Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

IBALGIN 600 100X600MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13474

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 13474
Kód EAN: 8594739029347
Kód SÚKL: 11064
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek Ibalgin 600 potahované tablety se užívá k léčbě revmatických onemocnění především zánětlivého původu postihujících klouby, páteř, šlachy, dále při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí apod. Přípravek je vzhledem k množství léčivé dávky v 1 tabletě určen pro dospělé a dospívající od 15 let. Pro děti ve věku 12-15 let je vhodný přípravek s obsahem 400 mg ibuprofenu (Ibalgin 400), pro děti ve věku 6-12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).

Příbalový leták

sp.zn. sukls160287/2012 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ibalgin 600 

potahované tablety 

ibuprofenum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ibalgin 600 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 600 užívat  

3. 

Jak se přípravek Ibalgin 600 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ibalgin 600 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ibalgin 600 a k čemu se používá 

 
Přípravek Ibalgin 600 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou 
odpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.  
Ibalgin 600 zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí.  
Ibalgin 600 tlumí rovněž horečku, která provází zánět. 
Přípravek Ibalgin 600 se používá k léčbě revmatických onemocnění, především zánětlivého původu 
postihujících klouby končetin, páteř, šlachy, dále při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a 
podvrtnutí apod. 
 
Přípravek je vzhledem k množství léčivé dávky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající od 15 
let.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 600 užívat 

 
Neužívejte přípravek Ibalgin 600
 

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivou látku přípravku) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, což 
se projevuje jako průduškové astma, kopřivka, otok různých částí těla nebo rýma;  

-      jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku,  
-      při krvácení nebo proděravění v zažívacím traktu způsobených užíváním nesteroidních 

protizánětlivých léků v minulosti; 

-      Jestliže trpíte závažným srdečním selháním; 

jestliže trpíte závažným selháním ledvin nebo jater; 

-      jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti nebo krvácíte; 

jestliže trpíte výraznou dehydratací (vyvolanou zvracením, průjmem nebo nedostatečným  
příjmem tekutin), 

-      v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ibalgin 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou 

opatrností, neboť u Vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U 
nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova 
choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění; 

-  jestliže trpíte astmatem, může u Vás přípravek Ibalgin 600 mg zvyšovat riziko vzniku 

bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek);  

-  pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, může u 

Vás přípravek Ibalgin 600 zvyšovat riziko vzniku alergické reakce.  

-  jestliže trpíte některým onemocněním pojivové tkáně (tzv. kolagenózy); vzácně byl u pacientů 

léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt 
tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové 
tkáně patřícím mezi tzv. “kolagenózy”; 

současně užíváte léky snižující srážení krve; pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, 

může u Vás i Ibalgin 600 mg, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu 
krvácení nebo vést ke vzniku vředů; 

jste prodělal(a) vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku (při opakovaném vředovém 

onemocnění se přípravek užívat nesmí); 

-  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud 

jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním 
periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo 
jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně mozkové „mini“ mrtvice neboli 
tranzitorní ischemické ataky „TIA“), 

-  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční 

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka, 

jste prvních 6 měsíců těhotná nebo kojíte. 

 
Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani délku léčby.  
Ibalgin 600 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. 
 
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla 
vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací zažívacího traktu, dále u starších pacientů a 
také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, může lékař 
doporučit podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.  
 
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. 
Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu 
nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je 
obecně vyšší u starších pacientů. Pokud se u Vás objeví krvácení ze zažívacího traktu (černě zbarvená 
stolice, krev ve stolici nebo zvracení krve), musí být Ibalgin 600 vysazen. 
 
Zvýšená opatrnost je nutná při dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v 
důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci. Při těžké dehydrataci se přípravek nesmí užívat.  
 
Pokud trpíte mírným nebo středně závažným onemocněním ledvin nebo jater, je nutné užívat 
přípravek Ibalgin 600 mg pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z 
této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin nebo jater. 

 
Během planých neštovic se doporučuje přípravek neužívat.  
 
Ibuprofen může dočasně potlačovat funkci krevních destiček.  
 
Jako jiná nesteroidní antirevmatika i podávání přípravku Ibalgin 600 mg může zakrýt známky 
infekčního onemocnění. 
 
Velmi vzácně mohou nesteroidní antirevmatika vyvolat závažné kožní reakce, z nichž některé mohou 
být i smrtelné (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Pokud se u Vás 
objeví vyrážka nebo poškození sliznic, přestaňte užívat tento přípravek a kontaktujte svého lékaře.  
Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné akutní reakce z přecitlivělosti (například anafylaktický 
šok). Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu.  
 
Je třeba se vyvarovat konzumace alkoholu, jelikož může zesílit nežádoucí účinky nesteroidních 
antirevmatik, především ty, které postihují trávicí ústrojí a centrální nervový systém.  
 
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob. Je proto 
nezbytné zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu nutnou 
k léčbě příznaků. 
 
Přípravek Ibalgin 600 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě a lékové formě určen 
dětem do 15 let.  
 
Dospívající (15–18 let) 
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Během léčby není vhodné kouřit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin 600 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména se poraďte před podáním přípravku s lékařem, pokud užíváte: 
 
-  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina 

acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin) zvyšují riziko krvácení a vzniku nežádoucích účinků v 
oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. 

-  Protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI 

(inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti 
zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.   

-  Léčiva snižující vysoký krevní tlak (diuretika, ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory 

jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). Ibuprofen může snižovat 
účinek těchto léků. Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu. 

-  Léčivá látka ibuprofen může zvýšit hladinu lithia a fenytoinu (léku k léčbě epilepsie), methotrexátu 

(léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové 
napětí) a srdečních glykosidů (digoxinu) v krvi, a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.  

-  Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 

sulfinpyrazon).  

-  Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny 

draslíku v krvi.  

-  Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit 

riziko vzniku křečí. 

-  Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: 

takrolimu, zidovudinu, cyklosporinu, mifepristonu.  

-  Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidových antibiotik z organismu.  

-  Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahující deriváty sulfonylmočoviny. Při 

současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie (nízké hladiny 
krevního cukru v krvi).          

-  Současné podávání ibuprofenu s inhibitory CYP2C9 (např. vorikonazolu či flukonazolu užívaných 

k léčbě plísňových infekcí) může zvýšit citlivost k ibuprofenu. 

 
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin 600. 
Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibalgin 600 
užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek Ibalgin 600 s jídlem, pitím a alkoholem 
Potahované tablety se užívají při jídle nebo po jídle, polykají se celé, zapijí se dostatečným 
množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek se nesmí podávat v posledních třech měsících těhotenství. 
V prvních šesti měsících těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.  
 
Kojení  
Dlouhodobé podávání ibuprofenu kojícím matkám se nedoporučuje. Pokud je přípravek užit pouze 
krátkodobě v dávce doporučené ke zmírnění akutní bolesti, není třeba kojení přerušit. 
 
Plodnost  
Přípravek Ibalgin 600 může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 
Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit závratě, ospalost, točení hlavy nebo 
zrakové změny. Vzhledem k tomu, že se mohou objevit tyto nežádoucí účinky, nevykonávejte 
činnosti, jako je řízení vozidla nebo obsluha strojů, pokud si nejste jist(a), že léčba ibuprofenem nemá 
vliv na Vaši schopnost tyto aktivity vykonávat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Ibalgin 600 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. 
Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají při léčení revmatických obtíží a bolestí při poraněních 
měkkých tkání 1 potahovanou tabletu přípravku Ibalgin 600 3–4krát denně s intervalem mezi 
jednotlivými dávkami 6–8 hodin. Dávka 2,4 g ibuprofenu (tj. 4 potahované tablety) nesmí být 
překročena. 
 
Při výskytu ranní ztuhlosti a bolesti kloubů se doporučuje použít večerní dávku krátce před spaním. 
 
Pediatrická populace  
Tento přípravek není určen dětem a dospívajícím do 15 let.  
 
Starší populace  

Není nutná úprava dávkování, pokud není poškozena funkce ledvin nebo jater. V takovém případě je 
třeba individuální posouzení dávkování lékařem.  
Potahované tablety se užívají při jídle nebo po jídle, polykají se celé, zapijí se dostatečným 
množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 600, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, rozmazané vidění, křeče, 
bolest hlavy a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchání. V případě vážného předávkování může dojít 
k selhání ledvin a poškození jater. Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned 
vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 600 
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibalgin 600, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Mezi 
jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 6–8 hodin. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s 
dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně krvácení z trávicího traktu (zvracení 
krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 600) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, 
průjem, zácpa, nadýmání. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): bolest v nadbřišku. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): bolest hlavy, závrať, únava. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo 
dvanáctníkový vřed

1

, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené 

krve nebo krev ve stolici)

1

, perforace sliznice trávicího traktu

1

, alergické reakce (jako horečka, 

vyrážka, poškození jater), srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen

2

, zúžení průdušek

3

zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí

4

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět sliznice ústní dutiny provázený 
vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na 
sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních 
destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení 
srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, 
přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při 
onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce (včetně Stevens – Johnsonova syndromu a toxické 
epidermální nekrolýzy), akutní hepatitida.  
 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): porucha sluchu. 
 

1

 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto 

nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se 
v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací 
sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou 
pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které 
chrání sliznici trávicího traktu. 

2

 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy 

kolagenóz). 

3

 U pacientů s průduškovým astmatem. 

4

 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné. 

 
Léky, jako je Ibalgin 600, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Ibalgin 600 uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené uzavřené lahvičce, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí.   
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ibalgin 600 obsahuje 
-   Léčivou látkou je ibuprofenum 600 mg v 1 potahované tabletě. 

Pomocnými látkami jsou hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon K90, mastek, 
poloxamer 188, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ C), hypromelóza 2910/3, kyselina stearová, 
makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), erythrosin (E127), simetikonová emulze SE 4. 

 
Jak přípravek Ibalgin 600 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin 600 jsou sytě růžové potahované tablety. 
Velikost balení: 30 nebo 100 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.10.2016
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu IBALGIN 600 100X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu IBALGIN 600 100X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám