Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Krev

Léky na předpis na krev

Lékař Vám předepsal přípravky k léčbě anémie a Vy chcete o tomto onemocnění vědět více? Rubrika Krev se specializuje právě na nemoci krve. Informace k přípravkům obsahuje detailní charakteristiku včetně žádoucích i nežádoucích účinků a přesného dávkování.

Vyberte si z volně prodejných přípravků


Načítám
 • AKTIFERRIN SIR 1X100ML

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Aktiferrin, sirup se užívá při nedostatku železa, při poztrátové chudokrevnosti (po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení), při zvýšené potřebě železa v období růstu, v těhotenství, při kojení a v klimakteriu. Přípravek je určen k léčbě dětí i dospělých.

 • HEPARIN LÉČIVA 1X10ML/50KU Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Profylaxe a terapie všech forem trombóz a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním a tepenném systému, především hluboké žilní trombózy, embolizace plic, zahájení antikoagulační léčby před aplikací perorálních antikoagulancií, u některých forem disseminované intravaskulární koagulopatie, kde riziko krvácení je relativně menší ve srovnání s příznivým vlivem na tvorbu mikrotrombů, některé formy infarktu myokardu (např. prevence systémové embolizace u velkých předních transmurálních infarktů s poruchou rytmu), prevence nestabilní anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzientní ischemické ataky, prevence srážení krve během dialýzy a jiných zákroků s extrakorporálním oběhem, bypass koronárních arterií, perkutánní transluminární koronární angioplastika, doplněk k trombolytické terapii k zabránění reokluze otevřených cév, M. Kawasaki, příprava vzorků nesrážlivé krve pro laboratorní a transfúzní účely. Přípravek je možno použít i k léčbě u dětí.

 • KANAVIT 1X5ML/100MG Kapky, emulze

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se používá k předcházení vzniku a léčbě poruch krevní srážlivosti vyvolané nedostatkem vitamínu K, léčbě novorozeneckých krvácivých stavů, dále při onemocnění žlučových cest a jater. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

 • VESSEL DUE F CPS 50X250LSU

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Vessel Due F je určen především k předcházení a dlouhodobé léčbě onemocnění s rizikem srážení krve v cévách a se změněnou reologií (prouděním) krve. Působí jak na tepenný tak i na žilní systém. Je vhodný pro léčbu nedokrevnosti dolních končetin, u onemocnění srdečních cév (ischemická choroba srdeční), postižení cév mozku (nemocní po cévní mozkové příhodě, stařecká zmatenost). Užívá se též při léčbě cévních komplikací u cukrovky a v očním lékařství (některá onemocnění cév). Dále je přípravek užíván při léčbě příznaků vzniku krevní sraženiny v cévách (postrombotický syndrom), vleklých žilních komplikací (varikosního komplexu) a k dlouhodobému zajištění nemocného po operačních výkonech na cévním systému.

 • VITAMIN B12 LÉČIVA 300 MCG 5X1ML/300RG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Perniciózní anémie (makrocytární, megaloblastová), prevence a léčba nedostatku vitamínu B12 (funikulární myelóza, alkoholizmus, gastritis, postižení hepatobiliárního traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, hyperthyroidizmus, gravidita, stav po gastrektomii).

 • ACIDUM FOLICUM LÉČIVA 30X10MG Obalené tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové.

 • TARDYFERON 30 Tabl. s řízeným uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Tardyferon se používá pro léčbu chudokrevnosti z nedostatku železa (je to nejčastější chudokrevnost vůbec). Dále lze upravit Tardyferonem skrytý, bezpříznakový nedostatek železa v organismu, který se projevuje sníženou hladinou železa v krvi a tkáních, a tak lze předejít chudokrevnosti včasným léčením. Tardyferon uhradí i zvýšenou potřebu železa zejména u žen v plodném věku, v těhotenství a v době kojení, a u dětí v dospívání - ve fázi rychlého růstu.

 • VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 MCG 5X1ML/1000RG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Perniciózní anémie (makrocytární, megaloblastová), prevence a léčba nedostatku vitamínu B12 (funikulární myelóza, alkoholizmus, gastritis, postižení hepatobiliárního traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, hyperthyroidizmus, gravidita, stav po gastrektomii); diagnostikum při Schillingově testu, podání cyanokobalaminu může odhalit polycythemii.

 • ACTILYSE INJ+ 1X50MG Prášek pro inf. roztoku

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Actilyse se používá: - Při trombolytické léčbě akutního infarktu myokardu pro pacienty s infarktem myokardu, u kterých lze léčbu zahájit do 6 hodin od vzniku prvních příznaků (zrychlený dávkovací režim) nebo pro pacienty, u kterých lze léčbu zahájit mezi 6-12 hodinami od vzniku prvních příznaků (3 hodinový dávkovací režim). - Při trombolytické terapii akutní masivní plicní embolie doprovázené porušenou hemodynamickou stabilitou. Pokud stav dovoluje, je vždy vhodné diagnózu ověřit objektivními metodami, tj. angiografií nebo neinvazivními metodami, např. plicní scintigrafií. - Při fibrinolytické léčbě akutních ischemických centrálních mozkových příhod (CMP) je léčbu nutno zahájit do 3 hodin od vzniku příznaků ischemické centrální mozkové příhody a po předchozím vyloučení intrakraniálního krvácení vhodnou zobrazovací metodou.

 • AGGRENOX 30X25MG Tobolky

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Aggrenox se užívá k předcházení vzniku cévních mozkových příhod (mozková mrtvice) u pacientů, u kterých se již vyskytla tranzitorní ischemická ataka (krátkodobá cévní mozková příhoda) nebo úplná ischemická cévní mozková příhoda.

 • AKTIFERRIN 1X30ML Kapky, roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Aktiferrin se užívá při nedostatku železa, při poztrátové anemii (po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení), při zvýšené potřebě železa v těhotenství, při kojení, v období růstu a v klimakteriu, preventivně i léčebně u předčasně narozených dětí.

 • APO-TIC 30X250MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k předcházení tvorby sraženin krve v cévách a z toho plynoucích komplikací. Apo-Tic je určen pro pacienty po prodělané mozkové příhodě a pro pacienty s poruchami prokrvení dolních končetin projevujícími se bolestmi při chůzi. Ticlopidin užívají i pacienti léčení umělou ledvinou a lze jej rovněž použít k předcházení novému vzniku cévního uzávěru u nemocných po operačních výkonech na srdečních tepnách. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

 • ARANESP 300 MCG (SURECLICK) SDR 1X0.6ML Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Aranesp a k čemu se používá Lékař Vám předepsal Aranesp (antianemikum) k léčbě anémie. Anémie je onemocněním, kdy krev neobsahuje dostatek červených krvinek. Jejími příznaky mohou být únavnost, slabost a dušnost. Aranesp účinkuje přesně stejným způsobem jako přirozený hormon erytropoetin. Erytropoetin vzniká v ledvinách a podněcuje kostní dřeň k tvorbě většího množství červených krvinek. Účinnou látkou obsaženou v Aranespu je darbepoetin alfa, vyrobený genovou technologií v buňkách vaječníku čínského křečka (CHO-K1). Pokud máte chronické selhávání ledvin Aranesp se používá k léčbě anémie, která doprovází chronické selhávání ledvin, a to u dospělých a u dětí starších 11 let. Při selhávání ledvin se v nich nevytváří dostatek přirozeného hormonu erytropoetinu, což často způsobuje anémii. Organismus potřebuje k vytvoření většího počtu červených krvinek určitý čas; proto účinek léčby zaznamenáte přibližně po čtyřech týdnech. Váš obvyklý dialyzační režim neovlivní schopnost Aranespu léčit anémii. Pokud dostáváte chemoterapii Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním non-myeloidního typu, kteří dostávají chemoterapii. Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. Zpočátku dochází k poklesu počtu bílých krvinek. To je způsobeno tím, že červené krvinky mají v cirkulující krvi o mnoho delší životnost. K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.

 • CLEXANE FORTE 10X0.8ML/12KU Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  - Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. - Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní onemocnění interního či infekčního charakteru: - srdeční nedostatečnost (NYHA III či IV); - akutní respirační selhání; - těžkou infekci nebo akutní revmatické onemocnění v kombinaci s alespoň jedním dalším rizikovým faktorem pro vznik tromboembolické choroby (viz Upozornění). - Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) s plicní embolizací nebo bez ní. - Léčba nestabilní anginy pectoris a nonQ infarktu myokardu při současném podávání kyseliny acetylsalicylové. - Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

 • CLEXANE FORTE 10X1ML/15KU Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  - Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. - Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní onemocnění interního či infekčního charakteru: - srdeční nedostatečnost (NYHA III či IV); - akutní respirační selhání; - těžkou infekci nebo akutní revmatické onemocnění v kombinaci s alespoň jedním dalším rizikovým faktorem pro vznik tromboembolické choroby (viz Upozornění). - Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) s plicní embolizací nebo bez ní. - Léčba nestabilní anginy pectoris a nonQ infarktu myokardu při současném podávání kyseliny acetylsalicylové. - Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

 • DICYNONE 250 4X2ML/250MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  V chirurgii: Prevence a léčba předoperačního, operačního a pooperačního vlásečnicového krvácení, u všech druhů operací v otorinolaryngologii, gynekologii, porodnictví, urologii, stomatologii, očním lékařství, plastické a rekonstrukční chirurgii. V interním lékařství: Léčba vlásečnicového krvácení různé etiologie a lokalizace: hematurie, hematemesis a melena, v urgentních případech kdy nelze použít tablety. V gynekologii: Metrorhagie, menorhagie, primární nebo nitroděložními pesary způsobená, bez organických příčin, v urgentních případech kdy nelze použít tablety. V pediatrii: Prevence periventrikulárního krvácení u nedonošených dětí. Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.

 • DICYNONE 500 30X500MG Tobolky

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Váš lékař vám může předepsat Dicynone 500 na prevenci a léčbu kapilárního krvácení (krvácení z malých cév), a to jakéhokoliv původu a místa krvácení. Přípravek Dicynone 500 může také lékař předepsat u žen, které mají velmi silné nebo dlouhotrvající menstruační krvácení, ať už ve spojitosti, nebo bez spojitosti, se zavedeným nitroděložním tělískem.

 • EXACYL 20X500MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá u různých stavů spojených s chorobně vzniklým nebo zvýšeným krvácením. Jde např. o poruchy regulace krevní srážlivosti, místní chorobná krvácení zažívacího traktu, močových cest nebo dělohy, krvácení po malých operačních výkonech v oblasti horních cest dýchacích a podobně. Exacyl je vhodný pro dospělé i děti.

 • EXACYL 5X5ML/500MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Hemoragická příhoda způsobená primárně generalizovaným fibrinolytickým stavem. Hemoragická příhoda v důsledku podávání fibrinolytika. Hemoragická příhoda v souvislosti s lokální fibrinolýzou, např.: Menoragie a metroragie: - způsobená hormonální dysfunkcí; - sekundární jako následek traumatické, infekční nebo degenerativní léze uteru. Gastrointestinální krvácení. Hematurie z dolních močových cest: - způsobená adenomem prostaty; - způsobená maligním tumorem močového měchýře nebo prostaty; - způsobená ledvinovými kameny; - obecně po chirurgických výkonech na prostatě a močových cestách. Krvácení po ORL výkonech - adenektomie, tonsilektomie.

 • HEPARIN LÉČIVA 1X5ML/25KU Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Profylaxe a terapie všech forem trombóz a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním a tepenném systému, především hluboké žilní trombózy, embolizace plic, zahájení antikoagulační léčby před aplikací perorálních antikoagulancií, u některých forem disseminované intravaskulární koagulopatie, kde riziko krvácení je relativně menší ve srovnání s příznivým vlivem na tvorbu mikrotrombů, některé formy infarktu myokardu (např. prevence systémové embolizace u velkých předních transmurálních infarktů s poruchou rytmu), prevence nestabilní anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzientní ischemické ataky, prevence srážení krve během dialýzy a jiných zákroků s extrakorporálním oběhem, bypass koronárních arterií, perkutánní transluminární koronární angioplastika, doplněk k trombolytické terapii k zabránění reokluze otevřených cév, M. Kawasaki, příprava vzorků nesrážlivé krve pro laboratorní a transfúzní účely. Přípravek je možno použít i k léčbě u dětí.

 • KANAVIT 5X1ML/10MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Prevence a terapie krvácení na podkladě snížené srážlivosti vyvolané hypovitamínózou nebo avitamínózou K, hemoragické (krvácivé) komplikace léčby nepřímými antikoagulanciemi (léky tlumící krevní srážlivost), hypokoagulabilita (snížená srážlivost krve) po dlouhotrvající obstrukci žlučových cest, při střevních chorobách spojených s malabsorpcí (poruchou vstřebávání), po dlouhodobé léčbě antibiotiky, sulfonamidy a salicylany, hypokoagulabilita v počátečních stadiích jaterních cirhóz. Preventivně před porodem k zabezpečení rodičky i novorozence před krvácením, léčba novorozeneckých krvácení. V chirurgii při déletrvajících žlučových drenážích a při předoperační přípravě pacientů se sníženou krevní srážlivostí.

 • KARDEGIC 0,5 G 6X500MG Prášek pro inj. roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Akutní koronární příhoda (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat perorálně. Přípravek je určen pouze pro podání dospělým osobám.

 • MALTOFER 150ML Sirup

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Maltofer sirup se používá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

 • SORBIFER DURULES 50X100MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám