Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

Léky na předpis séra a očkovací látky

Lékárna.cz doporučuje očkovací látky a séra, jak pro běžná očkování, tak pro obyvatele vyjíždějící do ciziny. Vyzkoušejte jako prevenci proti onemocněním účinné sérum a chraňte své zdraví očkovacími látkami.

Pokračovat

Vyberte si z volně prodejných přípravků


Načítám
Značka:
Všechny
 • ENGERIX-B 20 MCG 1X1ML/20RG Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Engerix-B se používá k aktivní imunizaci neimunních jedinců každého věku proti infekci způsobené všemi známými subtypy viru hepatitidy B (HBV). Očekává se, že Engerix-B bude chránit i proti hepatitidě D, neboť hepatitida D (vyvolaná delta činitelem) se neobjevuje tam, kde se nevyskytuje hepatitida B. Je určen pro novorozence, děti, mladistvé a dospělé osoby vystavené riziku expozice HBV, jako jsou zdravotnický personál, pacienti s častým příjmem krevních derivátů, osoby s rizikovým sexuálním chováním, drogově závislé osoby, osoby s chronickou jaterní insuficiencí nebo osoby, u nichž existuje riziko možnosti vzniku této nemoci (např. nosiči viru hepatitidy C či alkoholici), osoby pocházející ze zemí s vysokým výskytem HBV, osoby cestující do oblastí s vysokým endemickým výskytem HBV, děti narozené HBsAg pozitivním matkám, pacienti se srpkovitou anémií, pacienti čekající na transplantaci orgánů. Ostatní: policejní personál, personál požární ochrany, vojáci a všichni, jejichž zaměstnání nebo životní styl je vystavuje nebezpečí HBV a dále osoby, které byly v rámci své rodiny nebo jinde v kontaktu s chronickou nebo akutní HBV infekcí. V České republice se v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 439/2000 provádí pravidelné očkování u fyzických osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů, a to ještě před jejich zařazením, dále u fyzických osob nově přijatých do ústavů sociální péče (s výjimkou domovů důchodců a domovů - pensionů pro důchodce), v případech sexuálních kontaktů osob s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg a v opodstatněných případech u osob žijících ve společné domácnosti s osobami s onemocněním virovou hepatitidou B nebo nosičstvím HBsAg. Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B se provede i po neprofesionálním poranění injekční jehlou po ověření stavu imunity u těch poraněných, u kterých hladina anti-HBs protilátek bude nižší než 10 IU/l.

 • IMOVAX POLIO 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Tato vakcína se používá k ochraně před onemocněním poliomyelitidou u kojenců, dětí a dospělých pro základní očkování i přeočkování (booster).

 • PRIORIX 1X1DÁV Prášek pro inj. roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Priorix je určen k aktivní imunizaci proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám od 15. měsíce života.

 • IGAMAD 1500 I.U. 1X2ML/300RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Prevence (Rh(D) imunizace Rh(D) negativní matky - Těhotenství/porod Rh(D) pozitivního dítěte. - Potrat/hrozící potrat, mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa. - Transplacentární krvácení vzniklé následkem předporodního krvácení, amniocentéza, biopsie choria nebo porodní manipulace (např. změna polohy hlavičky plodu, úrazy břicha). Léčba Rh(D) negativních osob po transfúzi Rh(D) pozitivní krve nebo po jiných produktech obsahujících červené krvinky.

 • VARILRIX 1DÁV+ST2J Prášek pro inj. roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Varilrix používá? Varilrix chrání před onemocněním planými neštovicemi. Působením vakcíny si tělo vytváří vlastní protilátky, které Vás chrání před touto nemocí.

 • TYPHIM VI 1X0.5ML/25RG STŘ Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Prevence břišního tyfu dospělých a dětí nad 2 roky věku, zvláště lidí cestujících do endemických oblastí, migrujících, zdravotnických pracovníků a vojáků.

 • PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA 1X1DÁV Prášek pro inj. roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Priorix-Tetra inj. stříkačka a k čemu se používá Priorix-Tetra inj. stříkačka je vakcína, která se používá k ochraně dětí od 11. měsíce života do 12 let věku včetně proti nemocem způsobeným viry spalniček, příušnic, zarděnek a varicely (planých neštovic). Za určitých podmínek lze Priorix-Tetra podat dětem od věku 9 měsíců. Když je dítě očkováno vakcínou Priorix-Tetra, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky, které dítě ochrání před onemocněními způsobenými viry spalniček, příušnic, zarděnek a planých neštovic. I když vakcína Priorix-Tetra obsahuje živé viry spalniček, příušnic, zarděnek a planých neštovic, jsou tyto viry natolik oslabené, že u zdravých osob nemohou způsobit onemocnění. Stejně jako je tomu u všech vakcín, nemusí ani Priorix-Tetra plně chránit všechny očkované osoby.

 • PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS INJ 1X1ML… Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K profylaxi a terapii tetanu. Podle platných závazných opatření v ČR se přípravek profylakticky podává: 1 - osobám neimunním, které nebyly očkované proti tetanu, nebo kterým chybí údaj o předchozím očkování; 2- osobám, které nebyly řádně očkované nebo přeočkované, nebo když od ukončení základního očkování resp. přeočkování uplynulo více než 10 let; 3 - osobám, u kterých se základní očkovací schéma započalo, ale uplynulo více než 6 týdnů od podání 1. dávky nebo více než 10 měsíců od podání 2. dávky; 4 - osobám bez ohledu na předcházející očkovací anamnézu proti tetanu, u kterých se v okamžiku ošetření rány nepředpokládá normální imunitní reakce (např. při imunodeficientních stavech provázených šokem, při léčbě kortikosteroidy nebo imunosupresivy); 5 - osobám s rozsáhlými popáleninami. Poznámka: osoby do 15 let věku se považují za imunní proti tetanu s výjimkou těch, u kterých nebylo ukončeno základní očkovací schéma.

 • SILGARD 0,5 ML IMS 20X0,5ML+20J Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • PROQUAD 0,5 ML 1XDÁV+0.5ML Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. šI když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • PROQUAD 0,5 ML 1X(DÁV+0.5ML PSJ) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • PROQUAD 0,5 ML 1X(DÁ+0.5ML PS+2J) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • PROQUAD 0,5 ML 10X(DÁ+0.5MLPS+2J) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • GARDASIL 0,5 ML 10X0,5ML Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Očkování Gardasilem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. Gardasil nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání. Gardasil vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo. Použití Gardasilu musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Největší přínos Gardasilu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

 • GARDASIL 0,5 ML 1X0,5ML PS+J Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Očkování Gardasilem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. Gardasil nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání. Gardasil vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo. Použití Gardasilu musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Největší přínos Gardasilu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

 • SILGARD 0,5 ML IMS 10X0,5ML PS Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Očkování SILGARDem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. SILGARD nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání. SILGARD vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo. Použití SILGARDu musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Největší přínos SILGARDu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

 • PROQUAD 0,5 ML 10X(DÁV+0.5ML PSJ) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • PROQUAD 0,5 ML 1X(DÁV+0.5ML PS) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • PROQUAD 0,5 ML 1X(DÁV+0.5ML PS+J) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • PROQUAD 0,5 ML 10X(DÁ+0.5ML PS+J) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

 • GARDASIL 0,5 ML 1X0,5ML Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Očkování Gardasilem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. Gardasil nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání. Gardasil vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo. Použití Gardasilu musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Největší přínos Gardasilu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

 • GARDASIL 0,5 ML 10X0,5ML PS Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Očkování Gardasilem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. Gardasil nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání. Gardasil vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo. Použití Gardasilu musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Největší přínos Gardasilu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

 • SILGARD 0,5 ML IMS 1X0,5ML Injekční suspenze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Očkování SILGARDem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích. HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. SILGARD nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání. SILGARD vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16-26 let. Vakcína také vytváří protilátky u 9-15letých dětí a dospívajících. Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo. Použití SILGARDu musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Největší přínos SILGARDu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou. Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

 • PROQUAD 0,5 ML 20X(DÁ+0.5MLPS+J) Prášek pro inj. suspenzi Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  ProQuad se podává s cílem poskytnout Vašim dětem ochranu před spalničkami, příušnicemi, zarděnkami a planými neštovicemi (varicella). Vakcínu lze podávat osobám ve věku od 12 měsíců. I když ProQuad obsahuje živé viry, jsou příliš slabé na to, aby u zdravých osob vyvolaly spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice (varicella).

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám