Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Svaly, klouby a kosti » Svalové křeče

Inflamalgin Gel 100 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 299644
Potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok, urychluje vstřebávání modřin. Léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů. Lék k vnějšímu užití.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok, urychluje vstřebávání modřin. Léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů. Lék k vnějšímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 299644
Kód EAN: 8594739216396
Kód SÚKL: 200262
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Přípravek Inflamalgin je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. Obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu. Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

 

 

sp. zn. sukls63152/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Inflamalgin 10 mg/1 g 

gel 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Inflamalgin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat 
3.  Jak se přípravek Inflamalgin používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Inflamalgin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Inflamalgin a k čemu se používá 

 
Přípravek Inflamalgin obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků 
zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně vytvořen ke 
vtírání do pokožky.  
Přípravek Inflamalgin tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky.  
Přípravek Inflamalgin se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má 
zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je 
možné ho běžně použít u následujících stavů:  

 

Dospívající od 14 let  
-  

krátkodobá lokální léčba akutních poranění, jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá 
poranění (úrazy utrpěné při sportu)  

 
Dospělí (od 18 let)  
-  

poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při 
vymknutí, natažení a nebo pohmoždění  

-  

bolest zad 

  
Po poradě s lékařem také u těchto stavů:  
-  

lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání, např. u tenisového loktu  

-  

bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen  

 
 

2/5 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat 

 
Nepoužívejte přípravek Inflamalgin: 
-  jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na jiné léčivé přípravky používané k léčbě 

bolesti, horečky nebo zánětu, jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová

 

(látka, která se 

také používá k prevenci srážení krve) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost 
(astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; výtok z nosu.  

 

Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

-  jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství  
 
-  jestliže jste mladší 14 let  

 

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek 
Inflamalgin.  
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Inflamalgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

.

 

-  Neaplikujte přípravek Inflamalgin na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. 

Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem.

 

Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci 

přípravku objeví na kůži vyrážka.  

-  Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud Vám to nedoporučil lékař.  
-  Inflamalgin je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. 

Po použití si omyjte ruce.  

-  Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si 

vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. 

-  Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale 

nepoužívejte vzduchotěsné (plastové) bandáže. 

-  Jestliže je přípravek Inflamalgin používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po 

dlouhou dobu a nebo je používán v kombinaci s ústně nebo injekčně podávanými 
nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAIDs), může dojít k výskytu celkových 
nežádoucích účinků. 

-  Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření.  
 
Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím přípravku 
Inflamalgin. 
 
Děti a dospívající (mladší 14 let)  
U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a 
účinnosti přípravku (viz bod Nepoužívejte přípravek Inflamalgin).  
U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od 
bolesti nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje 
vyhledat lékaře. 

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Inflamalgin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Inflamalgin. 
 

3/5 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek Inflamalgin se nesmí používat v posledních třech měsících těhotenství, protože 
může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek 
Inflamalgin může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s 
lékařem, dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší.  
Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, může být přípravek 
Inflamalgin používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně přípravek 
Inflamalgin nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po 
dlouhou dobu.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Inflamalgin používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 14 let nanášejí 3-4krát denně malé 
množství přípravku Inflamalgin na pokožku v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství 
léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle 
dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. 
Gel se lehce vetře a nezakrývá se obvazem.  
 
Po nanesení léčivého přípravku Inflamalgin si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou 
právě na rukách. 
 
Jak dlouho se přípravek Inflamalgin používá 
Dospívající od 14 let  
Pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, zánětu nebo otoku nebo 
pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře.  
 
Dospělí nad 18 let  
Nepoužívejte přípravek Inflamalgin déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. 
vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil 
delší léčbu.  
Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s 
lékařem.  
Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (artróza, zánět šlach) se vždy poraďte 
s lékařem. Lékař určí délku léčby.  

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Inflamalgin, než jste měl(a) 
Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Inflamalgin, nebo v případě, že jste 
omylem použili mnohem více, než je doporučené množství tohoto přípravku, neprodleně 
kontaktujte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Inflamalgin 
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Inflamalgin ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si 
vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.

  

 

4/5 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být 
vážné. 
 

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek 
Inflamalgin a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 
 

  Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka 

(může se vyskytnout u 1 až 10 lidí z 10 000). 

 

  Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) 

(může se vyskytnout u méně než 1 

osoby z 10 000). 

 

  Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 

(může se vyskytnout u méně než 1 osoby 

z 10 000). 

 

 

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a 
neškodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné, lékaře nebo lékárníka. 
 
Časté nežádoucí účinky
 (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100) 

  Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 

  Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se 

svěděním, otokem a puchýři. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Inflamalgin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

5/5 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Inflamalgin obsahuje
 
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (1%). 
Pomocnými látkami jsou: ethanol 96%, isopropylalkohol, karbomer 980, roztok amoniaku 
10%, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda. 
 
Jak přípravek
 Inflamalgin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického 
zápachu po isopropylalkoholu. 
Velikost balení: 50 g nebo 100 g gelu. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
29.2.2016 

 

Recenze

Recenze produktu Inflamalgin Gel 100 g

Diskuze

Diskuze k produktu Inflamalgin Gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám