Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 10X600MG Šumivé tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15850

92 % 5 recenzí

Zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.

Více informací

69
Běžná cena: 103 Kč, Ušetříte: 33 % (34 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: NAC AL
Kód výrobku: 15850
Kód EAN: 4024773023314
Kód SÚKL: 32857
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

Lék k uvolněrú vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 
sp.zn. sukls147420/2013 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

 

NAC AL 600 šumivé tablety 

Acetylcysteinum 

 
 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro 
Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se  do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek NAC AL 600 šumivé tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 

3. 

Jak se přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek NAC AL 600 šumivé tablety uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek NAC AL 600 šumivé tablety a k čemu se používá 

 
Acetylcystein, léčivá  látka  přípravku NAC  AL 600  šumivé tablety,    zkapalňuje  hustý hlen v průduškách  a  podporuje 
jeho vykašlávání. 
 
Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety se užívá u dospělých a dospívajících od 14 let k léčbě akutních a chronických 
onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je např. zánět průdušnice nebo 
zánět  průdušek  (bronchitida).  U  akutních  onemocnění  lze  přípravek  užívat  bez  porady  s  lékařem,  u  chronických 
onemocnění se přípravek může užívat pouze na doporučení lékaře. 
 
Dále se přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívá u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let k léčbě mukoviscidózy 
(vrozené  onemocnění  žláz  se  zevní  sekrecí,  projevující  se  mj.  poruchou  zkapalňování  hlenů  v  dýchacích  cestách).  V 
tomto případě se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat  

 
Neužívejte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety: 

Jestliže jste alergický(á) na  acetylcystein  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  Pro 
vysoký obsah léčivé látky není přípravek NAC AL 600 šumivé tablety vhodný pro děti do 14 let.  U mukoviscidózy  
tento přípravek  není vhodný pro děti do 2 let. 

 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku NAC AL 600 šumivé tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek NAC AL 600 šumivé tablety 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 

Pro současné užívání přípravku NAC AL 600 šumivé tablety a přípravků, které kašel tlumí (antitusika, např. 
dextromethorfan nebo kodein) musí být zvlášť závažné důvody a o takové léčbě musí vždy rozhodnout lékař, protože 
může dojít k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách.  
 
Antitusika můžete užívat současně s NAC AL 600 šumivé tablety pouze na přímé doporučení lékaře

Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, 
aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte NAC AL 600 šumivé tablety užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné 
zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol a 
cefuroxim). 
 
 
Současné podávání NAC AL 600 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit působení nitroglycerinu na rozšíření cév 
a zvýšit útlum shlukování krevních destiček. 
 
 
Těhotenství , kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Údaje o podávání acetylcysteinu těhotným a kojícím ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. 
Podávání přípravku NAC AL 600 šumivé tablety se z preventivních důvodů nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety obsahuje aspartam. 
Zdroj fenylalaninu.Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií (dědičné onemocnění látkové výměny). V jedné 
šumivé tabletě je 11,22 mg fenylalaninu. 
 
3. 

Jak se přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Šumivou tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Dávkování u onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hlenu a vlhkým kašlem: 
Doporučená dávka přípravku u dospívajících od 14 let a dospělých je 2 x denně ½  šumivé tablety nebo 1 x denně 1 
šumivá tableta (tj. 600 mg acetylcysteinu za den). 
 
Bez porady s lékařem lze přípravek užívat nejdéle 5 dnů. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem 
 
Dávkování při mukoviscidóze: 
Vždy dodržujte dávkování předepsané lékařem. Pokud Váš lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je: 

Děti od 2 do 6 let: 1 x denně 1/2 šumivé tablety  
Děti starší 6 let: 2 x denně 1/2 šumivé tablety nebo 1x denně 1 šumivá tableta (tj. 600 mg acetylcysteinu za den). 
 
 
Způsob podání: 
Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívejte po jídle. 
 
Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody. Pro zvýšení účinku přípravku na rozpuštění hlenu je vhodné zvýšit 
příjem tekutin během dne.  
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku NAC AL 600 šumivé tablety, než jste měl(a) 
 
Při  náhodném  nebo  úmyslném  předávkování  se  mohou  dostavit  příznaky,  jako  jsou  pálení  žáhy,  bolesti  žaludku, 
nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NAC AL 600 šumivé tablety  

Pokud vynecháte dávku přípravku nebo užijete nižší dávku, než jste měli užít, pokračujte v léčbě podle předepsaného 
schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 

Zcela ojediněle se může objevit pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem. 

V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice dutiny ústní, k bolestem hlavy a hučení v uších. Ojediněle se vyskytly 
reakce  z  přecitlivělosti,  např.  svědění,  kopřivka,  kožní  vyrážka,  zúžení  průdušek,  zrychlení  srdečního  tepu  a  pokles 
krevního tlaku; ojedinělé zprávy o  zúžení průdušek se týkaly převážně pacientů se zvýšenou reaktivitou průdušek při 
průduškovém astmatu. 

V souvislosti s podáváním acetylcysteinu byly ojediněle hlášeny případy krvácení, a to částečně jako součást projevů 
celkové reakce z přecitlivělosti. 
Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL 600 šumivé tablety dále užívat.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu : 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek NAC AL 600 šumivé tablety uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za výrazem „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a tuba musí být ihned dobře uzavřena. 
 
Po prvním otevření tuby spotřebujte tablety do 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek NAC AL 600 šumivé tablety obsahuje 
 
Léčivou látkou je

 

Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě. 

Dalšími pomocnými látkami jsou dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam, povidon 25, 
makrogol 6000, citronové aroma. 
 

 

Jak přípravek NAC AL 600 šumivé tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety jsou bílé kulaté ploché šumivé tablety se zkosenými hranami s půlicí rýhou  na 
obou stranách.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky
PP tuba s PE/Silikagel uzávěrem, papírová krabička 
 
Velikost balení 

10 šumivých tablet 

 20 (2 x 10) šumivých tablet 

 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH                            
Gottlieb – Daimler – Str. 19   

                    

D – 89150 Laichingen,  
Německo                                                                              

 

Výrobce                                                                     
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,  611 18, Bad Vilbel, Německo 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.8.2016. 
 
 

Recenze (5)

Recenze produktu NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 10X600MG Šumivé tablety

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

80 %

80 %

pomáhá při zahlenění

100 %

Vyzkoušela jsem je poprvé. Byla jsem zvědavá, jestli to co píšou je pravda. Kašel mě trápí dvakrát do roka. Tak už mám svoje přípravky které používám stabilně. Ale s tímhle jsem spokojená. Hlen rozpouští, dobře se vykašlává a má i příjemnou chuť.

pozitivní
nemám

Diskuze

Diskuze k produktu NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 10X600MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

kateřina š.

100 % 27/04/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám