Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

Léky na předpis anestetika

Rubrika Anestetika obsahuje osvědčená anestetika pro úvod a vedení celkové anestezie. Blokují vedení vzruchu v senzitivních i motorických nervech. 

Pokračovat
Značka:
Všechny
 • MESOCAIN 1% 10X10ML 1% Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Topická, infiltrační, regionální, povrchová slizniční a inhalační, spinální a Bierova nitrožilní anestezie; profylaxe sympatické reakce při tracheální intubaci; profylaxe a terapie komorových arytmií u akutního infarktu myokardu a v kardiochirurgii. Přípravek se používá u dospělých i dětí.

 • SUPRACAIN 4% 10X2ML Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Rutinní stomatologické zákroky, jako jsou extrakce jednotlivé či vícečetné, preparace vitálních zubů z konzervačních a protetických důvodů, endotonické ošetření. Chirurgické zákroky na parodontu, měkkých i tvrdých obličejových tkáních. Anestetikum volby pro rizikové pacienty. Obsah adrenalinu o koncentraci 1:200 000 lze považovat za bezvýznamný ve srovnání s množstvím adrenalinu endogenně vyplaveným při bolesti.

 • MESOCAIN 1X20GM/200MG Gel Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním). Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.

 • SUFENTA 5X2ML/10RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Sufenta, Sufenta forte? Sufenta, Sufenta forte jsou silně účinné léky proti bolesti používané v nemocnicích. Při nitrožilním podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Sufenta, Sufenta forte mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění: - při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně); - při místním zrecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván např. u tzv. bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

 • INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD INJ 1X80ML 0.5% Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Je vhodný pro všechny druhy lokální anestézie, jako antiarytmikum k profylaxi a k terapii komorových arytmií.

 • INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. INJ 1X250ML 1% Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Je vhodný pro všechny druhy lokální anestézie, jako antiarytmikum k profylaxi a k terapii komorových arytmií.

 • FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X2ML/100RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Fentanyl Torrex je krátkodobě účinný opioid, který se používá: - pro neuroleptickou analgezii a anestezii; - jako analgetická složka při celkové anestezii; - pro analgetickou léčbu na jednotce intenzivní péče u pacientů s řízenou plicní ventilací.

 • HYPNOMIDATE 5X10ML/20MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Hypnomidate? Hypnomidate je silně účinné hypnotikum (navozuje stav podobný přirozenému spánku), používané výhradně k celkové anestézii, tj. k celkovému znecitlivění. Po podání injekce přípravku Hypnomidate usnete obvykle do 10 vteřin. Jakmile je podávání ukončeno, přestane injekční roztok Hypnomidate působit téměř okamžitě. Dále je známo, že Hypnomidate jen velmi omezeně narušuje činnost srdce a krevní oběh. Je proto používán zejména k zahájení anestézie a ke krátkodobým chirurgickým výkonům (např. v ambulantní péči).

 • CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Celková anestézie: Calypsol se používá jako disocitativní celkové anestetikum s krátkodobým účinkem: jako monoanestetikum u bolestivých terapeutických a diagnostických výkonů, při převozu zraněných a u chirurgických výkonů do 15 minut s vyjímkou výkonů v hltanu, na dýchacích cestách, dále u oční tenzometrie a výkonů vyžadujích svalou relaxaci. Pro výkony v hltanu je nezbytné zajištění dýchacích cest tracheální intubací s těsnící manžetou. Při výkonech v dutině ústní a na dýchacích cestách je nutná doplňující svalová relaxace a lokální anestezie. Opakování podání zajistí i dlouhodobou anestezii, ale jsou zvýrazněny nežádoucí účinky. Dále se Calypsol používá jako úvod do celkové anestezie. Analgezie: Calypsol se používá u akutních somatických bolestí traumatického původu, popálenin (hlavně v přednemocniční péči), při bolestivých vyšetřeních a převazech. Dále k bazálnímu útlumu při operaci a bezprostředně v pooperačním období, v resuscitační péči a při hromadném výskytu poraněných. Je vhodný k trankvanalgezii v kombinaci s benzodiazepiny. Další indikace: bronchospazmus rezistentní na běžnou terapii, adjuvantní léčba u astmatického stavu, úporná škytavka, priapismus. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé, děti.

 • THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0,5 G 1X0.5GM Prášek pro inj. roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 10X100ML Injekční emulze Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Propofol se užívá pro: - úvod a udržování celkové anestézie; - sedaci u ventilovaných pacientů během resuscitační péče na jednotce intenzivní péče; - sedaci pacientů při diagnostických a operačních úkonech, samostatně, nebo v kombinaci s lokálními nebo regionálními anestetiky.

 • THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1,0 G 1X1GM Prášek pro inj. roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML 5X10ML/50RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Sufentanil Torrex 5 mikrogramů/ml, Sufentanil Torrex 50 mikrogramů/ml? Přípravky Sufentanil Torrex 5 mikrogramů/ml, Sufentanil Torrex 50 mikrogramů/ml jsou silně účinné léky proti bolesti používané v nemocnicích. Při nitrožilním podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Přípravky Sufentanil Torrex 5 mikrogramů/ml, Sufentanil Torrex 50 mikrogramů/ml mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění: - při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně); - při místním znecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván např. u takzvaných bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

 • FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Fentanyl Torrex je krátkodobě účinný opioid, který se používá: - pro neuroleptickou analgezii a anestezii; - jako analgetická složka při celkové anestezii; - pro analgetickou léčbu na jednotce intenzivní péče u pacientů s řízenou plicní ventilací.

 • SUFENTA FORTE 5X1ML/50RG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Sufenta, Sufenta forte? Sufenta, Sufenta forte jsou silně účinné léky proti bolesti používané v nemocnicích. Při nitrožilním podání během chirurgického výkonu zesilují stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Sufenta, Sufenta forte mohou být používány k celkovému i místnímu znecitlivění: - při celkovém znecitlivění je injekce podána do žíly (nitrožilně); - při místním zrecitlivění je injekce podána do příslušné oblasti míšních obalů (epidurálně). Tento způsob je využíván např. u tzv. bezbolestných porodů nebo při léčbě pooperační bolesti.

 • PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 10X100ML… Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Slouží k navození spánku příp. snížení stavu vědomí (jako uklidňující přípravek) v intenzivní péči nebo během diagnostických anebo chirurgických zákroků.

 • SEVOFLURANE BAXTER 100 % 1X250ML Tekutina k příp. inhal. Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 5X20ML… Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Slouží k navození spánku příp. snížení stavu vědomí (jako uklidňující přípravek) v intenzivní péči nebo během diagnostických anebo chirurgických zákroků.

 • PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 1X100ML… Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Slouží k navození spánku příp. snížení stavu vědomí (jako uklidňující přípravek) v intenzivní péči nebo během diagnostických anebo chirurgických zákroků.

 • PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 10X50ML… Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Slouží k navození spánku příp. snížení stavu vědomí (jako uklidňující přípravek) v intenzivní péči nebo během diagnostických anebo chirurgických zákroků.

 • PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 1X50ML… Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Slouží k navození spánku příp. snížení stavu vědomí (jako uklidňující přípravek) v intenzivní péči nebo během diagnostických anebo chirurgických zákroků.

 • MARCAINE 0,5% 5X20ML/100MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Chirurgická anestezie - prolongované nervové blokády a epidurální anestezie. Akutní léčba bolesti, např. léčba pooperační a porodní bolesti.

 • INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD INJ 1X250ML 0.5% Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Je vhodný pro všechny druhy lokální anestézie, jako antiarytmikum k profylaxi a k terapii komorových arytmií.

 • MARCAINE SPINAL 0,5% 5X4ML/20MG Injekční roztok Registrovaný léčivý přípravek

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Subarachnoidální anestezie v chirurgii a porodnictví. Marcaine spinal 0,5% je indikován k chirurgickým výkonům na dolních končetinách, včetně kyčelního kloubu, které trvají 1,5-4 hodiny. Marcaine spinal 0,5% heavy je indikován k chirurgickým a urologickým výkonům v dolní části břicha (včetně Sectio caesarea) a k výkonům na dolních končetinách, včetně kyčelního kloubu, které trvají 1,5-3 hodiny. Přípravek lze podávat dětem.

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám