Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

Léky na předpis na krev

Lékař Vám předepsal přípravky k léčbě anémie a Vy chcete o tomto onemocnění vědět více? Rubrika Krev se specializuje právě na nemoci krve. Informace k přípravkům obsahuje detailní charakteristiku včetně žádoucích i nežádoucích účinků a přesného dávkování.

Pokračovat

Značka:
Všechny
 • AKTIFERRIN SIR 1X100ML Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Aktiferrin, sirup se užívá při nedostatku železa, při poztrátové chudokrevnosti (po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení), při zvýšené potřebě železa v období růstu, v těhotenství, při kojení a v klimakteriu. Přípravek je určen k léčbě dětí i dospělých.

 • HEPARIN LÉČIVA 1X10ML/50KU Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Profylaxe a terapie všech forem trombóz a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním a tepenném systému, především hluboké žilní trombózy, embolizace plic, zahájení antikoagulační léčby před aplikací perorálních antikoagulancií, u některých forem disseminované intravaskulární koagulopatie, kde riziko krvácení je relativně menší ve srovnání s příznivým vlivem na tvorbu mikrotrombů, některé formy infarktu myokardu (např. prevence systémové embolizace u velkých předních transmurálních infarktů s poruchou rytmu), prevence nestabilní anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzientní ischemické ataky, prevence srážení krve během dialýzy a jiných zákroků s extrakorporálním oběhem, bypass koronárních arterií, perkutánní transluminární koronární angioplastika, doplněk k trombolytické terapii k zabránění reokluze otevřených cév, M. Kawasaki, příprava vzorků nesrážlivé krve pro laboratorní a transfúzní účely. Přípravek je možno použít i k léčbě u dětí.

 • KANAVIT 1X5ML/100MG Kapky, emulze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se používá k předcházení vzniku a léčbě poruch krevní srážlivosti vyvolané nedostatkem vitamínu K, léčbě novorozeneckých krvácivých stavů, dále při onemocnění žlučových cest a jater. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

 • VITAMIN B12 LÉČIVA 300 MCG 5X1ML/300RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Perniciózní anémie (makrocytární, megaloblastová), prevence a léčba nedostatku vitamínu B12 (funikulární myelóza, alkoholizmus, gastritis, postižení hepatobiliárního traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, hyperthyroidizmus, gravidita, stav po gastrektomii).

 • VESSEL DUE F CPS 50X250LSU Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Vessel Due F je určen především k předcházení a dlouhodobé léčbě onemocnění s rizikem srážení krve v cévách a se změněnou reologií (prouděním) krve. Působí jak na tepenný tak i na žilní systém. Je vhodný pro léčbu nedokrevnosti dolních končetin, u onemocnění srdečních cév (ischemická choroba srdeční), postižení cév mozku (nemocní po cévní mozkové příhodě, stařecká zmatenost). Užívá se též při léčbě cévních komplikací u cukrovky a v očním lékařství (některá onemocnění cév). Dále je přípravek užíván při léčbě příznaků vzniku krevní sraženiny v cévách (postrombotický syndrom), vleklých žilních komplikací (varikosního komplexu) a k dlouhodobému zajištění nemocného po operačních výkonech na cévním systému.

 • AKTIFERRIN 1X30ML Kapky, roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Aktiferrin se užívá při nedostatku železa, při poztrátové anemii (po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení), při zvýšené potřebě železa v těhotenství, při kojení, v období růstu a v klimakteriu, preventivně i léčebně u předčasně narozených dětí.

 • TARDYFERON 30 Tabl. s řízeným uvol. Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Tardyferon se používá pro léčbu chudokrevnosti z nedostatku železa (je to nejčastější chudokrevnost vůbec). Dále lze upravit Tardyferonem skrytý, bezpříznakový nedostatek železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným léčením. Tardyferon uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

 • VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 MCG 5X1ML/1000RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Perniciózní anémie (makrocytární, megaloblastová), prevence a léčba nedostatku vitamínu B12 (funikulární myelóza, alkoholizmus, gastritis, postižení hepatobiliárního traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, hyperthyroidizmus, gravidita, stav po gastrektomii); diagnostikum při Schillingově testu, podání cyanokobalaminu může odhalit polycythemii.

 • ACIDUM FOLICUM LÉČIVA 30X10MG Obalené tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové, např. v těhotenství a při kojení, při léčení na umělé ledvině, při některých onemocněních krvetvorby, při zhoršeném vstřebávání živin ze střeva, u pacientů užívajících některá léčiva způsobující nedostatek kyseliny listové v organismu (např. léky pro léčení epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy) a při užívání antikoncepčních pilulek. U nemocných s chorobou jater dochází obvykle ke zvýšeným ztrátám kyseliny listové (zvýšené vylučování), proto je u nich tato léčba rovněž indikována. Přípravek lze užívat i v těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

 • SORBIFER DURULES 50X100MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • KARDEGIC 0,5 G 6X500MG Prášek pro inj. roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Akutní koronární příhoda (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat perorálně. Přípravek je určen pouze pro podání dospělým osobám.

 • CLEXANE FORTE 10X0.8ML/12KU Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  - Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. - Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní onemocnění interního či infekčního charakteru: - srdeční nedostatečnost (NYHA III či IV); - akutní respirační selhání; - těžkou infekci nebo akutní revmatické onemocnění v kombinaci s alespoň jedním dalším rizikovým faktorem pro vznik tromboembolické choroby (viz Upozornění). - Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) s plicní embolizací nebo bez ní. - Léčba nestabilní anginy pectoris a nonQ infarktu myokardu při současném podávání kyseliny acetylsalicylové. - Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

 • CLEXANE FORTE 10X1ML/15KU Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  - Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. - Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní onemocnění interního či infekčního charakteru: - srdeční nedostatečnost (NYHA III či IV); - akutní respirační selhání; - těžkou infekci nebo akutní revmatické onemocnění v kombinaci s alespoň jedním dalším rizikovým faktorem pro vznik tromboembolické choroby (viz Upozornění). - Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) s plicní embolizací nebo bez ní. - Léčba nestabilní anginy pectoris a nonQ infarktu myokardu při současném podávání kyseliny acetylsalicylové. - Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

 • MALTOFER 150ML Sirup Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Maltofer sirup se používá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

 • EXACYL 20X500MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá u různých stavů spojených s chorobně vzniklým nebo zvýšeným krvácením. Jde např. o poruchy regulace krevní srážlivosti, místní chorobná krvácení zažívacího traktu, močových cest nebo dělohy, krvácení po malých operačních výkonech v oblasti horních cest dýchacích a podobně. Exacyl je vhodný pro dospělé i děti.

 • DICYNONE 250 4X2ML/250MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  V chirurgii: Prevence a léčba předoperačního, operačního a pooperačního vlásečnicového krvácení, u všech druhů operací v otorinolaryngologii, gynekologii, porodnictví, urologii, stomatologii, očním lékařství, plastické a rekonstrukční chirurgii. V interním lékařství: Léčba vlásečnicového krvácení různé etiologie a lokalizace: hematurie, hematemesis a melena, v urgentních případech kdy nelze použít tablety. V gynekologii: Metrorhagie, menorhagie, primární nebo nitroděložními pesary způsobená, bez organických příčin, v urgentních případech kdy nelze použít tablety. V pediatrii: Prevence periventrikulárního krvácení u nedonošených dětí. Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.

 • APO-TIC 30X250MG Potahované tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k předcházení tvorby sraženin krve v cévách a z toho plynoucích komplikací. Apo-Tic je určen pro pacienty po prodělané mozkové příhodě a pro pacienty s poruchami prokrvení dolních končetin projevujícími se bolestmi při chůzi. Ticlopidin užívají i pacienti léčení umělou ledvinou a lze jej rovněž použít k předcházení novému vzniku cévního uzávěru u nemocných po operačních výkonech na srdečních tepnách. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

 • DICYNONE 500 30X500MG Tobolky Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Váš lékař vám může předepsat Dicynone 500 na prevenci a léčbu kapilárního krvácení (krvácení z malých cév), a to jakéhokoliv původu a místa krvácení. Přípravek Dicynone 500 může také lékař předepsat u žen, které mají velmi silné nebo dlouhotrvající menstruační krvácení, ať už ve spojitosti, nebo bez spojitosti, se zavedeným nitroděložním tělískem.

 • KANAVIT 5X1ML/10MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Prevence a terapie krvácení na podkladě snížené srážlivosti vyvolané hypovitamínózou nebo avitamínózou K, hemoragické (krvácivé) komplikace léčby nepřímými antikoagulanciemi (léky tlumící krevní srážlivost), hypokoagulabilita (snížená srážlivost krve) po dlouhotrvající obstrukci žlučových cest, při střevních chorobách spojených s malabsorpcí (poruchou vstřebávání), po dlouhodobé léčbě antibiotiky, sulfonamidy a salicylany, hypokoagulabilita v počátečních stadiích jaterních cirhóz. Preventivně před porodem k zabezpečení rodičky i novorozence před krvácením, léčba novorozeneckých krvácení. V chirurgii při déletrvajících žlučových drenážích a při předoperační přípravě pacientů se sníženou krevní srážlivostí.

 • EXACYL 5X5ML/500MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Hemoragická příhoda způsobená primárně generalizovaným fibrinolytickým stavem. Hemoragická příhoda v důsledku podávání fibrinolytika. Hemoragická příhoda v souvislosti s lokální fibrinolýzou, např.: Menoragie a metroragie: - způsobená hormonální dysfunkcí; - sekundární jako následek traumatické, infekční nebo degenerativní léze uteru. Gastrointestinální krvácení. Hematurie z dolních močových cest: - způsobená adenomem prostaty; - způsobená maligním tumorem močového měchýře nebo prostaty; - způsobená ledvinovými kameny; - obecně po chirurgických výkonech na prostatě a močových cestách. Krvácení po ORL výkonech - adenektomie, tonsilektomie.

 • WARFARIN ORION 3 MG 100X3MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k: - prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách); - prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie); - prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu; - prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.

 • WARFARIN ORION 5 MG 100X5MG Tablety Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k: - prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách); - prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie); - prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu; - prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.

 • HEPARIN LÉČIVA 1X5ML/25KU Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Profylaxe a terapie všech forem trombóz a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním a tepenném systému, především hluboké žilní trombózy, embolizace plic, zahájení antikoagulační léčby před aplikací perorálních antikoagulancií, u některých forem disseminované intravaskulární koagulopatie, kde riziko krvácení je relativně menší ve srovnání s příznivým vlivem na tvorbu mikrotrombů, některé formy infarktu myokardu (např. prevence systémové embolizace u velkých předních transmurálních infarktů s poruchou rytmu), prevence nestabilní anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzientní ischemické ataky, prevence srážení krve během dialýzy a jiných zákroků s extrakorporálním oběhem, bypass koronárních arterií, perkutánní transluminární koronární angioplastika, doplněk k trombolytické terapii k zabránění reokluze otevřených cév, M. Kawasaki, příprava vzorků nesrážlivé krve pro laboratorní a transfúzní účely. Přípravek je možno použít i k léčbě u dětí.

 • ZIBOR 25 000 IU 2X0.2ML/5000IU Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je přípravek Zibor 25000 IU a k čemu se používá Zibor 25000 IU - léčivá látka bemiparinum natricum 25000 IU (anti-faktor Xa) v 1 ml injekčního roztoku - patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Přípravek Zibor 25000 IU je indikován k léčbě hluboké žilní trombózy v akutní fázi. Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek se používá k léčbě krevních sraženin, např. v žílách nohou a/nebo v plicích.

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám