Úvodní strana Zdraví a léky Zdravotnické prostředky Pokožka, vlasy Ekzém a lupenka

MICETAL Gel 10 mg 100 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 453312

K místní léčbě kožních onemocnění zejména vlasaté části hlavy, která se nazývají lupovitost a seboroická dermatitida.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás v pondělí 1. 3.

Zítra odešleme, u vás v pondělí 1. 3.

255 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

MICETAL Gel 10 mg 100 g

Používá se k místní léčbě kožních onemocnění zejména vlasaté části hlavy, která se nazývají lupovitost a seboroická dermatitida. Zmíněná postižení kůže se projevují jako olupování kůže na hlavě v podobě bílých šupinek (lupy). Tvorba lupů bývá spojena se seboreou (mazotokem) a zvýšeným výskytem kvasinky Pityrosporum ovale. Seboroická dermatitida je charakterizovaná tvorbou ložisek s nažloutlými, mastnými šupinami vyskytujícími se nejčastěji v obličeji, za ušními boltci, v horní části trupu, mezi lopatkami a ve kštici. 

Léková forma

Bílý gel s charakteristickou vůní.

Léčivá látka, její množství

Léčivou látkou je flutrimazolum 10 mg v 1 g gelu

Jak používat

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Gel naneste v přiměřeném množství a jemně vmasírujte nebo vetřete do kůže vlasaté části hlavy a okolí nebo na další postižená místa.
 • Vlasy musí být při nanášení vlhké, aby se gelová pěna dostala na místo určení, tj. na pokožku hlavy. Gel necháte působit 3 - 5 minut a teprve pak opláchněte dostatečným množstvím vody.
 • Micetal, gel aplikujte 3× týdně po dobu 4 týdnů.

Na co si dát pozor

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Micetal, gel patří do skupiny antimykotik, která se používají k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi, kvasinkami a jinými mikroorganismy, které se řadí mezi houby.

Micetal, gel obsahuje léčivou látku flutrimazol, která poškozuje buněčnou stěnu hub. Micetal, gel se používá k místní léčbě kožních onemocnění zejména vlasaté části hlavy, která se nazývají lupovitost a seboroická dermatitida.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Balení

Balení obsahuje 100 g gelu. 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se však může objevit zarudnutí nebo svědění v místě nanesení gelu. Hlášení nežádoucích účinků. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: MICETAL
Kód výrobku: 453312
Kód EAN: 8436029301989
Kód SÚKL: 0208560
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

MICETAL Gel 10 mg 100 g

Příbalovou informaci k produktu MICETAL Gel 10 mg 100 g stáhnete ve formátu pdf zde: MICETAL Gel 10 mg 100 g.pdf

sp.zn. sukls91212/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

MICETAL, gel

(flutrimazolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Micetal, gel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Micetal, gel používat
 3. Jak se přípravek Micetal, gel používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Micetal, gel uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek

Micetal, gel a k čemu se používá

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Micetal, gel patří do skupiny antimykotik, která se používají k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi, kvasinkami a jinými mikroorganismy, které se řadí mezi houby. Micetal, gel obsahuje léčivou látku flutrimazol, která poškozuje buněčnou stěnu hub.

Micetal, gel se používá k místní léčbě kožních onemocnění zejména vlasaté části hlavy, která se nazývají lupovitost a seboroická dermatitida. Zmíněná postižení kůže se projevují jako olupování kůže na hlavě v podobě bílých šupinek (lupy). Tvorba lupů bývá spojena se seboreou (mazotokem) a zvýšeným výskytem kvasinky Pityrosporum ovale. Seboroická dermatitida je charakterizovaná tvorbou ložisek s nažloutlými, mastnými šupinami vyskytujícími se nejčastěji v obličeji, za ušními boltci, v horní části trupu, mezi lopatkami a ve vlasech.

Micetal, gel je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 10 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Micetal, gel používat

Nepoužívejte přípravek Micetal, gel

 • jestliže jste alergický(á)na flutrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Vyskytla-li se u Vás přecitlivělost na jiné léky s podobným účinkem, upozorněte na to svého lékaře nebo lékárníka.
 • přípravek nesmí být používán u dětí mladších 10 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Micetal, gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • přípravek Micetal, gel neaplikujte na sliznice a do očí, v případě náhodného zasažení očí propláchněte oči důkladně tekoucí vodou.
 • opatrnosti je zapotřebí i při aplikaci přípravku v okolí očí a sliznic, protože by mohlo dojít k jejich přechodnému podráždění.

Další léčivé přípravky a přípravek Micetal, gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění účinnosti léků podávaných celkově není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Zejména v prvních třech měsících těhotenství a v době kojení by měl být přípravek podáván pouze v nezbytných případech.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Micetal, gel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Micetal, gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Gel naneste v přiměřeném množství a jemně vmasírujte nebo vetřete do kůže vlasaté části hlavy a okolí nebo na další postižená místa. Vlasy musí být při nanášení vlhké, aby se gelová pěna dostala na místo určení, tj. na pokožku hlavy. Gel necháte působit 3 - 5 minut a teprve pak opláchněte dostatečným množstvím vody. Micetal, gel aplikujte 3× týdně po dobu 4 týdnů.

Použití u dětí a dospívajících

U dospívajících a dětí starších 10 let se přípravek obvykle používá 3× týdně po dobu 4 týdnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Micetal, než jste měl(a)

Vzhledem k nízké koncentraci léčivé látky a lokální aplikaci je předávkování nepravděpodobné a nepředpokládá se možnost vzniku vážných nežádoucích reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Micetal

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Micetal

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se však může objevit zarudnutí nebo svědění v místě nanesení gelu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Micetal, gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné doˮ:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Micetal, gel obsahuje

 • Léčivou látkou je flutrimazolum 10 mg v 1 g gelu.
 • Pomocnými látkami jsou diazolidinylmočovina, polysorbát 20, disperze oktan-dekanoát-glukosidu 60 %, kokamidopropylbetain, akrylatostearethmethakrylátový kopolymer 30 %, disperze dimetikonpropyl-pg-betainu 30 %, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek Micetal, gel vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílý gel s charakteristickou vůní. Velikost balení: 100 g gelu.

Držitel rozhodnutí o registraci

J. Uriach y Compañía, S.A. 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Španělsko

Výrobce

Simvis Pharmaceuticals S.A., Asklipiou 4-6, Kryoneri, Attiki 14568, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 9. 2019.

Recenze

MICETAL Gel 10 mg 100 g

Diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka