Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na průjem

GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 Žvýkací tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208852

100 % 1 recenze

Přípravek Gaviscon se používá k léčbě příznaků onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu, pálení žáhy a poruchy trávení.

Více informací

112
Běžná cena: 157 Kč, Ušetříte: 29 % (45 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Gaviscon se používá k léčbě příznaků onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu, pálení žáhy a poruchy trávení.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: GAVISCON
Kód výrobku: 208852
Kód EAN: 5000158069916
Kód SÚKL: 02457
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

strana 1 (celkem 4)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77166/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Gaviscon žvýkací tablety
(natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Gaviscon žvýkací tablety
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Gaviscon žvýkací tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon žvýkací tablety užívat
3. Jak se přípravek Gaviscon žvýkací tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Gaviscon žvýkací tablety uchovávat
6. Další informace
1. CO JE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku.
Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a
nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.
Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství,
případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo
bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).
Přípravek Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění,
pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze
žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během
těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným
zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON ŽVÝKACÍ
TABLETY UŽÍVAT
Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety,
protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).
strana 2 (celkem 4)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí:
Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):
- pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento přípravek užívat;
- poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a)
závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.
Pokud víte, že máte sníženou hladinu žaludeční kyseliny, poraďte se, prosím, se svým lékařem, protože
účinnost přípravku tím může být snížená.
Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože
přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.
Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety:
Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento příopravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ
Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.
Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše
4krát denně.
Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a):
Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak
neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon žvýkací tablety:
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
strana 3 (celkem 4)
Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně
poraďte se se svým lékařem. Přestaňte užívat tento přípravek a neprodleně informujte svého lékaře,
pokud se u Vvás projeví tyto nebo jiné nežádoucí účinky.
Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky
přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok
obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru
a na krabičce za Použitelné do: měsíc/rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:
- Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas
80 mg v každé žvýkací tabletě.
- Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma
máty peprné, magnesium-stearát (E 572) a draselná sůl acesulfamu (E 950).
Tablety neobsahují cukr ani gluten.
Jak Gaviscon žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.
4 žvýkací tablety
6 žvýkacích tablet
8 žvýkacích tablet
12 žvýkacích tablet
16 žvýkacích tablet
18 žvýkacích tablet
20 žvýkacích tablet
22 žvýkacích tablet
24 žvýkacích tablet
32 žvýkacích tablet
36 žvýkacích tablet
strana 4 (celkem 4)
40 žvýkacích tablet
44 žvýkacích tablet
48 žvýkacích tablet
64 žvýkacích tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull, HU8 7DS
Velká Británie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten
Bulharsko Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable
tablets
Česká republika Gaviscon žvýkací tablety
Francie Gavisconell sans sucre menthe, comprimé croquer édulcoré
l'aspartam et l'acésulfame potassique
Dánsko Galieve Peppermint
Německo Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten
Maďarsko Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta
Irsko Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets
Lucembursko Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé croquer
Portugalsko Gaviscon
Slovenská republika Gaviscon žuvacie tablety
Velká Británie Gaviscon Peppermint Tablets
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420 227 110 141
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.2.2011

Recenze (1)

Recenze produktu GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 Žvýkací tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Zdenka O.

100 % 31/01/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám