Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21586

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Podrobné informace - MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

sp.zn. sukls27995/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Mesocain

Uretrální gel (gel do močové trubice) trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat
 3. Jak se přípravek Mesocain používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Mesocain uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá

Přípravek Mesocain, gel má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na grampozitivní koky, především na stafylokoky).

Indikace

Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním). Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat

Nepoužívejte přípravek Mesocain:

 • jestliže jste alergický/á na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste alergický/á na znecitlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky (antiseptika),
 • pokud máte hnisavé poranění v močové trubici a jejím okolí.

Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.

Přípravek Mesocain s jídlem a pitím

Přípravek Mesocain lze užívat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek se může používat v těhotenství a v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben

, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Mesocain používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu (glans penis) antiseptickým roztokem se aplikátorem vytlačí gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a)

Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující se zarudnutím sliznice.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používaní přípravku Mesocain se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000):

 • snížení krevního tlaku,
 • zúžení průdušek - dušnost, sípání,
 • zvýšená činnost střev,
 • místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství léčivých látek),
 • edém podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka,
 • svědivá vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Mesocain uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mesocain obsahuje

Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendecinii bromidum. 20 g gelu obsahuje trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg. Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a čištěná voda.

Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: čirý, průhledný gel. Velikost balení: 20 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.2.2014.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 21586
Kód EAN: 8584005530202
Kód SÚKL: 2684
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním). Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.

Příbalový leták

MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel zobrazíte nebo stáhnete zde: MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel.pdf

Recenze

Recenze produktu MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

Diskuze (1)

Diskuze k produktu MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Použití Mesocainu

(0) 04/11/2008

Chci se zeptat na používání gelu v chirurgii na znecitlivění rány při jejím čištění? Udajně se to používá i při čištění bercových vředů normálně v ambulancích.Děkuji Vargovská Kamila zdravotní sestra

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám