Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na zácpu

LAKTULOSA SANDOZ 670 MG/ML 1X200ML/134GM IIA Roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 246689
Přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje projímadlo zvané laktulosa. Díky němu je stolice měkčí a snadněji prochází střevy, a to přibíráním vody do střev. Vaše tělo přípravek nevstřebává.

Více informací

74
Běžná cena: 82 Kč, Ušetříte: 10 % (8 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje projímadlo zvané laktulosa. Díky němu je stolice měkčí a snadněji prochází střevy, a to přibíráním vody do střev. Vaše tělo přípravek nevstřebává.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 246689
Kód EAN: 4030855493500
Kód SÚKL: 180745
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls188662/2014 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 
 

Laktulosa Sandoz 670 mg/ml 

 

perorální roztok 

lactulosum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 

Co naleznete v této  příbalové  informaci 
1.  Co je přípravek Laktulosa Sandoz a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Laktulosa Sandoz užívat 
3.  Jak se přípravek Laktulosa Sandoz užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Laktulosa Sandoz uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1.    Co je přípravek Laktulosa Sandoz a k čemu se používá 

Přípravek  Laktulosa  Sandoz  obsahuje  projímadlo  zvané  laktulosa.  Díky  němu  je  stolice  měkčí  a  snadněji 
prochází střevy, a to přibíráním vody do střev. Vaše tělo přípravek nevstřebává. 

 

Přípravek  Laktulosa  Sandoz  se  používá  k  léčbě  příznaků  zácpy  a  k  léčbě  zvláštního  onemocnění  jater  - 
portální  systémové  encefalopatie.  Léčba  portální  systémové  encefalopatie  je  možná  pouze  pod  dohledem 
lékaře. 

 

Pokud se po 3 dnech necítíte lépe nebo pokud se cítíte hůře, musíte se poradit s lékařem. 

 

 
 

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Laktulosa Sandoz užívat 

 

Neužívejte přípravek Laktulosa Sandoz: 

 

jestliže jste alergický(á) na laktulosu nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

jestliže trpíte: 
-  galaktosemií (vážnou genetickou poruchou, kdy nemůžete strávit galaktosu) 
-  akutním  zánětlivým  onemocněním  střev  (například  Crohnovou  chorobou  nebo  ulcerózní 

kolitidou),  ucpáním  střev  (vedle  běžné  zácpy),  perforací  (proděravěním)  zažívacího  traktu  nebo 
jejím rizikem, bolestí břicha neznámého původu. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Laktulosa Sandoz se poraďte se svým lékárníkem. 
Informujte, prosím, svého lékaře před užitím přípravku Laktulosa Sandoz, jestliže trpíte syndromem 
projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi (neboli Roemheldovým syndromem). 
Máte-li  po  jeho  použití  příznaky,  jako  je  plynatost  nebo  nadýmání,  léčbu  přerušte  a  poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
V těchto případech Váš lékař na léčbu důkladně dohlédne. 

 

Dlouhodobé užívání neupravených dávek (přesahující 2-3 měkké stolice denně) nebo špatné užívání může 
vést k průjmu a narušení rovnováhy elektrolytů. 
Jste-li  starší pacient nebo pacient se špatným celkovým zdravotním stavem a užíváte-li laktulosu po dobu 
delší než 6 měsíců, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytů v krvi. 

 

Pacienti s portální systémovou encefalopatií by neměli souběžně užívat jiná projímadla, neboť toto užívání 
brání individualizaci dávky léku. 
Nepoužívejte prosím přípravek Laktulosa Sandoz bez konzultace s lékařem déle než dva týdny. 

 

Ze syntézy může přípravek Laktulosa Sandoz obsahovat stopy cukrů. 
Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léčivého 
přípravku na svého lékaře. 

 

V průběhu léčby projímadly byste měl(a) pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 
sklenicím). 

 
 

Děti 
Dětem mladším 14 let bez porady s lékařem přípravek Laktulosa Sandoz nepodávejte. 
Přípravek Laktulosa Sandoz by se neměl běžně podávat kojencům a malým dětem, neboť může narušit běžné 
reflexy spojené s vylučováním stolice. 
Za zvláštních okolností může Váš lékař přípravek Laktulosa Sandoz předepsat i dítěti nebo kojenci. V těchto 
případech Váš lékař na léčbu důkladně dohlédne. 

 
 

Další léčivé přípravky a Laktulosa Sandoz 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

 

Laktulosa  může  zvýšit  úbytek draslíku  způsobený jinými léky (např. thiazidy, steroidy nebo amfotericinem 
B).  Souběžné  používání  srdečních  glykosidů  může  zvýšit  účinek  glykosidů  prostřednictvím  nedostatku 
draslíku. 
Se zvyšujícím se dávkováním byla zjištěna klesající hodnota pH v tračníku. Proto může dojít k deaktivaci 
léků, které se uvolňují v tračníku v závislosti na pH (např. 5-ASA). 
Užíváte-li  některý  z výše  uvedených  léků,  poraďte  se  před  užitím  přípravku  Laktulosa  Sandoz  se  svým 
lékařem. 

 

Užívání přípravku Laktulosa Sandoz s jídlem a pitím 
Přípravek Laktulosa Sandoz je možné užívat s jídlem nebo bez něj. Nejsou žádná omezení ohledně toho, co 
můžete jíst nebo pít. 

 
 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

 

 
 
 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Laktulosa Sandoz neovlivní Vaši schopnost bezpečně řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat 
stroje. 

 

 
 

Přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje mléčný cukr (laktosu), galaktosu nebo epilaktosu
Více viz bod „Upozornění a opatření“. 

 

15 ml laktulosy obsahuje 42,7 kJ (10,2 kcal) = 0,21 bu (chlebových jednotek). U diabetiků může být nutné 
brát v úvahu dávku používanou k léčbě. 

 

 
 

3.  Jak se přípravek Laktulosa Sandoz užívá 

 

Vždy  užívejte  přípravek  Laktulosa  Sandoz  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávku užívejte každý den ve stejnou dobu. Dávku je možné užít jednou denně, například v průběhu snídaně, 
nebo rozděleně až do tří dávek denně. 
Lék rychle polkněte. Nenechávejte jej déle v ústech. 

 

Přípravek  Laktulosa  Sandoz  můžete  užívat  nezředěný  nebo  zředěný  v nějaké  tekutině.  Použijte  přiložený 
měřicí pohárek. 

 

V průběhu léčby projímadly byste měl(a) pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 
sklenicím). 

Doporučená dávka je: 

Zácpa 
Pokud lékař neurčil jinak, vždy užívejte přípravek Laktulosa Sandoz přesně podle pokynů uvedených v této 
příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

Počáteční dávka 

Udržovací dávka 

Dospělí 

15-45 ml 

odpovídající 10-30 g 

laktulosy 

15-30 ml 

odpovídající 10-20 g 

laktulosy 

 

Použití u dětí a mladistvých 

 

Počáteční dávka 

Udržovací dávka 

Dospívající nad 14 
let věku 

15-45 ml 

odpovídající 10-30 g 

laktulosy 

15-30 ml 

odpovídající 10-20 g 

laktulosy 

Děti 
(7-14 let) 

15 ml 

odpovídající 10 g 

laktulosy 

10-15 ml 

odpovídající 7-10 g 

laktulosy 

Děti 
(1-6 let) 

5-10 ml 

odpovídající 3-7 g 

laktulosy 

 

Malé děti 

až 5 ml 

odpovídající až 3 g 

laktulosy 

 

Poté je možné dávku individuálně snížit. 
Denní  dávku  je  nutné  užít  najednou  v  průběhu  snídaně.  Může  trvat  2-3 dny,  než  se  dostaví  požadovaný 
účinek, neboť k odbourávání laktulosy nedochází dříve, než dosáhne tračníku. 
Nepoužívejte prosím přípravek Laktulosa Sandoz bez konzultace s lékařem déle než dva týdny. 

 
 

 

 
Portální  systémová  encefalopatie  (mozková  porucha  způsobená  onemocněním jater)  –  pouze  pod 
lékařským dohledem.
 

 

Dospělí: 
Počáteční dávka 30-50 ml 3x denně (ekvivalent k 60-100 g laktulosy). 
Dávkování se musí upravit tak, aby měl pacient 2-3 měkké stolice denně; pH stolice by mělo být mezi 5,0  
a 5,5. 
U  starších  pacientů  a  pacientů  s  nedostatečností  ledvin  nebo  jater  neexistují  žádná  zvláštní  doporučená 
dávkování. 

 

Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku 0-18 let nebyla stanovena. 

 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Laktulosa Sandoz, než jste měl(a) 
V případě předávkování můžete zaznamenat průjem a bolesti břicha. Jestliže jste užil(a) více přípravku 
Laktulosa Sandoz, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Laktulosa Sandoz 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Laktulosa Sandoz, užijte následující dávku v obvyklou dobu. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Laktulosa Sandoz 
Nebude pravděpodobně možné dosáhnout požadovaného účinku léku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout  
u každého. 

 

U přípravku Laktulosa Sandoz byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
-  Nadýmání (větry), především během prvních několika dnů léčby. Zpravidla však po pár dnech vymizí. 
-  Jestliže užijete vyšší než doporučenou dávku, můžete zaznamenat bolesti břicha. V takovém případě má být 
dávkování sníženo. 
 

 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
-  Nauzea (pocit nevolnosti). 
-  Zvracení. 
-   V případě užití vyšší dávky než je doporučeno, můžete trpět průjmem (někdy včetně poruchy elektrolytů). 
V takovém případě má být dávkování sníženo. 
 

 
  Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 
 

 

5.  Jak přípravek Laktulosa Sandoz uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po  uplynutí  doby použitelnosti,  uvedené  na štítku  lahvičky i  na vnější 
krabičce za „EXP/Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Po prvním otevření se může přípravek Laktulosa Sandoz používat po dobu 1 roku. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Laktulosa Sandoz obsahuje 
Léčivou  látkou je  laktulosa  (lactulosum) ve formě roztoku. Jeden ml roztoku Laktulosa  Sandoz obsahuje 
lactulosum 670 mg. 
Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky. 

 

Jak přípravek Laktulosa Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Laktulosa  Sandoz  je  čirá,  viskózní  tekutina  ve  formě  bezbarvého  nebo  světle  hnědo-žlutého 
roztoku a je k dispozici v následujících velikostech balení: 
Hnědé  skleněné  a  hnědé  PET  lahvičky  s polyetylenovým  šroubovacím  víčkem  nebo  polypropylenovým 
uzávěrem  s dětskou  pojistkou obsahující  100 ml,  200 ml,  250 ml,  300 ml  a  500 ml.  Bílé  PET lahvičky  
s polyetylenovým  šroubovacím  víčkem  nebo  polypropylenovým  uzávěrem  s dětskou  pojistkou  obsahující 
100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml. 
Pro odměřování je přidán měřicí pohárek (z polypropylenu) se značkami plnění. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Fresenius Kabi Austria GmbH, Linz, Rakousko 

 

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EH P registrován pod těmito názvy: 

 

Rakousko: 

Lactulose Hexal 670 mg/ml - Lösung zum Einnehmen 

Česká republika: 

Laktulosa Sandoz 670 mg/ml 

Estonsko: 

Lactulose Fresenius 

Francie: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml solution buvable en flacon 

Irsko: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml oral solution 

Lotyšsko: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai 

Litva: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml geriamasis tirpalas 

Německo: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen 

Řecko: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml - Πόσιμο διάλυμα 

Nizozemsko: 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml, stroop 

Polsko: 

Lactulose Fresenius 

Španělsko: 

 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml solución oral 

Švédsko: 

 

Lactulose Fresenius 670 mg/ml - Oral lösning 

Velká Británie: 

 

Lactulose 670 mg/ml Oral solution 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  18.12.2014 

Recenze

Recenze produktu LAKTULOSA SANDOZ 670 MG/ML 1X200ML/134GM IIA Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu LAKTULOSA SANDOZ 670 MG/ML 1X200ML/134GM IIA Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám