Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na trávení Léky na zácpu a projímadla

BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 32017
95 %

Účinné projímadlo, které působí místně v tlustém střevu a nevstřebává se. Nenarušuje fyziologickou činnost střev.

Více informací

Skladem zítra

V úterý 20. 4. odešleme, u vás ve středu 21. 4.

V úterý 20. 4. odešleme, u vás ve středu 21. 4.

176 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

VÝROBCE
BIOMEDICA, spol. s r.o., Praha,
divize Hořátev, 289 12 Nymburk
Česká republika

SLOŽENÍ
Lactulosi solutio 50% (Lactulosum 66,7 g ve 100 ml sirupu)

INDIKAČNÍ SKUPINA
Digestivum (střevní regulans), laxativum.

CHARAKTERISTIKA
Přípravek je účinné projímadlo, které působí místně v tlustém střevu a nevstřebává se. Zvyšuje kyselost střevního obsahu, snižuje tvorbu amoniaku a dusičnanů, způsobuje změknutí stolice. Nenarušuje fyziologickou činnost střev.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE
Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků. Na doporučení lékaře se přípravek užívá při portosystémové encefalopatii (poruchách centrálního nervového systému, které doprovázejí poškození jater); dále se užívá pro urychlení střevní pasáže při rentgenovém vyšetření a ke zkrácení doby vylučování salmonel při onemocnění tyfem, paratyfem a jinými salmonelózami a při léčbě bacilonosičů salmonel.
Přípravek je vhodný pro dospělé i děti, dětem se podává pouze na doporučení lékaře, pro podání dětem do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody.

KONTRAINDIKACE
Přípravek se nesmí užívat při neprůchodnosti střev a při známé přecitlivělosti na laktulózu. Protože obsahuje menší množství laktózy a galaktózy, nesmí se užívat při nesnášenlivosti laktózy a při galaktosemii (vzácné závažné dědičné onemocnění, při němž je vyloučena mléčná strava).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
U některých pacientů na začátku léčby vyvolává křeče v břiše a plynatost, které v průběhu léčby obvykle rychle mizí. Při nadměrně vysoké dávce se objeví průjem, který lze snadno upravit snížením dávky.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

INTERAKCE
Účinky přípravku Lactulosa BIOMEDICA sirup a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Jestliže Vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Lactulosa BIOMEDICA sirup. Než začnete současně s užíváním přípravku Lactulosa BIOMEDICA sirup užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

DÁVKOVÁNÍ

Obvyklé dávky při zácpě:
Dávkování se upravuje podle individuální odezvy pacienta, obvykle se začíná s vyšší dávkou, která se po třech dnech snižuje.
Dospělí užívají zpočátku 1-3 polévkové lžíce denně, dlouhodobě 2-5 kávových lžiček denně.
Děti od 7 do 15 let zpočátku 1 polévkovou lžíci, pak 1-2 kávové lžičky denně.
Děti od 1 do 6 let 1-2 kávové lžičky denně.
Děti do 1 roku 1/2-1 kávovou lžičku denně.
Při nedostatečném účinku lze dávku zvyšovat. Po dosažení léčebného účinku se podává přiměřeně snížená udržovací dávka.
Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani.

Jaterní onemocnění (užívání přípravku doporučuje lékař):
Dávkování určuje lékař, dodržujte přesně jeho pokyny!
Zpravidla se užívá 30-90 ml (2-6 polévkových lžic) denně, rozděleně ve 3 dávkách po hlavních jídlech; obvykle se léčba začíná nižšími dávkami a postupně se zvyšuje na optimální dávku, při které dochází denně ke 2-3 měkkým stolicím; při vzniku průjmu se dávkování přiměřeně sníží.
U dětí se dávkování obvykle snižuje na polovinu.

Salmonelózy (užívání přípravku doporučuje lékař):
Dávkování určuje lékař, dodržujte přesně jeho pokyny!
V prvním cyklu léčení dospělí užívají po dobu 10-12 dní 3krát denně 1 polévkovou lžíci. Po 7denní přestávce se v 2. cyklu léčení užívá opět po dobu 10-12 dní 3krát denně 1 polévková lžíce. Pokud je nutný 3. cyklus, pak se po 7denní přestávce užívají 3krát denně 2 polévkové lžíce.
Dětem se podává přípravek rovněž až ve 3 cyklech v dávkách podle věku:
- od 7 do 15 let až 3 polévkové lžíce denně,
- od 1 do 6 let až 5 kávových lžiček denně,
- do 1 roku až 3 kávové lžičky denně.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Sirup se podává s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou.

UPOZORNĚNÍ
U diabetických pacientů je třeba uvážit, že přípravek obsahuje menší množství volné galaktózy (max. 12 g ve 100 ml) a laktózy (max. 8 g ve 100 ml). Při dávkování obvyklém při zácpě nepředstavuje toto množství cukrů pro diabetiky riziko. Obsah galaktózy a laktózy je však třeba vzít v úvahu při jaterních onemocněních, kde se používají vyšší dávky.
Během léčby je nutný dostatečný přívod tekutin.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny, zácpa může být příznakem jiného závažného onemocnění.
Ojedinělé neúmyslné překročení dávky nepůsobí problémy. Při vyšším překročení dávky nebo i při podezření na ně, zvláště u dětí, je nutné poradit se s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původní, dobře uzavřené lahvi, aby byl přípravek chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.

VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí!

BALENÍ
250 ml nebo 500 ml sirupu ve skleněné lahvi

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
14.11.2007

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA
Značka: BIOMEDICA
Kód výrobku: 32017
Kód EAN: 8594002390884
Kód SÚKL: 0017191
ATC skupina: Laktulosa
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup

Příbalovou informaci k produktu BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup stáhnete ve formátu pdf zde: BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup

1 / 5 sp. zn. sukls304085/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

LACTULOSA BIOMEDICA 667 mg/ml sirup

lactulosum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Lactulosa Biomedica a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lactulosa Biomedica užívat
 3. Jak se přípravek Lactulosa Biomedica užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lactulosa Biomedica uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Lactulosa Biomedica a k čemu se používá

Lactulosa Biomedica obsahuje laxativum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje stolici a usnadňuje její odchod tím, že přitahuje do střeva vodu. Do těla se nevstřebává. Nenarušuje fyziologickou činnost střev. Laktulóza rovněž vykazuje prebiotický účinek (prebiotika jsou látky selektivně podporující růst a aktivitu zdraví prospěšných bakterií žijících v tlustém střevě).

K čemu se Lactulosa Biomedica používá

Bez doporučení lékaře se Lactulosa Biomedica může používat k léčbě zácpy (méně časté pohyby střeva, tvrdá a suchá stolice) a u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice, například:

 • máte-li hemoroidy
 • po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře se Lactulosa Biomedica může používat k léčbě jaterní encefalopatie (poškození mozku při selhání jater projevující se nervovými a psychiatrickými příznaky). Dětem a dospívajícím mladším 14 let se přípravek vždy podává jen na doporučení a pod dohledem lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lactulosa Biomedica užívat

Neužívejte přípravek Lactulosa Biomedica:

 • Jestliže jste alergický(á) na laktulózu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte

2 / 5

 • galaktosemií (závažná genetická porucha, kdy nemůžete trávit galaktózu),
 • neprůchodností střev,
 • perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo existuje-li riziko této perforace.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lactulosa Biomedica se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lactulosa Biomedica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže pro Vás platí některá z následujících podmínek nebo onemocnění, a to zvláště:

 • trpíte-li nevysvětlitelnou bolestí břicha
 • máte-li cukrovku (diabetes)
 • trpíte-li Roemheldovým syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi (nahromadění plynu v zažívacím traktu nebo poruchy normálního průchodu žaludečního obsahu vyvolají/způsobí srdeční obtíže). Pokud se u Vás během užívání přípravku Lactulosa Biomedica objeví příznaky jako plynatost nebo nadýmání břicha, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem.

Pokud jste léčeni pro jaterní encefalopatii, Vaše dávka přípravku Lactulosa Biomedica bude vyšší. Tato vysoká dávka obsahuje velké množství cukru. Máte-li cukrovku bude možná potřeba upravit její léčbu.

Chronické užívání vyšších dávek přípravku (více než 2-3 měkké stolice za den) nebo nesprávné užívání přípravku může mít za následek průjem a poruchy rovnováhy vody a minerálů v organismu. Pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy.

Během léčby laxativy byste měli pít dostatečné množství tekutin (přibližně 1,5-2 litry za den, což odpovídá 6-8 sklenicím).

Děti V určitých případech může lékař předepsat přípravek Lactulosa Biomedica dítěti, kojenci nebo batoleti. V těchto případech bude lékař léčbu pečlivě sledovat. Přípravek Lactulosa Biomedica musí být podáván kojencům, batolatům dětem se zvýšenou opatrností, protože tento lék může ovlivnit normální reflex vyprazdňování stolice.

Další léčivé přípravky a přípravek Lactulosa Biomedica

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Laktulóza může zvýšit ztrátu draslíku vyvolanou jinými léky, např. thiazidovými diuretiky (léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikoidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) a amfotericinem (lék k léčbě plísňových infekcí). Nedostatek draslíku může zesílit účinek srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání, např. digoxin).

Přípravek Lactulosa Biomedica s jídlem a pitím

Přípravek Lactulosa Biomedica lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Není žádné omezení, co můžete jíst nebo pít.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Lactulosa Biomedica je možné užívat v těhotenství a během kojení. Žádný vliv na plodnost se nepředpokládá.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

3 / 5

Lactulosa Biomedica nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Lactulosa Biomedica obsahuje laktosu a galaktosu

Díky výrobnímu procesu léčivý přípravek obsahuje malé množství stravitelných cukrů. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Ve 100 ml přípravku Lactulosa Biomedica je obsaženo maximálně 20 g stravitelných cukrů, jako je galaktosa a laktosa. Toto by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetem (cukrovka).

3. Jak se přípravek Lactulosa Biomedica užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte své dávky každý den ve stejnou dobu. Odměřené množství přípravku Lactulosa Biomedica můžete požít přímo neředěné, dávku spolkněte najednou, nedržte ji v ústech delší dobu. Přípravek můžete také smíchat s vodou nebo teplým nápojem, např. čajem nebo kávou, nebo jej vmíchat do jogurtu, obilovin či polotuhého jídla.

Dávkování u zácpy nebo v případech, kdy je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice Celá dávka se může užívat najednou, například během snídaně, nebo se užívá rozděleně ve dvou denních dávkách. Na začátku léčby užívejte úvodní denní dávku, po několika dnech lze dávku snížit a užívat udržovací denní dávku. Může být potřeba několika dní léčby (2-3 dny), než se projeví léčebný účinek.

Úvodní denní dávka Udržovací denní dávka Dospělí a dospívající 1-3 polévkové lžíce (15-45 ml) 1-2 polévkové lžíce (15-30 ml) Děti a dospívající (7-14 let) 1 polévková lžíce (15 ml) 2-3 kávové lžičky (10-15 ml) Děti a batolata (1-6 let) 1-2 kávové lžičky (5-10 ml) 1-2 kávové lžičky (5-10 ml) Kojenci do 1 roku 1/2-1 kávová lžička (2,5-5 ml) 1/2-1 kávová lžička (2,5-5 ml)

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat pouze krátkodobě. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Užívání u dětí

Použití laxativ u dětí a kojenců má být výjimečné a vždy za lékařského dohledu, protože tyto léky mohou narušovat normální reflex vyprazdňování. Nedávejte, prosím, přípravek Lactulosa Biomedica dětem a dospívajícím mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť lékař bude dítě zároveň pečlivě kontrolovat.

Dávkování u jaterní encefalopatie (jen pro dospělé) Úvodní dávka při jaterní encefalopatii je 2-3 polévkové lžíce (30 až 45 ml) 3 až 4krát denně. Tuto dávku lze upravit na udržovací dávku tak, abyste měl(a) 2-3 měkké stolice za den.

Pro léčbu jaterní encefalopatie u dětí (novorozenců, dětí a dospívajících mladších 18 let) nejsou k dispozici údaje.

Užívání u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater

Žádná zvláštní doporučení pro dávkování neexistují.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lactulosa Biomedica, než jste měl(a)

Při předávkování můžete mít bolesti břicha a průjem. Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Lactulosa Biomedica, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4 / 5

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lactulosa Biomedica

Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku přípravku Lactulosa Biomedica, neobávejte se. Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lactulosa Biomedica

Pokud Vám přípravek předepsal lékař, neukončujte ani neměňte léčbu, aniž byste se s ním poradil(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Lactulosa Biomedica byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: Velmi časté

(mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí)

 • Průjem

Časté

(mohou se objevit až u 1 z 10 lidí)

 • Plynatost (větry)
 • Pocit na zvracení
 • Zvracení
 • Bolest břicha

Méně časté

(mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí)

 • Poruchy elektrolytů vyvolané průjmem

Plynatost se může objevit během několika prvních dnů léčby, obvykle však po několika dnech vymizí. Pokud užijete větší než doporučenou dávku, můžete pocítit bolest břicha a průjem. V takovém případě má být dávkování sníženo. Pokud užíváte vysoké dávky (normálně pouze při jaterní encefalopatii) po delší dobu, můžete trpět poruchou elektrolytů, která je způsobena průjmem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Lactulosa Biomedica uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původní, dobře uzavřené lahvi, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

5 / 5

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lactulosa Biomedica obsahuje

Léčivou látkou je 667 mg laktulózy v 1 ml roztoku. Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky. Může však obsahovat malá množství přidružených volných cukrů (max. 12 g galaktózy a max. 8 g laktózy ve 100 ml sirupu).

Jak přípravek Lactulosa Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení

Lactulosa Biomedica je čirá, nažloutlá až žlutá, sirupovitá kapalina sladké chuti, bez zápachu. Velikost balení: 250 ml nebo 500 ml sirupu ve skleněné lahvi. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Biomedica, spol. s r. o. Pekařská 8 155 00 Praha 5

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

  1. 2018

Recenze (10)

BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

90 %

.
100 %

100 %

Produkt jsem objednávala pro 90letou babičku, který jí pomáhá při potížích a je šetrný při dlouho dobém užívání. Jiné výrobky babičce nevyhovují. A přes e-shop cena je výhodnější než v kamenném obchodě

cena, účinek produktu a chuť
100 %

Produkt jsem objednávala pro 90letou babičku, který jí pomáhá při potížích a je šetrný při dlouho dobém užívání. Jiné výrobky babičce nevyhovují. A přes e-shop cena je výhodnější než v kamenném obchodě

cena, účinek produktu a chuť
100 %

Bez připomínek

100 %

Bez připomínek

100 %

super

100 %

super

80 %

Neagresivní prostředek

Pomáhá řešit potíže málo pohyblivým
nic
80 %

Diskuze

BIOMEDICA Lactulosa 500 ml 50% sirup

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám