Lékárna.cz
Hledat

IMAZOL Krémpasta 30 g

Léčivý přípravek
IMAZOL Krémpasta 30 g
Imazol krémpasta je vhodná k léčbě plenkové dermatitidy a jiných velkoplošných mokvajících poškození kůže.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

Doporučené alternativní produkty

CANESTEN Krém 20 g

Léčivý přípravek

EXODERIL Krém 10 mg 30 g

Léčivý přípravek

199 Kč 189 Kč -5 %

IMAZOL Krémpasta 30 g

IImazol krémpasta je vhodná k léčbě plenkové dermatitidy a jiných velkoplošných mokvajících poškození kůže. Oba přípravky mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových skupin, mohou se používat i v době těhotenství a kojení.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

IMAZOL Krémpasta 30 g

93 %
Hodnotilo: 10 zákazníků
5
8x
4
1x
3
0x
2
1x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
23795
Kód EAN:
7680458620116
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Stránka 1 z 4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls105896/2011 a příloha ke sp.zn.
sukls153454/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Imazol krémpasta
kožní pasta

(clotrimazolum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Imazol krémpasta musíte používat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Imazol krémpasta a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imazol krémpasta používat
3. Jak se Imazol krémpasta používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Imazol krémpasta uchovávat
6. Další informace


1. CO JE IMAZOL KRÉMPASTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Imazol krémpasta je kožní pasta určená na léčbu kožních houbovitých (mykotických) onemocnění, na
které má účinná látka klotrimazol léčebný účinek, např. plenková dermatitida (zánětlivá reakce kůže)
způsobena kvasinkami.

K vzniku kožních houbovitých onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně na
kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem
kůže. Diagnózu kožních houbovitých onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IMAZOL
KRÉMPASTA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klotrimazol, cetylstearylalkohol, konzervační látku
butylhydroxyanisol nebo na kteroukoli další složku přípravku Imazol krémpasta

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Imazol krémpasta je zapotřebí
Jestliže jste alergický na cetylstearylalkohol, je doporučováno používat místo přípravku Imazol
krémpasta přípravek neobsahující cetylstearylalkohol (viz část Důležité informace o některých
složkách přípravku Imazol krémpasta).

Polysorbát 20 může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže).
Stránka 2 z 4


Přerušte léčbu při prvních příznacích místní nebo celkové alergické reakci nebo místního podráždění
kůže.

Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta do otevřených ran nebo na sliznice.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Imazol krémpasta může snížit účinnost některých antibiotik (amfotericin a jiná polyenová antibiotika
jako nystatin, natamycin).

Kosmetické výrobky, které byste neměli používat po dobu léčby
Poraďte se se svým lekářem nebo lekárníkem před použitím jakéhokoli deodorantu nebo jiného
kosmetického výrobku na postižená místa na kůži. V případě takovéhoto použití se nedá vyloučit
snížení účinnosti léku Imazol krémpasta.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Imazol krémpasta používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů Vašeho lékáře.
Kojící matky by si neměly natírat přípravek Imazol krémpasta přímo na bradavky nebo do jejich okolí,
aby se zabránilo přímému kontaktu dítěte s lékem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Imazol krémpasta
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže).
Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže) nebo podráždění
očí a sliznic.

3. JAK SE IMAZOL KRÉMPASTA POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Imazol krémpasta přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokuď Vám lékář nepředepíše jinak, používejte pastu Imazol krémpasta následovně:

- Naneste přípravek Imazol krémpasta v tenké vrstvě na postižená místa na kůži jednou nebo 2-
krát denně (nejlépe ráno nebo ráno a večer).

- Po nanesení pasty na postižená místa ji také jemně rozetřete po okrajích postižených míst na
kůži. Většinou je dostačující vytlačit 0,5 cm pasty na ošetření plochy velikosti dlaně.

Trvání léčby:
Pro úspěšný výsledek léčby je nezbytné používat pastu pravidelně a dostatečně dlouho.

Neměli byste ukončit léčbu ihned po potlačení zánětlivých projevů nebo po vymizení příznaků
onemocnění. Nadále pokračujte v léčbě minimálně po dobu následujících 3 týdnů, aby se zabránilo
opětovnému vzniku infekce.

V případě plenkové dermatitidy (zánětlivá reakce kůže) může dojít k zmírnění projevů onemocnění do
3 dnů. Léčba by měla nadále pokračovat po dobu 7 dnů. V případě, jestliže nedojde ke zlepšení
projevů onemocnění do 3 dnů, měli byste kontaktovat svého lékáře.

Když se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte kontaktovat
svého lékaře.

Děti a starší lidé:
Stránka 3 z 4

Při používání léku Imazol krémpasta u dětí a starších lidí nebyl zaznamenán nárůst vedlejších účinků
nebo zesílení jejich projevů, proto není potřebné v těchto věkových kategoriích měnit dávkování léku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Imazol krémpasta nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Při používání léku Imazol krémpasta se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky:

Méně časté (postihují více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 léčených pacientů)
- místní kožní reakce (zčervenání, pálení a štípání)

Jestliže jste alergický na klotrimazol nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku, mohou se
vyskytnout alergické kožní reakce (viz část 2, odsek Důležité informace o některých složkách
přípravku Imazol krémpasta).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK IMAZOL KRÉMPASTA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Imazol krémpasta nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte déle než 4 týdny od prvního otevření.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Imazol krémpasta obsahuje

- Léčivou látkou je clotrimazolum.
1 g kožní pasty obsahuje 10 mg clotrimazolum.

- Pomocnými látkami jsou fenethylalkohol, butylhydroxyanisol (E320), oxid titaničitý (E171),
tekutý parafin, oktyldodekanol, cetylstearylalkohol, glycerol-monostearát, polysorbát 20, dihydrát
dinatrium-edetátu, čištěná voda.


Jak přípravek Imazol krémpasta vypadá a co obsahuje toto balení
Imazol krémpasta je bílá neprůhledná pasta charakteristického zápachu.
Imazol krémpasta je dostupná v tubě obsahující 30 g pasty.

Držitel rozhodnutí o registraci
Stránka 4 z 4

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.5.2012

IMAZOL Krémpasta 30 g

93 %
Hodnotilo: 10 zákazníků
5
8x
4
1x
3
0x
2
1x
1
0x
100 %
100 %

Nejlepší !

100 %
100 %
100 %

Na silnější dětské opruzeniny super!

100 %
50 %

Osvědčil se mi na opruzeniny. Když už ostatní krémy nezabíraly.

100 %
prima pro dané kožní problémy, účinkuje
pastakrém je sice účinější než krém, ale je hutná a bílá, takže i po zaschnutí je viditelná na kůži.

používám na své kožní problémy, účinkuje, vadí mi, že je vidět na kůži. Zůstane na ní bílý film.

80 %
Funguje

Funguje, koupil jsem to na doporučení lékařky.

100 %

IMAZOL Krémpasta 30 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.