Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu

NASIC pro děti nosní sprej roztok 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441701

Pro rychlou úlevu od rýmy u dětí již od 2 let.

Více informací

96
Ušetříte: 12 % (13 Kč)
Běžná cena: 109 Kč

Skladem

Zboží odešleme 12. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 13. 12. 2018.

Zboží odešleme 12. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 13. 12. 2018.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NASIC pro děti nosní sprej roztok 10 ml

Pro rychlou úlevu od rýmy u dětí již od 2 let.

sp.zn. sukls276844/2012
Příbalová informace: Informace pro uživatele

Nasic pro děti
nosní sprej, roztok
xylometazolini hydrochloridum a dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento
přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Nasic pro děti a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasic pro děti používat
3. Jak se přípravek Nasic pro děti používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nasic pro děti uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nasic pro děti a k čemu se používá
Přípravek Nasic pro děti je nosní sprej, který obsahuje léčivé látky xylometazolin a
dexpanthenol.
Xylometazolin má vasokonstrikční účinky (vyvolává stažení cév) a tím snižuje otok nosní
sliznice.
Dexpanthenol je derivátem kyseliny panthotenové, vitamínu, který podporuje hojení ran a
chrání sliznice.
Přípravek Nasic pro děti se užívá ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a k podpoře hojení
narušené sliznice a kůže, k úlevě při vazomotorické rýmě (projevuje se záchvaty řídkého
vodnatého výtoku z nosu a ucpaným nosem)a k léčbě zhoršeného nosního dýchání po
operacích nosu. Během několika minut po podání přípravku se působením léčivé látky
xylometazolin hydrochloridu sníží otok nosních dýchacích cest.
Přípravek Nasic pro děti je určen pro děti ve věku 2 – 6 let.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasic pro děti používat
Nepoužívejte přípravek Nasic pro děti:
jestliže jste alergický(á) na xylometazolin hydrochlorid nebo dexpanthenol a nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca),
přípravek není určen k léčbě dětí do 2 let věku.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Nasic pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
jestliže užíváte léky na léčbu deprese, tzv.tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva
nebo antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminových oxidáz (MAO inhibitory) nebo
jiné léky, které mají schopnost zvyšovat krevní tlak,
jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště jestliže trpíte zeleným zákalem s uzavřeným úhlem,
jestliže máte vážné onemocnění srdce a cév (např. onemocnění věnčitých cév, vysoký krevní tlak)
jestliže máte nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom),
jestliže máte metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné žlázy projevující se
zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou, zvýšenou tepovou frekvencí, nebo máteli
cukrovku) jestliže trpíte zvětšením prostaty

Dlouhodobé užívání nebo užívání vysokých dávek může vést k chronickým otokům a
způsobit opětovné ucpání nosu, případně až ztenčení (poškození) nosní sliznice.
Nepřekračujte proto doporučené dávkování ani délku léčby (viz bod 3).

Další léčivé přípravky a přípravek Nasic pro děti
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat.

Současné užívání přípravku Nasic pro děti a některých léků pro léčbu deprese (tzv. inhibitorů
monoaminových oxidáz tranylcyprominového typu, nebo tricyklických antidepresiv či
tetracyklických antidepresiv) může mít za následek zvýšení krevního tlaku následkem
působení těchto léčivých látek na kardiovaskulární systém. K těmto účinkům může docházet i
dva týdny po ukončení léčby výše uvedenými antidepresivy.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Před užitím jakéhokoliv léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka. Těhotné ženy a kojící
ženy nesmí přípravek Nasic pro děti užívat, neboť nejsou známy účinky přípravku na plod a
ani zda je přípravek vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při dlouhodobém užívání vysokých dávek přípravku Nasic pro děti nelze vyloučit nežádoucí
účinky na centrální nervový systém a srdečně-cévní (kardiovaskulární) systém. Proto nesmíte
řídit auto ani motocykl nebo obsluhovat stroje.
Nasic pro děti obsahuje benzalkonium chlorid. Je dráždivý, může způsobit kožní reakce.
Benzalkonium chlorid může způsobit otok nosní sliznice, zvláště během dlouhodobého
užívání. Pokud je podezření na tento nežádoucí účinek-přetrvávající otok nosní sliznice
(perzistentní nosní kongesce), měl by být užíván přípravek, bez konzervačních látek. Pokud
přípravek k nosnímu podání bez konzervačních látek není k dispozici, je nutné poradit se s
lékařem.

3. Jak se přípravek Nasic pro děti používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:
Jestliže není lékařem předepsáno jinak, dětem ve věku 2–6 let se vstřikuje jedna dávka (jeden
vstřik) do každé nosní dírky až 3x denně, dle potřeby. Lahvičku je třeba držet ve vodorovné
poloze a během aplikace se lehce nadechovat.

Způsob podání:
Nosní podání
Sejměte ochranný kryt z rozprašovače. Před prvním
použitím rozprašovač aktivujte opakovaným stlačením,
dokud se nezačne uvolňovat rovnoměrný aerosol. Při
dalším používání je lahvička s rozprašovačem ihned
připravená k užití.
Konec rozprašovače vložte pokud možno svisle do
nosní dírky a jednou ho stiskněte. Zároveň se lehce
nadechujte nosem. Stejný postup opakujte pro druhou
nosní dírku. Po použití rozprašovač z hygienických
důvodů otřete a znovu nasaďte ochranný kryt.

Děti mohou užívat přípravek Nasic pro děti bez porady s lékařem nejdéle 3 dny. Delší užívání
přípravku vždy konzultujte s lékařem.
Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Nasic pro děti jsou příliš silné anebo slabé, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nasic pro děti, než jste měl(a) (předávkování nebo
náhodné požití většího množství), můžete pozorovat tyto nežádoucí účinky:
rozšíření zorniček (mydriáza), nevolnost, zvracení, modré zbarvení rtů (cyanóza), horečka,
křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlení srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu, oběhové
selhání, srdeční zástava, zvýšený krevní tlak), poruchy dýchacích cest (otok plic, dýchací
potíže), psychické poruchy.
Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, snížení rychlosti srdečního rytmu,
pokles krevního tlaku jako při šoku, zástavu dechu a koma.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nasic pro děti:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte
dále v léčbě, tak jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou takto rozděleny do jednotlivých skupin podle četnosti výskytu:
velmi časté více než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem
častéo
méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů,
léčených tímto přípravkem.
méně časté
méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů,
léčených tímto přípravkem.
vzácné
méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů,
léčených tímto přípravkem.
velmi vzácné
více než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto lékem, včetně
jednotlivých případů
Xylometazolini hydrochloridum:
Poruchy dýchacího systému (dechové, hrudní poruchy a poruchy mezihrudí):
Velmi vzácné:
Nasic pro děti může způsobit přechodné mírné podráždění (pálení nebo vysušení nosní
sliznice), obzvláště u citlivých pacientů.
Velmi vzácné nebo jednotlivé případy :
U pacientů se může dostavit pocit ucpaného nosu poté, co účinek léčivého přípravku odezní
(překrvení sliznic po vysazení přípravku).
Dlouhodobé používání přípravku nebo časté používání vyšších dávek přípravku Nasic pro
děti může mít za následek podráždění nosní sliznice (pálení v nose nebo suchost nosní
sliznice) a otok nosní sliznice, který se s užíváním tohoto léku zhoršuje (polékový zánět nosní
sliznice). Tento účinek se může vyvinout již po 5 dnech léčby a při nepřetržitém užívání má
za následek trvalé poškození nosní sliznice (suchý zánět sliznice).

Poruchy nervového systému:
Vzácné nebo velmi vzácné:
Byly zaznamenány bolest hlavy, nespavost, únava.
Srdeční poruchy:
Vzácné nebo méně časté:
Vliv na srdce a cévy, projevující se jako bušení srdce, zrychlení srdečního rytmu, zvýšení
krevního tlaku.
Dexpanthenolum:
Velmi vzácné:
Může nastat reakce z přecitlivělosti projevující se zarudnutím v místě podání, zhoršením
projevů rýmy, otokem sliznic.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Nasic pro děti uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nasic pro děti neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do.
Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Nasic pro děti obsahuje:
- Léčivými látkami jsou dexpanthenolum a xylometazolini hydrochloridum.
10 gramů roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 5 mg a dexpanthenolum 500 mg.
Jedna dávka 0,1 ml roztoku (odpovídá 0,10 g), obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,05
mg a dexpanthenolum 5,0 mg
- Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrogenfosforečnan draselný,
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.
Jak přípravek Nasic pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Nasic pro děti je nosní sprej, roztok. 
Druh obalu: skleněná lahvička jantarové barvy s pevně připojeným rozprašovačem
s ochranným víčkem na pipetě. Papírová krabička.

Balení obsahuje 10 ml čirého bezbarvého roztoku.
Upozornění: v lahvičce vždy zůstává zanedbatelné zbytkové množství roztoku. Je však
zaručeno, že spray vydá nejméně 10 ml roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1
D-50670 Kolín nad Rýnem, Německo

Výrobce:
Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele
rozhodnutí o registraci:
4 Life Pharma CZ, s.r.o.
Ve Studeném 8A
147 00 Praha 4
Česká republika
Tel. +420 261 226 793
info@4lifepharma.eu
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.9.2014.

Informace o produktu

Výrobce: MCM KLOSTERFRAU VERTRIEBS GMBH, KOLN
Značka: NASIC
Kód výrobku: 441701
Kód EAN: 4008617225690
Kód SÚKL: 0202825
Držitel rozhodnutí: MCM KLOSTERFRAU VERTRIEBS GMBH, KOLN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Pro rychlou úlevu od rýmy u dětí již od 2 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu NASIC pro děti nosní sprej roztok 10 ml

Diskuze

Diskuze k produktu NASIC pro děti nosní sprej roztok 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám