Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 21100
Kód EAN: 8711218020002
Kód SÚKL: 11191
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Nádorová onemocnění Metotrexát je indikován k léčbě gestačního choriokarcinomu, destruujícího chorioadenomu a mola hydatióza. Dále je indikován k profylaxi meningeální leukemie a v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky k udržovací terapii u akutní lymfoblastické leukemie a k léčbě meningeální leukemie. Nejmohutnější účinek byl pozorován při paliativní terapii akutní lymfoblastické leukemie (z kmenových buněk). Metotrexát je účinný v léčbě pokročilých stadií lymfosarkomu u dětí (stadium III. a IV podle Petersovy klasifikace) a pokročilých případech mycosis fungoides. Metotrexát se podává v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími protinádorovými látkami v léčbě rakoviny prsu, epidermoidního nádoru hlavy a krku, nádorů plic, zvláště dlaždicového a malobuněčného, nádorů močového měchýře a osteogenních nádorů. V kombinaci s dalšími protinádorovými látkami je podáván v léčbě nehodgkinských lymfomů. Podání vysokých dávek metotrexátu následované podáním leukovorinu je užíváno jako doplňující léčba chirurgické resekce nebo amputace pacientů s primárním nemetastazujícím sarkomem kosti. Psoriáza Metotrexát je indikován pro symptomatickou léčbu těžké, špatně zvládnutelné psoriázy, která neodpovídá dostatečně na jiné typy léčby. Diagnóza musí být verifikována biopticky nebo potvrzena zkušeným dermatologem.

Recenze

Recenze produktu METHOTREXATE-TEVA 25 MG/ML 1X2ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu METHOTREXATE-TEVA 25 MG/ML 1X2ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze