Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Kód výrobku: 25552
Kód EAN: 7680527030389
Kód SÚKL: 15204
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.
hMG se užívá u žen i mužů k aktivaci reprodukční funkce gonád. Ženy Léčba hMG, po které následuje podání lidského choriového gonadotropinu (hCG, Choriomon), je indikována u pacientek, jejichž infertilita je způsobena nedostatečnou funkcí hypothalamu nebo hypofýzy nebo nedostatečnou odpovědí ovárií na normální gonadotropní stimulaci: primární a sekundární amenorea hypo- a normogonadotropní, psychogenního původu nebo po užití kontraceptiv, Chiari-Frommellův syndrom, Argonz Del Castilliův syndrom, Sheehanův syndrom, hypo- a normogonadotropní anovulace s nebo bez dysmenorey, nedostatečnost žlutého tělíska. hMG se může používat samostatně nebo v kombinaci s FSH v programech umělého oplodnění in-vitro pro stimulaci mnohočetného zrání folikulů (FIVETE, GIFT). Muži Současná léčba hMG a hCG se používá k vyvolání spermatogeneze u pacientů trpících hypothalamo-hypofyzární nedostatečností, nebo u pacientů, jejichž pohlavní žlázy nedostatečně odpovídají na normální gonadotropní stimulaci: hypogonadismus a hypogonadotropní eunuchoidismus, oligoastenospermie, některé formy azoospermie.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31232/2008, sukls31347/2008
Příbalová informace Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
MERIONAL 75 m.j.
MERIONAL 150 m.j.
(Menotropinum)
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Výrobce
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Držitel rozhodnutí o registraci
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Složení
Lahvička:
léčivé látky: Menotropinum (lidský menopauzální gonadotropin) obsahuje :
Folliculotropinum 75 nebo 150 m.j. a
Lutropinum 75 nebo 150 m.j. v jedné lahvičce
pomocné látky: monohydrát laktosy
Ampule s rozpouštědlem: Fyziologický roztok 1 ml
Indikační skupina
Hormon
Charakteristika
Lidský menopauzální gonadotropin (hMG) obsahuje lidský folikuly stimulující hormon (FSH)
a lidský luteinizační hormon (LH) v poměru asi 1:1. Je získáván z moče postmenopauzálních
žen. Biologický poločas FSH je o něco delší než LH (viz odstavec Farmakokinetika), čímž
hMG získává silně folikuly stimulující aktivitu.
U žen hMG stimiluje růst a zrání folikulů a podporuje tvorbu estrogenů. Proliferace
endometria indukuje implantaci a nidaci oplozeného vejce.
U mužů působí hMG ve varleti na Sertoliho buňky a stimuluje v nich tvorbu proteinu, který
váže androgeny, a tím stimuluje spermatogenezu.
Farmakokinetika
K vzestupu hladiny FSH v krvi dochází dvě hodiny po i.m. nebo s.c. podání.. Maximální
hodnoty jsou dosaženy za 6 až 24 hodin po injekci. Vylučování hMG je nezávislé na poločase
vylučování FSH a LH. Po hMG injekci je FSH vyloučen do 2 dnů (poločas je okolo 3 hodin),
LH je vyloučen za 12 hodin (poločas je 30 až 60 minut). To vysvětluje převládající účinek
FSH. hMG je téměř kompletně metabolizován. Vylučování FSH a LH ledvinami v nezměněné
biologické a imunologické formě je bezvýznamné.
2/5
Indikace
hMG se užívá u žen i mužů k aktivaci reprodukční funkce gonád.
Ženy
Léčba hMG, po které následuje podání lidského choriového gonadotropinu (hCG,
Choriomon), je indikována u pacientek, jejichž infertilita je způsobena nedostatečnou funkcí
hypothalamu nebo hypofýzy nebo nedostatečnou odpovědí ovárií na normální gonadotropní
stimulaci:
primární a sekundární amenorea hypo- a normogonadotropní, psychogenního původu nebo po
užití kontraceptiv, Chiari-Frommellův syndrom, Argonz Del Castilliův syndrom, Sheehanův
syndrom, hypo- a normogonadotropní anovulace s nebo bez dysmenorey, nedostatečnost
žlutého tělíska.
hMG se může používat samostatně nebo v kombinaci s FSH v programech umělého oplodnění
in-vitro pro stimulaci mnohočetého zrání folikulů (FIVETE, GIFT).
Muži
Současná léčba hMG a hCG se používá k vyvolání spermatogeneze u pacientů trpících
hypothalamo-hypofyzární nedostatečností, nebo u pacientů, jejichž pohlavní žlázy nedostatečně
odpovídají na normální gonadotropní stimulaci: hypogonadismus a hypogonadotropní
eunuchoidismus, oligoastenospermie, některé formy azoospermie.
Kontraindikace
Pacienti musí být pečlivě vybíráni, aby bylo možné vyloučit případy, kdy onemocnění nebo
individuální stav nezaručí úspěšnost léčby. To je v těchto případech:
ženy
gravidita
předčasná menopauza
sterilita bez poškození folikulárního zrání (tubární nebo cervikální faktory), kromě pacientek,
které jsou zařazeny do in-vitro fertilizačního programu
ovariální cysty nezpůsobené polycystickým ovariálním syndromem
gynekologické krvácení nejasného původu
hypergonadotropní ovariální insuficience
hyperprolaktinemie
poruchy funkce štítné žlázy nebo nadledvin
tumory vaječníku, dělohy nebo prsu
tumory hypofýzy nebo hypothalamu, výjimečně nemusí být kontraindikací drobné residuum
afunkčního adenomu hypofýzy
muži
předčasná puberta
hypergonadotropní hypogonadismus
poruchy funkce štítné žlázy nebo nadledvin
tumory hypofýzy nebo hypothalamu
karcinom prostaty
Nežádoucí účinky
Iritace v místě vpichu, horečka, artralgie, u mužů gynekomastie.
Všechny vážné komplikace jsou způsobeny ovariální hyperstimulací u žen a androgenní u
mužů (viz Upozornění).
3/5
Interakce
Interakce nejsou dosud známy.
Dávkování
Ženy
Indukce ovulace:
Cílem léčby je pomocí individuálně stanovené dávky Merionalu urychlit zrání jednoho
Graafova folikuklu a poté injekcí hCG vyvolat ovulaci. Zrání folikulu je hodnoceno hormonální
kontrolou a klinickými zkouškami. Hormonální kontroly zahrnují měření hladiny estrogenů v
krvi nebo v moči. Klinické zkoušky zahrnují hodnocení křivky bazální teploty, cervikálního
sekretu a určení velikosti folikulu ultrazvukem. Merional se podává až do dosažení těchto
hodnot v preovulační fázi:
-plazmatické estrogeny 300-800 pg (1,1 2,9pmol)/ ml,
-estrogeny v moči 50-140 g (180 - 514 nmol)/ 24 hodin,
-průměrná velikost hlavniho folikulu 18 - 22 mm,
-cervikální index podle Inslera - 8 bodů z 12.
Merional by se neměl podávat více než 10 až 12 po sobě následujících dnů.
Existují dva následující léčebné plány:
Schéma 1:
První injekce jedné lahvičky Merionalu 75 m.j. se podává 4. nebo 5. den od začátku spontánní
menstruace nebo po vyvolání krvácení. Jedna ampule Merionalu 75 m.j. se podává 7 - 12 dní,
nebo až do dosažení adekvátní velikosti zrajícího folikulu. Výsledek je hodnocen denně
ultrasonograficky a kontrolou estrogenů. Pokud se žádaný efekt nedostavuje, léčba může být
přerušena nebo zvýšena na 2 lahvičky denně (= 150 m.j.). Denní dávky vyšší než 150 m.j.
mohou být podány pouze tehdy, jestliže je pacientka trvale pod kontrolou.
Ukáží-li klinické a biochemické výsledky přiměřenou, ale ne přehnanou folikulární stimulaci,
podá se 24 - 48 hodin po poslední injekci Merionalu jednorázově 5000 - 10000 m.j. hCG.
Ovulace obvykle nastoupí za 32 - 48 hodin. V případě selhání může být podání hCG
opakováno.
Schéma 2:
V tomto léčebném plánu se Merional podává ob den. Všechny ostatní podmínky (zahájení,
trvání a monitorování léčby, podání hCG) jsou stejné jako v předcházejícím případě. První ze
dvou uvedených schémat se užívá častěji.
Párům by mělo být doporučeno, aby počínaje dnem před prvním podáním hCG až do ovulace
měly denně pohlavní styk. Vzestup basální teploty by měl ovulaci potvrdit. Jestliže navzdory
ovulaci nedojde k otěhotnění, léčba může pokračovat podle stejného schématu ještě 2 krát.
Léčba vysokými dávkami může pokračovat pouze v případě přetrvávajícího nezdaru a za
přísného ultrasonografického a endokrinologického sledování. Nejvyšší dávky by neměly
překročit 750 m.j. hMG (10 lahviček Merionalu 75 m.j. nebo 5 lahviček Merionalu 150 m.j.)
za den.
Indukce mnohočetného folikulárního růstu během in-vitro fertilizačního programu:
Dávky Merionalu musí být přizpůsobeny každé pacientce podle výsledků denních
hormonálních kontrol a echografie.
1. fáze: Podává se denně 150 - 300 m.j. Merionalu, zahajuje se 3. den cyklu a pokračuje se až
do dosažení požadované velikosti folikulu. Jestliže je Merional použit zároveň s FSH, jeho
dávky musí být redukovány.
2. fáze: Ovulace je vyvolána injekcí 5 000 10 000 m.j. hCG.
4/5
Muži
Léčba začíná podáním 2000 - 5000 m.j. hCG během 2-3 týdnů, aby byla zajištěna vhodná
maskulinizace. Tato fáze léčby si může vyžádat 4-6 měsíců. Jestliže výsledek je výhradně
androgenní, podává se 1 lahvička hMG 75 m.j. 3krát týdně a 2000 m.j. hCG 2 krát týdně. Tato
léčba by měla být přizpůsobena biologickému cyklu spermatogeneze (přibližně 90 dní), a proto
by jedna léčebná kúra měla trvat minimálně 3-4 měsíce. Jestliže pacient nereaguje do konce 4.
měsíce zvýšením spermatogeze, léčba pokračuje dvěma lahvičkami hMG 75 m.j.
(nebo 1 lahvičkou 150 m.j.) 3krát týdně spolu se 2000 m.j. hCG 2 krát týdně. Léčba musí
trvat nejméně 3 měsíce.
Během léčby se vyhodnocuje 1 krát měsíčně spermiogram. Mimoto může být užitečný
postkoitální test.
Způsob použití
Merional se aplikuje intramuskulárně nebo subkutánně. Roztok musí být připraven těsně před
použitím. Pro přípravu roztoku se použije ampule obsahující vodu na injekci. Jestliže má být
použita vyšší dávka, je možno rozpustit až 5 lahviček Merionalu 75 m.j. (nebo 2 lahvičky
Merionalu 150 m.j.) v jedné ampuli rozpouštědla.
Upozornění
Ženy
HMG a hCG jsou vysoce účinné látky. Musí být podávány opatrně a v odpovídajících dávkách,
abychom se vyhnuli ovariální hyperstimulaci a mnohočetnému těhotenství. Během celé léčebné
kúry a dva týdny po jejím ukončení musí být pacientky podrobeny alespoň každé dva dny
klinickým a endokrinologickým vyšetřením. Tyto testy jsou sice časově náročné, ale je to
jediný možný způsob, jak obdržet co nejlepší výsledky.
Nadměrná estrogenní reakce vyvolaná hMG obyčejně nezpůsobuje příznaky hyperstimulace,
ta se objevuje pouze po podání hCG.
Pokud dávka podaného hormonu vyvolá nadměrnou estrogenní reakci, nebo jestliže klinické
nebo sonografické vyšetření ukáže známky ovariální hyperstimulace, musí být léčba
Merionalem okamžitě přerušena a hCG se nesmí podat.
Klinické známky ovariální hyperstimulace jsou:
bolesti břicha, napětí ve zvětšených ováriích, v těžkých případech značná ovariální hypertrofie,
ascites s nebo bez peritoneálního výpotku a hemodynamické poruchy, ruptura ovariální cysty
následovaná peritonitidou. Příznaky hyperstimulace se objevují 4.- 8. den po podání hCG.
Proto musí být pacientky nejméně dva týdny po poslední injekci pod kontrolou. Pokud se
příznaky podobné hyperstimulaci objeví za 3 a více týdnů, mohou být způsobeny hrozícím
potratem nebo mimoděložním těhotenstvím. V případě hyperstimulace středního stupně je
dostačující pečlivé vyšetření pacientky. Při ascitu a těžkých komplikacích musí být pacientka
hospitalizována a monitorována.
U některých pacientek, hlavně těch, které mají amnenoreu způsobenou Stein-Leventhalovým
syndromem, je možná tvorba ovariálních cyst. Cysty způsobují abdominální bolesti různé
intenzity a vyžadují přerušení léčby. Abychom se vyhnuli tvorbě cyst, měly by být pacientky
gynekologicky vyšetřovány každé dva dny od začátku léčby a počínaje 10. dnem každý den.
Při doporučeném postupu léčby je riziko hyperstimulace a tvorby ovariálních cyst nízké. Podle
Lunenfelda se lehká hyperstimulace objevuje v méně než 4% případů, kdežto střední nebo
akutní hyperstimulace se přihodí v méně než 1% případů. Před léčbou gonadotropiny by měly
být pacientky informovány, že léčba zvyšuje riziko mnohočetného těhotenství a spontáních
potratů, ale nezvyšuje riziko malformace plodu ve srovnání s normálním těhotenstvím.
5/5
Muži
Oligospermie obecně velmi dobře odpovídá na léčbu hMG a hCG. Azoospermie, kde byly
pomocí testikulární biopsie zjištěny spermatospory, má dobré léčebné vyhlídky. U nosičů
Klinefelterova syndromu doprovázeného zvýšeným vylučováním gonadotropinů močí je léčba
hMG a hCG neuspokojivá. Léčba hypogonadismu a hypogonadotropního eunuchoidismu,
zvláště u mladých pacientů, musí být zajištěna endokrinologickými a klinickými kontrolami,
abychom se vyhnuli předčasnému nebo mimořádnému vývoji gonád. Objeví-li se známky
předčasné puberty, léčba musí být přerušena.
Cílem léčby gonadotropiny je vyvolat nebo zdokonalit spermatogenezu, přičemž terapie by
měla být sledována pomocí spermiogramu. První spermiogram by měl být proveden 3 měsíce
po zahájení léčby. Normální spermiogram ukazuje, že bylo dosaženo fyziologické produkce
spermií. V případě přetrvávající infertility by měla být gynekologicky vyšetřena partnerka.
Uchovávání
Merional musí být uchováván při teplotě do 25 °C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Balení
Merional 75 m.j.: 1 nebo 10 lahviček s lyofilizátem a 1 nebo 10 ampulí rozpouštědla.
Merional 150 m.j.: 1 nebo 10 lahviček s lyofilizátem a 1 nebo 10 ampulí rozpouštědla.
Datum poslední revize
12.5. 2010

Recenze

Recenze produktu MERIONAL 75 M.J. 10X75UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MERIONAL 75 M.J. 10X75UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze