Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika monokomponenty

BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 209672
Homeopatický přípravek. Užívejte dle rady odborníka - homeopata.

Více informací

76
Běžná cena: 94 Kč, Ušetříte: 19 % (18 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Homeopatický přípravek. Užívejte dle rady odborníka - homeopata.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: NATRUM
Kód výrobku: 209672
Kód EAN: 3352710513071
Kód SÚKL: 62988
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Maleria Medica.

Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin.

Užívat dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení.

Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře.

Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.

 

sukls192573/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

SOLESMIN 0,4 mg 

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

Tamsulosini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.   

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.   

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.Co je SOLESMIN 0,4 mg a k čemu se používá   
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SOLESMIN 0,4 mg užívat   
3.Jak se SOLESMIN 0,4 mg užívá   
4.Možné nežádoucí účinky   
5.Jak přípravek SOLESMIN 0,4 mg uchovávat   
6.Obsah balení a další informace   
 
1. Co je SOLESMIN 0,4 mg a k čemu se používá 
Léčivou látkou přípravku SOLESMIN 0,4 mg je tamsulosin-hydrochlorid. Jde o blokátor alfa

1

-receptorů, 

který snižuje napětí ve svalstvu prostaty a močové trubice. To umožňuje snazší průtok moče močovou 
trubicí a usnadňuje se tak močení. 
Přípravek SOLESMIN 0,4 mg se používá u mužů k léčbě potíží spojených s nezhoubným zbytněním 
prostaty, jako jsou: obtížné močení, ukapávání moče, silné nutkání k močení, časté močení v noci i ve 
dne. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SOLESMIN 0,4 mg užívat 

Neužívejte přípravek SOLESMIN 0,4 mg: 

  Jestliže jste alergický na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6).   

  Jestliže máte vážné onemocnění jater.   

  Nebo jestliže trpíte závratěmi, chcete-li se z polohy vleže rychle posadit nebo postavit. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Solesmin 0,4 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Máte-li se podrobit chirurgickému zákroku na očích kvůli očnímu zákalu, informujte svého ošetřujícího 
lékaře, že užíváte nebo jste užíval přípravek SOLESMIN 0,4 mg. Oční lékař pak bude moct přijmout 
opatření, která mohou být nezbytná z hlediska chirurgického postupu nebo podávání léků. 
Při dlouhodobém užívání tohoto přípravku jsou nutné pravidelné lékařské prohlídky. Vzácně se během 
užívání přípravku SOLESMIN 0,4 mg může objevit slabost. Při prvních pocitech závratí je třeba posadit 
se nebo si lehnout, dokud tyto příznaky nevymizí. 

 
Děti a dospívající 
Přípravek SOLESMIN 0,4 mg není určen pro používání u dětské populace. 
Další léčivé přípravky a přípravek SOLESMIN 0,4 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat. 
Svého lékaře nebo lékárníka informujte zvláště o tom, že užíváte následující léky: 

  látky na snižování krevního tlaku nazývané alfa-blokátory (nebo alfa

1

-adrenoceptorové 

antagonisté), jako je doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin nebo verapamil. 

Všechny tyto látky vyvolávají snížení krevního tlaku a jejich přidání k přípravku SOLESMIN 0,4 mg 
může vést k závratím a slabosti. 

  Před jakoukoliv operací nebo zubním zákrokem informujte svého lékaře nebo zubaře, neboť je 

možné, že Váš lék může ovlivnit účinky anestetika. 

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg s jídlem a pitím a alkoholem 
Přípravek SOLESMIN 0,4 mg užívejte 30 minut po snídani nebo po prvním denním jídle. 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Přípravek SOLESMIN 0,4 mg není určen pro ženy. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by SOLESMIN 0,4 mg omezoval způsobilost k řízení motorových vozidel nebo obsluze 
strojů. Přesto je třeba myslet na to, že se během léčby mohou objevit závratě. Činnosti vyžadující 
zvýšenou pozornost byste měl vykonávat až po poradě s lékařem. 

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg obsahuje m

ethylparaben a propylparaben, které mohou vyvolávat 

alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg 

obsahuje také azorubin a oranžovou žluť, které mohou způsobovat 

alergické reakce. 

Přípravek SOLESMIN 0,4 mg 

obsahuje sacharosu, to je typ cukru. Pokud Vám lékař někdy řekl, 

že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 

 
3. Jak se SOLESMIN 0,4 mg užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně. Dávku užívejte každý den ve stejnou dobu, a to 30 
minut po jídle. Tobolka se polyká celá, nemá se drtit ani žvýkat, protože by se tím narušilo prodloužené 
uvolňování účinné složky. 
Jestliže jste zapomněl užít přípravek SOLESMIN 0,4 mg 
Vezměte si jej kdykoli později během dne. Pokud si své opomenutí uvědomíte až další den, prostě 
pokračujte v obvyklém dávkovacím schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil 
vynechanou dávku. 
Jestliže jste užil více přípravku SOLESMIN 0,4 mg, než jste měl 
Jestliže jste užil více přípravku SOLESMIN 0,4 mg, než jste měl, nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem se ihned poraďte svým lékařem. 
Hlášeno bylo akutní předávkování 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Objevil se pokles krevního tlaku 
(systolický krevní tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které léčili doplněním tekutin. 
K zabránění vstřebání je možné použít taková opatření, jako vyvolání zvracení. Při požití vysokých dávek 
je možné použít výplach žaludku a podat aktivní uhlí a osmotické laxativum jako síran sodný. 
 
 

Jestliže jste přestal užívat SOLESMIN 0,4 mg 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Nicméně, přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout závratě, zvláště při náhlé změně 
polohy (sed nebo stoj z polohy vleže); poruchy ejakulace, slabost, bolesti hlavy, bušení srdce, rýma a 
reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, místní otok). 
Časté nežádoucí účinky (

mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

 

Poruchy nervového systému: závratě (1,3%). 
Poruchy reprodukčního systému a prsu: poruchy ejakulace. 
Méně časté nežádoucí účinky (

mohou postihnout až 1 z 100 lidí)

 

Poruchy nervového systému: bolesti hlavy. 
Srdeční poruchy: bušení srdce (rychlá nebo nepravidelná srdeční činnost). 
Cévní poruchy: snížení krevního tlaku při změně tělesné polohy (zvláště při změně z lehu do polohy 
vsedě nebo vstoje). 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: rýma (podráždění a zánět nosu) - výtok z nosu, kýchání nebo 
ucpaný nos. 
Gastrointestinální poruchy: zácpa, průjem, nevolnost, zvracení. 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, svědění, kopřivka. 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: astenie (tělesná slabost). 
Vzácné nežádoucí účinky (

mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

 

Poruchy nervového systému: synkopa (přechodná ztráta vědomí v důsledku omezeného přívodu krve do 
mozku). 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: angioedém (ztížené dýchání popřípadě svědění a vyrážka). 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (

mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: priapismus (bolestivá dlouhotrvající erekce). 
Poruchy kůže a podkoží: Stevens-Johnsonův syndrom (bolestivá zarudlá nebo purpurová vyrážka). 
Během sledování přípravku po jeho zavedení na trh byly hlášeny případy syndromu malé zornice, které 
jsou známy jako syndrom plovoucí duhovky během operace (IFIS = INTRA-OPERATIVE FLOPPY 
IRIS SYNDROME, což je komplikace při operaci očního zákalu) přičítaný léčbě tamsulosinem. 
 

Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:   

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. Jak přípravek SOLESMIN 0,4 mg uchovávat 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším a vnitřním obalu 
za "Použitelné do" a "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek SOLESMIN 0,4 mg obsahuje 
Léčivou látkou přípravku je:
 tamsulosini hydrochloridum v množství 0,4 mg v 1 tobolce. 
Dalšími složkami jsou: 
Jádro: zrněný cukr (obsahující sacharosu a kukuřičný škrob), mastek, hypromelosa 2506/15, 
propylenglykol, polysorbát 80, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
Ochranná vrstva I: hypromelosa 2910/6, mastek. 
Vrstva zajišťující prodloužené uvolňování: disperze ethyl-celulosy 18,8% obsahující: čištěnou vodu, 
ethyl-celulosu, roztok amoniaku 30%, dibutyl-sebakát, kyselinu olejovou, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý; hypromelosa 2910/6. 
Ochranná vrstva II: hypromelosa 2910/6, mastek. 
Enterosolventní vrstva: disperze MA/EA 1:1 30% obsahující natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, 
čištěnou vodu; triethyl-citrát. 
Víčko tobolky: brilantní modř (E133), azorubin (E122), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171), 
methylparaben (E218), propylparaben (E216), natrium-lauryl-sulfát, želatina. 
Tělo tobolky: oxid titaničitý (E171), methylparaben (E218), propylparaben (E216), natrium-lauryl-sulfát, 
želatina. 
Potisk: černý a bílý inkoust obsahující: šelak, černý oxid železitý (pouze černý inkoust), propylenglykol, 
roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný, oxid titaničitý (E171) (pouze bílý inkoust). 
 
Jak SOLESMIN 0,4 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek SOLESMIN 0,4 mg obsahuje bílé až téměř bílé kulaté pelety, které jsou uloženy v tvrdých 
tobolkách. Tobolky se skládají z víčka hnědé barvy s bílým potiskem UMX-0,4 a z těla bílé barvy s 
černým potiskem UMX-0,4 
Velikost balení: 10, 30, 60, 90, 100 a 300 tvrdých tobolek. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Cipla (UK) Limited, Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey,   
KT15 2LE ,Velká Británie 
 
Výrobce 
S & D Pharma, CZ, spol. s.r.o., 
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál PHARMOS a.s.), Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika: Solesmin 0,4 mg   
Slovenská republika: Solesmin 0,4 mg 

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 7. 2017 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz. 

 

Recenze

Recenze produktu BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Natrum Sulfuricum CH5 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám