Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

NASENSPRAY nosní sprej na rýmu 10 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15255

100 % 3 recenze

K oplasknutí nosní sliznice při akutní rýmě, při náhlé rýmě s bohatou řídkou sekrecí z nosu, a ke krátkodobému zásahu při alergické.

Více informací

66
Běžná cena: 75 Kč, Ušetříte: 12 % (9 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K oplasknutí nosní sliznice při akutní rýmě, při náhlé rýmě s bohatou řídkou sekrecí z nosu, a ke krátkodobému zásahu při alergické.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: NASENSPRAY AL
Kód výrobku: 15255
Kód EAN: 4024773010918
Kód SÚKL: 75021
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

Nasenspray AL se používá k oplasknutí nosní sliznice při akutní rýmě, při náhlé rýmě s bohatou řídkou sekrecí z nosu, a ke krátkodobému zásahu při alergické (např. senné) rýmě. Nasenspay AL je určen pro dospělé a děti starší 6 let. Bez porady s lékařem je možné Nasenspray AL použít pouze u dospělých a dětí starších než 6 let při prudké rýmě nebo při prudké alergické senné rýmě (ale nikoliv při chronické rýmě), a to nejvýše 3krát denně a nejvýše po dobu 5 dnů.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls236357/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nasenspray AL 1 mg/ml nosní sprej, roztok 

 

Xylometazolini hydrochloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
  
1. 

Co je Nasenspray AL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasenspray AL používat 

3. 

Jak se Nasenspray AL používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Nasenspray AL uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Nasenspray AL a k čemu se používá 

 
Nasenspray AL je nosní sprej, který obsahuje  léčivou látku  xylometazolin-hydrochlorid (alfa-

sympatomimetikum). 

Xylometazolin-hydrochlorid  má  vasokonstrikční  účinky  (vyvolává  stažení  cév)  a  tím  snižuje  otok 
nosní sliznice.  

Nasenspray AL se používá: 

Ke krátkodobé léčbě ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při vazomotorické rýmě 
(projevuje se záchvaty řídkého vodnatého výtoku z nosu a ucpaným nosem) a alergické rýmě 
(jako je senná rýma) 

 
U chronické  rýmy  se  vzhledem  k  nebezpečí  ztenčení  (atrofie)  nosní  sliznice  smí  Nasenspray 
AL používat jen na doporučení lékaře. 
Nasenspray AL je určen pro dospělé, dospívající a děti starší 6 let. 
 
Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasenspray AL používat 

 
Nepoužívejte Nasenspray AL 
- jestliže jste alergický(á) na xylometazolin-hydrochlorid, benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

- jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimráním   
v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů. 
- jestliže jste prodělal(a) operaci podvěsku mozkového či jinou mozkovou operaci prováděnou přes 

nos 

- u dětí do 6 let 
 
Upozornění a opatření
 
 
 
Ve výjimečných případech byl hlášen závažný nežádoucí účinek, zejména apnoe (krátkodobá 
zástava dýchání) po použití doporučených dávek. Je nezbytné vyvarovat se předávkování. 
 
Před použitím přípravku Nasenspray AL se poraďte se svým lékařem, pokud:  
- máte zvýšený nitrooční tlak, zejména glaukom (zelený zákal) s uzavřeným úhlem 
- máte těžké onemocnění srdce a krevního oběhu (např. onemocnění věnčitých tepen) nebo zvýšený 

krevní tlak (hypertenze) 

- užíváte léky na léčbu deprese, nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory), 

tricyklická antidepresiva nebo jiné léky, které mohou zvyšovat krevní tlak 

- máte feochromocytom (nádor dřeně nadledvin);  
- máte poruchy látkové výměny, např. zvýšenou funkci štítné žlázy (hyperthyreóza) nebo cukrovku 
- máte zvětšenou prostatu 
- máte poruchu metabolismu, nazývanou porfyrie  
 
