Oblíbené položky

Úvodní strana » Potřeby do domácnosti a na úklid » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky » Veterinární přípravky na předpis

PORCILIS M HYO A.U.V. 200ML Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28936

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PORCILIS M HYO A.U.V. 200ML Injekční suspenze


PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Porcilis M Hyo, injekční suspenze


2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivá(é) látka(y)
Koncentrát inaktivovaných, celých buněk Mycoplasma hyopneumoniae, kmen 11: 7,0 log2 Ab titr*
Adjuvans: 150 mg dl--tokoferol acetátu

* Průměrný titr protilátek (Ab) získaný po inokulaci myší 1/20 dávky pro prasata.

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1
3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze, bílá nebo téměř bílá
4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílový druh zvířat

Prase (výkrmová prasata)

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro výkrmová prasata:
K aktivní imunizaci prasat za účelem redukce plicních lézí způsobených infekcí Mycoplasma hyopneumoniae.

Nástup imunity: 2 týdny po druhé injekci.
Trvání imunity: nejméně 20 týdnů po druhé injekci.

4.3 Kontraindikace

Nejsou.

4.4 Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Během prvních 1-2 dnů po vakcinaci se může objevit přechodné zvýšení tělesné teploty v průměru asi o 0,3°C, u některých prasat až o 2,0°C. Tato zvířata se další den navrátí k normálu. V místě aplikace se může objevit přechodný otok/zarudnutí (max. průměr 5 cm), které odezní nejpozději během 14 dnů. V ojedinělých případech se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neuplatňuje se.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti pro prasata od věku 4 týdnů dokládají, že vakcínu lze mísit s vakcínou Porcilis PRRS.
Před podáním smíchaného přípravku čtěte také příbalovou informaci vakcíny Porcilis PRRS.
Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny Porcilis M Hyo smíchané s Porcilis PRRS u chovných zvířat nebo v průběhu březosti.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární injekce prasatům v dávce 2 ml na zvíře do krku v oblasti za uchem.

Vakcinační schéma:
Prasata se vakcinují dvakrát v intervalu 3 týdnů. První aplikaci lze provádět od věku 1 týdne.

Pro simultánní použití
Vakcína by měla být použita pro naředění těsně před vakcinací při současném podání s Porcilis PRRS u výkrmových prasat od 4 týdnů věku (3 týdny po primovakcinaci).
Měla by být použita podle následujících instrukcí:
Porcilis PRRS Porcilis M Hyo
10 dávek + 20 ml
25 dávek + 50 ml
50 dávek + 100 ml
100 dávek + 200 ml
Jedna dávka (2 ml) Porcilis M Hyo smíchaná s Porcilis PRRS se aplikuje intramuskulárně do svaloviny krku.

Před použitím nechte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15-25°C) a dobře protřepejte.
Používejte sterilní injekční stříkačky a jehly.
Zabraňte kontaminaci.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebyly pozorovány žádné zvláštní příznaky po aplikaci dvojnásobné dávky mimo ty již zmíněné v bodě Nežádoucí účinky.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.
5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: inaktivovaná bakteriální vakcína
ATCvet kód: QI09AB13

Porcilis M Hyo je inaktivovaná bakteriální vakcína obsahující koncentrát celých buněk Mycoplasma hyopneumoniae kmene 11. Tento antigen je včleněn do adjuvans založeném na dl--tokoferol acetátu za účelem navození prodloužené stimulace chráněnosti. Přípravek stimuluje rozvoj aktivní imunity u prasat proti Mycoplasma hyopneumoniae.
6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek
Dl--tokoferol acetát
Polysorbát 80
Simetikon
Chlorid sodný
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma Porcilis PRRS.

6.3Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 hodiny.
Doba použitelnosti po smíchání s Porcilis PRRS: 1 hodina (při pokojové teplotě)

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2C 8C). Chraňte před mrazem.

6.5Druh a složení vnitřního obalu

Lepenkové krabičky buď s 1 PET lékovkou o obsahu 20, 50, 100, 200 nebo 250 ml, s 5 PET lékovkami o obsahu 20, 50, 100, 200 nebo 250 ml nebo s 10 PET lékovkami o obsahu 20, 50, 100, 200 nebo 250 ml. Lékovky jsou uzavřeny halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V. V členských zemích zastoupen národními zastoupeními
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN BOXMEER
Nizozemsko
8. Registrační číslo(a)

97/048/05-C
9. Datum registrace/ prodloužení registrace

30.12.2005 , 21. 1. 2011
10. DATUM REVIZE TEXTU

LEDEN 2011
Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití

Neuplatňuje se.

Informace o produktu

Výrobce: INTERVET
Kód výrobku: 28936
Kód EAN:
Kód SÚKL: 35285
Držitel rozhodnutí: INTERVET

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Cílový druh zvířat: prase (výkrmová prasata). Pro výkrmová prasata: K aktivní imunizaci prasat za účelem redukce plicních lézí způsobených infekcí Mycoplasma hyopneumoniae. Nástup imunity: 2 týdny po druhé injekci. Trvání imunity: nejméně 20 týdnů po druhé injekci.

Recenze

Recenze produktu PORCILIS M HYO A.U.V. 200ML Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu PORCILIS M HYO A.U.V. 200ML Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám