Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH, WOLFRATSHAUSEN
Kód výrobku: 21107
Kód EAN: 8594022265100
Kód SÚKL: 42805
Držitel rozhodnutí: HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH, WOLFRATSHAUSEN
Nádorová onemocnění Methotrexát je indikován k léčbě těhotenského choriokarcinomu, chorioadenomu destruens a hydatidózní moly. Při akutní lymfatické leukemii je methotrexát indikován k profylaxi meningeální leukemie a je používán v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky k udržovací terapii. Methotrexát je také indikován u meningeální leukemie. Methotrexát je používán samostatně nebo v kombinaci s ostatními antineoplastiky k léčbě rakoviny prsu, epidermoidních karcinomů hlavy a krku, pokročilé mycosis fungoides (lymfom kožních T buněk), karcinomu plic zejména malobuněčného a dlaždicobuněčného typu. Methotrexát se v kombinaci s jinými chemoterapeutiky uplatňuje v léčbě pokročilého stadia non-Hodgkinových lymfomů. Vysoké dávky methotrexátu následované leukovorinem v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky jsou účinné v prodloužení remise u pacientů s nemetastazujícím osteosarkomem, kteří se podrobili chirurgické resekci nebo amputaci pro primární nádor. Psoriáza Methotrexát je indikován ke zvládání symptomů u těžkých, refrakterních, invalidizujících psoriáz, které nereagují adekvátně na jiné formy terapie. Je však indikován pouze v případech, kdy byla potvrzena diagnóza biopsií a/nebo po dermatologickém vyšetření. Je důležité se ujistit, že "vzplanutí" psoriázy není způsobené nediagnostikovanou průvodní nemocí, ovlivňující imunitní odpověď. Revmatoidní artritida Methotrexát je indikován při zvládání nemoci u vybraných dospělých pacientů s těžkou aktivní klasickou nebo výraznou revmatoidní artritidou (kritéria ARA), kteří vykazují nedostatečnou léčebnou odpověď, nebo nesnášejí příslušnou léčbu první volby, která zahrnuje plnou dávku nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) a obvyklou zkoušku alespoň jednoho nebo více antirevmatických léků. Přestože není plně prozkoumána možnost zvýšené toxicity při současném podávání NSAID včetně salicylátů, může se pokračovat v současném podávání aspirinu, nesteroidních protizánětlivých léků a/nebo nízkých dávek steroidů (viz 4.4. Zvláštní upozornění a 4.5. Interakce). U pacientů, kteří reagují na methotrexát, mohou být dávky steroidů postupně snižovány. Kombinace methotrexátu se zlatem, penicilaminem, hydroxychlorochinem, sulfasalazinem nebo cytotoxickými látkami nejsou prostudovány a mohou zvyšovat výskyt nežádoucích účinků. Klidový režim a fyzioterapie, pokud jsou indikovány, by měly pokračovat.

Recenze

Recenze produktu METHOTREXATE "LEDERLE" INJEKCE 50 (25 MG/ML) 1X2ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu METHOTREXATE "LEDERLE" INJEKCE 50 (25 MG/ML) 1X2ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze