Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12849
Kód EAN: 8715239090549
Kód SÚKL: 47029
Locoid se používá pro léčbu kožních onemocnění reagujících na zevně nanášené hormonální léčivé přípravky na bázi kortikosteroidů, jako jsou např. některá zánětlivá neinfekční kožní onemocnění (např. ekzémy) a kožní projevy lupénky. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé i děti.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls3240/2013, sukls3242/2013, sukls3243/2013,
sukls3245/2013, sukls3247/2013

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

LOCOID 0,1%
LOCOID LIPOCREAM 0,1%
LOCOID 0,1%
LOCOID CRELO 0,1%
LOCOID 0,1% LOTION
(Hydrocortisoni butyras)
mast, krém, krém, kožní emulze, kožní roztok
Indikační skupina
Dermatologikum, lokální kortikoid.
Složení
LOCOID 0,1%, mast:
Léčivá látka: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g masti.
Pomocné látky: polyethylenová mast.
LOCOID LIPOCREAM 0,1%:
Léčivá látka: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g krému.
Pomocné látky: cetylstearylalkohol, cetomakrogol 1000, lehký tekutý parafin, bílá vazelína,
propylparaben, benzylalkohol, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda.
LOCOID 0,1%, krém:
Léčivá látka: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g krému.
Pomocné látky: cetostearomakrogol, cetylstearylalkohol, lehký tekutý parafin, bílá vazelína,
propylparaben, butylparaben, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda.
LOCOID CRELO 0,1%:
Léčivá látka: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g emulze.
Pomocné látky: cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, bílá vazelína, tvrdý parafin, čištěný
brutnákový olej, butylhydroxytoluen, propylenglykol, natrium-citrát, kyselina citronová,
propylparaben, butylparaben, čištěná voda.
LOCOID 0,1% LOTION:
Léčivá látka: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 ml roztoku.
Pomocné látky: isopropylalkohol, glycerol 85%, povidon 360, kyselina citronová, natrium-
citrát, čištěná voda.
Držitel rozhodnutí o registraci
Astellas Pharma s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Česká republika
2/4

Výrobce
(Locoid 0,1%, mast, Locoid Lipocream 0,1%, Locoid 0,1%, krém.,
Locoid Crelo 0,1%)

Temmler Italia S.r.l., Carugate, Itálie
Via delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Itálie

Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nizozemsko

(Locoid 0,1% Lotion)

Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nizozemsko

Charakteristika
LOCOID je hormonální léčivý přípravek (nehalogenovaný kortikosteroid) ke kožnímu
podání. Má rychlý protizánětlivý, protialergický a protisvědivý účinek.
Terapeutické indikace
LOCOID se používá pro léčbu kožních onemocnění reagujících na zevně nanášené
hormonální léčivé přípravky na bázi kortikosteroidů, jako jsou např. některá zánětlivá
neinfekční kožní onemocnění (např. ekzémy) a kožní projevy lupénky.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé i děti.
Kontraindikace
LOCOID nesmí používat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku,
zvláště na látky patřící do skupiny parabenů. Stejně jako ostatní přípravky na bázi kortikoidů
se LOCOID nesmí používat k léčení bakteriálních infekcí (např. impetigo), virových infekcí
(např. herpes simplex opar) a infekcí vyvolaných choroboplodnými houbami (např.
kvasinkami). Přípravek se nesmí používat při akné, růžovce v obličeji a u kožních
onemocnění, které jsou důsledkem předchozí léčby zevními hormonálními přípravky jako je
periorální dermatitis (zánětlivé postižení pokožky okolo úst), zeslabení pokožky apod.
Přípravek by se dále neměl používat při svědění v řitní a genitální oblasti a při opruzeninách
po používání plenek.
Nežádoucí účinky
LOCOID je zpravidla velmi dobře snášen.
Vzácně se může objevit atrofie kůže se ztenčením pokožky, rozšíření drobných kapilár v kůži,
zčervenání kůže, pajizévky, akné, zánět kůže v okolí úst, ztráta kožního pigmentu, ekzém a
kontaktní zánět kůže.
3/4
Velmi vzácně, např. při dlouhodobé léčbě rozsáhlých kožních ploch nebo při používání tzv.
okluzívních obvazů (okrsek kůže s naneseným přípravkem je zakryt nepropustnou fólií nebo
např. dětskou plenkou) může dojít ke snížení funkce nadledvin, což může následně ovlivnit
látkovou výměnu v organismu. Tyto změny se mohou projevit prosáknutím kůže až otoky,
pocitem žízně a častějším močením, únavou, malátností, nechutenstvím. Po ukončení léčby se
funkce nadledvin rychle upraví.
Nelze vyloučit kožní reakce z přecitlivělosti. Ty se projevují zarudnutím kůže, jejím zduřením
a případně výskytem puchýřků.
Při výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte se
svým lékařem.
Interakce
Účinky různých současně užívaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. U LOCOIDu
nejsou žádné takové interakce známy, Váš lékař by však měl být informován o všech lécích,
které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Bez porady s lékařem nenanášejte na ošetřovaná místa jiné přípravky ke kožnímu podání.
Dávkování a způsob použití
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím i dětem.
LOCOID se nanáší na postižené plochy kůže obvykle 1 x až 3 x denně, pokud lékař neurčí
jinak. Jestliže nepozorujete žádné zlepšení během 5 dnů, navštivte znovu svého lékaře.
Obvyklá délka léčby činí 2 až 3 týdny, někdy i déle podle pokynů Vašeho lékaře.

K dispozici je několik forem přípravku k léčení různých kožních obtíží:
LOCOID mast: postižení suché, loupající se pokožky;
LOCOID krém: postižení mokvající kůže;
LOCOID LIPOCREAM: suchá, loupající se kůže, nebo kombinace suché a mokvající
pokožky;
LOCOID CRELO: postižení velkých ploch, vlasaté a ochlupené pokožky;
LOCOID LOTION: postižení vlasaté pokožky hlavy.
Upozornění
Nepřerušujte léčbu sami bez porady s lékařem. Nepoužívejte přípravek k léčbě jiných potíží
v budoucnu, aniž byste se poradili se svým kožním lékařem.
Přípravek nenanášejte na oční víčka a vyhněte se jeho vniknutí do oka. Kůže v obličeji a
v kožních záhybech je na působení přípravku zvláště citlivá. Vždy přesně dodržujte pokyny
Vašeho lékaře.
Přípravek se nesmí nanášet na rány.
Opakované lékařské kontroly jsou nutné zvláště při užívání na rozsáhlých kožních plochách a
u dětí.
Pokud dojde k náhodnému požití přípravku LOCOID dítětem, je třeba okamžitě vyhledat
lékaře.
V těhotenství a při kojení je třeba přípravek používat s velkou opatrností a vyhnout se
vysokým dávkám a dlouhodobému užívání.
Uchovávání
LOCOID 0,1%, mast uchovávejte při teplotě do 25 C
LOCOID CRELO 0,1% uchovávejte při teplotě do 25 C,
LOCOID LIPOCREAM 0,1% uchovávejte při teplotě do 25 C, chraňte před chladem a
mrazem.
LOCOID 0,1%, krém uchovávejte při teplotě do 25 C, chraňte před chladem a mrazem.
4/4
LOCOID 0,1% LOTION uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
LOCOID 0,1%, mast: 15 nebo 30 g masti v tubě.
LOCOID LIPOCREAM 0,1%: 15 nebo 30 g krému v tubě.
LOCOID 0,1%, krém: 15 nebo 30 g krému v tubě.
LOCOID CRELO 0,1%: 30 g emulze v lahvičce z plastické hmoty.
LOCOID 0,1% LOTION: 30 ml roztoku v lahvičce z plastické hmoty.
Datum revize textu
10.1.2013

Recenze

Recenze produktu LOCOID 0,1% 1X15GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu LOCOID 0,1% 1X15GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze