Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 208852
100 %

Přípravek Gaviscon se používá k léčbě příznaků onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu, pálení žáhy a poruchy trávení.

Více informací

Běžná cena: 157 Kč
142 Kč (2,96 Kč/ks)
Ušetříte: 10 % (15 Kč)

Skladem

V pondělí 8. 6. odešleme, u vás v úterý 9. 6.

V pondělí 8. 6. odešleme, u vás v úterý 9. 6.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet

Tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí. Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

Léková forma

Žvýkací tableta k perorálnímu podání.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.

Jak užívat

Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Balení žvýkacích tablet. 

Balení obsahuje 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 Sp.zn.sukls45859/2019

Příbalová informace:

Informace pro uživatele Gaviscon žvýkací tablety natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však tento lék musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Gaviscon žvýkací tablety a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon žvýkací tablety užívat

3. Jak se Gaviscon žvýkací tablety užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Gaviscon žvýkací tablety uchovávat

6. Další informace

1. Co je Gaviscon žvýkací tablety a k čemu se používá

Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí. Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

 • Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu). 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon žvýkací tablety užívat

Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety: - jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety, protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí:

Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):

 • pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;
 • poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se, prosím, s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení. Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety: Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.

3. Jak se Gaviscon žvýkací tablety užívá

Perorální podání.

Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a):

Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon žvýkací tablety: Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Gaviscon žvýkací tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

 • Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP a Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:

 • Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E 572) a draselná sůl acesulfamu (E 950). Tablety neobsahují cukr ani gluten.

Jak Gaviscon žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:

Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.

4 žvýkací tablety

6 žvýkacích tablet

8 žvýkacích tablet

12 žvýkacích tablet

16 žvýkacích tablet

18 žvýkacích tablet

20 žvýkacích tablet

22 žvýkacích tablet

24 žvýkacích tablet

32 žvýkacích tablet

36 žvýkacích tablet

40 žvýkacích tablet

44 žvýkacích tablet

48 žvýkacích tablet

64 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Velká Británie RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Belgie Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Bulharsko Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets Česká republika Gaviscon žvýkací tablety Francie Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique Dánsko Galieve Peppermint Německo Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten Maďarsko Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta Irsko Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets Lucembursko Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé à croquer Portugalsko Gaviscon Slovenská republika Gaviscon žuvacie tablety Velká Británie Gaviscon Peppermint Tablets 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 2. 2019.

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: GAVISCON
Produktová řada: GAVISCON žvýkací tablety
Kód výrobku: 208852
Kód EAN: 5000158069916
Kód SÚKL: 0241369
ATC skupina: Jiná léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet

Příbalovou informaci k produktu GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet.pdf

Recenze (1)

Recenze GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY 48 tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám