Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Kožní problémy

HALICAR 1X50GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96469
Ekzémy alergického původu, doléčování a podpůrná terapie atopických ekzémů, symptomatická terapie neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ekzémy alergického původu, doléčování a podpůrná terapie atopických ekzémů, symptomatická terapie neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

Informace o produktu

Výrobce: DR.PEITHNER KG, VÍDEŇ
Značka: HALICAR
Kód výrobku: 96469
Kód EAN: 4029917003429
Kód SÚKL: 125104
Držitel rozhodnutí: DR.PEITHNER KG, VÍDEŇ
Ekzémy alergického původu, doléčování a podpůrná terapie atopických ekzémů, symptomatická terapie neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls217775/2010 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Halicar 

0,1 g/g 

 mast 

 

Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého  lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Halicar a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Halicar používat 

3. 

Jak se Halicar používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Halicar uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 

1. 

CO JE HALICAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
 
Halicar je rostlinný léčivý přípravek určený ke kožnímu podání. Léčivou látkou je základní 
homeopatická tinktura připravená z čerstvých nadzemních částí druhu Cardiospermum 
halicacabum
 L. (srdcovnice nadmutá), která má regenerační a protizánětlivý účinek. 
 
Halicar se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických 
ekzémů a neurodermitid (svědivá kožní onemocnění). 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HALICAR 
POUŽÍVAT
 

 

Nepoužívejte Halicar 
Jestliže jste alergický(á) na srdcovnici nadmutou (Cardiospermum halicacabum) nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření: 

Před použitím přípravku Halicar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Další léčivé přípravky a Halicar  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není dosud známo. O současném používání jiných 
kožních přípravků se poraďte s lékařem. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Halicar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

Halicar obsahuje emulgující cetylstearylalkohol (typ A). Tato složka může způsobit 
místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 

 
 
3. 

JAK SE HALICAR POUŽÍVÁ 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Mast je určena ke kožnímu podání. 
 

Doporučené dávkování  
Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3krát denně (podle potřeby častěji) na postižená místa na 

pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění potíží je možno mast používat méně často. 

 

Použití u dětí 
Přípravek může být používán i u batolat a dětí. 
 
Pokud se do 7 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. 
Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 4 týdny. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U citlivých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických kožních reakcí. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. 
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 
48, 100 41, Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

5. 

JAK  HALICAR UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento 

 

přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  

Co Halicar obsahuje 

                                 

Léčivou látkou je: Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g ve 100 g masti. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  Emulgující  cetylstearylalkohol  (typ A),  bílá  vazelína,  oktyldodekanol, 
čištěná voda, benzylalkohol, tekutý parafin. 

 

Jak  Halicar vypadá a co obsahuje toto balení 
Halicar je homogenní, lehce nažloutlá až zelenavo žlutavá mast. 
Hliníková tuba zaslepená těsnicím lakem s vnitřní ochrannou vrstvou na bázi epoxifenolových 
pryskyřic, PE šroubovací uzávěr s trnem na otvírání tuby. 
Velikost balení: 25g, 50g. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Ottostraße 24 
76227 Karlsruhe 

Německo 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr. Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Praha CZ 
Tel: +420 241 740 540 
e-mail: office@peithner.cz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2015. 

Recenze

Recenze produktu HALICAR 1X50GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu HALICAR 1X50GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám