Podrobné informace

Snadná a rychlá hemostáze s atelokolagenem.

Informace o produktu

Výrobce: HYPRO s.r.o.
Značka: HYPRO s.r.o.
Kód výrobku: 87732
Kód EAN: 8595144000037
Držitel rozhodnutí: HYPRO s.r.o.

Hypro-Sorb R je čistý nativní 99,9% krystalický vstřebatelný bovinní sterilní atelokolagen. Používá se pro zastavení kapilárního a parenchymatosního krvácení v chirurgii, stomatologii a traumatologii zvláště tam, kde běžné postupy jsou nedostatečné nebo obtížně proveditelné.

Atelokolagen je název užívaný pro kolagen zbavený telopeptidů, které mají funkci antigenních determinantů, při současném zachování jeho kvazikrystalické, tj. uspořádané trojhelikální konformace. Výhody tohoto materiálu jsou nejvyšší stupeň biokompatibility, výborná tolerance živou tkání a vstřebatelnost po implantaci.

Kdy se používá?
V chirurgii, stomatologii a traumatologii se často vyskytují případy kapilárních velkoplošných krvácení, například při zranění sleziny a jater, po extrakci zubu, při rozsáhlejších oděrkách kůže, při krvácení ze silněji prokrvovaných povrchů, např. z nosu nebo u povrchového zranění očních víček atd. V těchto případech se neobejdeme bez použití vhodných hemostatických prostředků. Hemostatika vyrobená z atelokolagenu jsou nejúčinnější známé prostředky používané pro zastavení kapilárního krvácení.

Proč jsou atelokolagenová hemostatika lepší než kolagenová?
Také kolagenová hemostatika s vysokou účinností zastavují kapilární krvácení. Jejich nevýhodou však je, že v živé tkáni dochází k imunitní reakci organismu na cizí kolagen a k zápalové reakci. Proto byl vyvinut atelokolagen, který má snížený obsah antigenních determinantů a je v ráně lépe tolerován. Atelokolagen inhibuje serinové proteinázy a proto působí i mírně bakteriostaicky. K zápalové reakci buď vůbec nedochází nebo je jen velmi mírná. Hemostatika Hypro-Sorb R nepodporují růst mikroorganismů a jsou použitelná i do infikovaných ran např. u medicínsky kompromitovaných pacientů. Po implantaci jsou atelokolagenová hemostatika kompaktní a účinná 2 až 3 týdny, potom se rychle vstřebají během čtvrtého týdne. Ostatní běžně používané kolagenové materiály se vstřebávají postupně již od okamžiku implantace v důsledku mírné zápalové reakce, čímž se jejich hemostatická a mechanická účinnost rychle snižuje.

Interakce
Krev je tvořena suspenzí různých buněk v krevní plasmě. Rozmanitost těchto buněk vyplývá z velkého množství jejich funkcí. Jsou mezi nimi také hydrolytické enzymy zabraňující srážení krve, ale i jiné, které jsou naopak určeny k podpoře koagulace a mají zastavovat případná krvácení. Tento druhý proces, zvaný hemostáze, je řízen složitou kaskádou vzájemně se ovlivňujících kroků, lokálně rušících enzymatickou zábranu srážení krve v nepoškozených cévách. Hypro-Sorb R aktivuje tuto kaskádu nativních koagulačních faktorů v krvi zcela přirozeným způsobem, protože má specifickou aktivitu k trombocytům a indukuje uvolňování koagulačních faktorů, které spolu s faktory krevní plazmy vytvářejí tmelící fibrinovou substanci zastavující kapilární krvácení. Hypro-Sorb R tak výrazně urychluje celý proces zástavy krvácení a také několikanásobně snižuje ztrátu krve.

Jak se používá a jaká je doba hemostáze?
Hypro-Sorb R se přiloží přímo na krvácející povrch a přitlačí. Doba přiložení závisí na druhu a rozsahu krvácení, na typu chirurgického výkonu a způsobu předoperační přípravy pacienta. Krvácení se obvykle zastaví po 2 až 5 minutách. Nejúčinnější je použít Hypro-Sorb R v suchém stavu, pro snadnější tvarování se může předem zvlhčit fyziologickým roztokem.

Jaká je doba biologické resorbce v tkáni?
Hypro-Sorb R může být ponechán v operační ráně, je-li to nezbytné. Doporučuje se, aby chirurg podle svého uvážení odstranil přebytečnou plst před uzavřením rány. Při zkouškách bylo zjištěno, že Hypro-Sorb R se kompletně vstřebá během 2 až 4 týdnů po implantaci.

Rozměry Hypro-Sorb R
Kat. č. Název Rozměr
001 Hypro-Sorb R 65 x 110 mm, 1ks
002 Hypro-Sorb R 65 x 55 mm, 2 ks
003 Hypro-Sorb R 20 x 25 mm, 6 ks
006 Hypro-Sorb R 10 x 10 x 10 mm, 10 ks
012 Hypro-Sorb R 65 x 55 mm, 1ks

© 2009; Hypro Otrokovice, s.r.o.

Recenze

Recenze produktu Hypro-Sorb R hemostat.obvaz 20 x 25 mm 6 ks

Diskuze

Diskuze k produktu Hypro-Sorb R hemostat.obvaz 20 x 25 mm 6 ks

Přidat nový příspěvek do diskuze