Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 49521
Kód EAN: 5413760289335
Kód SÚKL: 26040
Kiovig se používá k: Léčbě pacientů s nedostatečným množstvím protilátek (substituční léčba). Existují tři skupiny: 1. Pacienti s vrozeným nedostatkem protilátek (syndromy primárního imunodeficitu - PID), např.: - kongenitální agamaglobulinémie nebo hypogamaglobulinémie, - běžný variabilní imunodeficit, - závažné smíšené imunodeficity, - Wiskott-Aldrichův syndrom. 2. Pacienti s onemocněními krve, která způsobují nedostatečnou tvorbu protilátek a opakované infekce (myelom nebo chronická lymfatická leukémie se závažnou sekundární hypogamaglobulinémií). 3. Děti s vrozeným AIDS, které jsou velmi náchylné k infekcím. Léčbě pacientů s určitými zánětlivými onemocněními (imunomodulace). Existují tři skupiny: 1. Pacienti, kteří mají nedostatek krevních destiček (idiopatická trombocytopenická purpura, ITP) a u nichž je vysoké riziko krvácení nebo kteří mají v blízké budoucnosti podstoupit operaci. 2. Pacienti s onemocněním charakterizovaným mnohočetnými záněty nervů v celém těle (Guillain-Barrého syndrom). 3. Pacienti s onemocněním, které má za následek mnohočetné záněty různých tělesných orgánů (Kawasakiho nemoc). Léčbě nebo prevenci infekcí po transplantaci kostní dřeně (alogenní transplantaci kostní dřeně).

Recenze

Recenze produktu KIOVIG 100MG/ML IVN 1X2.5GM/25ML Infuzní roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KIOVIG 100MG/ML IVN 1X2.5GM/25ML Infuzní roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze