tlak (hypertenze) 

 

vyrážka a/nebo svědění nebo zčervenání kůže 

 

abnormální sny 

 

nepříjemný pocit na hrudi, bolest na hrudi 

 

slabost, pocit nepohody 

 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů: 
 

potíže s polykáním, snížená citlivost v dutině ústní  

 

rychlý a nepravidelný srdeční tep, který může být léčen vhodnými léky 

 

dávení (pocit zvedání žaludku) 

 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit: 
 

rozmazané vidění, zvýšená tvorba slz (lakrimace) 

 

sucho v krku, nepříjemný pocit v oblasti žaludku, bolest rtů 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nicorette Mint uchovávat 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti  se  vztahuje  k  poslednímu  dni  uvedeného  měsíce. 

 

Polypropylenový  obal:  Pastilky  uchovávejte  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek 
chráněn před vlhkostí. 

 

Blistr: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Nepoužívejte  obal  opakovaně  k  jiným  účelům  kvůli  možnému  jemnému  pokrytí  obalu 
prachem z pastilek. 

 

Likvidujte  balení  odpovědně.  Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo 
domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již 
nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nicorette Mint obsahuje 

-  Léčivou látkou je nikotin (ve formě nikotin-resinátu). Jedna pastilka obsahuje 4 mg nikotinu. 
-  Pomocnými látkami jsou: 

Jádro  pastilky:  mannitol  (  E421),  xanthanová  klovatina,  vysušené  složené  mentholové  aroma 
(arabská  klovatina  (E414),  aroma  máty  peprné,  mentholové  a  cineolové),  uhličitan  sodný 
(E500)  (i),  sukralosa  (E955),  draselná  sůl  acesulfamu  (E950),  magnezium-stearát  (E470b) 
Potahová vrstva: hypromelosa (E464), složené tekuté mentholové  aroma  (aroma máty  peprné, 
mentholové  a  cineolové),  oxid  titaničitý  (E171),  sukralosa  (E955),  leštidlo  sepifilm 

(hypromelosa  (E464),  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  hlinitokřemičitan  draselný  (E555), 
oxid titaničitý (E171), draselná sůl acesulfamu (E950), polysorbát 80 (E433). 

 
Pastilky Nicorette Mint neobsahují cukr. 
 
Jak přípravek Nicorette Mint vypadá a co obsahuje toto balení 
Oválná pastilka bílé až téměř bílé barvy. Na jedné straně je vyraženo “n” a na druhé straně „4“. 
Velikosti balení: 
Jedna  papírová  krabička  obsahuje  2  blistry  s 12  pastilkami.  Balení  s ochranným  pouzdrem  nebo 
bez ochranného pouzdra. 
Jedna plastová krabička obsahuje 20 pastilek, jedno balení může obsahovat 1 nebo 4  krabičky nebo 
8 krabiček pastilek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil AB 
SE-251 09 Helsingborg 
Švédsko 
 
Výrobce 

McNeil AB 
SE-251 09 Helsingborg 
Švédsko 
 
(pro Dánsko a Švédsko, velikost balení 160 pastilek) 
 
McNeil Products Limited 
c/o  Johnson  &  Johnson  Consumer  Services  EAME  Ltd  Foundation 
Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire  SL6 3UG, Velká Británie 
 
Johnson & Johnson Consumer NV/SA 
Antwerpseweg 15-17 
2340 Beerse 
Belgie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Rakousko, Finsko 

Nicorette Icemint 

Belgie, Německo, Lucembursko 

Nicorette Frehmint 

Česká republika 

Nicorette Mint 4 mg lisované pastilky 

Kypr, Dánsko, Řecko, Island 

Nicorette Cooldrops 

Irsko 

Nicorette Cools 

Norsko 

Nicorette 

Polsko 

Nicorette Coolmint 

Švédsko 

Nicorette Pepparmint 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.12.2016 

Recenze

Recenze produktu NICORETTE Mint 4 mg lisované pastilky 20 ks

Diskuze

Diskuze k produktu NICORETTE Mint 4 mg lisované pastilky 20 ks

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám