Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

HUMEX PRO DĚTI NA SUCHÝ KAŠEL 1X125ML/125MG Sirup

100
1
starstarstarstarstar  100 %
Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.
HUMEX PRO DĚTI NA SUCHÝ KAŠEL  1X125ML/125MG Sirup
Přípravek se užívá k tlumení suchého, dráždivého kašle u dětí. Více informací
Kód výrobku: 71291
Cena s DPH: 96 
Dostupnost: krátkodobě nedostupný
Přidat do oblíbených
Napište mi, až bude výrobek u dodavatele29 Kč za všechny druhy dopravy!

Příbalová informace výrobku HUMEX PRO DĚTI NA SUCHÝ KAŠEL 1X125ML/125MG Sirup


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
HUMEX PRO DĚTI SIRUP NA SUCHÝ KAŠEL
Dextromethorphani hydrobromidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však HUMEX PRO DĚTI musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je HUMEX PRO DĚTI a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HUMEX PRO DĚTI užívat
3. Jak se HUMEX PRO DĚTI užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak HUMEX PRO DĚTI uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK HUMEX PRO DĚTI SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HUMEX PRO DĚTI je lék proti kašli.
Léčivá látka dextromethorfaniumhydrobromid tlumí kašel působením na centrum pro kašel, délka účinku je 4 až 5 hodin.
HUMEX PRO DĚTI se užívá k tlumení suchého, dráždivého kašle u dětí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HUMEX PRO DĚTI UŽÍVAT
Neužívejte HUMEX PRO DĚTI:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku dextromethorphani hydrobromidum nebo na kteroukoli další složku přípravku HUMEX PRO DĚTI,
při dechové nedostatečnosti,
u astmatu (onemocnění provázené zánětem výstelky plic, způsobující obtížné dýchání),
současně s inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná v psychiatrii) nebo do 14 dnů po ukončení léčby těmito léky,
u dětí mladších než 30 měsíců,
v poslední třetině těhotenství a při kojení,
v kombinaci s jinými léky na kašel (expektorancia).
Zvláštní opatrnosti při použití HUMEX PRO DĚTI je zapotřebí
Nepodávejte tento přípravek dítěti, pokud má vlhký kašel s hojným vykašláváním hlenu. V tomto případě kašel představuje ochranu organismu, brání hromadění hlenů v průduškách.
Pacienti s chronickým onemocněním průdušek nebo plic s vykašláváním hlenu by se měli poradit s lékařem.
U pacientů s cukrovkou je nutno pamatovat, že jedna čajová lžička přípravku obsahuje 4g sacharosy, to je třeba vzít v úvahu při dietě s nízkým denním příjmem cukru nebo při cukrovce.
Pokud dostanete horečku nebo pokud příznaky po 3 dnech přetrvávají nebo se zhoršují, nezvyšujte dávku nad doporučené množství, ani neberte současně jiný lék proti kašli.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek se nemá podávat současně s inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná v psychiatrii) nebo do 14 dnů po ukončení léčby těmito přípravky. Současné podávání může vyvolat stavy podráždění, výrazné zvýšení krevního tlaku a vysoké teploty.
K vzájemnému zesílení účinku může dojít při podání přípravku např.s benzodiazepiny nebo barbituráty (léky vyvolávající uklidnění nebo spánek).
O vhodnosti současného podávání přípravku s jinými léky se vždy poraďte s lékařem.
Nepodávejte přípravek v kombinaci s jinými léky na kašel (expektorancia).
Těhotenství a kojení
Požádejte lékaře o radu, dříve než začnete užívat tento lék.
Těhotenství
Není vhodné užívat přípravek v poslední třetině těhotenství.
Kojení
Dextromethorhanihydrobromid se vylučuje do mateřského mléka.
Nedoporučuje se užívání tohoto přípravku u kojících matek.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může ojediněle vyvolat ospalost a tím nepříznivě ovlivnit činnost, vyžadující zvýšenou pozornost, soustředění a rychlé rozhodování, jak tomu je např. při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, práci ve výškách. Tento účinek se po několika prvních dávkách zmenšuje. Může být vhodné zahájení léčby večer. Tento účinek se zesiluje při pití alkoholických nápojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku HUMEX PRO DĚTI
HUMEX PRO DĚTI obsahuje natrium-benzoát, který mírně dráždí kůži, oči, sliznici a zvyšuje riziko vzniku žloutenky u novorozenců.
Přípravek obsahuje 100 g sacharosy. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka (jedna čajová lžička) do 4 g sacharosy. Nevhodný pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).
3. JAK SE HUMEX PRO DĚTI SIRUP UŽÍVÁ
Vždy užívejte HUMEX PRO DĚTI přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti od 30 měsíců do 6 let: obvykle se podává 10 až 20 mg dextromethorfaniumhydrobromidu za den tzn. jednu čajovou lžičku přípravku 2-4 krát denně podle věku.
Děti od 6 do 15 let: obvykle 20 až 50 mg dextromethorfaniumhydrobromidu za den tzn. dvě čajové lžičky přípravku 2-5 krát denně podle věku.
U dětí s poškozením jaterních funkcí může být počáteční dávka přípravku až o 50 % nižší a následně podle snášenlivosti léčby a požadavku na léčbu může být dávka zvýšená až o 25 %. Dávkování a změnu dávky určí vždy lékař.
Jestliže jste užil(a) více HUMEX PRO DĚTI, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít HUMEX PRO DĚTI
Přípravek podejte dítěti, jakmile si vzpomenete a pokračujte v doporučeném dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i HUMEX PRO DĚTI nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Může se objevit zácpa, ospalost, závratě, pocit na zvracení, zvracení, dýchací potíže,
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK HUMEX PRO DĚTI UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
HUMEX PRO DĚTI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co HUMEX PRO DĚTI obsahuje
Léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum (dextromethorfaniumhydrobromid) 0,100 g ve 100,0 ml sirupu.
Jedna čajová lžička (5 ml) přípravku obsahuje 5 mg dextromethorhani hydrobromidu.
Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, banánové aroma, prostý sirup 67%, čištěná voda.
Jak HUMEX PRO DĚTI vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: tekutý sirup, světle žluté barvy s banánovou příchutí.
Velikost balení 125 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires URGO S.A.
42 rue de Longvic
21300 CHENOVE
Francie
Výrobce
Laboratoires URGO S.A., Zone Excellence 2000, Avenue de Strasbourg, 21800 Chevigne Saint Saveur,
Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2.12. 2009
Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu