Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12006
Kód EAN: 5995327216089
Kód SÚKL: 2442
Kdy byste měli užívat tento lék? Tobolky s retardovaným účinkem Kaldyum jsou určeny pro léčbu nedostatku draslíku v těle. Ten může být způsoben sníženým příjmem v potravě nebo při stavech se zvýšeným vylučováním tj. užíváním některých léků, např. diuretik (léků na odvodnění) nebo některými nemocemi (např. při onemocněních trávicího ústrojí doprovázených průjmem nebo zvracením, při zvýšené ztrátě draslíku močí, zvýšené funkci nadledvin). Tobolky nejsou doporučeny pro léčbu dětí. Tento lék byl předepsán pouze pro Vás, nepředávejte ho jiným osobám.

Příbalový leták


Příbalová informace - Rp
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Vážený paciente,
přečtěte si, prosím, tuto informaci pozorně, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Máte-li nějaké další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Kaldyum
kalii chloridum
tobolky s retardovaným účinkem
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Tel.: (36-1) 265-5555
Fax: (36-1) 265-5529
1. Co obsahuje Váš lék?
Léčivá látka:
Každá tobolka přípravku Kaldyum s retardovaným účinkem obsahuje 600 mg léčivé látky kalii chloridum (chlorid draselný), tj. 315 mg K+ nebo 8 mmol K+.
Pomocné látky:
Dále obsahuje mikrokrystalickou celulosu, polyakrylátovou disperzi 30%, dimetikon, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, indigokarmín. Korpus a víčko tobolky také obsahují želatinu, sodnou sůl erytrosinu a indigokarmín.
2. Kdy byste měli užívat tento lék?
Tobolky s retardovaným účinkem Kaldyum jsou určeny pro léčbu nedostatku draslíku v těle. Ten může být způsoben sníženým příjmem v potravě nebo při stavech se zvýšeným vylučováním tj. užíváním některých léků, např. diuretik (léků na odvodnění) nebo některými nemocemi (např. při onemocněních trávicího ústrojí doprovázených průjmem nebo zvracením, při zvýšené ztrátě draslíku močí, zvýšené funkci nadledvin).
Tobolky nejsou doporučeny pro léčbu dětí.
Tento lék byl předepsán pouze pro Vás, nepředávejte ho jiným osobám.
3. Kdy byste neměli být léčeni tobolkami s retardovaným účinkem Kaldyum
Neužívejte tento lék v případě, že jste někdy měli alergickou reakci na některý typ léku obsahující draslík nebo některou ze shora uvedených pomocných látek. Přípravek také neužívejte pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, onemocněními spojenými s rozsáhlými tkáňovými poškozeními (popáleniny, úrazy), užíváte-li současně tzv. kalium šetřící diuretika (léky zadržující draslík v organismu), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při některých onemocněních trávicího ústrojí a nedostatečné funkci nadledvin, v období těhotenství a kojení. Tobolky nejsou doporučeny pro léčbu dětí.
Pokud se výše uvedené stavy u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
4. Upozornění před zahájením léčby tobolkami s retardovaným účinkem Kaldyum
Dříve, než Vám předepíše tyto tobolky, Vám může Váš lékař zkontrolovat hladinu draslíku v krvi a provést vyšetření EKG (vyšetření činnosti srdce). Informujte svého lékaře, pokud trpíte nebo jste trpěl/-a vředem trávicího ústrojí nebo jiným onemocněním trávicího ústrojí, srdečním onemocněním, nekontrolovanou cukrovkou.
Při předepisování přípravku informujte svého lékaře, pokud kojíte, jste těhotná nebo plánujete otěhotnění.
5. Upozornění pro období léčby tobolkami s retardovaným účinkem Kaldyum
Jste-li léčeni digitalisem, oznamte to svému lékaři a poraďte se s ním. Náhlé vysazení tobolek s retardovaným účinkem Kaldyum může být v tomto případě nebezpečné.
Dodržujte dietu, kterou Vám Váš lékař stanovil.
6. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Kaldyum
Dříve, než začnete užívat nějaký další lék včetně léků volně prodejných, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat multivitamínovým přípravkům i přípravkům s obsahem minerálů, protože mnohé z nich zahrnují ve svém složení také draslík.
Nezapomeňte sdělit svému lékaři, užíváte-li některý z těchto léků:
- ACE inhibitory (přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku), draslík šetřící diuretika (léky na odvodnění), protože současné užívání s těmito léčivy může mít za následek mimořádně vysoké hladiny draslíku v krevním séru,
- nesteroidní protizánětlivé léky, anticholinergní přípravky - může dojít k zesílení nežádoucích účinků na trávicí ústrojí,
- digitalisové glykosidy (určené k léčbě srdečního selhání) náhlé vysazení přípravku Kaldyum může vést ke zvýšení jedovatosti digitalisu (viz také bod 5.),
- beta blokátory (léčba vysokého krevního tlaku nebo srdeční arytmie), heparin (lék snižující srážlivost krve), cyklosporin (cytostatikum), protože hladina draslíku v krvi může být současným užíváním ovlivněna.
Jste-li léčeni současně s přípravkem Kaldyum některým z uvedených léků, může Váš lékař přistoupit k provádění pravidelných kontrol hladiny draslíku v krevním séru.
7. Řízení motorových vozidel / obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Kaldyum
Nejsou známy důvody pro omezení těchto činností.
8. Dávkování
Váš lékař Vám sdělí, kolik tobolek máte užívat a jak často. Dávkování bývá stanoveno na základě individuální potřeby každého pacienta. Denní dávka u dospělých bývá zpravidla 2 až 3 tobolky pro prevenci a 5 až 10 tobolek pro léčbu nedostatku draslíku při současných pravidelných kontrolách hladiny draslíku v krevním séru.
Je-li denní dávka vyšší než dvě tobolky, měla by být rozdělena na dvě dílčí dávky.
Tobolky mají být polykány celé během jídla nebo po jídle a zapíjeny sklenicí vody.
9. Nežádoucí účinky
Spojte se svým lékařem, vyskytne-li se u Vás některý z těchto vzácných nežádoucích účinků: pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo bolest břicha.
Tobolky přestaňte ihned užívat a neprodleně vyhledejte svého lékaře, vyskytne-li se u Vás černá nebo dehtovitá stolice, která může být příznakem krvácení do trávicí trubice.
Vyskytnou-li se u Vás některé další nežádoucí účinky, uvědomte o tom svého lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře! Příznaky předávkování mohou být např.: svalová slabost, brnění a mravenčení v končetinách, nízký krevní tlak, šok, nepravidelný a nebo zrychlený tlukot srdce, poruchy srdečního rytmu vedoucí až k srdeční zástavě.
10. Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 15-30° C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kaldyum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Velikost balení: 50 nebo 100 tobolek s retardovaným účinkem.
11. Datum poslední revize textu
1.4.2009

Recenze

Recenze produktu KALDYUM CPS RET 100X600MG

Diskuze

Diskuze k produktu KALDYUM CPS RET 100X600MG

Přidat nový příspěvek do diskuze