Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky proti bolesti

IBUMAX 200 MG 50X200MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68450
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Značka: IBUMAX
Kód výrobku: 68450
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15482
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Přípravek IbuMax 200 mg se používá při mírné až střední bolesti, např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí, dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (artritidě) a páteře nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls25934/2007
a příloha k sp.zn.: sukls21288/2007
Příbalová informace informace pro uživatele
IBUMAX 200 mg
potahované tablety
(Ibuprofenum)
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je IBUMAX 200 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 200 mg užívat
3. Jak se IBUMAX 200 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak IBUMAX 200 mg uchovávat
6. Další informace
1. Co je IBUMAX 200 mg a k čemu se používá
Přípravek IBUMAX 200 mg patří do skupiny léků nazývaných antiflogistika,
analgetika, antipyretika (k tlumení zánětu, bolesti a horečky)
Léčivá látka ibuprofen zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů,
které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového
ústrojí. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek IBUMAX 200 mg se používá při mírné až střední bolesti, např. při bolesti
hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející
chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí,
dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba
horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však IBUMAX 200
mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat
přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
2/5
onemocnění kloubů (artritidě a artróze) a páteře nebo postižení měkkých tkání
pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí
se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IBUMAX 200 mg užívat
Neužívejte IBUMAX 200 mg
- při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu
acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, projevující se jako
průduškové astma nebo kopřivka
- při aktivním nebo opakujícím se vředu nebo krvácení žaludku nebo
dvanáctníku
- při krvácení nebo perforaci v zažívacím traktu způsobených nesteroidními
protizánětlivými léky užívanými v minulosti
- při poruchách krvetvorby a poruchách krevní srážlivosti
- při závažném srdečním selhání
- ve třetí třetině těhotenství.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku IBUMAX 200 mg je zapotřebí
v následujících případech:
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek pacienti s těžší poruchou ledvin, jater,
srdeční funkce, s vysokým krevním tlakem, dále pacienti po prodělaném žaludečním
nebo dvanáctníkovém vředu, při průduškovém astmatu i v klidovém stavu, při
některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy), při zánětlivém vředovém
onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida a
při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
Léky jako je IBUMAX 200 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány
vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu
léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku,
vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit
plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku IBUMAX 200 mg a některých přípravků současně užívaných se
mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení.
3/5
Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky a kortikoidy zvyšují riziko vzniku
nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního
vředu. Současné užití ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové (podávané v nízkých
dávkách pro předcházení tvorby krevních sraženin) může snížit její protisrážlivý
účinek. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k
léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat
účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků.
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např.
probenecid, sulfinpyrazon). Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti
rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové
napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po
transplantaci). ). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může
dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových
antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.
V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o
vhodnosti současného užívání přípravku IBUMAX 200 mg s lékařem a bez porady s
ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem jiné
volně prodejné léky.
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte IBUMAX 200 mg.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Přípravek IBUMAX 200 mg mohou ženy v první a druhé třetině těhotenství a kojící
ženy užívat pouze na výslovné doporučení lékaře. Neužívejte tento léčivý přípravek
ve třetí třetině těhotenství.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek IBUMAX 200 mg neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující
zvýšenou pozornost, jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů či práce ve
výškách.
3. Jak se IBUMAX 200 mg používá
Vždy užívejte přípravek IBUMAX 200mg přesně podle pokynů této příbalové
informace nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti nad l2 let užívají obvykle 1 - 2 potahované
tablety IBUMAX 200 mg 3krát denně při horečnatých onemocněních, 1 - 2
potahované tablety při bolesti, nejvýše 6 tablet denně rozdělených do několika dávek.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.
Dětem ve věku 6 - 12 let se podává 1 potahovaná tableta 2 - 3krát denně. U dětí
s tělesnou hmotností do 30 kg nepřekračujte dávku 400 mg denně. Doporučený
odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin.
4/5
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo
mimokloubního revmatismu se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem IBUMAX 200 mg neustupují a
přetrvávají v případě horečky déle než 3 dny a v případě bolesti déle než 5 dnů,
poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek
déle než 7 dnů.
Pokud podáváte IBUMAX 200 mg dítěti, vyhledejte lékaře již po 3 dnech.
Způsob použití
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej
zapijte mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.
Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUMAX 200 mg než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte
lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek IBUMAX 200 mg nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací
obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa, dále
alergické reakce (kopřivka, svědění), zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění,
otoky. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o
dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Přípravek může zhoršovat plodnost u žen (blokádou enzymu cyklooxygenázy může
dojít k potlačení uvolnění vajíčka z vaječníku), tento účinek je vratný přerušením
podávání.
Léky jako je IBUMAX 200 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod.
Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit
tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená
stolice anebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
5. Jak IBUMAX 200 mg uchovávat
5/5
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek IBUMAX 200 mg obsahuje
Léčivá látka: Ibuprofenum 200 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný
škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát,
natrium-lauryl-sulfát, potahová soustava opadry OY-S-28703 bílá (polydextrosa,
hypromelosa 2910, oxid titaničitý, makrogol 4000).
Jak IBUMAX 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
IBUMAX 200 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, z jedné strany
s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není
určena k dělení dávky.
Velikost balení: 10, 20, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hameenlinna, Finsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele
rozhodnutí o registraci:
Vitabalans CZ, s.r.o., Holubická 2/409, 160 00 Praha 6, Česká republika.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.7.2010

Recenze

Recenze produktu IBUMAX 200 MG 50X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu IBUMAX 200 MG 50X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám