Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

JOX 1X100ML Koncentrát pro kloktadlo - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15342

94 % 3 recenze

U lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí. Doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a hltanu.

Více informací

92
Běžná cena: 102 Kč, Ušetříte: 10 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

U lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní, jazyka, hltanu a mandlí. Doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a hltanu.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: JOX
Kód výrobku: 15342
Kód EAN: 8594737064111
Kód SÚKL: 68885
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Bez porady s lékařem můžete Jox používat pouze u lehčích onemocnění sliznice dutiny ústní (afty apod.), jazyka, hltanu a mandlí. Jox se používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a hltanu - angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět jazyka a afty, při chirurgických výkonech v dýchacích a polykacích cestách, při prvních příznacích chřipkových onemocnění (škrábání v krku) a k předcházení infekcí v dutině ústní u pacientů léčených cytostatiky a po ozáření. Dále se používá u angín vyvolaných streptokoky, a to jako podpůrná léčba při současné léčbě antibiotiky. Vhodnost použití přípravku Jox u těchto stavů určí Váš lékař. Dětem od 6 do 12 let je vždy možno Jox podávat pouze na doporučení lékaře. Orální sprej mohou používat děti starší 8 let i mladiství a dospělí. Koncentrát pro přípravu kloktadla mohou používat děti od 6 let i mladiství a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1

 

sp.zn. sukls157376/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Jox 

85 mg/1 ml+1 mg/1 ml

 

koncentrát pro kloktadlo 

 

povidonum iodinatum, allantoinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
:  
1. 

Co je přípravek Jox a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jox používat  

3. 

Jak se přípravek Jox používá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Jox uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Jox a k čemu se používá 

 
Hlavní léčivou látkou je jodovaný povidon. Tato látka uvolňuje při kontaktu s kůží a se sliznicemi jód, 
který ničí řadu choroboplodných zárodků (baktérie, plísně, některé viry), a proto je přípravek Jox 
vhodný k dezinfekci dutiny ústní a hltanu. Dále přípravek Jox

 

 obsahuje allantoin, který působí 

protizánětlivě. 
 
Bez porady s lékařem můžete přípravek Jox používat k místní léčbě u lehčích zánětlivých onemocnění 
sliznice dutiny ústní (např. afty), jazyka, hltanu a mandlí, a při prvních příznacích chřipkových 
onemocnění, jako je škrábání či bolest v krku. 
Přípravek Jox se dále používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v 
dutině ústní a hltanu, jako je angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět 
jazyka, dále před a po chirurgických výkonech v dýchacích a polykacích cestách a k předcházení 
infekcí v dutině ústní u pacientů léčených cytostatiky a po ozáření.  Vhodnost použití přípravku Jox u 
těchto stavů určí Váš lékař. 
 
Přípravek Jox mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší 6 let. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jox používat. 

 
Nepoužívejte přípravek Jox  

2

 

jestliže jste alergický(á)  na jodovaný povidon nebo alantoin nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku  (uvedenou v bodě 6). 

při zvýšené funkci štítné žlázy 

při srdeční nedostatečnosti 

-   

2 týdny před a po plánovaném vyšetření nebo léčbě radioaktivním jódem 

při poruše funkce ledvin 

v těhotenství 

jestliže kojíte 

 u dětí do 6 let 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Jox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

u zánětu hrtanu, který se projevuje především chrapotem, sípáním a štěkavým kašlem. V tomto 
případě používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 

u pacientů s onemocněním jater.  V tomto případě používejte přípravek pouze na doporučení 
lékaře. 

-  

pokud se u Vás objeví horečka nebo silná bolest v krku, nebo pokud příznaky onemocnění 
přetrvávají déle než 3 dny, navštivte lékaře. 

 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Jox 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 
Účinky přípravku Jox a účinky jiných současně používaných léků k místnímu použití v dutině ústní a 
hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. 
Přípravek Jox se nesmí používat současně s jinými léky k dezinfekci dutiny ústní a hltanu, zejména  
s peroxidem vodíku. 
 
 
Těhotenství,  kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte , domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujtete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek Jox se nesmí používat v těhotenství a v období kojení. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost obsluhovat stroje a řídit dopravní 
prostředky. 
 
Přípravek Jox obsahuje ethanol: 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
Přípravek obsahuje 18,6 % ethanolu. 
 
Přípravek Jox obsahuje propylenglykol: 
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol. Může způsobit podráždění sliznice. 
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Jox používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

3

 

 Dospělí, dospívající a děti od 6 let: 
Roztok se nejprve naředí vodou (asi 18 °C teplou) v poměru 1:20 nebo 1:40 (tj. 2,5 až 5 ml podle 
přiložené odměrky nebo 1/2 až 1 čajovou lžičku do 100 ml vody). Po naředění se přípravek používá k 
výplachu úst nebo  ke kloktání. Obvykle se výplachy nebo kloktání provádí 2 - 4krát denně, a to vždy 
s odstupem minimálně 4 hodin od předchozí aplikace. Maximálně je možno výplachy nebo kloktání 
provádět 6krát denně. Roztok nepolykejte! 
 
Přípravek nepoužívejte bezprostředně před jídlem či pitím. Výplach či kloktání provádějte po jídle 
nebo mezi jídly. 
 
Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Jox ve formě koncentrátu pro kloktadlo mohou používat děti od 6 let a dospívající. 
Dětem od 6 do 12 let je vždy možno přípravek Jox

 

podávat pouze na doporučení lékaře. 

Děti od 6 let mohou přípravek použít pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde 
přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku. 
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Jox, než jste měl(a) 
Při náhodném požití většího množství přípravku Jox (zvláště dítětem) okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a)  použít přípravek Jox 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
 
Popisované nežádoucí účinky členěné podle frekvence výskytu: 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 

  Sucho v ústech 

 

Pálení v místě aplikace (převážně u dětí) 

 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 

 

Kopřivka 

 
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 z 10 000 lidí 

 

Anafylaktický šok (závažná alergická reakce) 

 

Angioedém (otok v důsledku alergické reakce) 

 
Dlouhodobé používání může vést k jodismu projevujícímu se kovovou chutí v ústech, zvýšenou 
tvorbou slin, otokem očí a hrtanu, plicním edémem (otokem), kožní vyrážkou a trávicími obtížemi. 
 
Při vzácném výskytu závažných reakcí z přecitlivělosti (dušnost, popř. otoky rtů, jazyka, očních víček, 
dlaní nebo pohlavních orgánů) přerušte používání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře! 
Hlášení nežádoucích účinků 

4

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10,  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

 Jak přípravek Jox uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Otevřením přípravku Jox koncentrátu pro kloktadlo se nezkracuje doba jeho použitelnosti, pokud je 
přípravek po prvním otevření uchováván při teplotě do 25 °C. 
 
Zesvětlení roztoku signalizuje snížení antimikrobiální účinnosti roztoku. Rozklad se urychluje světlem 
a teplotou nad 40 ºC.   
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Jox obsahuje 

Léčivými látkami jsou povidonum iodinatum 85 mg a allantoinum 1 mg v 1 ml přípravku. 

Pomocnými látkami jsou: levomenthol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát nátrium-citrátu, 
ethanol 96%, propylenglykol, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Jox vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Jox je čirá až slabě opalizující červenohnědá tekutina neomezeně se mísící s vodou. 
 
Balení: 
Lahvička  z tmavě  hnědého  skla,  polypropylenový  šroubovací  uzávěr  s těsněním  a vložkou  z 
polyethylenu, plastová odměrka, krabička. 
Velikost balení: 50 ml, 100 ml 
 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č. p. 305 
747 70 Opava, Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.7.2015. 

Recenze (3)

Recenze produktu JOX 1X100ML Koncentrát pro kloktadlo

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Na vracející se angíny mi funguje nejlépe Jox, dobře léčí mandle.

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu JOX 1X100ML Koncentrát pro kloktadlo

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Aneta H.

100 % 01/10/2012

Na vracející se angíny mi funguje nejlépe Jox, dobře léčí mandle.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám