Lékárna.cz
Hledat

MASTODYNON Kapky 50 ml

Léčivý přípravek
MASTODYNON Kapky 50 ml

Přírodní nehormonální lék obsahující směs rostlinných extraktů. Pomáhá jemně harmonizovat Váš cyklus.

Více informací

Skladem Tento produkt můžeme doručit na vaši adresu

255 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

255 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

MASTODYNON Kapky 50 ml

Zdravotnicku přípravek se používá při premenstruačním syndromu, který se může projevovat jako bolest a napětí v prsou, psychická nevyrovnanost, zácpa, edémy, bolest hlavy/migréna. Při poruchách menstruačního cyklu. Když vás trápí bolesti prsů při nezhoubných onemocněních, například při fibrocystické mastopatii.

Léková forma

Mastodynon je čirá, aromatická, slabě nažloutlá tekutina.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D.

Jak užívat

Dospělí a dospívající starší 14 let

30 kapek naředěných trochou vody dvakrát denně (ráno a večer).

Mastodynon může být užíván současně s jinými tekutinami. Aby bylo dosaženo optimálního léčebného efektu, je doporučeno nepřetržité užívání po dobu 3 měsícu (i v průběhu menstruace).

Na co si dát pozor

Není vhodné pro těhotné ani kojící ženy.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 50 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

MASTODYNON Kapky 50 ml

95 %
Hodnotilo: 11 zákazníků
5
9x
4
1x
3
0x
2
1x
1
0x

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
16481
Kód EAN:
4029799119874
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina)
Farmakoterapeutická skupina:
fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina)
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

MASTODYNON Kapky 50 ml

Příbalovou informaci k produktu MASTODYNON Kapky 50 ml stáhnete ve formátu pdf zde: MASTODYNON Kapky 50 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC MASTODYNON Kapky 50 ml

sp.zn.: sukls240932/2012, sukls168036/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Mastodynon

Perorální kapky, roztok

Léčivé látky: Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Mastodynon perorální kapky, roztok (dále jen Mastodynon) a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mastodynon užívat
 3. Jak se Mastodynon užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Mastodynon uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE MASTODYNON

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mastodynon je lék, který patří do farmakoterapeutické skupiny - fytofarmakum. Mastodynon je kombinací rostlinných matečných tinktur. Mastodynon ovlivňuje hormonální systém zejména snižováním hladiny prolaktinu (hormon působící především na mléčnou žlázu).Přípravek je určen pro ženy ve fertilním (plodném) věku.

Přípravek se používá při premenstruačním syndromu, který se dostavuje krátce před menstruačním krvácením, a který se projevuje mastodynií (bolest, napětí nebo zvýšená citlivost prsů), psychickou nevyrovnaností, zácpou, otoky, bolestí hlavy/migrénou. V tomto případě lze přípravek užívat bez porady s lékařem. Pouze po poradě s lékařem se přípravek dále užívá k léčbě mastodynie při nezhoubných bolestivých onemocněních prsu, jako je fibrocystická mastopatie, a při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení).

Před započetím léčby je u menstruačních poruch a pocitů bolesti, tlaku nebo napětí v prsech a hmatných útvarů v prsech vždy nezbytné odborné vyšetření lékařem, který musí ověřit příčiny obtíží a vyloučit případné jiné, závažnější příčiny.

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MASTODYNON UŽÍVAT

Neužívejte

Mastodynon

 • jestliže jste alergický(á) na drmek obecný, kohoš žluťuchovitý, brambořík evropský, kulčibu hořkou, kosatec různobarvý, lilii tygrovanou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Mastodynonu se poraďte se svým lékařem, pokud:

 • máte nebo jste v minulosti měla estrogen - sensitivní nádor (nádor citlivý na ženské pohlavní hormony)
 • jste léčena přípravky ze skupiny agonistů dopaminu (např. léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby), antagonistů dopaminu (např. léky užívané k léčbě psychických poruch), estrogenů (ženské pohlavní hormony) nebo antiestrogenů (např. léky užívané k léčbě rakoviny prsů) (Viz „Další léčivé přípravky a Mastodynon“).
 • jste v minulosti měla poruchy funkce či onemocnění podvěsku mozkového (hypofýzy). V případě, že nádory podvěsku mozkového produkují hormon prolaktin (hormon působící především na mléčnou žlázu), může extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) maskovat příznaky nádoru.

Pokud se v průběhu užívání přípravku Mastodynon Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.

Děti

Použití u dětí a dospívajících mladších 14 let nebylo dosud vzhledem k nedostatku údajů stanoveno. Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě.

Další léčivé přípravky a Mastodynon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Vzhledem k tomu, že extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) může stimulovat tvorbu dopaminu a ženských pohlavních hormonů, může dojít ke změně účinků u léků, které působí na podobném principu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Mastodynon není určen k užívání v těhotenství. Z tohoto důvodu Mastodynon v těhotenství neužívejte. Užívání Mastodynonu se v průběhu kojení nedoporučuje. Extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) může ovlivnit ženskou plodnost tím, že reguluje menstruační cyklus.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie zkoumající vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Mastodynon obsahuje 53 obj. % ethanolu (alkohol)

tj. do 0,39 g alkoholu v jedné dávce - 30 kapek, což odpovídá do 10 ml piva nebo 4 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. JAK SE MASTODYNON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka:

Věk Jednotlivá dávka Celková denní dávka

Dospělí a dospívající starší 14 let (Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě) 30 kapek 60 kapek

Užívejte jednotlivou dávku ráno a večer. Kapky užívejte naředěné trochou vody. Mastodynon můžete užívat také s jinou tekutinou. Abyste dosáhli optimálního léčebného efektu, je doporučeno užívat přípravek nepřetržitě 3 měsíce (užívání nemá být přerušováno ani během menstruace). Pokud příznaky přetrvávají i po nepřetržitém 3 měsíčním užívání, poraďte se s lékařem.

Při odměřování dávky držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.

Jestliže jste užila více Mastodynonu, než jste měla

Až dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování. V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít Mastodynon

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Mastodynonem podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté

: Více než u 1 z 10 léčených osob Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob Méně časté

: Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob Velmi vzácné : méně než u 1 z 10 000 léčených osob

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Není známo:

 • závažné alergické reakce s otokem obličeje, dušností a obtížemi při polykání
 • (alergické) kožní reakce (vyrážka, kopřivka), akné
 • bolesti hlavy, závratě
 • trávicí potíže (nevolnost, bolesti břicha)
 • poruchy menstruace

Při prvních známkách hypersenzitivní (alergické) reakce přestaňte s užíváním Mastodynonu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK MASTODYNON UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace Stejně jako u jiných rostlinných přípravků, i u Mastodynonu se může objevit v roztoku sraženina nebo zákal, které se mohou vytvářet během skladování. Nemá to však vliv na kvalitu přípravku.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Mastodynon obsahuje

Léčivými látkami jsou Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D.

100 g kapek obsahuje: Agnus castus D 1 20,0 g, Caulophyllum thalictroides D 4 10,0 g, Cyclamen europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2 20,0 g, Lilium tigrinum D 3 10,0 g. 1 ml = 0,9 g = 30 kapek. Pomocnou látkou je ethanol.

Jak Mastodynon vypadá a co obsahuje toto balení

Mastodynon je čirá, aromatická, slabě nažloutlá tekutina. Je dodáván v kapacích lahvičkách z hnědého skla (LDPE kapací vložka) s LDPE šroubovacím uzávěrem v balení 50, 100 a 200 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika

Schwabe Czech Republic s.r.o. Čestmírova 1 140 00 Praha 4 Tel: +420 241 740 447 e-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

5.8.2015

MASTODYNON Kapky 50 ml

95 %
Hodnotilo: 11 zákazníků
5
9x
4
1x
3
0x
2
1x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Skvěle účinkuje na PMS - bolest a napětí v prsou.

Produkt jsem si koupila na doporučení lékaře. Pro jeho koupi bylo pozitivní to, že je čistě přírodní a skutečně funguje! Jsem maximálně spokojená.

50 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
pro mně dosti otravné užívání kapiček

hodně málo nepatrné zlepšení obtíží

100 %
90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Doporučuji ženám, které se potýkají s problémy pnutí a bolesti prsou spojené s cyklem.

Výrobek jsem začala používat na doporučení a i já díky vlastní zkušenosti doporučuji...měla jsem velmi silné pnutí a bolesti prsou, bolesti hlavy před cyklem...po užívání přípravku problémy postupně vymizely, ale je potřeba ho užívat min 4 týdny pro dostavení účinku..

100 %
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Koupila jsem si na premenstruační syndrom (bolesti prsou). Funguje bezvadně. Beru již 3. měsíc.

100 %
100 % Ověřený zákazník
skvělý přírodní výrobek, bezvadně účinkuje
vyšší cena

velmi dobrý produkt

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
skvělý přírodní výrobek, bezvadně účinkuje
vyšší cena

velmi dobrý produkt

100 % Ověřený zákazník

Toto zboží jsem kupovala pro mou maminku, ona je s ním spokojená

MASTODYNON Kapky 50 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
J
1 Odpověď

Dobrý den, je vhodné používat tento přípravek při estrogenové dominanci? Děkuji za odpověď.

A
1 Odpověď

Dobrý den, maji kapky nějaký vliv na užívání antikoncepce?

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.