Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

MORPHIN BIOTIKA 1% 10X2ML/20MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13919

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MORPHIN BIOTIKA 1% 10X2ML/20MG Injekční roztok

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40280/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE RP
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Morphin Biotika 1%
injekční roztok
Morphini hydrochloridum trihydricum
Držitel rozhodnutí o registraci
BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika
Výrobce
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika
Složení
Jedna 1 ml ampule obsahuje Morphini hydrochloridum trihydricum 10 mg.
Jedna 2 ml ampule obsahuje Morphini hydrochloridum trihydricum 20 mg.
Pomocné látky: chlorid sodný, glycin, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci.
Celkový obsah sodíku: 2,964 mg/ml, to odpovídá 0,129 mmol /ml.
Indikační skupina
Analgetikum - anodynum.
Charakteristika
Přirozený alkaloid, klasické analgetikum s mohutným centrálně podmíněným účinkem. Výrazně tlumí
dechové centrum, snižuje dechovou frekvenci a dechový objem.
Farmakokinetické údaje
Po nitrosvalovém nebo podkožním podání se rychle dostává do krevního oběhu, největší množství do
ledvin, jater, plic a sleziny, v nižší koncentraci se nachází ve svalech a mozku. Po podkožním podání
dosahuje vrchol účinku za 50-90 minut, po nitrosvalovém podání za 30-60 minut. Přibližně 10 % dávky
se vylučuje v nezměnené formě žlučí do stolice, 90 % se vylučuje močí. V játrech, střevě a ledvinách
se biotransformuje, hlavní metabolit je inaktivní. Prochází placentární bariérou a v stopových
množstvích přestupuje do mateřského mléka.
Indikace
Bolesti při zhoubných nádorech, po těžkých úrazech, popáleninách, po operacích, při akutní bolesti při
infarktu myokardu, a k premedikaci před anestezií.
Kontraindikace
Absolutní kontraindikací je přecitlivělost na léčivou látku trihydrát morfin-hydrochloridu nebo na
kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.
Všechny stavy útlumu dýchacího centra, průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc, úrazy
hlavy, zvýšený nitrolební tlak, léčba inhibitory MAO a do dvou týdnů po jejím skončení, otrava
křečovými jedy a lokálními anestetiky, otrava alkoholem, stavy spojené se špatným prokrvením
věnčitých cév, snížená funkce štítné žlázy, těžké onemocnění jater, žlučníková kolika, zbytnění
prostaty, porfyrie, zástava střevní činnosti.
Přípravek se nesmí podávat kojícím matkám a dětem do 6 měsíců.
Nežádoucí účinky
2/3
V obvyklých dávkách výskyt do 7 %, nejčastěji nevolnost, zvracení, zácpa (3-4 %), útlum dechu,
ospalost, zmatenost (2 %), nízký krevní tlak (0,5 %), zadržování moče, sucho v ústech, pocení,
zčervenání v obličeji, závratě, snížení nebo zvýšení srdeční frekvence, bušení na srdci, snížení
tělesné teploty, změny nálady, tělesná slabost, bolest hlavy, poruchy spánku, zastřené vidění, zúžení
zornic, poruchy chuti, snížení chuti k jídlu, alergické reakce v místě vpichu (svědění, kopřivka) i
celkové (zúžení průsvitu průdušek), bronchospazmus u astmatiků.
Po aplikaci morfinu a derivátů opia byl popsán i anafylaktický šok. Riziko lékové závislosti!
Interakce
Tlumivý účinek morfinu na CNS (centrální nervový systém) mohou zesílit jiné centrálně tlumivé látky
(alkohol, barbituráty, neuroleptika, benzodiazepiny, antidepresiva, antihistaminika), inhibitory
monoaminooxidázy, fysostigmin, neostigmin a amfetamin. Jejich vzájemným působením dochází k
útlumu CNS a útlumu dýchání.
Účinek morfinu snižují opioidní smíšení agonisté-antagonisté a parciální agonisté (pentazocin,
butorfanol, buprenorfin). U pacientů, kterým se dlouhodobě podává morfin, mohou uvedená léčiva
vyprovokovat abstinenční příznaky.
Depresivní účinky na dýchání zesiluje současné podání morfinu s thiopentalem.
Tricyklická anti-depresiva, hlavně desipramin, zesilují a prodlužují analgetický (protibolestivý) účinek
morfinu. Morfin snižuje účinek diuretik (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) a snižuje též účinek
laxativ (projímadel).
Morfin zvyšuje toxicitu organofosfátů.
Přípravek se nesmí mísit s aminofylinem, heparinem, sodnou solí pentobarbitalu a fenobarbitalu,
thiopentalem a metaraminolem.
Upozornění: Při bolestech vyvolaných zhoubnými nádory umožňuje současné podávání Acylpyrinu
nebo Superpyrinu snížit dávky morfinu. Specifickým antidotem morfinu je naloxon.
Dávkování
Individuální, obvyklá jednotlivá terapeutická dávka je 10-20 mg, denní 10-40 mg podkožně nebo
nitrosvalově. Nejvyšší jednotlivá dávka je 20 mg, nejvyšší denní dávka 60 mg podkožně!
Novorozencům a dětem do 6 měsíců věku se podává nitrožilně jednotlivá dávka 25 g/kg, resp. 50
g/kg u ventilovaných pacientů; nitrožilní infuzí se podává: 5 7 g/kg/h, resp. 10 15 g/kg/h u
ventilovaných.
Dětem od 6 do 12 měsíců jen v naléhavých případech 0,2 mg/kg, podle potřeby až každé 4 hodiny.
Průměrná jednotlivá dávka dětem je od 1 do 6 let 2-4 mg, od 6 do 15 let 4-10 mg subkutánně nebo
intramuskulárně. Kde je žádoucí rychlý nástup účinku, nebo při nedostatočném prokrvení (hypotenze,
šok), lze morfin podávat ležícímu pacientu pomalu i intravenózně. Při intravenózním podání se dávka
snižuje o jednu třetinu až jednu polovinu!
Upozornění
Přípravek podléhá ustanovením zákona o omamných látkách!
Na přípravek vzniká léková závislost!
Předávkování
Příznaky lehkého předávkování jsou povznesená dobrá nálada, ospalost, mióza)žení zornic,
zpomalení činnosti střev. Těžká intoxikace je charakterizována sympatolytickým syndromem:
snížením krevního tlaku, útlumem dýchání a dostavuje se bezvědomí. Může se vyvinout otok plic,
hlavně u toxikomanů.
Léčba předávkování spočívá v léčbě jednotlivých příznaků - nízkého krevního tlaku, nízké tělesné
teploty a a útlumu dýchání. Nejdůležitější je zabezpečení volných dýchacích cest a dostatečného
dýchání. Specifickým protilátkou je naloxon, jenž může rychle odstranit příznaky otravy. Podává se
dávka 0,4-2 mg nitrožilně, přičemž se dávka opakuje (v 2-3 minutových intervalech) až do probuzení
pacienta, úpravy dýchání a návratu kašlacího reflexu. Je-li působení naloxonu nedostatečné, je nutno
pátrat po jiných příčinách stavu (např. hypoglykémie nízká koncentrace krevního cukru nebo otrava
jinými látkami).
3/3
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 10 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.
Balení
10 ampulí po 1 ml
10 ampulí po 2 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Datum poslední revize
10.11.2010

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 13919
Kód EAN: 8585004400046
Kód SÚKL: 01127
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Bolesti při zhoubných nádorech, po těžkých úrazech, popáleninách, po operacích, při akutní bolesti při infarktu myokardu, a k premedikaci před anestezií.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu MORPHIN BIOTIKA 1% 10X2ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MORPHIN BIOTIKA 1% 10X2ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám