Podrobné informace

Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 68932
Kód EAN: 3838989527570
Kód SÚKL: 20024
Držitel rozhodnutí: KRKA

Pastilky se doporučují: - k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava; - při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. Léčba přípravkem Neoseptolete jablko je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní hygieny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stran 1 od 3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38894/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Neoseptolete jablko musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Neoseptolete jablko a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neoseptolete jablko
3. Jak se Neoseptolete jablko užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Neoseptolete jablko uchovávat
6. Další informace
Neoseptolete jablko
Cetylpyridinii chloridum
pastilky
1. CO JE NEOSEPTOLETE JABLKO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pastilky Neoseptolete jablko místně působí proti choroboplodným zárodkům. Obsahují léčivou látku
s desinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do
určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky desinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla,
ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Vzhledem k dobré smáčivosti a nízkému
povrchovému napětí působí léčivá látka cetylpyridinium chlorid také na sliznici úst a hrdla, které jsou
obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete jablko mají chuť jablek.
Neobsahují cukr, takže nezpůsobují poškození zubů vlivem cukru.
Pastilky se doporučují
k místní léčbě mírné infekce úst a hrdla (zánět hrtanu, zánět hltanu), která se projeví bolestí
v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava.
při zánětech sliznice dásní (gingivitida) který se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při
zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní.
Léčba přípravkem Neoseptolete jablko je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní
hygieny.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT
NEOSEPTOLETE JABLKO
Neužívejte Neoseptolete jablko:
- jestliže jste přecitlivělí na léčivou látku cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoliv další složku
Neoseptolete jablko.
Zvláštní opatrnosti při použití Neoseptolete jablko je zapotřebí:
- jestliže máte otevřené rány v ústech, protože cetylpyridinium-chlorid zpomaluje hojení ran.
- jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením;
v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu tří dnů.
Stran 2 od 3
- jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba
1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení působením vody) a vstřebávání
v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi.
Nedoporučuje se užívat vyšší než předepsané dávky.
Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky.
Užívání Neoseptolete jablko s jídlem a pitím:
Pastilky byste neměli užívat bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které by mohlo snížit
jejich účinnost.
Těhotenství
Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.
Jelikož údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu těhotenství jsou omezené, nedoporučuje se jeho
užívání během těhotenství.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jelikož jsou údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu kojení omezené, nedoporučuje se jeho užívání
během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Neudává se, že by pastilky Neoseptolete jablko ovlivňovaly schopnost řídit motorová vozidla a
obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Neoseptolete jablko:
Pastilky obsahují přirozené barvivo, a proto může jejich barva časem vyblednout, pokud by byly
uchovávány na světle.
Pastilky obsahují polyoly (maltitol, mannitol), které mohou ve vysokých dávkách způsobit průjem.
Vysoké dávky glycerolu mohou způsobit bolesti hlavy a obtíže zažívacího ústrojí.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte, prosím, svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno užíval(a),
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neudává se, že by pastilky Neoseptolete jablko měly vzájemné působení s jinými léky.
3. JAK SE NEOSEPTOLETE JABLKO UŽÍVÁ
Neoseptolete jablko užívejte přesně podle pokynů příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé a děti starší než 12 let 8 pastilek denně. Ponechte 1 pastilku
rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny.
Pro děti starší než 4 roky se doporučují až 4 pastilky denně, pro děti od 10 do 12 let až 6 pastilek
denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny.
Neužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla.
Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete jablko příliš silný nebo příliš slabý, informujte
svého lékaře či lékárníka.
Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo
vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.
Jestliže jste užil(a) více pastilek Neoseptolete jablko, než jste měl(a):
Při úvaze množství léčivé látky v jedné pastilce je možnost předávkování minimální. Požití většího
počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě byste
měli přerušit užívání léku, vypít větší množství vody či mléka a poradit se se svým lékařem či
lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neoseptolete jablko:
Stran 3 od 3
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Neoseptolete jablko může mít nežádoucí účinky podobně jako všechny léky.
Pokud užíváte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně. U citlivých
osob mohou dávky vyšší než předepsané způsobovat trávicí a zažívací obtíže drážděním sliznic
trávicího a zažívacího ústrojí. Ve velice vzácných případech se mohou vyskytnout příznaky
přecitlivělosti, tj. podráždění, vyrážka.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři či lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ NEOSEPTOLETE JABLKO
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a v krabičce.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Informace o předepisování
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Neoseptolete jablko obsahují
Léčivou látkou je cetylpyridinii chloridum 1, 2 mg v 1 pastilce.
Pomocné látky jsou: vysušený roztok maltitolu, maltitol (E965), mannitol (E421), levomenthol,
citronová silice, glycerol (E422), panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát (E572), povidon, voskové leštidlo (bílý včelí vosk (E901), karnaubský vosk
(E903), šelak (E904)), oxid titaničitý (E171), jablečné aroma, žluté barvivo (kurkumin (E100),
čištěná voda, arabská klovatina (E414), maltodextrin, monohydrát kyseliny citronové (E330),
citromonoacylglycerol (E472c), kalium-sorbát (E202) a natrium-benzoát (E211)) a přírodní zelené
barvivo (měďnatý komplex chlorofylinu (E141), čištěná voda, propylenglykol (E1520), polysorbát
80 (E433)).
Jak přípravek Neoseptolete jablko vypadá a co obsahuje toto balení
Pastilky jsou zelené, kulaté a vypuklé.
Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách).
Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce:
KRKA d.d., Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
11.5.2011

Recenze (3)

Recenze produktu NEOSEPTOLETE JABLKO 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(4) (4)

100 %

(3) (4)

100 %

(3) (3)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NEOSEPTOLETE JABLKO 18X1.2 MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze