Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

LINOLADIOL N 1X25GM Krém - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19390

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Náhrada původního produktu

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR. WOLFF
Kód výrobku: 19390
Kód EAN: 8594038080247
Kód SÚKL: 60102
Držitel rozhodnutí: DR. WOLFF
Přípravek se používá k léčbě akne rosacea (růžovka), ulcus cruris (bércový vřed), jizev, kožní atrofie (ztenčení kůže), periorální dermatitidy (zánět kůže v oblasti úst), ekzémů při náhlém i pozvolném zhoršení, pruritus vulvae (svědění pochvy), kraurosis vulvae (svědivé změny na zevním genitálu), senilní atrofie (úbytek tkáně vlivem stáří), zánětů pochvy bez nebo se ztrátou tkáně, oděrek poštěváčku, potíží při pohlavním styku, k předoperační a pooperační léčbě v oblasti pochvy, k léčbě poškození pesarem.

Příbalový leták

sp.zn.sukls254772/2017 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

 

Linoladiol N 

0,01 g/100 g vaginální krém 

estradiolum hemihydricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:

 

1. Co je přípravek Linoladiol N a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linoladiol N používat 
3. Jak se přípravek Linoladiol N používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Linoladiol N uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek
 Linoladiol N a k čemu se používá   
 

Přípravek Linoladiol N je krém pro vaginální podání, který obsahuje estradiol. 

– 

Estradiol je ženský pohlavní hormon. 

– 

Patří do skupiny hormonů zvaných estrogeny. 

– 

Je naprosto totožný s estradiolem vytvářeným v ženských vaječnících. 

Přípravek Linoladiol N patří do skupiny léčivých přípravků zvaných lokální hormonální 
substituční terapie. 

Používá se k úlevě od symptomů menopauzy v oblasti pochvy, např. suchosti nebo podráždění. 
Lékařským termínem se tento stav nazývá „vaginální atrofie“. Způsobuje ji pokles hladin 
estrogenů ve vašem těle, k němuž přirozeně dochází po menopauze. 

Přípravek Linoladiol N působí tak, že nahrazuje estrogen, který je normálně vytvářen ženskými 
vaječníky. Zavádí se do pochvy, takže hormon se uvolňuje tam, kde je ho třeba. To může 
zmírňovat nepříjemné pocity v oblasti pochvy. 

 
 
 
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linoladiol N používat 

 

Během léčby přípravkem Linoladiol N dojde po každé aplikaci k přechodnému zvýšení hladiny 
estradiolu v plazmě nad úroveň fyziologického rozmezí u postmenopauzálních žen. Z 
bezpečnostních důvodů byste proto neměla přípravek Linoladiol N používat déle než 4 týdny. 

Nepoužívejte přípravek Linoladiol N, jestliže užíváte jiné přípravky hormonální substituční 
terapie, např. tablety, náplasti nebo gel s estrogeny k léčbě návalů horka nebo k prevenci 
osteoporózy. 

 

Lékařská anamnéza a pravidelné kontroly 

Použití hormonální substituční terapie s sebou nese rizika, která je před rozhodnutím o zahájení 
nebo pokračování léčby přípravkem Linoladiol N nutné zvážit. 

Před zahájením (nebo opakovaným zahájením) hormonální substituční terapie se Vás Váš lékař 
zeptá na Vaši osobní i rodinnou zdravotní anamnézu. Váš lékař se může rozhodnout provést 
tělesné vyšetření. To může v případě potřeby zahrnovat vyšetření prsů a/nebo vnitřní vyšetření. 

Navštěvujte pravidelně screening prsů dle doporučení svého lékaře. 

Nepoužívejte přípravek Linoladiol N: 

-  jestliže jste alergická na estradiol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6), 

-  máte či jste někdy prodělala karcinom prsu, nebo jestliže na něj u Vás existuje podezření, 
-  máte nebo jste někdy měla nádorové onemocnění citlivé na estrogeny, např. karcinom děložní 

výstelky (endometria), nebo jestliže na něj u Vás existuje podezření, 

-  trpíte neobjasněným vaginálním krvácením, 
-  trpíte nadměrným ztluštěním děložní výstelky (hyperplazií endometria), které není léčeno, 
-  máte nebo jste někdy měla krevní sraženinu v žíle (trombózu), např. v dolních končetinách 

(trombózu hlubokých žil) nebo v plicích (plicní embolii), 

-  máte poruchu srážení krve (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu), 
-  máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění, které je způsobeno krevní sraženinou v tepně, 

např. srdeční infarkt, mozkovou příhodu nebo anginu pectoris, 

-  máte nebo jste prodělala onemocnění jater a ještě nedošlo k normalizaci testů jaterních funkcí, 
-  trpíte vzácným onemocněním krve zvaným „porfyrie“, které se předává v rodině (je dědičné). 

Jestliže se kterékoli z uvedených onemocnění objeví poprvé při používání přípravku Linoladiol 
N, přestaňte přípravek hned používat a okamžitě vyhledejte svého lékaře. 

 

Upozornění a opatření  

Informujte svého lékaře před zahájením léčby, jestliže trpíte následujícími problémy nebo pokud 
se u Vás tyto problémy vyskytly v minulosti. V takovém případě budete muset k lékaři docházet 
na častější kontroly. Přípravek Linoladiol N je určen ke krátkodobé (4týdenní) lokální léčbě 
v oblasti pochvy a jeho vstřebávání do krve je nižší. Je proto méně pravděpodobné, že by během 
léčby přípravkem Linoladiol N došlo ke zhoršení nebo návratu níže uvedených onemocnění: 

-  astma, 
-  epilepsie, 
-  cukrovka, 
-  žlučové kameny, 
-  vysoký krevní tlak, 

-  migrény nebo závažné bolesti hlavy, 
-  onemocnění jater, např. benigní nádor jater, 
-  růst děložní výstelky mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní výstelky 

(hyperplazie endometria) v anamnéze, 

-  onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza), 
-  onemocnění imunitního systému, které postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus 

erythematodes, SLE), 

-  zvýšené riziko nádorového onemocnění citlivého na estrogeny (např. matka, sestra nebo 

babička s karcinomem prsu), 

-  zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“), 
-  fibroidy uvnitř dělohy, 
-  velmi vysoká hladina tuků (triglyceridů) v krvi, 
-  zadržování tekutin z důvodu problémů se srdcem či ledvinami. 

Nepoužívejte přípravek Linoladiol N, jestliže užíváte jiné přípravky hormonální substituční 
terapie, např. tablety, náplasti nebo gel s estrogeny k léčbě návalů horka nebo k prevenci 
osteoporózy. 

Přípravek Linoladiol N přestaňte používat a okamžitě vyhledejte lékaře, 

jestliže při používání hormonální substituční terapie zaznamenáte kterýkoli z následujících 
problémů: 

bolest hlavy typu migrény, která se objeví poprvé, 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenku). Může se jednat o příznaky onemocnění 
jater, 

velký vzestup krevního tlaku (symptomy mohou být bolest hlavy, únava, závrať), 

veškeré stavy uvedené v bodě „Nepoužívejte přípravek Linoladiol N“, 

jestliže otěhotníte, 

jestliže si povšimnete příznaků krevní sraženiny, např.  

bolestivého otoku a zarudnutí dolní končetiny, 

náhlé bolesti na hrudi, 

obtížného dýchání. 

Další informace uvádí bod „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“. 

Následující rizika se týkají léčivých přípravků ze skupiny hormonální substituční terapie, které 
cirkulují v krvi. Není známo, zda tato rizika platí i pro lokálně podávanou léčbu, např. pro 
přípravek Linoladiol N. 

 

Hormonální substituční terapie a nádorová onemocnění 

Nadměrné ztluštění děložní výstelky (hyperplazie endometria) a karcinom děložní 
výstelky (karcinom endometria) 

Užívání tablet hormonální substituční terapie obsahujících pouze estrogeny po dlouhou dobu 
může zvýšit riziko rozvoje nádorového onemocnění děložní výstelky (endometria). Není jisté, zda 
dlouhodobé (delší než jeden rok) nebo opakované používání lokálně podávaných přípravků 
obsahujících estrogeny v oblasti pochvy představuje podobné riziko. 
 
Jestliže dojde ke krvácení z vysazení či špinění, obvykle se není třeba znepokojovat, měla byste 
ale jít na kontrolu ke svému lékaři. Může se jednat o příznak ztluštění endometria. 
 

Karcinom prsu 

Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogestagenní hormonální substituční terapie a 
možná i hormonální substituční terapie obsahující pouze estrogeny zvyšuje riziko karcinomu 
prsu. Zvýšené riziko závisí na tom, jak dlouho hormonální substituční terapii užíváte. Dodatečné 
riziko se jasně objeví během několika let. Během několika (maximálně pěti) let po ukončení 
léčby se riziko vrací k normálu. 
 
U žen po odstranění dělohy, které užívají hormonální substituční terapii obsahující pouze 
estrogeny po dobu 5 let, se prokázalo velmi malé nebo vůbec žádné zvýšení rizika karcinomu 
prsu. 

Porovnání 

U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají hormonální substituční terapii, je průměrně během 
5letého období diagnostikováno přibližně 9 až 14 žen z 1 000 s karcinomem prsu. U žen ve věku 
50 až 79 let, které užívají estrogestagenní hormonální substituční terapii po dobu 5 let, se jedná 
o 13 až 20 případů na 1 000 uživatelek (tj. dalších 4 až 6 případů). 
 
Pravidelně si vyšetřujte prsy. Vyhledejte lékaře, pokud si povšimnete jakýchkoli změn, např.: 

 

-  vtažené oblasti na kůži, 
-  změny prsních bradavek, 
-  jakékoli bulky, kterou vidíte nebo cítíte. 

 

Karcinom vaječníku 

Karcinom vaječníku je vzácný. U žen užívajících hormonální substituční terapii po dobu 
minimálně 5 až 10 let bylo hlášeno mírně zvýšené riziko karcinomu vaječníku. 

U žen ve věku 50 až 69 let, které neužívají hormonální substituční terapii, jsou během 5letého 
období diagnostikovány průměrně přibližně 2 ženy z 1 000 s karcinomem vaječníku. U žen, které 
užívaly hormonální substituční terapii po dobu 5 let, se jedná o 2 až 3 případy na 1 000 uživatelek 
(tj. až 1 případ navíc). 

Účinek hormonální substituční terapie na srdce a krevní oběh 

Krevní sraženiny v žilách (trombóza) 

Riziko krevních sraženin v žilách je u uživatelek hormonální substituční terapie asi 1,3 až 3krát 
vyšší než u žen, které hormonální substituční terapii neužívají, zejména během prvního roku 
užívání. 

Krevní sraženiny mohou být závažné, a jestliže doputují do plic, mohou způsobit bolest na hrudi, 
dušnost, mdloby nebo dokonce smrt. 

Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny je vyšší ve vyšším věku, a jestliže pro Vás platí 
kterákoli z následujících situací. Informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahuje kterákoli 
z následujících situací: 

dlouhodobě nemůžete chodit z důvodu většího chirurgického výkonu, úrazu nebo 
onemocnění, 

máte silnou nadváhu (BMI > 30 kg/m

2

), 

trpíte jakýmkoli problémem se srážením krve, který vyžaduje dlouhodobou léčbu léčivým 
přípravkem užívaným k prevenci krevních sraženin, 

kdokoli z vašich blízkých příbuzných měl krevní sraženinu v dolní končetině, plicích 
nebo jiném orgánu, 

trpíte systémovým lupusem erythematodem (SLE), 

trpíte nádorovým onemocněním. 

 

Příznaky krevních sraženin viz „Přípravek Linoladiol N přestaňte používat a okamžitě vyhledejte 
lékaře“. 

 

Porovnání 

Zaměříme-li se na padesátnice, které neužívají hormonální substituční terapii, očekává se, že 
krevní sraženina v žíle vznikne během pětiletého období průměrně u 4 až 7 žen z 1 000. 

U padesátnic, které užívají estrogestagenní hormonální substituční terapii po dobu 5 let, se jedná 
o 9 až 12 případů na 1 000 uživatelek (tj. 5 případů navíc). 

U padesátnic, jimž byla odstraněna děloha a které užívají hormonální substituční terapii 
obsahující pouze estrogeny po dobu 5 let, se jedná o 5 až 8 případů na 1 000 uživatelek (tj. 1 
případ navíc). 

 

Onemocnění srdce (srdeční infarkt) 

 

Neexistují důkazy o tom, že by hormonální substituční terapie byla prevencí srdečního infarktu. 

U žen starších 60 let, které užívají estrogestagenní hormonální substituční terapii, je mírně vyšší 
pravděpodobnost vzniku onemocnění srdce než u žen, které žádnou hormonální substituční terapii 
neužívají. 

U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají terapii obsahující pouze estrogeny, není 
zvýšené riziko vzniku onemocnění srdce. 

 

Mozková příhoda 

Riziko mozkové příhody je u uživatelek hormonální substituční terapie přibližně 1,5krát vyšší než 
u žen, které hormonální substituční terapii neužívají. Počet dalších případů mozkové příhody 
způsobených užíváním hormonální substituční terapie se zvyšuje s věkem. 

Porovnání 

Zaměříme-li se na padesátnice, které neužívají hormonální substituční terapii, očekává se, že 
mozková příhoda nastane během pětiletého období průměrně u 8 žen z 1 000. U padesátnic, které 
užívají hormonální substituční terapii, se za 5 let jedná o 11 případů na 1 000 uživatelek (tj. 3 
případy navíc). 

 

Další onemocnění 

Hormonální substituční terapie není prevencí ztráty paměti. Existují určité důkazy o vyšším riziku 
ztráty paměti u žen, které začaly užívat hormonální substituční terapii po 65. roce věku. Poraďte 
se se svým lékařem. 

 

Poznámka: 

Cetylstearylalkohol může způsobit místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu). 

Přípravek Linoladiol N nepoužívejte bezprostředně před pohlavním stykem nebo jako lubrikant, 
aby se předešlo možným nežádoucím účinkům u partnera. 

Zvláštní pozornost věnujte používání přípravku Linoladiol N spolu s latexovými výrobky (např. 
kondomy, pesary), protože přípravek obsahuje pomocné látky (další složky, zvláště stearáty), jež 
mohou omezit funkčnost těchto výrobků a tím snížit jejich spolehlivost. 

Jestliže je kůže v oblasti pochvy velmi citlivá, postupujte při zavádění aplikátoru do pochvy 
opatrně. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Linoladiol N 

Interakce přípravku Linoladiol N s jinými léčivými přípravky nebyly zkoumány. 

 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Linoladiol N je určen k použití pouze u postmenopauzálních žen. Jestliže otěhotníte, 
ukončete používání přípravku Linoladiol N a obraťte se na svého lékaře. Přípravek Linoladiol N 
se nesmí používat během kojení. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neznámý účinek. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Linoladiol N používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

Pokyny ohledně dávkování, metoda a doba trvání podávání 

 

Následující informace platí, pokud Vám Váš lékař nepředepsal přípravek Linoladiol N jiným 
způsobem. Vždy se musíte řídit návodem k použití, jinak nemusí přípravek Linoladiol N správně 
účinkovat. 

 

Jak se přípravek Linoladiol N používá 

 

Přípravek Linoladiol N je krém pro vaginální podání. 

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené. 

Přípravek Linoladiol N můžete začít používat kterýkoli den, kdy Vám to vyhovuje. 

Přípravek Linoladiol N by měl být podáván aplikátorem. 

Obsah 1 naplněného aplikátoru (= 2 g krému) si zaveďte před odchodem na lůžko. Během 
prvního týdne léčby by se měl přípravek Linoladiol N aplikovat každý druhý den, tj. ve 
48hodinových intervalech, a poté dvakrát týdně (udržovací dávka). Aplikátor je nutné po každém 
použití očistit teplou vodou. Léčba by neměla překročit 4 týdny. Po skončení léčebné kúry 
nespotřebovávejte zbývající obsah. 

 

Pomocí aplikátoru se přípravek Linoladiol N vkládá do pochvy následovně: 

 

Po použití aplikátor očistěte.  
Při čištění aplikátoru se z něj vytlačí píst tak, že se silně zatlačí na zakulacený konec (je-li to 
nezbytné, zatlačte směrem dolů na pevný povrch). Píst a ústí aplikátoru pak lze umýt teplou 
vodou a později znovu složit. 
V případě, že je aplikátor poškozený, nepoužívejte jej a informujte výrobce. 

Jak dlouho by mělo používání přípravku Linoladiol N pokračovat? 
Přípravek Linoladiol N se nesmí používat déle než 4 týdny. 

 

Není známo, zda dlouhodobá léčba nebo opakování léčebné kúry nezpůsobují ztluštění děložní 
výstelky (hyperplazii endometria) a karcinom dělohy (karcinom endometria). Proto se 
nedoporučuje dlouhodobá léčba delší než 4 týdny. Jestliže symptomy vaginální atrofie trvají déle 
než 4 týdny, je nutné zvážit alternativní terapii. Obraťte se prosím na svého lékaře. 

 

Jestliže se objeví akutní krvácení či špinění, měla byste přípravek Linoladiol N přestat používat. 
Obvykle se není třeba znepokojovat, měla byste ale jít na kontrolu ke svému lékaři. 

 

Jestliže jste použila více přípravku Linoladiol N, než jste měla 

Jestliže jednorázově použijete příliš velké množství přípravku Linoladiol N, mohou se objevit 
nežádoucí účinky, např. nevolnost. Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Linoladiol N 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. S léčbou normálně 
pokračujte. 

Jestliže jste přestala používat přípravek Linoladiol N 

Váš lékař Vám vysvětlí účinky ukončení léčby i kdy léčbu ukončit. Váš lékař s Vámi také 
probere další možnosti léčby. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

A.  Po otevření tubu držte vertikálně tak, že otevřený konec 

bude směřovat nahoru. Druhou rukou našroubujte 
aplikátor. Naplňte aplikátor krémem tak, že na tubu jemně, 
ale vytrvale zatlačíte. 
Správné dávky je dosaženo, když už píst pod tlakem 
vytlačovaného krému dále nepostupuje. 

B.  Lehněte si, vložte aplikátor hluboko do pochvy a zatlačte 

na píst. 

 
 

 

 

 

 

močová trubice, vstup do 
pochvy, řitní otvor 

 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

K vyjádření frekvence nežádoucích účinků se používají následující kategorie: 

Velmi časté:  více než 1 z 10 léčených pacientek 
Časté: 

1 až 10 ze 100 léčených pacientek  

Méně časté:  1 až 10 z 1 000 léčených pacientek 
Vzácné: 

1 až 10 z 10 000 léčených pacientek 

Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených pacientek 
Není známo:  frekvenci nelze určit z dostupných údajů 

 
Méně časté: může se objevit přechodné mírné místní podráždění (např. svědění, pálení) a slabý 
výtok. 
Velmi vzácné: alergické reakce. 
 
U perorální a/nebo transdermální estrogenové léčby se mohou objevit následující nežádoucí 
účinky: 
 

-  onemocnění žlučníku, 
-  různé kožní poruchy: 

o

  změna zbarvení kůže zejména v oblasti obličeje nebo krku známá jako „těhotenské 

skvrny“ (chloasma), 

o

  bolestivé zarudlé uzlíky na kůži (erythema nodosum), 

o

  vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo bolestivými místy (erythema multiforme). 

 

Časté 
Deprese, ztráta vlasů, bolest kloubů, křeče dolních končetin, abnormální děložní krvácení, bolest 
prsů, citlivost prsů, zvětšení prsů, výtok z prsů, zvýšení nebo pokles hmotnosti, zvýšená hladina 
tuků (triglyceridů) v krvi. 
 
Méně časté 
Vaginitida včetně infekce genitálií způsobené plísněmi, změny chuti na sex, poruchy nálady, 
závrať, bolest hlavy, migréna, úzkost, nesnášenlivost kontaktních čoček, krevní sraženiny v žilách 
(trombóza), nevolnost, nadýmání, bolest břicha, hirsutismus, pruritus, vyrážka, edém. 
 
S perorální a/nebo transdermální estrogenovou terapií jsou spojeny také následující nežádoucí 
příhody: 

 
- karcinom prsu, 
- hyperplazie a karcinom endometria, 
- karcinom vaječníku, 
- krevní sraženiny v žilách dolních končetin či v plicích (žilní tromboembolie), 
- onemocnění srdce, 
- mozková příhoda, 
- možná ztráta paměti, jestliže byla hormonální substituční terapie zahájena po 65. roce věku. 

 

Další informace o těchto nežádoucích účincích uvádí bod 2. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

        

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak přípravek Linoladiol N uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Uchovávejte při teplotě do 25C. Chraňte před chladem a mrazem. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na tubě. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Poznámky o použitelnosti po otevření 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli významných změn ve 
vlastnostech krému (barva, zápach, konzistence).  

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Linoladiol N obsahuje: 

Léčivá látka: 100 g krému obsahuje estradiolum hemihydricum 0,01033 g (odpovídá 
estradiolum 0,01 g) 

-  Dalšími složkami jsou:  
sorbitan-stearát  (E491),  benzylalkohol,  cetyl-palmitát,  oktyldodekanol,  cetylstearylalkohol, 
dihydrát natrium-citrátu (E331), polysorbát 60, čištěná voda. 

 

Jak přípravek LINOLADION N vypadá a co obsahuje toto balení 
  
Linoladiol N je bílý až slabě nažloutlý krém, se slabým charakteristickým zápachem. 
 

Hliníková tuba s membránou a vnitřní ochrannou vrstvou, polyethylenový šroubovací uzávěr, 
plastový aplikátor, papírová krabička. 
 
Velikosti balení: 25 g krému  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Německo 
Tel.: 

+49 (0)521 8808 05; Fax: 

+49 (0)521 8808 334 

E-mail:   info@wolff-arzneimittel.de 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
 

MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00  Brno 
Česká republika 
Tel.: 541 511 011 

 

10 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 11. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu LINOLADIOL N 1X25GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu LINOLADIOL N 1X25GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám