Podrobné informace

Při zvýšené potřebě organismu na vitamín A, jako je gravidita, laktace a u mláďat v období růstu zvyšování hmotnosti jejich těla.Prevence a léčba hypovitaminozy E,poruchy reprodukčních procesů zvířat,svalová dystrofie a svalová degenerace mláďat,zvýšení odolnosti a životaschopnosti mláďat.

Informace o produktu

Výrobce: PHARMAGAL S.R.O.
Značka: HYDROVIT
Kód výrobku: 28847
Kód EAN: 8586006800223
Kód SÚKL: 37954
Držitel rozhodnutí: PHARMAGAL S.R.O.

U mláďat domácích zvířat při poruše růstu, látkového metabolismu. Při avitamínóze a hypovitamínóze A, které se projevují klinicky zlým růstem, průjmy, ataxií, parézami, excitací, křečemi, sníženou plodností, sníženou odolností proti různým infekcím, keratomalácií a xeroftalmií. U drůbeže při snížené produkci vajec, změnách na očích a na sliznicích dýchacích cest, poruchách vývoje kůže, kožních orgánů a sliznic.

Dávkování: 25 ml pro 25 kusů,smíchá se s množstvím vody,které vypijí!

Cílové druhy zvířat Krávy, kobyly, prasnice, telata, hříbata, odstavčata, jehňata, slepice, kuřata, mladé krůty, krůty, kachňata, housata, husy.U mláďat domácích zvířat při poruše růstu, látkového metabolismu. Při avitamínóze a hypovitamínóze A, které se projevují klinicky špatným růstem, průjmy, ataxií, parézami, excitací, křečemi, sníženou plodností, sníženou odolností proti různým infekcím, keratomalácií a xeroftalmií. U drůbeže při snížené produkci vajec, změnách na očích a na sliznicích dýchacích cest, poruchách vývoje kůže, kožních orgánů a sliznic.

Zvláštní opatření pro použití Zvláštní opatření pro použití u zvířat Neuplatňuje se.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Při požití přípravku vypláchněte ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte zvracení. Při kontaktu přípravku s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodu a mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Při inhalaci při nalévání se doporučuje postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Při vážných problémech s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc. V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu HYDROVIT A FORTE 625KU/ML A.U.V. SOL 250ML

Diskuze

Diskuze k produktu HYDROVIT A FORTE 625KU/ML A.U.V. SOL 250ML

Přidat nový příspěvek do diskuze