Dlouhodobé používání přípravků snižujících otok nosní sliznice může vést k chronickému otoku a 
následně k nevratnému poškození nosní sliznice (ztenčení – atrofie sliznice). Nepřekračujte proto 
doporučenou délku léčby. Pokud u Vás obtíže přetrvávají, poraďte se s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a Nasenspray AL 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Pokud současně užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval(a) léky proti depresi ze skupiny 
inhibitorů monoaminooxidázy (tranylcypromin) či tricyklických antidepresiv nebo léky zvyšující 
krevní tlak, při současném užívání přípravku Nasenspray AL u Vás může dojít ke zvýšení krevního 
tlaku díky účinkům těchto léků na srdce a krevní oběh. 
 
Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Nasenspray AL 
s lékařem.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Bezpečnost používání přípravku Nasenspray AL v těhotenství a kojení nebyla dostatečně ověřena, 
proto lze podávat přípravek Nasenspray AL pouze na doporučení lékaře a po pečlivém zvážení 
přínosu a rizika. Doporučená dávka nesmí být během těhotenství a kojení překročena, neboť 
předávkování může ovlivnit zásobení plodu krví či snížit množství mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po delším používání nebo při vyšších dávkách léků proti rýmě, které obsahují xylometazolin-
hydrochlorid, nelze vyloučit účinky na srdce a na krevní oběh a nervový systém.  To může ovlivnit 
způsobilost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.  Chybí pohotová a rychlá reakce na nenadálé 
okolnosti.  Neřiďte v takových případech dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.  
  
Nasenspray AL obsahuje benzalkonium-chlorid 
Nasenspray AL obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Může způsobit podráždění a otok 
nosní sliznice, zejména při dlouhodobém podávání. 

 

 

 

Je-li podezření na tuto reakci (přetrvávající otok nosní sliznice), měl by být používán přípravek bez 
konzervačních látek, je-li to možné. Není-li přípravek bez konzervačních látek k dispozici, je nutné se 
poradit s lékařem. 
 
3. 

Jak se Nasenspray AL používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nepřekračujte doporučenou dávku a délku používání přípravku. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je pro dospělé, dospívající a děti od 6 let je 1 
vstřik do každého nosního otvoru podle potřeby 2 až 3 krát denně.

 

Nasenspray AL se nesmí používat 

více než 3krát denně. 
 
Způsob podání 
Nasenspray AL je určen pro použití do nosu. 
Z hygienických důvodů a kvůli riziku přenosu infekce by měl být přípravek používán pouze jedním 
pacientem. 
Lahvičku při aplikaci držte vzhůru. Mechanický rozprašovač před prvním použitím několikrát 
stiskněte, dokud nevystříkne roztok. Pak už používejte sprej přímo bez předchozího zmáčknutí. 
 
Špičku nástavce zaved’te do nosního otvoru. Lahvičku držte ve svislé poloze a silně jednou 
zmáčkněte mechanický rozprašovač. Jedním stiskem se uvolní jeden vstřik. V průběhu vstřiku sprej 
jemně vdechujte. Stejný postup opakujte při aplikaci do druhého nosního otvoru. 
 
Délka léčby 
Nasenspray AL  se nesmí podávat déle než 5 dnů. Další použití se může opakovat až po 
několikadenním přerušení léčby tímto přípravkem.  
Délka používání přípravku u dětí musí být vždy konzultována s lékařem. 
Používání přípravku déle než 5 dnů je vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice možné pouze na 
doporučení a pod dohledem lékaře. 
 
Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
Máte-li podezření, že účinek přípravku Nasenspray AL je příliš silný nebo příliš slabý, zeptejte se 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasenspray AL, než jste měl(a) 
Otrava se může vyskytnout po závažném předávkování či po polknutí. V tomto případě okamžitě 
kontaktujte lékaře. 
 
Příznaky předávkování mohou být matoucí, může se střídat fáze stimulace a fáze útlumu. Příznaky se 
projevují v centrálním nervovém systému (mozek, mícha) a oběhovém systému (srdce, cévy). 
 
Příznaky stimulace centrálního nervového systému jsou: úzkost, neklid, halucinace nebo křeče. 
 
Příznaky útlumu centrálního nervového systému jsou: snížená teplota, nezájem o okolí (letargie), 
ospalost nebo bezvědomí (kóma). 
 
Dalšími příznaky, které se mohou vyskytnout, jsou: zúžení zorniček, rozšíření zorniček, pocení, 
horečka, bledost, modré zabarvení kůže a sliznic (např. rtů) způsobené nedostatkem kyslíku, pocit na 
zvracení, rychlá nebo pomalá srdeční akce, porucha srdečního rytmu, zástava srdce, zvýšení nebo 
snížení krevního tlaku (až podobné šoku), otok plic, dýchací potíže až zástava dechu. 
 

V případě otravy je třeba informovat lékaře, neboť je nezbytná nemocniční kontrola a léčba. 
Okamžitě by mělo být podáno aktivní uhlí a projímadlo (sulfát sodný) nebo proveden výplach 
žaludku, protože xylometazolin-hydrochlorid se rychle vstřebává. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Nasenspray AL 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání 
přípravku dle instrukcí. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Frekvence nežádoucích účinků se vyjadřuje následovně: 
Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených pacientů) 
Časté (u více než 1 ze 100 ale méně než 1 z 10 léčených pacientů ) 
Méně časté (u více než 1 z 1000 ale méně než 1 ze 100 léčených pacientů) 
Vzácné (u více než 1 z 10 000 ale méně než 1 z 1000 léčených pacientů) 
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně jednotlivých případů) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Časté: pocit pálení a suchost nosní sliznice, kýchání 
 
Méně časté: po odeznění účinku zvýšené překrvení sliznice nosu (reaktivní hyperemie) s pocitem 
ucpaného nosu, krvácení z nosu, reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, svědění, otoky kůže a sliznic) 
 
Vzácné: bušení srdce, zvýšení srdeční frekvence (tachykardie), zvýšený krevní tlak 
 
Velmi vzácné: neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (zejména u dětí), 
poruchy srdečního rytmu, křeče (zejména u dětí) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Nasenspray AL uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za 

EXP“

. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po prvním otevření je možné přípravek používat  6 měsíců. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Nasenspray AL obsahuje 
 
Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum. 1 ml roztoku obsahuje xylometazolini  

hydrochloridum 1,0 mg. Množství léčivé látky v jednom vstřiku: xylometazolini hydrochloridum 
0,09 mg.

 

Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, monohydrát kyseliny citronové, glycerol 85%, 
dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda.  
 
Jak Nasenspray AL vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných cizích částic, bez zápachu.  
Nasenspray AL je dostupný v balení obsahujícím 10 ml roztoku. 

H

nědá lahvička ze skla hydrolytické třídy III s mechanickým rozprašovačem a nosním nástavcem, 

papírová krabička.

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 19  
D-89150 Laichingen, Německo 

 

Výrobce 
Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18 
611 18 Bad Vilbel, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 4. 2017 
 
 

Recenze (3)

Recenze produktu NASENSPRAY nosní sprej na rýmu 10 ml

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

super, nejlepsi na trhu, nedrazdi, nepali, učinek az osm hodin, sliznice splaskne prakticky okamzite

cena, rakouska kvalita, učinnost
-
100 %

totožné jako Olynth jen za podstatně nižší cenu

100 %

i na častější použití, nedráždí ani přecitlivělou sliznici nosu náchylnou na vysušování a krvácení

Diskuze

Diskuze k produktu NASENSPRAY nosní sprej na rýmu 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Denisa C.

100 % 11/05/2016

super, nejlepsi na trhu, nedrazdi, nepali, učinek az osm hodin, sliznice splaskne prakticky okamzite

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám