Ty nejlepší dárky pro zdraví a krásu a spoustu odměn za vánoční nákupy.

Oblíbené položky
Vybrat odměnu

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zubů

IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 350991
100 %
Přinášejí úlevu od bolesti, zánětu a zvýšené teploty. Působit do 15 minut a snižuje horečku u dětí až na 8 hodin.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

PARALEN 500 mg 24 tablet

Léčivý přípravek

PARALEN 500 mg 24 tablet

42 Kč
37 Kč
-12 %

Do košíku

IBALGIN Rapidcaps 400 mg 30 měkkých tobolek

Léčivý přípravek

IBALGIN Rapidcaps 400 mg 30 měkkých tobolek

129 Kč
114 Kč
-12 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg

Přinášejí úlevu od bolesti, zánětu a zvýšené teploty. Působit do 15 minut a snižuje horečku u dětí až na 8 hodin.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sp.zn.sukls295911/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Ibalgin Junior 40 mg/ml 

perorální suspenze 

ibuprofenum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se Vaše dítě nebude do 3 dnů cítit lépe nebo se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ibalgin Junior a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Junior podávat dítěti 

3. 

Jak se přípravek Ibalgin Junior užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ibalgin Junior uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ibalgin Junior a k čemu se používá 

 
Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). Tyto léky 
přinášejí úlevu tím, že  potlačí  v  organismu  tvorbu  látek,  které  se  podílí  na  vzniku  bolesti,  zánětu  a 
zvýšené teploty. Přípravek Ibalgin Junior je určen ke krátkodobé léčbě: 

 horečky, 
 mírné až středně silné bolesti, včetně bolesti hlavy a zubů. 

 
Přípravek Ibalgin Junior začíná působit za 15 minut a snižuje horečku u dětí až na 8 hodin. 
 
Pokud se Vaše dítě nebude do 3 dnů cítit lépe nebo se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Junior podávat dítěti 

 
Nepodávejte dítěti přípravek Ibalgin Junior, jestliže: 
-  je alergické na ibuprofen nebo na další podobné léky proti bolesti (NSA) nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  někdy trpělo po užití kyseliny acetylsalicylové nebo dalších podobných léků proti bolesti (NSA) 

dušností, astmatem, rýmou nebo kopřivkou; 

-  někdy prodělalo krvácení do zažívacího ústrojí nebo perforaci související s předchozí léčbou 

NSA; 

-  má aktivní nebo prodělalo opakující se vředy nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku (dvě 

nebo více epizod prokázané tvorby vředů nebo krvácení); 

-  má závažné selhání jater, ledvin nebo srdce; 
-  má krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiné aktivní krvácení; 
-  trpí poruchou srážení krve, protože ibuprofen může prodlužovat dobu krvácení; 
-  trpí neobjasněnou poruchou krvetvorby, jako je trombocytopenie. 

 
Pokud tento přípravek užívá dospělá žena, v posledních 3 měsících těhotenství jej nesmí užívat.   
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Ibalgin Junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže Vaše dítě: 
 

užívá jakékoli jiné léky proti bolesti (NSA) nebo kyselinu acetylsalicylovou v denní dávce 

vyšší než 75 mg; 

má určitá onemocnění kůže (systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění 

pojivové tkáně); 

má nebo někdy mělo onemocnění střev (ulcerόzní kolitida nebo Crohnova choroba), protože 

tyto stavy se mohou zhoršit (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“); 

má sníženou funkci ledvin; 

má poruchu funkce jater; 

užívá jiné léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů nebo krvácení, jako jsou 

perorální kortikosteroidy (např. prednisolon), léky tlumící krevní srážlivost (jako warfarin), 
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (lék na depresi) nebo látky proti 
shlukování krevních destiček (jako kyselina acetylsalicylová), v těchto případech je třeba 
opatrnosti; 

užívá jiný NSA lék (včetně inhibitorů COX-2 jako celecoxib nebo etoricoxib), protože 

současnému užívání těchto léků je třeba se vyhnout; 

má nebo mělo srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo 

pokud Vaše dítě prodělalo srdeční infarkt, je po operaci srdce pomocí bypassu, trpí 
onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným 
tepnám) nebo prodělalo jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini“ mozkové 
mrtvice neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“); 

má nebo mělo vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, má v rodinné anamnéze 

srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud je pacient kuřák/kuřačka; 

právě podstoupilo větší chirurgický zákrok; 

je dehydratované, protože existuje zvýšené riziko problémů s ledvinami. 

 

Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány při užívání co nejmenší účinné dávky po co nejkratší 
dobu. 
Obecně platí, že chronické užívání (několika druhů) analgetik může vést k trvalým závažným 
problémům s ledvinami. 
Pokud Vaše dítě má nebo mělo astma, chronickou rýmu, nosní polypy nebo alergické onemocnění, 
může se u něj objevit dušnost. 
Velmi vzácně byly ve spojitosti s užíváním NSA hlášeny závažné kožní rekace (jako Stevens-
Johnsonův syndrom). Užívání přípravku Ibalgin Junior musí být okamžitě ukončeno při prvním 
výskytu kožní vyrážky, poškození sliznic nebo při jakýchkoli jiných příznacích alergických reakcí. 
Během planých neštovic se doporučuje vyhnout užívání přípravku Ibalgin Junior. 
Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních 
nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby – 3 dny. 
 
Krvácení v trávicím traktu, vředy nebo proděravění sliznice, které mohou být smrtelné, byly 
zaznamenány v souvislosti se všemi NSA kdykoli během léčby, a to s varovnými příznaky nebo bez 
nich nebo s předchozí anamnézou závažných příhod postihujících trávicí ústrojí. Pokud se vyskytne 
krvácení v trávicím traktu nebo ulcerace, léčbu je třeba okamžitě ukončit. Riziko krvácení v trávicím 
traktu, vředů nebo proděravení sliznice je vyšší se zvyšujícími se dávkami NSA, u pacientů s 
prodělaným vředem, především komplikovaným krvácením nebo proděravením (viz bod 2 
„Nepodávejte dítěti přípravek Ibalgin Junior“) a u starších osob. Tito pacienti mají začít léčbu co 
nejnižší dostupnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkou 
dávkou kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které pravděpodobně zvyšují gastrointestinální 
riziko, se má zvážit kombinovaná léčba protektivními látkami (např. misoprostolem nebo inhibitory 
protonové pumpy).  

 
NSA, jako je ibuprofen, mohou maskovat příznaky infekce a horečky. 
 
Pokud se kterékoliv z výše uvedených onemocnění vyskytuje u Vašeho dítěte, poraďte se před 
použitím přípravku Ibalgin Junior se svým lékařem.  
 
Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk:  
 
Starší osoby 
U starších osob je zvýšené riziko nežádoucích účinků při užívání NSA, především těch, které se týkají 
žaludku a střev. Pro více informací viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“.  
 
Pacienti, u kterých v minulosti došlo k obtížím týkajícím se zažívacího ústrojí, především starší osoby, 
mají hlásit jakékoliv neobvyklé příznaky v oblasti zažívacího ústrojí (obzvlášť krvácení v zažívacím 
ústrojí), a to především na počátku léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Junior 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, užívalo v nedávné době 
nebo které možná bude užívat. 
Přípravek Ibalgin Junior může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.: 
-  kortikosteroidy (jako je prednisolon), protože mohou zvýšit riziko vředů nebo krvácení v oblasti 

zažívacího ústrojí;  

jiný přípravek NSA (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib); 

antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, 
warfarin, tiklopidin); 

-  léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je kaptopril, beta-blokátory 

jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan); 

-  antiagregační látky (jako je kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu (léky na depresi), protože se může zvýšit riziko nežádoucích účinků v 
oblasti trávicího ústrojí;  

-  léky na vysoký krevní tlak a močopudné léky (diuretika), protože NSA mohou oslabit účinky 

těchto léků a mohou představovat zvýšené riziko pro ledviny. V tomto případě se ujistěte, že Vaše 
dítě pije během dne dostatek tekutin; 

-  methotrexát (lék na rakovinu nebo revmatismus), protože účinek methotrexátu se může zvýšit;  
-  takrolimus (lék na potlačení imunitní reakce), protože je zvýšené riziko toxického poškození 

ledvin;  

-  cyklosporin (lék na potlačení imunitní reakce), protože existuje určitý důkaz o zvýšeném riziku 

toxického poškození ledvin;  

-  zidovudin (lék k léčbě AIDS), protože užívání přípravku Ibalgin Junior může u HIV+ hemofiliků 

vést k zvýšenému riziku krvácení do kloubu nebo krvácení, které vede k otokům;  

-  deriváty sulfonylmočoviny: klinická vyšetření prokázala interakce mezi NSA a antidiabetiky 

(deriváty sulfonylmočoviny). Ačkoli zatím nebyly popsány interakce mezi ibuprofenem a deriváty 
sulfonylmočoviny, preventivně se při současném užívání doporučují kontroly hodnot glukózy 
v krvi;  

-  probenecid a sulfinpyrazon: léčivé přípravky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon mohou 

prodloužit vylučování ibuprofenu;  

-  baklofen: existují klinická data naznačující, že NSA mohou zvyšovat plazmatické hladiny 

baklofenu; 

-  ritonavir, protože užívání tohoto přípravku může zvyšovat plazmatické koncentrace NSA; 
-  aminoglykosidy (antibiotika), protože NSA mohou snižovat clearance aminoglykosidů; 
-  digoxin, fenytoin a lithium: ibuprofen může zvýšit plazmatické koncentrace těchto léků;  
-  chinolonová antibiotika, protože užívání těchto léků a NSA může zvýšit riziko křečí;  
-  kolestyramin, protože užíváním NSA a kolestyraminu může dojít ke zpomalení a poklesu 

vstřebávání NSA;  

-  vorikonazol a flukonazol, protože tyto léky mohou zvyšovat expozici NSA.  
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin 
Junior. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek 
Ibalgin Junior podávat s jinými léčivy. 
 
Jestliže tento přípravek užívá dospělý člověk:  
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
 
Těhotenství 
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibalgin Junior, oznamte to svému lékaři. Neužívejte tento 
přípravek v průběhu posledních 3 měsíců těhotenství. Vyvarujte se užívání tohoto přípravku během 
prvních 6 měsíců těhotenství, pokud Vám Váš lékař nedoporučil jinak. 
 
Kojení 
Pouze malé množství ibuprofenu a jeho metabolitů přechází do mateřského mléka. Protože doposud 
nejsou známy žádné škodlivé účinky na dítě, není obvykle během krátkodobého používání ibuprofenu 
v doporučeném dávkování potřeba kojení přerušit.  
 
Plodnost  
Přípravek Ibalgin Junior patří do skupiny léků (NSA), které mohou ovlivnit plodnost žen. Tento 
účinek je po vysazení léčby reverzibilní (vratný).  
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při krátkodobém užívání nemá tento přípravek žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Ibalgin Junior obsahuje sorbitol 
Přípravek Ibalgin Junior obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař sdělil, že Vaše dítě nesnáší některé 
cukry, kontaktujte před podáním tohoto přípravku svého lékaře.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Ibalgin Junior užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Podání ústy (perorální podání) 
 
Doporučené dávkování při bolesti a horečce: 
Věk dítěte (tělesná hmotnost)  Kolik? 

Jak často během 24 hodin?* 

6–9 let (20–29 kg) 

5 ml (200 mg 

ibuprofenu 

3× 

9–12 let (30–40 kg) 

7,5ml (300 mg 

ibuprofenu) 

3× 

*Dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin. 
 
Přípravek není určen k použití u dětí mladších 6 let nebo s tělesnou hmotností nižší než 20 kg. 
 
Děti (věkové rozmezí: ≥ 6 let do < 12 let) a dospívající 
Pokud je u dětí od 6 let a dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo 
pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba se poradit s lékařem. 
 

Přípravek je třeba zapít dostatečným množstvím tekutiny. 
Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat přípravek Ibalgin Junior s jídlem. 
 
UPOZORNĚNÍ: nepřekračujte stanovené dávkování. 
 
Způsob podání pomocí dávkovací pipety 
Každé balení obsahuje dávkovací pipetu k odměření přesné dávky suspenze. 

1. Důkladně protřepejte obsah uzavřené lahvičky (přibližně 5 sekund).  
2. Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem. K otevření pevně zmáčkněte uzávěr 

směrem dolů a odšroubujte proti směru hodinových ručiček. 

3. Vložte dávkovací pipetu do hrdla lahvičky a ponořte do suspenze. Nenaklánějte lahvičku 

směrem vzhůru. 

4. Natáhněte dávku suspenze prostřednictvím pístu dávkovací pipety (podle stupnice na pipetě – 

ml). 

5. Vyndejte dávkovací pipetu z lahvičky. 
6. Podejte suspenzi dítěti, a to buď vložením konce dávkovací pipety do jeho úst a mírným 

zatlačením na píst, nebo vstříknutím suspenze na lžičku a podáním dávky dítěti. 

7. Po použití znovu pečlivě zašroubujte lahvičku. Opláchněte dávkovací pipetu teplou vodou a 

nechte ji osušit. 

 
Délka léčby
 
Tento lék je určený jen ke krátkodobému užívání. Pokud příznaky u dítěte přetrvávají déle než 3 dny, 
poraďte se s lékařem. 
 
Pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Ibalgin Junior, než mělo  
Jestliže jste náhodně podali více přípravku Ibalgin Junior, než je doporučená dávka, okamžitě 
kontaktujte svého lékaře. Příznaky předávkování mohou být pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, 
bolest hlavy, závrať, ospalost, záškuby očí, rozmazané vidění,  ušní šelest a zřídka i nízký krevní tlak, 
změny složení krve, problémy s ledvinami a ztráta vědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Ibalgin Junior Vašemu dítěti 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. Pokud zapomenete podat dávku, 
podejte ji hned, jakmile si vzpomenete a potom podejte další dávku podle dávkovacího intervalu 
uvedeného výše.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním co nejnižší dávky po co nejkratší dobu 
potřebnou ke zvládnutí příznaků onemocnění. U Vašeho dítěte se může objevit některý ze známých 
nežádoucích účinků NSA. Jestliže se objeví nebo jestliže máte obavy, přestaňte Vašemu dítěti tento 
přípravek podávat, a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Starší osoby, které užívají tento 
přípravek, jsou vystavené zvýšenému riziku nežádoucích účinků.  
 
PŘESTAŇTE PODÁVAT tento přípravek a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u 
Vašeho dítěte objeví: 

  projevy krvácení do střev, jako jsou: závažná bolest břicha, černá dehtovitá stolice, zvracení 

krve nebo tmavých částic, které vypadají jako kávová sedlina. 

  Projevy vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení astmatu, nevysvětlitelný sípot 

nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, zrychlený pulz, pokles 
krevního tlaku, který může vést k šoku. Tyto projevy se mohou vyskytnout už po prvním užití 
tohoto přípravku. Jestliže se vyskytne kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě volejte lékaře. 

  Závažné kožní reakce, jako jsou vyrážka pokrývající celé tělo, šupiny, puchýře na kůži nebo 

olupování kůže.  

 
Jestliže se u Vašeho dítěte objeví kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, zhorší se nebo 
zpozorujete jakékoliv účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, oznamte to 
svému lékaři.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
 

  Pálení žáhy, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, nadýmání (větry), průjem, zácpa.  

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  Zánět žaludku, zhoršení zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby (vředové postižení tenkého 

střeva).  

  Bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava.  
  Poruchy vidění. 
  Vředy v zažívacím ústrojí, které mohou krvácet nebo prasknout.  
  Vředy v ústech a/nebo otok a podráždění v ústech.  
  Reakce z přecitlivělosti s kožními vyrážkami, svěděním a astmatickými záchvaty (eventuálně s 

poklesem krevního tlaku).  

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
  

  Tinitus (ušní šelest).  

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)  

  Zánět jícnu nebo slinivky, neprůchodnost střev.  
  Závažné formy kožních reakcí, včetně vyrážky se zarudnutím a puchýři, které se mohou 

olupovat, doprovázené horečkou, zimnicí, bolestí svalů a pocitem nepohody, Stevens-
Johnsonův syndrom. Ve výjimečných případech se během neštovic (varicela) vyskytovaly 
závažné infekce kůže. 

  Močení méně časté než obvykle a otoky (je možné akutní selhání ledvin nebo zánět). Poškození 

ledvin nebo zvýšené koncentrace močoviny v krvi (prvními příznaky jsou močení méně časté 
než obvykle, zakalená moč, krev v moči, bolest zad, otok pravděpodobně nohou a celkový pocit 
stísněnosti). 

  Poruchy krvetvorby (prvními příznaky jsou horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech, 

příznaky podobné chřipce, velká únava, krvácení z nosu a kůže, nevysvětlitelná nebo neobvyklá 
tvorba modřin). 

  Psychotické reakce a deprese.  
  Zhoršení zánětu z důvodu infekce. Jestliže se během užívání přípravku Ibalgin Junior objeví 

příznaky infekce nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem.  

  Otok, vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), srdeční selhání, srdeční záchvat.  
  Problémy s játry nebo zánět jater. Selhání jater nebo poškození, především při dlouhodobém 

užívání, které se projevuje zežloutnutím kůže a očí nebo světlou stolicí a tmavou močí.  

  Velmi vzácně byly při podávání ibuprofenu pozorovány příznaky aseptické meningitidy (zánět 

mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením, horečkou 
nebo zastřeným vědomím. Větší pravděpodobnost postižení je u pacientů s autoimunitními 
poruchami (systémový lupus erythematodes (SLE), smíšené onemocnění pojivové tkáně). 
Pokud se tyto příznaky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře.  

 
Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit) 

  Porucha sluchu. 

 
Léky jako tento mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo cévních 
mozkových příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Ibalgin Junior uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě  za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po prvním otevření je doba použitelnosti 6 měsíců a přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ibalgin Junior obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum. 1 ml perorální suspenze obsahuje ibuprofenum 40 mg. 
Pomocnými látkami jsou: nekrystalizující sorbitol 70%; mikrokrystalická celulosa a sodná sůl 
karmelosy; sodná sůl karmelosy; monohydrát kyseliny citronové; natrium-benzoát; chlorid sodný; 
malinové aroma; třešňové aroma; thaumatin (E-957); sukralosa; sodná sůl sacharinu; polysorbát 60; 
růžový anthokyaninový extrakt (E-163); čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ibalgin Junior vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin Junior je růžová, viskózní suspenze malinové a třešňové chutě. 
Druh obalu: lahvička z tmavého skla (hydrolytické třídy III) s plastovou pipetou, bílým dětským 
bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z polypropylenu. 
Balení obsahuje dávkovací pipetu (6 ml) s označením dávek. 
Velikost balení: 1×100 ml (1 lahvička obsahuje 100 ml suspenze). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika 

Ibalgin Junior 40 mg/ml 

Maďarsko 

Algoflex Junior 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 

Polsko 

MODAFEN JUNIOR 

Rumunsko 

IBALGIN JUNIOR 200 mg/5 ml suspensie orală 

Slovenská republika 

IBALGIN JUNIOR 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 3. 2017 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 350991
Kód EAN: 8594739219267
Kód SÚKL: 205850
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg

Příbalovou informaci k produktu IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg zobrazíte nebo stáhnete zde: IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg.pdf

Recenze (1)

Recenze IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze IBALGIN Junior suspenze 100ml/40mg

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám