Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MYCOSYST 150 MG 1X150MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20594

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20594
Kód EAN: 5997001311240
Kód SÚKL: 59875
Použití léčebné Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Candida spp. (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se Mycosyst uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a infekcích kůže. Použití profylaktické, k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců U nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls242080/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MYCOSYST 150 mg
tvrdé tobolky
fluconazolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MYCOSYST a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MYCOSYST užívat
3. Jak se MYCOSYST užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MYCOSYST uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MYCOSYST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Flukonazol je vysoce účinný přípravek proti infekcím, způsobených zejména mikroskopickými
houbami, zejména kvasinkami. Mechanismus působení spočívá v narušení stavby buněčné stěny, čímž
dojde k zastavení jejich růstu a množení. Užívá se k léčbě infekcí vnitřních orgánů, kůže, nehtů a
sliznice.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MYCOSYST UŽÍVAT
Neužívejte MYCOSYST
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, flukonazol, nebo kteroukoliv jinou složku
přípravku,
- se léčíte terfenadinem (antihistaminikum), cisapridem (používaný při žaludeční nevolnosti),
astemizolem (antihistaminikum), pimozidem (antipsychotikum), chinidinem (používaný k léčbě
srdečních arytmií),
Zvláštní opatrnosti při použití MYCOSYST je zapotřebí
- jestliže máte nebo jste měli jaterní nebo ledvinovou poruchu,
- jestliže jste těhotná nebo kojíte, protože za těchto okolností smíte přípravek užívat pouze na
výslovné doporučení lékaře v dávce a po dobu, kterou určil.
MYCOSYST 150mg tobolky se nedoporučují dětem, protože jim je nelze přesně dávkovat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Řekněte svému lékaři, že užíváte jiné léky (například proti krevní srážlivosti, léky podporující
žaludeční činnost, diuretika, perorální kontraceptiva, léky snižující hladinu krevního cukru, některá
2/3
antialergika nebo antihistaminika, antibiotika, protivirové přípravky nebo volně prodejné léky),
protože mohou ovlivnit účinek přípravku MYCOSYST.
Užívání přípravku MYCOSYST s jídlem a pitím
Potraviny nemají vliv na vstřebávání přípravku.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Musíte informovat lékaře, že jste těhotná nebo kojíte, protože za těchto okolností smíte přípravek
užívat pouze na výslovné doporučení lékaře v dávce a po dobu, kterou určil.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zkušenosti ukazují, že léčba přípravkem MYCOSYST pravděpodobně neovlivňuje schopnost řízení či
obsluhy stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku MYCOSYST
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE MYCOSYST UŽÍVÁ
Vždy užívejte MYCOSYST přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař.
Tobolky se polykají celé, zapíjí se vodou a nesmí se žvýkat ani kousat. Tobolka se může užívat
kdykoliv v průběhu dne, ale doporučuje se brát si lék ve stejnou denní dobu (ráno nebo večer). Trvání
léčby a velikost dávky je závislá na druhu a závažnosti onemocnění, proto je nutné důsledně dodržovat
pokyny lékaře.
Je také důležité dodržovat hygienická doporučení lékaře (například dezinfekce nůžek, prádla a obuvi).
Jestliže jste užil(a) více přípravku MYCOSYST, než jste měl(a)
V případě, že jste si omylem vzali více tobolek, vyhledejte okamžitě lékaře, protože výplach žaludku
nebo lékařská pomoc může být nevyhnutelná.
Jestliže jste zapomněl(a) užít MYCOSYST
Vezměte si jej v průběhu příštích dvanácti hodin, ale nikdy ne dvě dávky najednou.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i MYCOSYST nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejčastěji se mohou objevovat zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, průjem. Kromě toho se
může také objevit vyrážka, svědění, bolesti hlavy. Pokud se u Vás projeví tyto příznaky, informujte
ošetřujícího lékaře. Velmi zřídka byl zaznamenán škodlivý účinek na krvetvorbu, funkcí jater a
ledvin. Jako u jiných přípravků, tak se i po použití MYCOSYST tobolky mohou vyvinout reakce
3/3
přecitlivělosti. Pokud zjistíte některý z následujících příznaků jako je kožní vyrážka, kopřivka, otékání
končetin, rtů nebo očních víček případně pocity na omdlení, okamžitě vyhledejte lékaře.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MYCOSYST UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 0C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
MYCOSYST nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co MYCOSYST obsahuje
- léčivou látkou je fluconazolum 150 mg v 1 tvrdé tobolce
- pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný
škrob, laktóza, indigokarmín, želatina, povidon 40, oxid titaničitý.
Jak MYCOSYST vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, vrchní část modrá, spodní část bílá, uvnitř bílý až téměř bílý
prášek.
Velikost balení : 1, 2 nebo 4 tvrdé tobolky
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömröi út 19 21, 1103 Budapešť , Maďarsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.5. 2010

Recenze

Recenze produktu MYCOSYST 150 MG 1X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOSYST 150 MG 1X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám