Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

Léčivý přípravek
MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

Multivitamínový přípravek pro děti obsahující 9 důležitých vitamínů a vápník.Přípravek se užívá k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů. 

Více informací

Skladem Dnes odešleme, v pondělí 25. 10 u vás.

Běžná cena: 223 Kč
199 Kč
Ušetříte: 11 % (24 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku) v těhotenství, v době kojení, při ztrátě chuti k jídlu, vnímavosti vůči infekcím, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.

Léková forma

Žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina.

Léčivá látka a její množství

 • Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D3) 0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 2 mg; riboflavini natrii phosphas (vitamín B2) 2 mg; pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 1 mg; acidum ascorbicum (vitamín C) 100 mg, tocoferoli alfa acetas (vitamín E) 2 mg; nicotinamidum (vitamín B3) 10 mg; dexpanthenolum (dexpanthenol) 4 mg; calcii gluconas (monohydrát kalcium-glukonátu) 50 mg; calcii lactophosphas (kalcium-laktofosfát) 50 mg
 • Pomocnými látkami jsou sacharosa, tekutá glukosa, kyselina citronová, agar, tragant, hustý sladový extrakt, natrium-benzoát, tetrahydrát kalcium-sacharátu, polysorbát 80, silice oplodí sladkého pomeranče, grapefruitové aroma, sušená pomerančová šťáva, kyselina sorbová, čištěná voda slunečnicový olej a tokoferol-alfa.

Jak užívat

 • děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně)
 • děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně).

Délka používání

Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem.

Na co si dát pozor

 • Přípravek neužívejte současně s jinými přípravky s obsahem vitaminu A a D z důvodu možnosti předávkování.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 20 ml sirupu za den.

Multi-Sanostol obsahuje sacharosu a glukosu

Multi-Sanostol obsahuje v jedné dávce(10 ml) 6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Přípravek může být škodlivý pro zuby.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 300 ml sirupu.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
11836
Kód EAN:
5903263900580
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Multivitaminy a vápník
Farmakoterapeutická skupina:
vitaminy | multivitaminy, kombinace | multivitaminy, kombinace s minerály | multivitaminy a vápník
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

Příbalovou informaci k produktu MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml stáhnete ve formátu pdf zde: MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

Příbalová informace - informace pro uživatele

Multi-Sanostol

sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat
 3. Jak se Multi-Sanostol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Multi-Sanostol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá

Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník.

Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v období kojení, při ztrátě chuti k jídlu, v období zvýšeného výskytu sezónních infekčních onemocnění, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat

Neužívejte přípravek Multi-Sanostol

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při hyperkalcemii (zvýšený obsah vápníku v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování vápníku v moči), při hypervitaminóze A a D (předávkování vitamínem A a D).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Multi-Sanostol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při podávání delším než 3 měsíce se poraďte s lékařem. Nepřekračujte doporučené dávkování. Při překročení doporučeného dávkování existuje možnost předávkování vitamíny A a D. Užívání přípravku Multi-Sanostol po dobu delší než 3 měsíce, a také užívání přípravku u pacientů s multisystémovým granulomatózním onemocněním nejistého původu (sarkoidózou) a u pacientů trpících ledvinovými kameny (nefrolitiázou), má být posouzeno lékařem.

Přípravek neužívejte současně s jinými přípravky s obsahem vitaminu A a D z důvodu možnosti předávkování.

Informace pro pacienty s celiakií:

Multi-Sanostol obsahuje sladový extrakt a potravinářskou příměs z obiloviny ječmene, který obsahuje lepek (<0,3 %). Přípravek Multi-Sanostol nemůže být tedy považován za bezlepkový.

Příležitostné žluté zabarvení moči po užití Multi-Sanostolu je způsobeno obsahem vitamínu B2 a je tudíž zcela neškodné.

Další léčivé přípravky a Multi-Sanostol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 20 ml sirupu za den.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Multi-Sanostol nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Multi-Sanostol obsahuje sacharosu a glukosu

Multi-Sanostol obsahuje v jedné dávce(10 ml) 6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Přípravek může být škodlivý pro zuby.

3. Jak se Multi-Sanostol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je:

 • děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně)
 • děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně).

Nepřekračujte doporučené dávkování!

Délka používání

Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Multi-Sanostolu, než jste měl(a)

Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Multi-Sanostol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U přípravku Multi-Sanostol není znám výskyt nežádoucích účinků .

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Multi-Sanostol uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvi za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

ato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Multi-Sanostol obsahuje

 • Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D3) 0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 2 mg; riboflavini natrii phosphas (vitamín B2) 2 mg; pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 1 mg; acidum ascorbicum (vitamín C) 100 mg, tocoferoli alfa acetas (vitamín E) 2 mg; nicotinamidum (vitamín B3) 10 mg; dexpanthenolum (dexpanthenol) 4 mg; calcii gluconas (monohydrát kalcium-glukonátu) 50 mg; calcii lactophosphas (kalcium-laktofosfát) 50 mg
 • Pomocnými látkami jsou sacharosa, tekutá glukosa, kyselina citronová, agar, tragant, hustý sladový extrakt, natrium-benzoát, tetrahydrát kalcium-sacharátu, polysorbát 80, silice oplodí sladkého pomeranče, grapefruitové aroma, sušená pomerančová šťáva, kyselina sorbová, čištěná voda slunečnicový olej a tokoferol-alfa.

Jak Multi-Sanostol vypadá a co obsahuje toto balení

Multi-Sanostol je žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina. Hnědé skleněné lahve s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem, krabička.

Velikost balení: 300 g, 600 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH 78467 Konstanz Německo

Výrobce

Takeda Pharma Sp.Zo.o. 99-420 Lyszkowice Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

7. 3.  2018

sp.zn.sukls125640/2018

MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

100 %
príma chutná děti ho mají rády

100 %

dceři vždy pomáhá dodat vitamíny

100 %
dětem chutná

- doporučuji

100 %
kompletní

-

100 %

loni se nám osvědčil letos ho bohužel dcera nechce a mrzí mě to

100 %

100 %

100 %

jsem s ním spokojená, začne nachlazení a při okamžitém podání se nerozjede nemoc, naopak mám klid

80 %

100 %

MULTI-SANOSTOL sirup 300 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Nevíte si rady? Požádejte o doporučení či konzultaci jednoho z našich lékárníků. Jsou právě on-line.

Zahájit konverzaci

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.