Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32791
Přípravek obsahující draslík.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek obsahující draslík.

Informace o produktu

Výrobce: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 32791
Kód EAN: 8594002390969
Kód SÚKL: 17188
Držitel rozhodnutí: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Držitel rozhodnutí o registraci
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
BIOMEDICA, spol. s r.o., Praha
divize Hořátev, 289 12 Nymburk
Česká republika

Složení
Léčivá látka: Kalii chloridum 0,5 g v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K+)
Pomocné látky: disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, polysorbát 80, mastek, stearan vápenatý, triethyl-citrát, želatina.

Indikační skupina
Přípravek obsahující draslík.

Charakteristika
Draslík (kalium) je základní součástí tělesných tekutin, je hlavním vnitrobuněčným kationtem, má významnou úlohu při mnoha fyziologických pochodech, důležitých pro správnou činnost nervového systému, svalstva, při udržování normálních funkcí srdce a ledvin. Chlorid draselný je využíván hlavně k doplnění draslíku do organizmu při jeho nedostatku.
Chlorid draselný se dobře vstřebává ze zažívacího traktu.

Indikace
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí: při podávání některých diuretik (léčiva, která zvyšují tvorbu a vylučování moči), při některých onemocněních ledvin, kde je zvýšená tvorba moče, při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin), při primárním a sekundárním hyperaldosteronizmu (zvýšená tvorba hormonu aldosteronu v kůře nadledvin).
Předcházení a léčba nedostatku draslíku způsobeného při ztrátách draslíku zažívacím ústrojím: zvracení a průjmy, dlouhodobé používání projímadel, odsávání žaludečního obsahu.
Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, nevhodné redukční diety apod.
Při předepisování těhotným a kojícím ženám nutno postupovat opatrně.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou jeho složku, dále při zvýšené hladině draslíku v krvi a při všech stavech, které k ní mohou vést, především při velkém poklesu funkce ledvin, při nemocích doprovázených nadměrným rozpadem tkání (zranění, popáleniny), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při současné léčbě diuretiky, které zadržují v organizmu draslík. Přípravek se rovněž nesmí užívat při vředu žaludku a dvanáctníku, při nedostatečné funkci nadledvin, nekontrolované cukrovce.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, při dlouhodobém užívání zejména vyšších dávek se však mohou vyskytnout ojedinělé nežádoucí účinky.
Užívání přípravku může vést ke dráždění sliznice zažívacího ústrojí, projevující se nevolností, zvracením, plynatostí, bolestmi břicha a průjmem. V ojedinělých případech může dojít až ke krvácení a vzniku vředů. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Nadměrný přívod draslíku může vést k nežádoucímu zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Interakce
Účinky přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání léků, které vedou ke zvýšení hladiny draslíku v krvi nebo které také obsahují draslík.

Dávkování
Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v krvi. Přesné dávkování vždy určí lékař.
Dospělí užívají obvykle 2-3krát denně 1-2 tablety, děti od 6 do 15 let 1-2krát denně 1 tabletu.

Způsob použití
Tablety užívejte během jídla nebo po jídle, polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte sklenicí vody.

Upozornění
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování: svalová slabost, brnění a mravenčení v končetinách (parestezie), ochrnutí, nepravidelnosti v srdečním rytmu až zástava srdce. Při výskytu těchto příznaků přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!
Při dlouhodobé léčbě nedostatku draslíku je vhodná pravidelná kontrola hladiny draslíku v krvi.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení
50 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

Datum poslední revize
3.5.2006

Příbalový leták

1 / 4 

sp.zn. sukls46160/2009 

 

Příbalová informace: 

informace pro pacienta 

 
KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 
500 mg 
enterosolventní tablety 
Kalii chloridum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Kalium chloratum BIOMEDICA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalium chloratum BIOMEDICA užívat  

3. 

Jak se Kalium chloratum BIOMEDICA užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Kalium chloratum BIOMEDICA uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Kalium chloratum BIOMEDICA a k čemu se používá 

 
Kalium chloratum BIOMEDICA

 je 

přípravek obsahující draslík. 

 
Draslík  (kalium)  je  základní  součástí  tělesných  tekutin,  je  hlavním  vnitrobuněčným  kationtem,  má 
významnou úlohu při mnoha fyziologických pochodech, důležitých pro správnou činnost nervového 
systému, svalstva, při udržování normálních funkcí srdce a ledvin.  
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí: při 
podávání  některých  diuretik  (léčiva,  která  zvyšují  tvorbu  a  vylučování  moči),  při  některých 
onemocněních  ledvin,  kde  je  zvýšená  tvorba  moče,  při  dlouhodobé  léčbě  vysokými  dávkami 
kortikosteroidů  (hormony  kůry  nadledvin),  při  primárním  a  sekundárním  hyperaldosteronizmu 
(zvýšená tvorba hormonu aldosteronu v kůře nadledvin). 
Předcházení  a  léčba  nedostatku  draslíku  způsobeného  při  ztrátách  draslíku  zažívacím  ústrojím: 
zvracení a průjmy, dlouhodobé používání projímadel, odsávání žaludečního obsahu. 
Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, nevhodné redukční diety apod. 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalium chloratum BIOMEDICA užívat  

 
Neužívejte Kalium chloratum BIOMEDICA 

jestliže  jste  alergický(á)  na  kalium  chloratum  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6),  

při  zvýšené  hladině  draslíku  v krvi  a  při  všech  stavech,  které  k ní  mohou  vést,  především  při 
velkém poklesu funkce ledvin, při stavech doprovázených nadměrným rozpadem tkání (zranění, 
popáleniny), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při současné léčbě diuretiky, 
které zadržují v organizmu draslík,  

při vředu žaludku a dvanáctníku, při nedostatečné funkci nadledvin, nekontrolované cukrovce. 

 

2 / 4 

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
zejména  
-  jestliže máte onemocnění ledvin nebo nadledvin; 
-  při nedostatečně kontrolované cukrovce;  
-  při metabolické acidóze (stav, kdy dochází k hromadění kyselých látek v organismu); 
-  jestliže máte vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku; 
-  jestliže  užíváte  současně  digoxin  (k  léčbě  srdečního  selhání)  -  náhlé  vysazení  přípravku  Kalium 

chloratum BIOMEDICA může způsobit zvýšení toxicity digoxinu. 

 
Při dlouhodobé léčbě nedostatku draslíku je vhodná pravidelná kontrola hladiny draslíku v krvi. 
 
Děti 
Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let. 
 
Další léčivé přípravky a Kalium chloratum BIOMEDICA 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA tablety a účinky jiných současně užívaných léků se 
mohou navzájem ovlivňovat. Zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání léků, které vedou ke 
zvýšení hladiny draslíku v krvi nebo které také obsahují draslík, jako jsou např. 
-  nesteroidní protizánětlivé látky (proti bolesti, zánětu či horečce),  
-  kalium  šetřící  diuretika  (léky  způsobující  vyšší  tvorbu  a  vylučování  moči)  a  ACE-inhibitory 

(k léčbě vysokého krevního tlaku),  

-  digitalisové glykosidy (k léčbě srdečního selhání),  
-  beta-blokátory  (k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku),  heparin  (lék  snižující  srážlivost  krve), 

cyklosporin  (k  potlačení  obranyschopnosti),  blokátory  aldosteronu  (k  léčbě  vysokého  krevního 
tlaku),  

-  inhibitory sodíko-draslíkové pumpy (používané při léčbě onemocnění srdce),  
-  anticholinergika (ke snížení pohyblivosti střev) 
-  léky, které podporují vznik vředů (např. kyselina acetylosalicylová). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jste-li  těhotná  nebo  kojíte,  neužívejte  Kalium  chloratum  BIOMEDICA,  pokud  Vám  to  Váš  lékař 
výslovně neřekl. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Kalium chloratum BIOMEDICA nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 

Jak se Kalium chloratum BIOMEDICA užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v krvi. Přesné dávkování vždy určí lékař. 
Dospělí užívají obvykle 2-3krát denně 1-2 tablety. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti od 6 do 15 let obvykle užívají 1-2krát denně 1 tabletu. 
Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let. 
 

3 / 4 

Způsob použití 
Tablety užívejte během jídla nebo po jídle, polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte sklenicí vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
Příznaky  předávkování:  svalová  slabost,  brnění  a  mravenčení  v končetinách  (parestezie),  ochrnutí, 
nízký krevní tlak až oběhový kolaps (zhroucení), nepravidelnosti v srdečním rytmu až zástava srdce. 
Při výskytu těchto příznaků přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalium chloratum BIOMEDICA 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek je obvykle dobře snášen, při dlouhodobém užívání zejména vyšších dávek se však mohou 
vyskytnout ojedinělé nežádoucí účinky. 
Užívání  přípravku  může  vést  ke  dráždění  sliznice  zažívacího  ústrojí,  projevující  se  nevolností, 
zvracením, plynatostí, bolestmi břicha a průjmem. V ojedinělých případech může dojít až ke krvácení 
a vzniku vředů. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se 
poraďte s lékařem. 
Nadměrný přívod draslíku může vést k nežádoucímu zvýšení hladiny draslíku v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak Kalium chloratum BIOMEDICA uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co 

Kalium chloratum BIOMEDICA

 obsahuje 

 

Léčivou látkou je: Kalii chloridum 0,5 g v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K

+

4 / 4 

Pomocnými  látkami  jsou  disperze  methakrylátového  kopolymeru  L  30%,  polysorbát 80,  mastek, 
kalcium-stearát, triethyl-citrát, želatina. 
 

Jak 

Kalium chloratum BIOMEDICA

 vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Kalium  chloratum  BIOMEDICA  jsou  bílé  až  nažloutlé,  slabě  mramorované,  čočkovité  potahované 
tablety s mírně nerovným povrchem. 
 
Balení obsahuje 50 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
BIOMEDICA, spol. s r.o., Divize Hořátev,  
Hořátev 104, 
289 12 Nymburk 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.3.2015. 

Recenze

Recenze produktu KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 50X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám