Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT SOL 1X95ML

100
1
starstarstarstarstar  100 %
Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.
KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT SOL 1X95ML
Podporuje chuť k jídlu a trávení, má mírné uklidňující účinky, působí mírně protibakteriálně a zvyšuje prokrvení tkání. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Více informací
Kód výrobku: 16459
Cena s DPH: 112 
Dostupnost: krátkodobě nedostupný
Přidat do oblíbených
Napište mi, až bude výrobek u dodavatele29 Kč za všechny druhy dopravy!

Příbalová informace výrobku KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT SOL 1X95ML

1/4


Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls11604/2008

PŘÍBALOVÁ INFROMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Klosterfrau Melisana koncentrát
Perorální a kožní roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Klosterfrau Melisana koncentrát a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Klosterfrau Melisana koncentrát používat
3. Jak se Klosterfrau Melisana koncentrát používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Klosterfrau Melisana koncentrát uchovávat
6. Další informace


1. CO JE KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Přípravek je určen pro dospělé.

Používá se perorálně (ústy) nebo ke kožnímu podání.

Perorální podání
Užívá se jako pomocný lék při lehčích psychovegetativních poruchách, jako např. při snížené chuti k jídlu,
žaludečních a střevních obtížích neurotického původu; snížené schopnosti uklidnění nebo bolesti hlavy při
rozčilení, trémě, nervozitě, menstruaci, v přechodu (klimakteriu), při atmosferických změnách a při ztíženém
usínání při těchto stavech.

Podpůrně se užívá při nachlazení, chřipkových stavech nebo při kontaktu s nimi.

Kožní podání
Užívá se jako pomocný lék při bolestech nervového původu včetně ústřelu (náhlá bolest v bederní krajině
spojená s křečí zádových svalů), bolesti svalů (např. zad) po fyzické zátěži.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KLOSTERFRAU
MELISANA KONCENTRÁT UŽÍVAT

Neužívejte Klosterfrau Melisana koncentrát
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoliv ze silic obsažených v přípravku,
2/4
Při perorálním (vnitřním) užití:
- jestliže trpíte žaludečními a dvanáctníkovými vředy,
- jestliže máte neprůchodnost střev (ileus) nebo zánětlivé onemocnění střev
- jestliže trpíte překyselením žaludku
- jestliže trpíte epilepsií (záchvatovité onemocnění)
- jestliže trpíte onemocněním mozku nebo máte poranění mozku,
- jestliže máte závažnější poškození jaterních a ledvinných funkcí,
- jestliže konzumujete nadměrné množství alkoholu (alkoholismus)
- jestliže jste těhotná nebo kojíte,
- jestliže užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve)
Při kožním použití:
- jestliže máte kožní poranění
- jestliže máte kůži postiženou zánětem nebo jinak chorobně změněnou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát je zapotřebí
Přípravek obsahuje 66,8 % (obj.) alkoholu, tj. do 2,63 g v jedné čajové lžičce (5 ml), což odpovídá
množství do 67 ml piva, 28 ml vína. To představuje zdravotní rizika, zejména pro pacienty s jaterním
onemocněním, alkoholiky, epileptiky, pacienty s onemocněním nebo poraněním mozku a těhotné či kojící
ženy.
Během léčby se vyhýbejte nadměrné expozici UV záření (sluneční záření, solária).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek může zvyšovat vstřebávání sulfaguanidinu (lék používaný při střevních infekcích).
Vzhledem k obsahu 66,8% alkoholu může tento přípravek ovlivňovat (zvyšovat nebo snižovat) účinek jiných
léků.

Těhotenství a kojení
Klosterfrau Melisana koncentrát nesmí být užíván během těhotenství a kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 66,8 % (obj.) alkoholu. V doporučených dávkách může
nepříznivě ovlivnit pozornost a rychlost reakce osob, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost (řidiči,
obsluhy strojů, práce ve výškách apod.).


Důležité informace o některých složkách Přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát
Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 66,8 % (obj.) alkoholu, tj. do 2,63 g v jedné čajové
lžičce (5 ml), což odpovídá množství do 67 ml piva, 28 ml vína. To představuje zdravotní rizika,
zejména pro pacienty s jaterním onemocněním, alkoholiky, epileptiky, pacienty s onemocněním nebo
poraněním mozku a těhotné či kojící ženy.


3. JAK SE KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát přesně podle pokynů uvedených v této příbalové
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku je:

Perorální podání: pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 1-3krát denně, zředěná
dvojnásobným množstvím vody. Přípravek se užívá po jídle.

3/4
Kožní podání: přiměřené množství neředěného roztoku se jemně vtírá do pokožky 2x až 3x denně na
bolestivá místa. K obkladům nebo u osob s citlivější pokožkou se roztok ředí dvojnásobným množstvím
vody.

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo pokud
se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.


Jestliže jste užil/a více přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát, než jste měl/a
Nepřekračujte doporučené dávkování. Příznaky předávkování nebyly zaznamenány.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při perorálním podání se mohou objevit trávicí potíže, nevolnost, únava, závratě, pocit tepla (teploty), pálení
žáhy, bolest hlavy.
U citlivých osob je možnost vzniku alergických reakcí na silice. Mohou se objevit kožní reakce po expozici
UV záření.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT UCHOVÁVAT

Uchovávejte Klosterfrau Melisana koncentrát mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Spotřebujte do 1 roku po prvním otevření.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje

- Léčivé látky: 100 ml roztoku obsahuje až 65 mg silice získané z těchto množství léčivých rostlin:
Melissae folium do 536 mg, Inulae radix do 714 mg, Angelicae radix do 714 mg, Zingiberis radix do
714 mg, Caryophylli flos do 285 mg, Galangae radix do 285 mg, Piperis nigri fructus do 71 mg,
Gentianae radix do 714 mg, Myristicae semen do 71 mg, Aurantii pericarpium do 714 mg,
Cinnamomi cortex do 321 mg, Cassiae flos do 36 mg, Cardamomi fructus do 10 mg.

- Pomocnou látkou je ethanol 66,8% (obj.)

4/4

Jak Klosterfrau Melisana koncentrát vypadá a co obsahuje toto balení

Klosterfrau Melisana koncentrát je čirá bezbarvá tekutina příjemné vůně, alkoholové chuti.
Dodává se v lahvičce z bezbarvého skla s PE šroubovacím uzávěrem balené v krabičce.

Velikost balení:
15 ml, 47 ml, 95 ml, 155 ml, 235 ml, 330 ml, 475 ml, 950 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Německo
Výrobce:
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41, D-12277 Berlin, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011.
Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu