Podrobné informace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Zklidňuje a uvolňuje.

Informace o produktu

Výrobce: KNEIPP
Značka: KNEIPP
Kód výrobku: 48824
Kód EAN: 4008233027883
Kód SÚKL: 79582
Držitel rozhodnutí: KNEIPP

Přípravek se užívá při pocitu neklidu a podrážděnosti, léčí poruchy usínání a spánku. Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let. Kozlík Kneipp je lék k vnitřnímu užití. Slouží ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu a k podpoře spánku. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Vlastnosti

  • Čistě přírodní složení.
  • Léčí lehké poruchy usínání a spánku.
  • Při přechodných stavech neklidu a podrážděnosti.
  • Přípravek je dobře snášen.
  • Podle zkušeností ani při dlouhodobém užívání nevede ke vzniku návyku a závislosti.
  • Vedlejší účinky nejsou známy.

Aktivní látky

1 tableta 500 mg Valeriane radix pulverata. Není návykový. Nevykazuje nežádoucí vedlejší účinky.

Nezapomeňte si přečíst příbalový leták a případné nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčivý přípravek je dostupný v lékárnách bez lékařského předpisu.

Balení: 90 tablet.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Kozlík Kneipp musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše potíže zhorší nebo nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp používat?
3. Jak se Kozlík Kneipp užívá?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat?
6. Další informace


Kozlík Kneipp

Valerianae radix pulverata 500 mg
potahované tablety


1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá?

Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný
kořen kozlíku lékařského.

Kozlík Kneipp se tradičně používá:
- ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu
- k podpoře spánku.

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp používat?

Neužívejte Kozlík Kneipp,
- jestliže jste alergický/á (přecitlivý/á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další
složku přípravku Kozlík Kneipp.
Stránka 2 z 4


Zvláštní opatrnosti při použítí Kozlíku Kneipp je zapotřebí:
Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky
(sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit interakce s těmito léčivými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici
dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období.
Před užíváním jakýchkoli léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluhování strojů
Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte
po dobu 2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá?

Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně podle údajů v této příbalové informaci. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání:
K perorálnímu podání.

Dospělí a mladiství od 12 let:
Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu
užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně.

K podpoře spánku
užívají se 1-2 potahované tablety h až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku.

Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně.

Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se
sklenkou pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže.

Délka užívání
K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů.
Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se
s lékařem.

Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a)

V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste
měl(a), zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte
s užíváním tak, jak je uvedeno v bodě 3.
Stránka 3 z 4

V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu
nežádoucích účinků. Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o
dalších nutných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Kozlík Kneipp

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání
přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3).

Máte-li další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kozlík Kneipp nežádoucí účinky, které se
však nemusí vyskytnout u každého.

Po užívání přípravků z kořené kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže
(např. nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci uvedeny, informujte
prosím svého lékaře nebo lékárníka.


5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !

Datum uplynutí doby použitelnosti je uvedeno na krabičce i na blistru. Po uplynutí tohoto
data přípravek už nepoužívejte. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

6. Další informace

Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje

Léčivou látkou je:
1 potahovaná tableta Kozlík Kneipp obsahuje:
Valerianae radix pulverata 500 mg

Pomocnými látkami jsou:
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak, mastek, arabská
klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly.

Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení
Velikost balení
Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami.
Stránka 4 z 4Držitel rozhodnutí o registraci:
Kneipp-Werke
Kneipp-Mittel-Zentrale GmbH & Co. KG
Winterhäuser Str. 85
D-97084 Würzburg
Německo

Výrobce:
Kneipp-Werke
Kneipp-Mittel-Zentrale GmbH & Co. KG
Johannes Gutenberg Straße 8
D-97199 Ochsenfurt
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
4.4.2013

Recenze (3)

Recenze produktu KNEIPP Kozlík 90x500 mg potahované tablety

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (10)

100 %

(14) (9)

100 %

dobrá cena za kvalitu a množství,zlepšuje kvalitu spánku,doporučuji

  • výborné pro lidi s poruchami spánku

(11) (6)

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu KNEIPP Kozlík 90x500 mg potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze